Is blootstelling aan chemische stoffen bij moeders en babyís gerelateerd aan een zwak respons op vaccins?


UNIVERSITY OF ROCHESTER MEDICAL CENTER

Wanneer een kind op jonge leeftijd wordt blootgesteld aan toxische chemicaliŽn zoals PCBís en DDT heeft het minder respons op de vaccinatie tegen tuberculose, aldus een nieuwe studie van de University of Rochester Environmental Health Sciences Center.

Het belang van het onderzoek reikt verder dan respons op vaccinatie tegen tuberculose en blootstelling aan deze 2 chemicaliŽn, sprak Dr. Todd Jusko, assistent professor aan de UR Departments of Environmental Medicine and Public Health Sciences, die het onderzoek leidde. ďEr zijn duizenden schadelijke stoffen als PCBís en DDT met onbekende gevolgen voor de gezondheidĒ, sprak hij. ďOns werk is een aanzet tot inzicht in hoe dit soort chemicaliŽn het in ontwikkeling zijnde immuunsysteem van kinderen over de gehele wereld beÔnvloedtĒ.

De 2 belangrijkste chemicaliŽn die onderzocht zijn in het artikel van de UR, polychloorbyfenylen (PCBís) en DDE, het belangrijkste afbraakproduct van de insecticide DDT, behoren tot ís werelds meest persistente verontreinigende stoffen. (Persistente verontreinigende stoffen kunnen niet makkelijk afgebroken worden en blijven aldus een bedreiging voor de gezondheid lang nadat ze verboden zijn.)

PCBís werden in de Verenigde Staten gebruikt bij productie en bij consumptieartikelen totdat zij in 1979 verboden werden. Desondanks heeft bijna iedereen waarneembare concentraties in zijn bloed, zelfs degenen die wereldwijd in niet-geÔndustrialiseerde gebieden leven. DDT wordt, alhoewel het verboden is in de Verenigde Staten, nog steeds in sommige landen gebruikt om de verspreiding van malaria door muggen tegen te gaan.

Het onderzoek van de UR werd gepubliceerd in het tijdschrift Environmental Health Perspectives. Onderzoekers hebben bloedmonsters en immuunresponsen bij 516 gezonde moeders met kind geanalyseerd in Oost Slovakije, dat zwaar verontreinigd is door schadelijke stoffen. Iedere baby werd 4 dagen na geboorte gevaccineerd tegen tuberculose.

Jusko en hoofdauteur Dr. B. Paige Lawrence, professor aan de UR en deskundige op het gebied van schadelijke chemische stoffen die het immuunsysteem aantasten. Hij heeft onderzocht hoe de antistoffenrespons van de babyís was 6 maanden na de vaccinatie.

Uit de gegevens bleek dat er in meer dan 99 procent van de bloedmonsters schadelijke chemicaliŽn waren ontdekt. Kinderen met de hoogste concentratie PCBís en andere chemicaliŽn hadden evenwel de minste antistoffen om TB te bestrijden. Babyís wier PCB-concentraties in het 75e percentiel waren, hadden 37 % minder antistoffen voor de TB-vaccinatie vergeleken met babyís met PCB-concentraties in het 25e percentiel.

DDE werd niet zo sterk geassocieerd met een vermindering van antistoffen als PCBís, maar de aanwezigheid ervan verminderde wel degelijk de respons van het kind op de TB-vaccinatie; kinderen die blootgesteld waren aan beide chemicaliŽn waren er het slechtst aan toe, volgens het onderzoek.

Evenals andere persistente chemicaliŽn gaan PCBís en DDE via de placenta en worden door de moeder aan het kind doorgegeven via borstvoeding. Ontwikkeling van een robuust afweersysteem is een complex en ingewikkeld proces in de jonge jaren, merkten de auteurs van de UR op, en zelfs kleine veranderingen kunnen tot langdurig disfunctioneren leiden.

Tuberculose is wereldwijd een belangrijke besmettelijke dodelijke ziekte, die in 2014 10 miljoen mensen trof. Wetenschappers discussiŽren al jaren over de vraag waarom de respons op TB-vaccinatie wisselend is, en het effect van milieugiffen op het zich ontwikkelend immuunsysteem wordt vaak als mogelijke oorzaak over het hoofd gezien. De studie van de UR versterkt dit idee door aan te tonen dat veelvoorkomende verontreinigende stoffen de respons op een belangrijke wereldwijde vaccinatie verminderen, aldus Lawrence.

Vertaling: Els Scholtens


Steun ons werk, bezoek eens de Leefbewust webwinkel

De Leefbewust webwinkel richt zich voornamelijk op plantaardige produkten zoals bessen, kruiden, grassen, algen, algenolie, zaden, een natuurlijke multivitamine en de krenten uit de pap qua voedingssupplementen. We zijn eigenlijk altijd op zoek naar de beste versies van produkten. Zo hebben we schone Chlorella uit binnenkweek, Spirulina gekweekt in bassins in de woestijn van California en de betere kwaliteit tarwegras uit Nieuw Zeeland.

Bezoek de webwinkel


Terug naar het hoofdmenu

 

Webwinkel helpdesk

0346-330038 (ma/vr)
Of email ons

Hoofdmenu
Naar de voorpagina
Naar webwinkel
Alle thema paginas

Contact
 

Webwinkel


 

Gratis nieuwsbrief


 

 

 

 


View My Stats