Het verbranden van verduurzaamd hout


Column Dr. Ing. Rein André Roos

Het verbranden van verduurzaamd hout in de stad jaagt veel mensen schrik aan. Andere problemen lijken daardoor verminderd. Bijvoorbeeld de uitstoot van de radioactieve C14 isotoop door het verbrande hout en de, aan de fossiele brandstof, toegevoegde biobrandstof.

Inderdaad u leest het goed, het is het brandhout en de biobrandstof die bij verbranding de Bêta
stralende 14C isotoop dag en nacht op uw omgeving los te laten. De fossiele brandstof daarentegen is vrij van 14C. Nu ook nog wat duidelijkheid over het verbranden van het verduurzaamd hout.

Het Falu Röd uit Zweden
Verduurzaming van hout is een proces met een lange geschiedenis. In Zweden wordt al eeuwenlang een diep rode verf gebruikt om houten huisjes en schuren te beschermen. Het gaat hier om Falu Röd, een verf die zijn oorsprong vindt in de Zweedse kopermijnen, zoals die van Falun in Dalerna. Koper en brons zijn natuurlijke bacterie dodende materialen. Oude beschavingen wisten dat allang voordat het concept van microben bestond. Water bleek in koperen vaten of via koperen leidingen vervoerd van betere kwaliteit dan wanneer het in contact was gekomen met andere materialen. Het toxisch effect van metaalionen op levende cellen, algen, schimmels, sporen, schimmels, virussen, en andere micro-organismen, zelfs bij betrekkelijk lage concentraties werd ontdekt in 1893 en is nog steeds onderwerp van onderzoek.

Het betreft hier behalve koperionen ook die van kwik, zilver, ijzer, lood, zink, bismut, goud en
aluminium. Daarom is de koperhoudende verf uit Zweden heden te dage nog steeds op grote schaal in gebruik. Het behandelde hout, is vanwege de donkere rode kleur goed herkenbaar.

Japans Houtskool
Heel interessant is de heruitgevonden Japanse "Shou-Sugi-Ban" methode die bestaat uit het
verkolen van 'Sugi "(ceder) planken die daarna gebruikt worden voor gevelbekleding, omheiningen
en terrasplanken. Oorspronkelijk werd daarvoor “onbehandeld” drijfhout gebruikt.

Dit kan vanwege het verweringsproces dat het hout ondergaat aan de kust wanneer het wordt
blootgesteld aan de barre omgeving van zout water, branding, en de zon. Daarom werd Japanse
drijfhout geroemd om zijn schoonheid en duurzaamheid, waardoor er al snel een tekort ontstond.

Dus werd gezocht naar een ander verweringsproces dat aan de duurzaamheid en esthetische eisen kon voldoen. Het verkolen van Sugi hout voldeed daaraan en werd sinds de jaren 1700
gemeengoed in Japan. De gelijkenis met houtskool maakt het behandelde hout goed herkenbaar.

Teer als Bescherming
Verbrandingsproducten zoals creosoot zijn jarenlang ook gebruikt als houtbescherming. Creosoot is de teer afzetting in het rookkanaal en is een distillaat van koolstofhoudende stoffen van oorsprong plantaardige materialen, zoals hout of fossiele brandstof.

Creosoot werd vaak gebruikt bij bruggen, bielzen ook scheepswerven gebruikten het om aangroei
van zeepokken, wieren en algen op de scheepshuid tegen te gaan. Daardoor trad er gevaar op voor de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater. Maar dat was niet de enige bron van gevaar.

Creosoot, ook vaak toegepast op beschoeiingen en grondpalen, loogt bij contact met water uit
waardoor het grondwater wordt vervuild. Creosoot toepassingen zijn vleesconservering en in de
medische sector: verdovings-, antiseptisch-, samentrekkend-, slijmoplossend- en laxeermiddelen,
Creosoot veroorzaakte de eerste gerapporteerde vorm van beroepsmatige kanker bij schoorsteen
vegers in 1775 (Sir Percivall Pott). Toch duurde het meer dan twee eeuwen voordat het gebruik van dit houtverduurzamingsmiddel verboden werd. In Nederland is dat het geval sinds 2001

Het teer kleurig aspect van met creosoot behandelde hout valt direct op. Verbranding ervan levert
uiteraard in de schoorsteen een extra hoeveelheid creosoot op. De damp formatie (distillatie proces) en condensatie maakt dat het zich ook buiten en binnenshuis verspreidt.

Daar hecht het zich aan “schone” objecten, zoals de klein kinderen van de opa die ze wil laten zien
hoe neanderthalers leefden. Oma ruikt ze daarna aankomen en bederft de demonstratie door de
prehistorische kinderen in bad te stoppen en onmiddellijk hun kleren te wassen.

Behandelingsmethoden
Tegenwoordig wordt, in plaats van met kwasten of door onderdompelen, gebruik gemaakt van een
vacuüm / druk methode voor houtverduurzaming. Het hout gaat in een grote metalen cilinder, die
daarna vacuüm wordt getrokken. Daarna wordt het verduurzamingsmiddel toegelaten.

Door het geheel onder druk te brengen wordt het verduurzamingsmiddel in het hout geperst. Daarna volgt een nabehandeling, waarbij het verduurzamingsmiddel zich chemisch bindt aan de houtcellen waardoor het uitlogen in de tijd wordt beperkt.

