Schaliegasboring speelt actieve rol bij het ontstaan van giftig afvalwater


Bij hydrofracturering ofwel fracken (‘kraken’ van gesteente om schaliegas of -olie te winnen), wordt gevaarlijk afvalwater geproduceerd. Men denkt dat dit deels te wijten is aan de chemicaliën die in het geïnjecteerde zoetwater terecht komen als het zich mengt met de pekel met een hoog zoutgehalte, die in het gesteente aanwezig is. Maar uit een Dartmouth-onderzoek, dat het giftige metaal barium in afvalwater van fracking onderzocht, blijkt dat chemische reacties tussen geïnjecteerd zoetwater en het ‘gekraakte’ leisteen zelf een belangrijke rol zou kunnen spelen.

De bevindingen, die in het tijdschrift Applied Geochemistry gepubliceerd staan, laten zien dat de transformatie van zoetwater dat bij fracken wordt gebruikt, in een zeer zoute vloeistof met een overvloed aan giftige zware metalen, een natuurlijk gevolg is van water/gesteentereacties die voorkomen in de diepte, tijdens of na het fracken. Het afvalwater van fracken vormt een gevaar voor de drinkwatervoorraden als het niet op de juiste manier wordt afgevoerd.

De onderzoekers bekeken proeven uit drie boorgaten uit de Marcellus Shale in Pennsylvania en New York, om te bepalen welke mogelijke water/gesteentereacties mogelijk zorgen voor het vrijkomen van barium en andere giftige metalen tijdens hydrofracturering. De Marcellus Shale, in het oosten van de VS, bevat grote schaliegasvoorraden, die in de afgelopen jaren uitvoerig zijn geëxploiteerd met gebruikmaking van fracken. Anderhalve kilometer onder het aardoppervlak, waar fracken plaatsvindt, ontstaan chemische reacties tussen het water en het gekraakte gesteente, bij een verhoogde druk en temperatuur en in afwezigheid van zuurstof.

Hydraulisch fracken is een belangrijke technologische vooruitgang in het onttrekken van aardgas en olie uit zwarte leisteen (schalie), maar het geproduceerde afvalwater, of water dat samen met het schaliegas en de schalieolie wordt geproduceerd door het fracken, is uitermate zout en bevat buitengewoon hoge concentraties barium. Er wordt tot nu toe aangenomen dat de specifieke samenstelling van het geproduceerde afvalwater voortkomt uit het mengen van zoetwater dat bij fracken wordt gebruikt, met het zeer zoute water dat al in de ondergrond aanwezig is en dat ook barium bevat. Maar het Dartmouth team ontdekte dat een grote hoeveelheid barium in de schalie gebonden is aan kleimineralen en dat dit barium gemakkelijk vrijkomt in het geïnjecteerde water als het water zouter wordt na verloop van tijd.

“Gebaseerd op de bariumafgifte, die bepaald is aan de hand van laboratoriumexperimenten waarbij barium wordt uitgespoeld uit het gesteente van de Marcellus Shale en op basis van een redelijke schatting van de water/gesteenteverhouding tijdens het fracken, denken wij dat alle barium in het geproduceerde water een direct gevolg is van het uitspoelen uit het gekraakte schaliegesteente”, aldus senior auteur Mukul Sharma, professor in Aardwetenschappen. “Het is belangrijk om te weten dat het gedrag van barium ons in staat stelt te begrijpen hoe radium zich zal gedragen. Radium is overvloedig aanwezig in het geproduceerde water en dat is een grote zorg voor het milieu. Er is veel discussie geweest over het injecteren van water met grote hoeveelheden giftige bestanddelen tijdens het fracken. Wat minder bekend is, is dat het geproduceerde water gevaarlijk afval is en dat chemische reacties tussen water en gesteente waarschijnlijk een rol spelen bij het ontstaan ervan; dat het niet enkel en alleen komt door het mengen van zoetwater met de natuurlijke pekel in het gesteente.”


Steun ons werk, bezoek eens de Leefbewust webwinkel

De Leefbewust webwinkel richt zich voornamelijk op plantaardige produkten zoals bessen, kruiden, grassen, algen, algenolie, zaden, een natuurlijke multivitamine en de krenten uit de pap qua voedingssupplementen. We zijn eigenlijk altijd op zoek naar de beste versies van produkten. Zo hebben we schone Chlorella uit binnenkweek, Spirulina gekweekt in bassins in de woestijn van California en de betere kwaliteit tarwegras uit Nieuw Zeeland.

Bezoek de webwinkel


Terug naar het hoofdmenu

 

Webwinkel helpdesk

0346-330038 (ma/vr)
Of email ons

Hoofdmenu
Naar de voorpagina
Naar webwinkel
Alle thema paginas

Contact
 

Webwinkel


 

Gratis nieuwsbrief


 

 

 

 


View My Stats