Blootstelling aan vervuiling is groter bij actieve stadskinderen


Verhoogde blootstelling aan vervuilende stoffen kan gezondheidsvoordelen van regelmatig bewegen tegengaan.

COLUMBIA UNIVERSITY MEDICAL CENTER

Kinderen uit stadsdelen van New York City die dagelijks een flinke hoeveelheid beweging namen, werden aan een grotere hoeveelheid roet blootgesteld, een door het wegverkeer voortgebrachte vervuilende stof, dan kinderen die minder actief waren, aldus een onderzoek door een multidisciplinair team onderzoekers van het “College of Physicians & Surgeons” aan de Columbia Universiteit en “Columbia's Mailman School of Public Health”.

De onderzoekers vonden ook dat, hoewel fysiek actieve kinderen minder luchtwegontstekingen hadden vergeleken met minder actieve kinderen, dit verband werd tegengewerkt door de hoge blootstelling aan roet.

De onderzoeksresultaten werden recent online gepubliceerd in het magazine “Environmental Research”.

Van roet, een stof die tevens een indicator is voor de mate van verontreiniging door uitstoot van dieselauto's, is bekend dat het de gezondheid schade toebrengt. Maar er is weinig onderzoek gedaan naar de mate waarin stadskinderen een hogere dosis van de vervuilende stof binnenkrijgen bij regelmatige fysieke activiteiten.

“Er zijn talrijke gezondheidsvoordelen gerelateerd aan regelmatige fysieke activiteit, vooral bij kinderen,” zegt Stephanie Lovinsky-Desir, arts, universitair docent Kindergeneeskunde bij Columbia University Medical Center (CUMC) en hoofdauteur van het onderzoek. “We wilden uitzoeken of regelmatig bewegen het risico op blootstelling aan luchtvervuiling vergroot bij stadskinderen, en of die blootstelling invloed heeft op de longen.“

Voor het onderzoek werd gekeken naar 129 kinderen (leeftijd 9-14 jaar) van het 'Columbia Center for Children's Environmental Health longitudinal birth cohort'(langdurig onderzoek naar invloed van de omgeving op de gezondheid bij een groep kinderen uit een bepaalde leeftijdscategorie), een groep die is samengesteld uit kinderen van Afro-Amerikaanse en Dominicaanse afkomst die wonen in de Bronx en het noordelijke deel van Manhattan.

De deelnemers droegen bewegingsdetectoren om de pols om zo hun lichamelijke activiteit te meten gedurende 6 dagen. Bijna 60% van de kinderen werden gezien als actief met minimaal 60 minuten aan matige tot sterke activiteit per dag, naar richtlijnen van de 'Centers for Disease Control and Prevention' (Centra voor Volksgezondheid en Preventie). Degenen die minder bewogen, werden gezien als niet-actief.

Per kind werd de blootstelling aan roet gemonitord gedurende twee blokken van 24 uur, aan het begin en aan het eind van activiteitsmeting, via een draagbare hes met een klein roetdetectieapparaat. Na elke 24-uurs roetmeting maten de onderzoekers bij elk kind de minieme hoeveelheid aan uitgeademde stikstofoxide, een marker voor luchtwegontstekingen. Verder maten ze bij elk kind de gevoeligheid voor allergenen zowel binnens- als buitenshuis.

Uit het onderzoek bleek dat de actieve kinderen aan een 25% hogere concentratie roet werden blootgesteld vergeleken met niet-actieve kinderen. Dagelijks bewegen bleek gerelateerd aan verminderde luchtweginfecties, maar dat effect deed zich hoofdzakelijk voor bij de kinderen die aan lagere concentraties roet werden blootgesteld. Bij kinderen die aan de hoogste concentraties roet waren blootgesteld was er geen effect van beweging op luchtweginfecties.

“Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt duidelijk dat beweging goed kan zijn voor de gezondheid van de luchtwegen van kinderen, maar blootstelling aan hoge concentraties roet kan dit effect weer tenietdoen,” zei Rachel Miller,arts, hoogleraar in de kindergeneeskunde bij het CUMC en milieugezondheidskunde bij Columbia's Mailman School of Public Health. “Toekomstige onderzoeken zouden zich moeten richten op het leren kennen van de exacte mate van blootstelling aan vervuiling tijdens hoge bewegingsactiviteit, waardoor we beter zullen kunnen begrijpen welke kinderen het grootste risico lopen op een longziekte.

Vertaling: Gerda GjaltemaNuttige links
- Naar de Leefbewust natuurwebwinkel
- Ontvang voortaan onze wekelijkse nieuwsbrief
- Ontdek onze ruim 400 thema pagina's
- Download alle thema dossiers en columns in PDF formaat (leden)
- Wordt ook lid en krijg korting op supplementen


Terug naar het hoofdmenu


Henk Mutsaers


[ Advertentie ]