Vak Wereldwijs - Eigen meningsvorming als vak op school


Minister Edith Schippers hoopt dat haar kind straks nog een eigen mening mag hebben. Een houding van onverdraagzaamheid is bij ons en alom groeiende. Zij blokkeert iedere discussie en leidt slechts tot meer agressie. Kinderen moet van jongs af aan geleerd worden te praten én te luisteren. Dat was ook de conclusie van het Filosofisch Kwintet in 2015 over het thema ‘vrijheid van meningsuiting’. Vrijheid van meningsuiting vereist de vaardigheden van praten én luisteren zonder conflictgesprek. Maar waar moeten kinderen dat leren als hun wereld gedomineerd wordt door individualisering, ego’s, drukte, social media en tweets die bol staan van het eigen gelijk? Er rest echt slechts het onderwijs; er is nadrukkelijk behoefte aan een vak waarbinnen de eigen meningsvorming zich in alle vrijheid kan ontwikkelen. Dat vereist ook aanpassing van de onderwijswet van 1917.

De wetgever hanteert een wettelijke leeftijd bij huwelijk, stemrecht en bij het rijbewijs. Op jong volwassen leeftijd, zo rond het achttiende levensjaar, moet de jongere in staat zijn daaromtrent goed doordachte keuzes te kunnen maken. Vóór die leeftijd acht de overheid jongeren daartoe niet of minder geschikt. De snelle samenleving leidt tot gebrek aan diepgang. Het gesprek, de dieper gaande discussie, is uit! Er wordt steeds minder gediscussieerd, slecht geluisterd en snel en makkelijk geoordeeld. Het barst werkelijk van de korte lontjes, van (voor)oordelen en van conflicten. Als de jongeren daar massaal problemen mee hebben dan heeft de wereld een groot probleem. Het maakt de weg vrij voor populisme, onverdraagzaamheid en voor dictators.

In een tijd van individualisering, anonimisering, internet, overdaad aan informatie en (social) media ligt het gevaar van vervlakking op de loer. Wil een land op een beschaafd niveau functioneren dan moet daar een leerproces aan vooraf gaan. Het kan niet anders zijn of het leerproces naar diepgang, dialoog en waardenvorming moet komen vanuit het onderwijs. Waar anders? In de thuissituatie heeft de vluchtigheid en het gebrek aan communicatie eveneens haar intrede gedaan. Er ligt een taak voor het onderwijs en, als je het idee logisch doortrekt, voor de overheid. Er is behoefte aan een leerproces en aan een nieuw vak als bijvoorbeeld Wereldwijs waarin de discussie over ideologieën, religiën, mensenrechten, waarde vorming, levensbeschouwing etc gevoerd wordt. En omdat onderwijs jongeren betreft moet dat geschieden in een sfeer van vrijheid, vanuit de eigen belevingswereld van jongeren (4-18), zonder sturing, dwang of brainwashing! Dat vraagt dan wel aanpassing van de Onderwijswet van 1917, in welke wet de jongere onvrij is, omdat deze wet ruimte biedt voor levensbeschouwelijk en religieus gestuurd onderwijs. Eigen meningsvorming is gebaad bij uitsluitend openbaar onderwijs, en om een verplicht vak, waar de eigen meningsvorming tot bloei kan komen. Dit omdat dat als niets anders leidt tot volwassen burgers en volwassen discussies later. Wie de jeugd heeft…

Onderwijs naar eigen meningsvorming is per definitie vrij van iedere vorm van sturing door religie of ideologie. De oplossing ligt dus in aanpassing van de wet zodaníg dat jongeren tot aan de jong volwassen leeftijd worden begeleid aangaande éigen meningsvorming. Wereldwijze, realistische communicatie, gevoerd vanuit het bekende kringgesprek, aansluitend op de belevingswereld van jeugdigen zelf. En dat al van jongs af aan tot aan de jong volwassen leeftijd (4-18). Dit alles dient ondersteund te worden met een (digitaal) onderwijspakket met korte en aan leeftijden aangepaste en objectieve informatie. Leerkrachten sturen slechts op orde en regels; het conflictgesprek is daarbij taboe.

Marcel Roomans, psychomotorisch therapeut, zelfstandig onderzoeker agressiekanalisatie en cohesie.


Online winkelen

- Op zoek naar natuurlijke
ipv synthetische supplementen ?


Nuttige links

- Word lid van onze besloten groep op Facebook
- Ontvang voortaan onze wekelijkse nieuwsbrief
- Ontdek onze ruim 400 thema pagina's
- Download alle thema dossiers en columns in PDF formaat (leden)
- Wordt ook lid en krijg voordeel en extra informatie


Terug naar het hoofdmenu

 

 

 


View My Stats