Beperk fysieke activiteit in door luchtverontreiniging zwaar vervuilde gebieden


European Society of Cardiology

Luchtverontreiniging schaadt de functie van bloedvaten in de longen. Dit is een conclusie o.b.v. een studie bij meer dan 16.000 patiŽnten die recent tijdens de jaarlijks EuroEcho-Imaging bijeenkomst werd gepresenteerd.

"Dit is de eerste studie die invloed van luchtverontreiniging op de pulmonale vaatfunctie laat zien," zegt hoofdauteur Dr. Jean-Francois Argacha, een cardioloog in het Universitair Ziekenhuis (UZ) in Brussel. "Dit is een belangrijke risico voor de volksgezondheid van mensen die leven in vervuilde stedelijke gebieden omdat veel beweging de longen kan beschadigen en mogelijk kan leiden tot hartfalen."

Voor het terugdringen van cardiovasculaire ziekten blijkt een veiligere Ďomgevingí net zo belangrijk te zijn als onder controle houden van conventionele risicofactoren, zoals hoog cholesterol. Luchtverontreiniging bestaat uit kleine fijnstofdeeltjes van verschillende grootte (PM = particulate matter) en gassen (stikstofdioxide, ozon, etc) . Het eerste deel van het vasculaire systeem dat in contact komt met luchtverontreinigende stoffen is de pulmonale circulatie. Nog maar weinig studies hebben de impact hierop onderzocht.

"Dergelijke studies zijn belangrijk, want als luchtvervuiling leidt tot vernauwing van de bloedvaten in de longen (vaatvernauwing), kan dit in combinatie met de systemische gevolgen van de vervuiling hartfalen veroorzaken," zegt Dr. Argacha.

De studie onderzocht het effect van luchtvervuiling op pulmonale hemodynamiek in een populatie en bij individuen. De populatiestudie onderzocht of de gemeenschappelijke mate van luchtvervuiling buitenshuis invloed heeft op de echo-cardiografische parameters die gewoonlijk worden gebruikt om de pulmonale circulatie en de rechter ventrikelfunctie te evalueren. Tussen 2009 en 2013 werd in Brussel transthoracale echocardiografie met inbegrip van een evaluatie van de pulmonale druk uitgevoerd bij 16.295 personen en gecorreleerd met de gemiddelde luchtvervuiling in Brussel op dezelfde dag, en in de voorafgaande vijf en tien dagen. De auteurs onderzochten op die manier of er subgroepen van patiŽnten waren die gevoeliger waren voor de effecten van luchtverontreiniging.

De individuele studie onderzocht de effecten van luchtverontreiniging op de pulmonale circulatie bij tien gezonde mannelijke vrijwilligers, die werden blootgesteld aan schadelijke stoffen in een kamer met gestandaardiseerde omstandigheden. De vrijwilligers werden gedurende twee uur blootgesteld aan omgevingslucht of verdunde dieseluitlaatgassen (2,5 PM) volgens een gerandomiseerd crossover studieontwerp. De effecten op de pulmonale vaatweerstand werden gemeten met echocardiografie in rust en tijdens een cardiale stresstest, waarbij het geneesmiddel dobutamine werd gegeven om de hartfunctie te simuleren tijdens inspanning.

De populatiestudie toonde een negatief effect van verontreiniging en ozon op de pulmonale circulatie op dezelfde dag en ook gebaseerd op de verontreiniging gedurende de afgelopen vijf en tien dagen.
Bij verhoogde verontreinigingen werden vooral een verminderde pulmonaire acceleratie en verhoogde pulmonale acceleratiehelling geobserveerd.
Verhogingen van PM10 en PM2,5 gedurende tien dagen vertoonden een duidelijk slechtere rechter ventrikelfunctie. De negatieve impact van PM10 op de pulmonale circulatie was vooral uitgesproken bij patiŽnten met het obstructieve slaapapneu syndroom (OSAS).
Dr Argacha: "luchtverontreiniging houdt verband met een verhoogde pulmonale vasculaire tonus die het voor bloed moeilijker maakt om naar de longen te stromen. Het leek er in de studie op dat Langere blootstelling aan luchtverontreiniging nodig is om de rechter ventriculaire systolische functie aan te tasten. PatiŽnten met obstructieve slaapapneu liepen een groter risico."

De individuele studie toonde aan dat de blootstelling aan dieseluitlaatgassen tijdens rust de pulmonale circulatie niet veranderde t.o.v. van omgevingslucht, maar deed dat wel toen dobutamine werd toegediend. "Dit wijst erop dat de vervuiling schadelijker is voor de longcirculatie tijdens beweging en sport," zegt Dr Argacha.

Hij vervolgt: "Onze tweeledige aanpak levert unieke data over de gevolgen van luchtvervuiling op de pulmonale circulatie. De individuele studie versterkte de plausibele uitkomst die uit het epidemiologisch onderzoek opleverde."

Over hoe de gezondheidsrisico's zoveel mogelijk te beperken, zegt Dr. Argacha: "Ons belangrijkste advies is om fysieke activiteiten tijdens zware luchtvervuiling te beperken. Meer studies zijn nodig om specifieke aanbevelingen over intensiteit en duur van bewegingsactiviteiten kunnen worden gegeven. Emissiebeperking zoals roetfilters hebben de uitlaatemissies verminderd, maar ook andere bronnen zoals het motorcarter, de slijtage van banden en remmen worden steeds belangrijker. Er bestaat geen sterk bewijs dat gezichtsmaskers de blootstelling aan fijnstof reduceren."

Hij voegde eraan toe dat de wetgeving ter bescherming van de bevolking tegen de luchtvervuiling beperkt is. "Dieselemissie vertoont een duidelijk verband met gezondheidrisicoís, maar helaas verschillen de normen die de Europese Unie heeft gesteld, van die van de World Health Organization."

Vertaling: Frits Suntjens


Nuttige links

- Bezoek ook eens de Leefbewust natuurwebwinkel
- Ontdek onze honderden thema pagina's
- Overzicht lezingen en lesdagen - Edusana.nl
- Overzicht evenementen, beurzen en uitjes in Nederland

- Leden : download nu alle thema dossiersTerug naar het hoofdmenu

 

 

Volg onze nieuwtjes en videos via de RSS of de sociale media