Meer bewijzen van misbruik van statines


Omdat medische artikelen soms moeilijk te lezen zijn voor mensen zonder medische achtergrond, zal ik hier iets meer vertellen over het artikel van Vancheri en zijn team, waarvan ik melding maakte in mijn vorige nieuwsbrief.

Zoals gezegd, vonden deze schrijvers geen verband tussen de mate van de toename in het statinegebruik en de mate van daling van de sterftecijfers in 12 landen. Het is in feite zo, dat hartsterfte al in de vroege jaren zeventig begon te dalen, lang voordat begonnen werd met statinebehandelingen. Dit is één van de sterkste argumenten tegen het vermeende voordeel ervan. Als statinebehandeling ervoor kon zorgen dat de hartsterfte zou dalen, zou de mate van daling natuurlijk groter zijn geweest na de introductie ervan in de vroege jaren negentig, maar zoals je kunt zien in de bijgevoegde tabellen, is dat niet zo.

De eerste tabel laat de vermindering in hartsterfte zien in Zweden, tussen 1985 en 2005 (‘Antal döde’ = aantal doden). Ik heb de cijfers gebruikt van de Zweedse Nationale Gezondheidsraad.

Het tweede figuur toont aan dat hetzelfde in de VS gebeurde, tussen 1979 en 2006. De blauwe lijn laat zien hoe het verloop aan cardiovasculaire sterfte zou zijn geweest als de verlaging alle jaren met dezelfde snelheid was doorgegaan. De rode lijn laat zien wat er in werkelijkheid gebeurde. Zoals je ziet verminderde de daling zelfs even in de jaren negentig, tegelijk met de introductie van de statinebehandeling.

En er is meer bewijs dat statinebehandeling zinloos is. Vier jaar geleden publiceerden Staffan Nilsson en zijn team van de Universiteit van LInköping een onderzoek naar acute myocardiale infarcten en statinegebruik in Zweden. Ze vergeleken het statinegebruik met het aantal gevallen van en de sterfte aan deze ziekte in alle gemeentes tussen 1998 en 2002 en vonden hetzelfde verband als in de hierboven genoemde studies. Het verband werd echter niet in alle gemeentes gevonden. In sommige gemeenten stegen zowel het statinegebruik als de hartsterfte; in andere gingen beiden omlaag.

http://download.springer.com/static/pdf/217/art%3A10.1186%2F1477-5751-10-6.pdf?originUrl=http://jnrbm.biomedcentral.com/article/10.1186/1477-5751-10-6&token2=exp=1459622710~acl=/static/pdf/217/art%253A10.1186%252F1477-5751-10-6.pdf*~hmac=a4c00a45d72059e609fff6d8280454b5706b9db404d56a632f965bfbf21dffe9

We kunnen duidelijk niet beweren dat de vermindering van het aantal doden aan hartziektes in het overgrote deel van de wereld te danken is aan de verhoogde mate van statinegebruik; er moeten andere redenen zijn. Toen ik in de jaren zestig nog een jonge arts was bijvoorbeeld, was de standaardbehandeling bij een acute hartaanval nog zes weken bedrust, wat tot gevolg had dat er veel gevallen van veneuze trombose voorkwamen. Een trombose (bloedstolsel) kan losraken en terecht komen in de longslagaderen, waardoor de patiënt overlijdt. Tegenwoordig dienen patiënten met een acuut hartinfarct zo snel ze weer kunnen lopen actief te gaan bewegen.

Mijn visie is dat de cholesterolcampagne het grootste medische schandaal van deze tijd is. In de vroege zestiger jaren waren en ongeveer 8000 actieve artsen in Zweden. Nu zijn er meer dan 40.000 en we hebben er nog meer nodig, hoewel het aantal inwoners maar is gestegen van 8 naar 9 miljoen. Hoe kan dit? Zou de reden kunnen zijn dat bijna een miljoen Zweden aan de statines zijn en dat een dergelijke behandeling veel ernstige bijwerkingen heeft, waarvan het grootste deel bij de meeste artsen niet bekend is?

Uffe Ravnskov

Vertaling: Astrid Zwart


Steun ons werk, bezoek eens de Leefbewust webwinkel

De Leefbewust webwinkel richt zich voornamelijk op plantaardige produkten zoals bessen, kruiden, grassen, algen, algenolie, zaden, een natuurlijke multivitamine en de krenten uit de pap qua voedingssupplementen. We zijn eigenlijk altijd op zoek naar de beste versies van produkten. Zo hebben we schone Chlorella uit binnenkweek, Spirulina gekweekt in bassins in de woestijn van California en de betere kwaliteit tarwegras uit Nieuw Zeeland.

Bezoek de webwinkel


Ontvang iedere vrijdagochtend de Leefbewust Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes per email ? Ontvang dan elke vrijdag onze nieuwsbrief met het overzicht van nieuwtjes en videos van die week.

Lees verder


Terug naar het hoofdmenu


Advies nodig?

0346-330038 (ma/vr)
9.00 - 13.00 uur

Menu

Naar de voorpagina
Alle thema paginas
Contact

Supersmoothies

Webwinkel

Gratis nieuwsbrief

 

 

 

 


View My Stats