Meer dan 80.000 consumenten tekenen tegen toelating glyfosaat

Voedselwaakhond foodwatch roept staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken op om zich te verzetten tegen de hernieuwde toelating van het omstreden landbouwgif glyfosaat. Volgende week beslist de Europese Unie over het verlengen van de toelating voor het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat, dat vorig jaar door de Wereldgezondheidsorganisatie als waarschijnlijk kankerverwekkend werd aangeduid. Al meer dan 80.000 consumenten hebben via de website van foodwatch een petitie getekend die de EU oproept om het middel niet goed te keuren. Zo lang er ernstige aanwijzingen zijn dat glyfosaat niet veilig is, vindt foodwatch dat de Europese Unie het voorzorgsbeginsel in acht moet nemen, de gezondheid van haar burgers voorop moet stellen, en de stof niet opnieuw mag toelaten. In een open brief die door meerdere organisaties ondertekend is roept foodwatch staatssecretaris Van Dam vandaag op om zich achter dit standpunt te scharen.

Glyfosaat is de werkzame stof in zeer veel gebruikte plantbeschermingsmiddelen. De vergunning voor het gebruik ervan loopt komende zomer af en dus moet de Europese Unie beslissen of zij deze wil verlengen of niet. Afgelopen zomer deed het kankeronderzoeksinstituut (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een groot onderzoek naar de stof en stelde dat glyfosaat waarschijnlijk kankerverwekkend is voor de mens – de op één na hoogste risicocategorie die het instituut hanteert. Onderzoek door de Europese voedselveiligheidsorganisatie (EFSA) kwam echter tot de tegenovergestelde conclusie. Het verschil in conclusies wordt veroorzaakt door het feit dat de EFSA onderzoeken en analyses in haar beoordeling heeft meegenomen die zijn uitgevoerd of gesponsord door belanghebbende bedrijven. Deze onderzoeken zijn niet openbaar omdat zij volgens de betrokken bedrijven gevoelige informatie bevatten over de samenstelling van hun producten.

“Het is volstrekt onacceptabel dat toezichthouders voor de toelating van potentieel schadelijke stoffen gebruik maken van geheim onderzoek dat wordt aangeleverd door bedrijven die economische belangen hebben bij deze toelating. Het is de taak van de toezichthouder om de gezondheid van mens en milieu te borgen. Dit kan alleen op basis van onafhankelijk en betrouwbaar toxicologisch onderzoek, waartoe het publiek ook inzage heeft” aldus Jurjen de Waal van foodwatch.

EU op de vingers getikt
Afgelopen maand uitte de Europese Ombudsman al stevige kritiek op de goedkeuringsprocedures van bestrijdingsmiddelen in de EU. Volgens de Ombudsman worden middelen vaak veel te vroeg goedgekeurd. Regelmatig bestaan er nog veel onzekerheden over de veiligheid van bestrijdingsmiddelen op het moment dat er tot goedkeuring wordt overgegaan. Belanghebbende bedrijven wordt in deze gevallen regelmatig de kans geboden om in plaats van vóór de goedkeuring, onderzoeken die de veiligheid moeten garanderen pas ná de toelating aan te leveren. Ondanks deze kritiek dreigt met de goedkeuring van glyfosaat precies hetzelfde te gebeuren, blijkt uit gelekte documenten die in handen zijn van de Britse krant The Guardian. De EU heeft belanghebbende bedrijven de gelegenheid gegeven om voor augustus meer duidelijkheid te verschaffen over de vermeende hormoonverstorende effecten van glyfosaat. Een stemming over de goedkeuring van glyfosaat staat echter volgende week al op de agenda.

“Het is onbegrijpelijk dat de Europese Unie overgaat tot het goedkeuren van deze omstreden stof als zij zelf nog niet alle informatie heeft over de veiligheid van glyfosaat. Dat is volledig in strijd met het voorzorgsbeginsel dat de EU verplicht om de gezondheid van burgers voorop te stellen”, aldus foodwatch.

In zowel de Tweede Kamer als het Europees Parlement wordt vanmiddag gesproken over de hernieuwde toelating van glyfosaat. Gezien de wetenschappelijke discussies over de veiligheid van het bestrijdingsmiddel eist foodwatch in een open brief van staatssecretaris Van Dam dat hij zich vandaag in Den Haag en volgende week in Brussel namens de Nederlandse regering verzet tegen hernieuwde goedkeuring van het bestrijdingsmiddel.


Steun ons werk, bezoek eens de Leefbewust webwinkel

De Leefbewust webwinkel richt zich voornamelijk op plantaardige produkten zoals bessen, kruiden, grassen, algen, algenolie, zaden, een natuurlijke multivitamine en de krenten uit de pap qua voedingssupplementen. We zijn eigenlijk altijd op zoek naar de beste versies van produkten. Zo hebben we schone Chlorella uit binnenkweek, Spirulina gekweekt in bassins in de woestijn van California en de betere kwaliteit tarwegras uit Nieuw Zeeland.

Bezoek de webwinkel


Terug naar het hoofdmenu

 

Webwinkel helpdesk

0346-330038 (ma/vr)
Of email ons

Hoofdmenu
Naar de voorpagina
Naar webwinkel
Alle thema paginas

Contact
 

Webwinkel


 

Gratis nieuwsbrief


 

 

 

 


View My Stats