Kleinere veestapel is de enige oplossing


In "Ruim baan voor koeienmest" (Trouw 21 mei) bepleitte Tjeerd de Groot van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) voor mestvergisting als duurzame oplossing voor het mestoverschot. De Groot gaat geheel voorbij aan de omvangrijke milieuschade die door de groeispurt van de Nederlandse melkveestapel veroorzaakt wordt.

Biogas klinkt als een mooie toepassing voor koeienmest. Maar de mestvergisting waarmee biogas geproduceerd wordt zet geen rem op de veehouderij. Terwijl een kleinere veestapel de enige duurzame oplossing is voor een reeks van milieuproblemen waar Nederland dringend wat aan moet doen.

Mestvergisting is geen effectieve manier om de uitstoot van broeikasgassen door de veehouderij omlaag te brengen. Allereerst omdat bij koeien de uitstoot van broeikasgassen door de 'boertjes' die ze laten, veel groter is dan de uitstoot via de mest. Aan dat geboer verandert niks door de mest te vergisten. Een tweede probleem is dat je mest moet verzamelen om het te kunnen vergisten tot biogas. Dit betekent dat de koeien permanent op stal moeten staan, in plaats van in de wei. Het stimuleren van mestverwerking tot biogas draagt zo bij aan verdergaande schaalvergroting.

Nog minder koeien in de wei en nog meer megastallen dus. Terwijl de melksector ons verzekert dat weidegang heel belangrijk is en intussen haar eigen afspraken koeien in de wei nog niet eens nakomt. Sinds 2012 is het percentage weidegang alleen maar afgenomen.

Ten derde blijft het mestoverschot na vergisting even groot. Alleen het methaan wordt eruit gehaald, het resterende digestaat moet gedroogd worden en wordt vervolgens geŽxporteerd. Alle energie die deze verwerking en transport kosten doen af aan het zogenaamde klimaatvoordeel van biogas.

De NZO is kortom de weg kwijt: met de door De Groot bepleitte koers zijn het milieu, de boeren EN de koeien de verliezers.

Minder koeien houden is de enige effectieve maatregel om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. We moeten toe naar een kleinere veestapel, een zogenoemde grondgebonden melkveehouderij die past bij het oppervlak aan grond die boeren tot hun beschikking hebben. Met koeien die in de wei grazen in plaats van op stal krachtvoer op basis van soja voorgeschoteld te krijgen. Alle mest belandt direct weer op boerengrond waar de beesten grazen. Dat is pas circulair. Voeg daar nog een eerlijke prijs voor onze boeren aan toe en dan heb je een sector die duurzaam en toekomst bestendig is voor milieu, boer en burger.


Steun ons werk, bezoek eens de Leefbewust webwinkel

De Leefbewust webwinkel richt zich voornamelijk op plantaardige produkten zoals bessen, kruiden, grassen, algen, algenolie, zaden, een natuurlijke multivitamine en de krenten uit de pap qua voedingssupplementen. We zijn eigenlijk altijd op zoek naar de beste versies van produkten. Zo hebben we schone Chlorella uit binnenkweek, Spirulina gekweekt in bassins in de woestijn van California en de betere kwaliteit tarwegras uit Nieuw Zeeland.

Bezoek de webwinkel


Ontvang iedere vrijdagochtend de Leefbewust Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes per email ? Ontvang dan elke vrijdag onze nieuwsbrief met het overzicht van nieuwtjes en videos van die week.

Lees verder


Terug naar het hoofdmenu


Advies nodig?

0346-330038 (ma/vr)
9.00 - 13.00 uur

Menu

Naar de voorpagina
Alle thema paginas
Contact

Supersmoothies

Webwinkel

Gratis nieuwsbrief

 

 

 

 


View My Stats