Dr Bates en de licht & zicht verontreiniging


1 Verlichting
Vuur is de kunstlicht bron sinds de prehistorie. Het teken voor Yin, laat dit zien. Dat toont ons een, door het vuur wat rokerige, maar bewoonde grot. De bewoning blijkt uit de aanwezigheid van het
hoofd van een kind. Het andere teken Yang toont ons de ware lichtbron: het zonlicht.

Voor het maken van muurschilderingen en tekeningen in de donkere delen van de grot werden olie
en vetlampen als kunstlichtbron gebruikt. In de loop der tijd worden de tekeningen alsmaar kleiner,
ze gaan op schrift lijken. Toch blijft de lichtbron om ze te schijven of te lezen dezelfde.

Pas in het midden van de vorige eeuw werd de “ordening” van lichtbronnen ter hand genomen,
waarbij de historische kunst-lichtbron de naam candela kreeg. De verlichtingssterkte van één
candela op 1 meter afstand wordt lux genoemd. De volgende tabel geeft ons een aantal praktische
waarden.

Zonlicht 100 000 lux
Licht niveau: kantoor 500 lux
Licht niveau: weinig details 100 lux
Licht niveau: rangeer station 2 lux
Volle maan 0,1 lux

Hieruit blijkt dat schilderen en schrijven veel licht nodig hebben > 100 lux. Dit zou betekenen dat er
constant meer dan 100 candela nodig waren voor een middeleeuws kunstenaar om een werk van
enige waarde te kunnen maken, een opvallend grote hoeveelheid, tenzij men in daglicht werkte.

Daglicht is interessant, het activeert de dopamine in de retina, waardoor de lengte groei van het oog
stopt en oogstoornissen zoals bijziendheid worden voorkomen. Een constant gebrekkig verlichte
omgeving en of de zonnebrildictatuur levert verlies van vitaliteit van de ogen op.

2 Vlammen en hedendaagse Toverlantaarns
Vlammen met hun verwarming, licht en ruimtelading vertegenwoordigen de Zon,. Het geheel heeft
voor de mens een grote aantrekkingskracht. De vlammen zijn in de loop der tijd vervangen door
flikkerende beelden van de TV set. De kathode straalbuis zorgt daarbij voor de ruimtelading (Yang).
In plaats van in de vlammen te staren, kan de toeschouwer ook het vuur de rug toe te keren en naar
de geprojecteerde schaduwen te kijken. Dit is de voorloper van de film. De gevoelswaarde ervan is
anders door het gereflecteerde licht en de teken verandering van de ruimte lading. (Yin).

3 Licht & Zicht Verontreiniging
Na de olie lamp, kaars en de gasvlam zijn het de “elektrische” kunstlicht bronnen die gekenmerkt
worden door een toenemende “verarming”. Het begon met Edison's gloeilamp waar de glazen
enveloppe de ruimtelading verwijdert, een verlies deels opgevangen door de gelijkspanning.

Echter als de wisselspanning van Tesla wordt gebruikt voor de voeding van deze gloeilampen, dan
verdwijnt de natuurlijke ruimtelading en wordt vervangen door een elektromagnetische stoorzender.

Ook worden allerlei kunstgrepen op het uitgezonden spectrum losgelaten, TL buizen, kwik lampen..
De besproken verlichtingswaarden uit het midden van de vorige eeuw zijn gebaseerd op alom
aanwezige verontreinigde kunstlichtbronnen. Het gevolg, vitaliteitsverlies van de ogen en reductie
van het gezichtsvermogen, werd door Dr. Bates 50 jaren lang, tot aan zijn dood in 1931 bestudeerd.

4 Dr. William H. Bates
Dr. Bates was een gereputeerd oogarts in New York die goed voor de brillenglazen van zijn
patiënten zorgde en die hen, indien nodig, ook nog opereerde. Hij ontdekte als eerste daarbij het nut
van het samentrekkend gedrag dat adrenaline vertoont bij oog operaties (1896)

Toch was Dr. Bates niet tevreden, want hij worstelde met de vraag: Als brillenglazen de oplossing
zijn voor zicht problemen, waarom neemt dan de sterkte met de jaren toe? Zorgt het gebruik van
een bril ervoor dat ogen constant achteruit gaan? Hoe dan ook nader onderzoek was nodig.

Het resultaat is zijn Better Eyesight Magazine (1919-1930) en het boek Perfect Sight Without
Glasses (1920). Emoties en stress, krijgen een plaats in Bates boek maar ook bij zijn collega's
oogartsen. Hun verontwaardiging zorgde dat de Bates methode in New York nog steeds verboden is.