Het Groen Grijze Hout
Een op grote schaal, sinds de jaren 1930, gebruikt houtverduurzamingsmiddel bevat Chroom –
Koper – Arseen (CCA) zouten. Het is (moeilijk) herkenbaar aan de groen grijze tint die het net
behandelde hout laat zien, maar dat na enige tijd verdwijnt waardoor het hout grijs wordt.
Het chroom dient als een chemisch fixeermiddel van de andere twee chemicaliën. Net als in de
traditionele Zweedse methode wordt ook hier koper gebruikt om het hout tegen verval door
schimmels en bacteriën te beschermen. De aanwezigheid van arseen is minder duidelijk. Het was de arts – wetenschapper Albertus Magnus in die in 1250 het element arseen als eerste isoleerde. Arseen was vroeger een bestanddeel van tonica. Ook werd in de 19e eeuw werd koperarsenaat als kleurstof gebruikt in snoepgoed.

In de geneeskunde werd het met succes gebruikt bij de behandeling van syfilis. In de vorm van
loodarsenaat werd het lange tijd als pesticide gebruikt bij de fruitteelt. Galliumarsenide is
tegenwoordig het veel gebruikte halfgeleidermateriaal voor de fabricatie van LED lampen.
Arseen wordt in de vorm van organische verbindingen in de VS zelfs als als voedsel supplement
gebruikt bij, voor menselijke consumptie bedoelde, dieren in pluimvee en varkens fokkerijen
vanwege hun gewichtstoename, de voederefficiency en het voorkomen van ziekten.

Arseen in houtbeschermingsmiddelen
In geval van houtbeschermingsmiddelen biedt arseen een effectieve bescherming tegen insecten
zoals termieten en paal wormen. De weerstand van het behandelde hout tegen lucht verontreiniging neemt ook toe en de hechting van verf verbetert erdoor. Een ernstig risico ontstaat als met CCA behandeld hout in een min of meer besloten ruimte wordt verbrand. Dit proces is in staat om naast de geur en roetdeeltjes van het hout ook nog de drie behandelingsstoffen in de lucht te brengen, waardoor de hinder nog verder toeneemt.

Verbranding van het met CCA behandeld hout moet daarom in principe gebeuren in daarvoor
goedgekeurde verbrandingsovens. Dat maakt de Occupational Safety and Health Administration
duidelijk met zijn Threshold Limit Values (TLV) voor deze stoffen.

Chroom (1) Koper (2) Arseen (3)
(anorganisch)
Industriële 1000μg/m3 100μg/m3 10μg/m3
blootstellings limiet (TLV) 5 μg/m3*
* over lange termijn.

Gevolgen:
(1) Long ziekte, Dermatitis
(2) Metaaldampkoorts, Irritatie van de bovenste luchtwegen, verkleuring van de huid en het haar,
metaalachtige of zoete smaak
(3) Long en lymfe kanker, effecten op de lever (cirrose, hepatitis), Acute vergiftiging met inbegrip
van de luchtwegen en effecten op de maag, Zenuw ontsteking, Huid, (dermatitis, keratose), ogen,
slijmvliezen, en irritatie van de luchtwegen

Cowboys en kennis
De motor van de verbranding is en blijft het hout. De “behandeling” is een simpele smaakmaker.
Het is niet uit te maken welke van de twee het slechts is voor de gezondheid, de CCA versie met
zijn neurologische aantastingen of de creosoot behandeling die kampioen is in hormoon mimics.
Deze worden ook Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen genoemd en zijn bijvoorbeld voor
kinderen zeer gevaarlijk. Maar het grootste gevaar zijn de “cowboys” die wel even met een
“diamanten” oplossing komen, waarvan na jaren blijkt dat hun middel veel erger was dan de kwaal.
Alleen een intensieve samenwerking tussen ervaren wetenschappers op aardelektrisch en aerosol
gebied, technici met goede kennis van de situatie en een flexibele producent van de benodigde
apparatuur maakt het mogelijk de goede oplossing te vinden voor hout stoken in de stad.

Referenties
https://www.academia.edu/15508038/Thesis_Electrical_Discharges_and_the_Influence_of_Airborn
e_Pollution

https://www.academia.edu/9365454/1-02_1996E1_Rein_Andr
%C3%A9_ROOS_book_The_Forgotten_Pollution

https://www.academia.edu/24813859/D_and_B_2016_01A_SUCCES_KENT_VELE_VADERS_S
UCCES_HAS_MANY_FATHERS

EARTH ELECTRIC JOURNAL, PWB[2016]RON1, p3 ©2016 Rein A. ROOS

Independent Academia Re(c)entre Recherche, 6, La Pichotière, 61340 Perche en Nocé, France
rein.andre.roos@gmail.com


Online winkelen

- Op zoek naar natuurlijke
ipv synthetische supplementen ?


Nuttige links

- Word lid van onze besloten groep op Facebook
- Ontvang voortaan onze wekelijkse nieuwsbrief
- Ontdek onze ruim 400 thema pagina's
- Download alle thema dossiers en columns in PDF formaat (leden)
- Wordt ook lid en krijg voordeel en extra informatie


Terug naar het hoofdmenu

 

 

 


View My Stats