Familieomstandigheden kindertijd in verband gebracht met relatiekwaliteit 60 jaar later


ASSOCIATION FOR PSYCHOLOGICAL SCIENCE

Opgroeien in liefdevolle familieomstandigheden tijdens de kinderjaren wordt in verband gebracht met een gevoel van veiligheid binnen een romantische relatie als men in de 80 is, volgens nieuw onderzoek, gepubliceerd in Psychological Science, een uitgave van de Association for Psychological Science. De uitkomsten laten zien dat mannen die opgroeiden in liefdevolle gezinnen beter in staat waren zich aan te passen aan stressvolle emoties als volwassenen van middelbare leeftijd, wat mede verklaart waarom zij op latere leeftijd meer stabiele huwelijken hadden.

"Onze studie laat zien dat de invloed van ervaringen in de kindertijd merkbaar is, zelfs als iemand in de 80 is, en voorspelt hoe gelukkig en veilig ze zich voelen in hun huwelijk als tachtiger," zegt onderzoeker Robert Waldinger van de Harvard Medical School. "We zagen dat deze associatie ten dele is omdat een gelukkiger kindertijd zorgt voor een betere omgang met emoties en intermenselijke vaardigheden op middelbare leeftijd, en deze vaardigheden zorgen voor stabielere huwelijksrelaties op latere leeftijd."

Deze unieke langjarige studie, die meer dan 60 jaar lang dezelfde individuen volgde vanaf de pubertijd, zorgt voor duidelijkheid over de levenslange gevolgen van ervaringen in de kindertijd.

"Met alles wat er met ons kan gebeuren en wat ons be´nvloedt tussen pubertijd en ouderdom, is het opmerkelijk dat de invloed van onze kindertijd in ons latere huwelijk nog steeds merkbaar is," merkt Marc Schulz op, co-auteur van de studie en professor aan Bryn Mawr College.

Waldinger en Schulz onderzochten de verzamelde gegevens van 81 mannen die meededen aan een 78-jarige studie over volwassenenontwikkeling, waarvan 51 mannen deelnamen aan een cohortstudie van het Harvard College en 30 mannen aan een cohortstudie van de binnenstad van Boston. Gedurende de studie deden zij tegelmatig mee aan vraaggesprekken en leverden vragenlijsten in.

Om de vroege huiselijke omstandigheden van de deelnemers in te schatten, bestudeerden de onderzoekers gegevens van de deelnemers in hun puberteit, alsmede hun verslagen over hun kindertijd, interviews met de ouders van de deelnemers en verslagen van de door een sociaal werker vastgelegde ontwikkelingsgeschiedenis. De onderzoekers gebruikten deze gegevens om de familieomstandigheden te schetsen.

When the participants were 45 to 50 years old, they completed interviews in which they discussed the challenges they encountered in various aspects of their lives, including their relationships, their physical health, and their work. The research team used the original interview notes to rate participants' ability to manage their emotions in response to these challenges.

Toen de deelnemers 45-50 jaar oud waren, werden vraaggesprekken gehouden over de uitdagingen die ze tegenkwamen op verschillende aspecten in hun leven, inclusief hun relaties, lichamelijke gezondheid en hun werk. Het onderzoeksteam gebruikte de originele notities van het vraaggesprek om het vermogen van de deelnemers te bepalen om hun emoties te hanteren bij deze verschillende uitdagingen.

Uiteindelijk rondden de deelnemers, toen zij 70-80 jaar waren, een semi-gestructureerd vraaggesprek af, die focuste op hun vertrouwensband met hun huidige partner. In deze vraaggesprekken werd hun gevraagd naar hun huwelijk, en hoe goed ze zich voelden bij het vertrouwen dat ze hadden in hun partner en het geven van support aan hun partner. De onderzoekers gebruikten de gegevens van deze interviews om een algemene classificatie vast te stellen van het veiligheidsgevoel van de deelnemers ten opzicht van hun partner.

Waldinger en Schulz stelden vast dat deelnemers die opgroeiden in een familie waar zij gekoesterd, verzorgd en gestimuleerd werden meer kans hadden op een veilige, stevige band met hun romantische relaties op latere leeftijd. Verdere analyses toonden aan dat deze associatie deels verklaard kon worden door betere vaardigheden op het gebied van emotieregulering op middelbare leeftijd.

Deze resultaten kunnen toegevoegd worden aan eerder onderzoek dat aantoonde dat de kwaliteit van iemands huiselijke omstandigheden op jonge leeftijd "verstrekkende gevolgen kan hebben voor een leven lang welzijn, levensvervulling en onderhouden van relaties," zegt Waldinger.

Vertaling: Ellen Lam


Online winkelen

- Op zoek naar natuurlijke
ipv synthetische supplementen ?


Nuttige links

- Word lid van onze besloten groep op Facebook
- Ontvang voortaan onze wekelijkse nieuwsbrief
- Ontdek onze ruim 400 thema pagina's
- Download alle thema dossiers en columns in PDF formaat (leden)
- Wordt ook lid en krijg voordeel en extra informatie


Terug naar het hoofdmenu

 

 

 


View My Stats