Muziekonderwijs zorgt voor aanmaak nieuwe hersenverbindingen bij kinderen


Bron: RADIOLOGICAL SOCIETY OF NORTH AMERICA

Deelnemen aan muziekonderwijs zorgt voor toename van hersenvezelverbindingen bij kinderen. Ook kan het van pas komen bij het behandelen van autisme en ADHD, aldus een studie die volgende week zal worden gepresenteerd, op de jaarlijkse bijeenkomst van de Radiological Society of North America (RSNA).

“Het was al bekend dat muziekonderwijs goed is voor kinderen met deze aandoeningen,” zegt Pilar Dies-Suarez, hoofd Radiologie in het Hospital Infantil de México Federico Gómez in Mexico City, “maar deze studie heeft geleid tot een beter begrip van hoe de hersenen precies veranderen en waar de nieuwe verbindingen ontstaan.”

Er werden voor dit onderzoek 23 gezonde kinderen tussen de vijf en zes jaar oud onderzocht. Alle kinderen waren rechtshandig en hadden geen voorgeschiedenis van waarnemingsgerelateerde, zintuiglijke of neurologische problemen. Geen van de kinderen had eerder iets gedaan aan kunstzinnige vorming.

De deelnemers aan de studie kregen voor en na de muzikale training een evaluatie door middel van zogenaamde tractografie (in beeld brengen van neurale hersennetwerken) met behulp van ‘diffusion tensor imaging’ (DTI) van de hersenen. DTI is een geavanceerde MRI-techniek, waarbij zeer kleine structurele veranderingen in de witte stof van de hersenen zichtbaar gemaakt kunnen worden.

“Muzikale ervaringen opdoen op jonge leeftijd kunnen bijdragen aan een betere hersenontwikkeling, het optimaliseren van de aanmaak en het vastleggen van neurale netwerken en het stimuleren van de bestaande hersenroutes,” zegt dr. Dies-Suarez.

De witte stof in de hersenen bestaat uit miljoenen zenuwvezels genaamd axonen, die fungeren als communicatiekabels die verschillende delen van het brein met elkaar verbinden. Via DTI kunnen de bewegingen van extracellulaire watermoleculen langs axonen worden gemeten, via een meting van de zogenaamde fractionele anisotropie (FA). Bij gezonde witte stof is de richting van de extracellulaire watermoleculen tamelijk uniform en is de FA-waarde hoog. Als de waterverplaatsing willekeuriger is, nemen de FA-waardes af, wat duidt op afwijkingen.

In de loop van het leven zorgen de rijpingsprocessen in de hersenen voor de aanleg van hersenroutes en verbindingen tussen motorische, auditorische (gehoor) en andere gebieden voor de ontwikkeling van talrijke cognitieve vermogens, waaronder muzikale vaardigheden. Eerdere studies hebben autismespectrumstoornissen en ADHD in verband gebracht met een afname in volume, vezelverbindingen en FA-waardes van de forceps minor en de lagere forceps; gebieden die zich in de frontale cortex van de hersenen bevinden. Dit zou erop kunnen wijzen dat een slechte connectiviteit in de frontale cortex, een gebied van de hersenen dat zich bezighoudt met complexe cognitieve processen, een biomarker is voor deze aandoeningen.

Nadat de kinderen in het onderzoek de negen maanden muziekonderwijs hadden genoten, waarbij Boomwhackers – percussiebuizen van verschillende lengtes die de verschillende tonen van de diatonische toonladder voortbrengen – bleek uit DTI-resultaten dat er een toename was in FA en lengte van axonen in verschillende hersengebieden, vooral in de forceps minor.

“Als een kind muziekonderwijs krijgt, worden de hersenen aangezet tot het uitvoeren van bepaalde taken,” zegt dr. Suarez. “Daarbij zijn het gehoor, motorische vaardigheden, de cognitie, emotie en sociale vaardigheden betrokken, wat lijkt te zorgen voor activering van de genoemde hersengebieden. De resultaten zijn waarschijnlijk tot stand gekomen door de noodzaak om meer verbindingen tussen de twee hersenhelften te creëren.”

De onderzoekers denken dat de resultaten van dit onderzoek kunnen helpen bij het ontwerpen van doelgerichte interventiestrategieën voor de behandeling van stoornissen als autisme en ADHD.

Vertaling: Astrid Zwart


Nuttige links

- Bezoek ook eens de Leefbewust natuurwebwinkel
- Ontdek onze honderden thema pagina's
- Overzicht lezingen en lesdagen - Edusana.nl
- Overzicht evenementen, beurzen en uitjes in Nederland

- Leden : download nu alle thema dossiersTerug naar het hoofdmenu

 

 

Volg onze nieuwtjes en videos via de RSS of de sociale media