5 School of Eye Education
Margaret Darst Corbett kwam in de twintiger jaren in contact met Dr. Bates vanwege het
gebrekkige zicht van haar man. De Bates methode intrigeerde haar en ze werd na de dood van haar
man een van Bates's studenten en stichtte later de “School of Eye Education” in Los Angeles.
Het succes van de Bates methode is ook afhankelijk van het postuur en de coördinatie van lichaam
en geest. Corbett raadt daarom aan, om in deze, de werken van Gerald Stanley Lee, zoals The Lost
Art of Reading (1902) te bestuderen. Een degelijke aanpak, die zijn vruchten afwerpt.

Zelfs zicht kon worden teruggewonnen door de methode. Dat bleek het geval bij Aldous Huxley, die
zich als leerling vlak voor de Tweede Wereldoorlog bij de School of Eye Education inschreef. Zijn
boek, The Art of Seeing (1942) schrijft hij “om de koppeling van onderwijs methodes voor....
... zicht verbetering aan psychologie en filosofie mogelijk te maken. De bedoeling van de correlatie
is aan te tonen dat de essentiële redelijkheid van de methode niets anders is dan praktische
toepassing van bepaalde, algemeen als juist bestempelde, theoretische principes van zicht
problemen”.

Eind 1940's werd Corbett een proces aangedaan omdat zij zonder diploma ogen “behandelde”. Het
werd vrijspraak voor de “Instructor for Eye Training” geholpen door getuigenissen, zoals die van
Huxley. De wet, die stelde dat het een medische daad was, verdween daardoor in de prullenbak.

6 Dr. Shapiro's EMDR remedie
Wie denkt dat een 100 jaar oud verhaal waarvan de promotors allang begraven zijn stopt, heeft het
mis. In tegendeel het wordt nu verkocht als wondermiddel tegen stress. We laten in deze graag de
“uitvinder” aan het woord, het betreft ene Francine Shapiro (1948-), een Amerikaans psychologe.

“Het was in 1987 dat Shapiro tijdens een wandeling dat het snel bewegen van haar ogen de stress
van storende gedachten leek te verminderen. Op basis van haar aanvankelijke bevindingen deed zij
verder onderzoek dat resulteerde in een publicatie....”

Uit die publicatie en wat andere geschriften blijkt dat de basis ingrediënten voor wat Shapiro al snel
(Eye Movement Desentization and Reprocessing) EMDR noemde, terug te vinden zijn in het boekje
van M. D. Corbett “How to Improve Your Sight” (1953).

Uiteindelijk wordt duidelijk dat wat Shapiro doet, is de door Huxley (1942) aangedragen
“koppeling van onderwijs methodes voor zicht verbetering aan psychologie en filosofie mogelijk te
maken” los te laten op de door Viet-Nam oorlog getraumatiseerde Amerikaanse soldaten.

7 Genoeg gepraat, aan het werk
Corbett zegt over zicht dat dit voor 9/10 deel mentaal is en slechts voor 1/10 deel mechanisch. We
zijn op zoek naar zicht verbetering dan lijkt het logisch te beginnen met de “software”, de
mentaliteit en het lichaam. De aanpak van de “hardware” is voor een later stadium.
Zelfs deze aanpak komt in de vakantie tijd als “veel te complex” over. Terug naar Corbett. In het
hoofdstukje over de Zon staat dat ogen gemaakt zijn voor licht en dat goed zicht alleen mogelijk is
bij voldoende licht. Licht is er genoeg in les 2 Alpes in de maand Juli op 1600m hoogte.
De bril (+2.5) gaat af en er wordt gekeken of de tekst van Corbett leesbaar is in de zonneschijn.
Ongelofelijk maar waar, dat is inderdaad het geval.
Het is duidelijk dat de nodige aandacht aan deze observatie moet worden gegeven, want
simplistische opmerkingen over ogen als ontvangers van electro magnetische straling, zijn niet in
staat dit te verklaren. Al gauw valt het geoefende oog op een Corbett verhaal dat te denken geeft:

8 Analyse
Laat je hoofd niet zakken, kijk op naar de wereld. Laat je hoofd balanceren op je ruggengraat, dan
staat het onder de juiste hoek en zorgt voor zich zelf. Dan kun je neerkijken op de wereld. De
natuurlijke focus is naar beneden gericht...... Al een indiaan in de verte wilde kijken...
...lichtte hij zijn hoofd op en staarde vanonder zijn verlaagde wimpers; was het erg ver, dan
kantelde hij zijn hoofd nog verder naar achter, zodat de wimpers voor de schaduw van de ogen
zorgden. Wees zelf een kind van de Natuur, en kijk langs je neus naar dat wat je wilt zien.
Of is het “kijk verder dan je neus lang is om te zien wat je wilt zien?” Neus en ogen zijn
gerelateerd. In het boek “The Forgotten Pollution” (1996) is duidelijk gemaakt dat de efficiëntie van
de neus met zijn gepunte vorm, beïnvloed wordt door ruimte lading.

