Zonlicht en olielozingen mogelijk dodelijke combinatie voor dierenwereld


WILEY

Schadelijke stoffen genaamd polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) van olielekkages of -lozingen zijn giftig voor dieren, vooral in combinatie met ultraviolette straling van de zon. Nieuw onderzoek onder inheemse diersoorten uit de Golf van Mexico wijst uit dat, vergeleken met olie alleen, een blootstelling aan olie plus natuurlijk zonlicht de overlevingskansen kan verlagen van vissen die in hun larvenstadium een tijdje dicht aan de oppervlakte verblijven.

“Veel viseieren en vroege larven in de zee en riviermondingen ontwikkelen zich aan of dicht onder het wateroppervlak, waar de olie drijft en de zon schijnt. Als alle drie factoren samengaan, dan bestaat er een sterk verhoogde kans op toxiciteit,” zegt dr. Matthew Alloy, hoofdauteur van de studie van Environmental Toxicology and Chemistry.

Dit werk is niet het eerste onderzoek dat door zonlicht opgewekte PAK-toxiciteit onderzoekt, maar het is in die zin uniek, dat het dit soort toxiciteit onderzoekt in het gebied waar de BP-olieramp (Deepwater Horizon) plaatsvond en omdat het inheemse soorten betreft uit de Golf van Mexico.

Vertaling: A. Zwart


Nuttige links
- Naar de Leefbewust natuurwebwinkel
- Ontvang voortaan onze wekelijkse nieuwsbrief
- Ontdek onze ruim 400 thema pagina's
- Download alle thema dossiers en columns in PDF formaat (leden)
- Wordt ook lid en krijg korting op supplementenTerug naar het hoofdmenu

 

 

Volg onze nieuwtjes en videos via de RSS of de sociale media