Tijdens de vroege kinderjaren kan meeroken in het ouderlijk huis op 12-jarige leeftijd criminaliteit en vroegtijdig verlaten van school bevorderen


UNIVERSITEIT VAN MONTREAL

De resultaten van een nieuwe studie, geleid door professor Linda Pagani van de School of Psycho-Education van de universiteit van Montreal, laten zien dat hoe meer jonge kinderen blootgesteld worden aan huiselijke tabaksrook, hoe groter de kans wordt dat zij asociaal gedrag ontwikkelen, proactieve en reactieve agressie vertonen, gedragsproblemen hebben op school, en op hun 12e de school verlaten.

"Jonge kinderen hebben weinig controle over hun blootstelling aan tabaksrook binnen het gezin, wat als gif voor de hersenen beschouwd wordt in een periode dat de ontwikkeling hiervan exponentieel is," zegt Pagani.

"De waarneming van vroege omgevingsfactoren die het latere welzijn van kinderen beinvloeden vormt een belangrijk doel voor individuele en gemeenschappelijke gezondheid. Ouders die roken waar hun kinderen zijn of spelen, stellen ze onbedoeld bloot aan tweede- en derdehands rook. Het was al bekend dat kinderen een risico lopen op korte- en langetermijn gezondheidsproblemen als gevolg van omgevingsrook. Voor het eerst hebben we echter dwingend bewijs dat er ook andere gevaren kunnen zijn voor de zich ontwikkelende hersenfuncties die besluitvorming, sociaal en emotioneel gedrag sturen, en het cognitieve functioneren," voegt ze toe.

Pagani, haar promovendus François Lévesque-Seck, en mede-professoren Isabelle Archambault en Michel Janosz, kwamen tot hun conclusies na het onderzoeken van gegevens uit een langjarige studiegeboortegroep van jongens en meisjes in Quebec, geboren tussen 1997 en 1998. De Quebec Longitudinal Study of Child Development is een openbare database, geadministreerd en gecoordineerd door het Institut de la statistique du Québec. Elk jaar rapporteerden de ouders van 1.035 kinderen die deelnamen aan deze langjarige studie of en wanneer thuis gerookt werd toen hun kinderen tussen 1,5 en 7,5 jaar oud waren. Toen zij 12 jaar waren rapporteerden de kinderen zelf hun schoolresultaten en asociale gedrag. In totaal gaf 60% van de families aan dat er nooit gerookt werd, 27% af en toe, en bij 13% van de families werd constant gerookt. Pagani's team analyseerde hierna alle gegevens om vast te kunnen stellen of er een duidelijk verband bestond tussen vroege blootstelling aan tabaksrook en latere tekenen van afwijkend kindergedrag. Dit werd gedaan met uitsluiting van de invloed van vele andere factoren zoals roken, drugs en alcohol tijdens de zwangerschap en andere ouderlijke en familiekarakteristieken die het bestudeerde verband zou kunnen verklaren tussen meeroken en later afwijkend kindergedrag.

"Ons doel was om eventuele al eerder bestaande omstandigheden van de kinderen of hun families te elimineren die een ander licht op onze resultaten zou kunnen werpen of als alternatieve verklaring zou kunnen dienen," zegt de inderzoeker.

Dierproeven hebben aangetoond dat blootstelling aan tabaksrook giftig is voor de zich ontwikkelende hersenen in de periode die het meest gevoelig is voor invloeden van buitenaf. Afwijkende hersenontwikkeling kan het gevolg zijn van constante of tijdelijke blootstelling aan giftige chemicaliën en gassen door meeroken. Dit mengsel stolt uiteindelijk en creëert derdehands rook. Asociaal gedrag wordt gekarakteriseerd door een proactieve intentie om anderen kwaad te doen, een gebrek aan sociaal gevoel, en het negeren van sociale normen. Zulk gedrag toont ook agressie, criminele aanvallen, diefstal, autoriteitsproblemen, en vernietigingsdrang. In de latere kinderjaren wordt asociaal gedrag vaak geassocieerd met schoolproblemen, zoals benadrukt in de studie. Afwijkend gedrag en schoolverlating zijn kostbaar voor de gemeenschap in zijn geheel.

"Deze langetermijn associaties zouden beleidsmakers en gezondheidswerkers moeten aanmoedigen om ouders bewust te maken van de ontwikkelingsrisico's door meeroken. Daarbij, scholen zouden deze wetenschap kunnen integreren in onderwijsprogramma's op elk leerniveau in een poging verdere blootstelling aan neurotoxines te voorkomen," concludeert zij.

Vertaling: Ellen Lam


Nuttige links
- Naar de Leefbewust natuurwebwinkel
- Ontvang voortaan onze wekelijkse nieuwsbrief
- Ontdek onze ruim 400 thema pagina's
- Download alle thema dossiers en columns in PDF formaat (leden)
- Wordt ook lid en krijg korting op supplementenTerug naar het hoofdmenu

 

 

Volg onze nieuwtjes en videos via de RSS of de sociale media