In het zelfde boek is een artikel van Elster en Geitel uit 1900 opgenomen betreffende ruimtelading
in de bergen: “Op de toppen van de bergen, (waardoor Les Deux Alpes zijn omringd), is de
negatieve elektrische dichtheid in de Aarde hoog (punt effect) dat maakt dat daar positief geladen
atmosferische ionen in overvloed aanwezig zijn.” In de bergen, net als bij vuur, heerst een positieve
ruimtelading. Vegetatie en vallend water maken deze ruimtelading (tijdelijk) negatief.

9 Discussie
Het aanhechtingspunt van deze lading met de mens is via de wimpers die met het ooglid tezamen
één plaat van een variabele condensator vormen. De andere “plaat” is de oogbal en daarin het
netvlies met de lichtgevoelige staafjes en kegeltjes. Het vlies heeft een potentieel van -40mV.

Bekend is dat fel zonlicht dit potentieel verhoogt, tot -65mV, wat de gevoeligheid van de kegeltjes
sterk doet toenemen. Krijgt het ooglid een positieve lading door opgepikte ruimtelading, dan zorgt
ook dat voor een soortgelijke netvlies potentiaal toename, vanwege het condensator effect.

Dit verklaart zowel de actie van de indiaan, als de raad die M. D. Corbett ons geeft: “If you have
any sight alt all, you can develop more. NOT by exercising, prodding, and urging tired eyes still
further but by EASING and RELAXING them, ceasing to force them, letting them see”.

10 Traditionele Geneeskunde en Qi Gong
Bekijken we het werk en de oefeningen van Bates-Corbett methode, dan valt de gelijkenis op met
de Traditionele Geneeskunde. Deze kent de Qi Gong oefeningen die gebruikt worden om spirituele
en lichamelijke gezondheid te bewaren, er is verwantschap met de werken van Gerald Stanley Lee.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat er een op de ogen gerichte vorm van Qi Gong beschikbaar is,
de “Qi Gong pour les jeux”. Wat de Traditionele Geneeskunde betreft, hier zijn de ogen van kinds af
aan sterk verbonden met de Lever, die op zijn beurt direct verbonden is met emoties.

Dit manifesteert zich regelmatig in “kinderlijke” huilbuien. Met het begin van de adolescentie zijn
het de Longen die de druk van de Lever op de ogen verminderen door afvloeing. Daardoor
beperken bij volwassenen huilbuien zich in het algemeen alleen tot situaties met extreme emoties.

Om de emotionele component bij zicht problemen te reduceren maakt dat de aanpak door de
Traditionele Geneeskunde vaak de volgende begin weg neemt: Harmonisatie van de Lever en
kalmeren van het systeem door het versterken van de Nier. Hierdoor kunnen emoties “afkoelen”.

11 Conclusie
Het boekje van Corbett telt 94 pagina's en doet denken aan een ander dun boekje, Lao Zi's: Dao De
Jing, die het over de Weg, Dao, heeft. In de strijd tegen de dominantie van Licht & Zicht
Verontreiniging is de Bates-Corbett methode een baken dat de Weg van de toekomst verlicht.

12 Referenties
Roos R.A., (1996), The Forgotten Pollution, Kluwer Academic Press @ academia.com*
Bates, William H., (1919-1930), Better Eyesight Magazine @ wikisource
Bates, William H., (1920) Perfect Sight Without Glasses @ blindness.org
Corbett, Margaret Darst (1953), “How to Improve Your Sight”
Huxley, Aldous (1942), The Art of Seeing @ignaciodarnaude.com
Lao Zi, (ca -600), Dao De Jing, @ wing-chun.fr
Lee, Gerald Stanley (1902), The Lost Art of Reading @ archive.org
Ferraro, D., Ma XU Zhou (1998), Qi Gong pour les jeux, Guy Tredaniel.
Valberg, Arne, (2005) Light Vision Color, John Wiley & Sons.
*https://independent.academia.edu/ReinAndreRoos

EARTH ELECTRIC JOURNAL, VUE[2016]RON3, p4 ©2016 Rein A. ROOS, Anya van WIJK

Dr. Ing. Rein André Roos*, Drs. Anya van Wijk Maeva, 15 route de champamé, 38860 Les 2 Alpes, France. rein.andre.roos@gmail.com


Steun ons werk, bezoek eens de Leefbewust webwinkel

De Leefbewust webwinkel richt zich voornamelijk op plantaardige produkten zoals bessen, kruiden, grassen, algen, algenolie, zaden, een natuurlijke multivitamine en de krenten uit de pap qua voedingssupplementen.

Bezoek de webwinkel


Ontvang iedere vrijdagochtend de Leefbewust Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes per email ?

Meld je hier aan


Terug naar het hoofdmenu

 

 


View My Stats