Gemeenten falen bij bestrijding lawaai


De Nederlandse Stichting geluidshinder (NSG) ontving het afgelopen jaar een toenemend aantal informatievragen waar bewoners in conflict zijn met hun gemeente. Zaken die in dat kader vorig jaar passeerden bij het bureau van de NSG betreffen lawaai van speelplaatsen, sportterreinen, nieuwe verkeerswegen, terrassen, cafés, muziekevenementen, racecircuits, bouwlawaai maar bijvoorbeeld ook van een schietterrein. Zowel in procedurele zin, bij handhaving van regelgeving als bij de uitvoering en interpretatie van geluidsonderzoek worden keuzes gemaakt die hinder faciliteert. De NSG constateert dan ook dat er veel mis gaat.

Particulieren die bij de NSG aankloppen missen vaak de financiële middelen om een duur adviesbureau in te schakelen. Ook hebben zij een enorme kennisachterstand. Donateurs van de stichting kunnen gebruik maken van de deskundigheid van de NSG-medewerkers. In gesprek met hun gemeente komen ze zodoende meer beslagen ten ijs.

Hulpvragen komen in veel gevallen pas binnen als de problemen van geluidsoverlast al gaande zijn. Oplossingen liggen dan verder weg. Door het inschakelen van de NSG aan het begin van een besluitvormingsproces is het risico op geluidshinder aannemelijk lager. Zo zijn kostbare procedures niet nodig en blijven herstelwerkzaamheden uit.

Het bureau van de NSG ontving het afgelopen jaar zo'n 800 vragen. De meeste gaan over lawaai van buren. Soms overwegen mensen ook in die gevallen een gang naar de rechter. Niet altijd zal dat leiden tot oplossingen. Dat betekent dat als een casus geen kans van slagen heeft ontraden wordt een procedure op te starten. Andere oplossingsrichtingen maken dan meer kans. Daarbij zal een verhuurder, een Vereniging van Eigenaren dan wel een beheerder een bemiddelde rol kunnen vervullen. Bouwakoestische kennis is dan onontbeerlijk.


Steun ons werk, bezoek eens de Leefbewust webwinkel

De Leefbewust webwinkel richt zich voornamelijk op plantaardige produkten zoals bessen, kruiden, grassen, algen, algenolie, zaden, een natuurlijke multivitamine en de krenten uit de pap qua voedingssupplementen. We zijn eigenlijk altijd op zoek naar de beste versies van produkten. Zo hebben we schone Chlorella uit binnenkweek, Spirulina gekweekt in bassins in de woestijn van California en de betere kwaliteit tarwegras uit Nieuw Zeeland.

Bezoek de webwinkel


Terug naar het hoofdmenu

 

Webwinkel helpdesk

0346-330038 (ma/vr)
Of email ons

Hoofdmenu
Naar de voorpagina
Naar webwinkel
Alle thema paginas

Contact
 

Webwinkel


 

Gratis nieuwsbrief


 

 

 

 


View My Stats