Bij gebrek aan flexibel werken neemt mantelzorger verlof


Er wordt meer gebruik gemaakt van verlofregelingen door mantelzorgers die geen flexibiliteit van hun werkgever krijgen in werktijden, werkduur of locatie. Deze flexibiliteit zouden zij echter wel willen. Dit blijkt uit onderzoek van Stichting Werk&Mantelzorg dat vandaag wordt bekend gemaakt tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Mezzo en Stichting Werk&Mantelzorg.

De grootste behoefte van werkende mantelzorgers is flexibiliteit op de werkvloer, daarna verlofregelingen. Mantelzorgers maken 9 x meer gebruik van flexibele regelingen dan van verlofregelingen. 66% van de mantelzorgers zegt dat de werkgever hen niet wijst op de (wettelijke) verlofregelingen en 72% is onbekend met mogelijkheden om tijdelijk minder uren te werken of tijdelijk minder verantwoordelijk werk te doen.

Steun collega's en leidinggevende houdt mantelzorger in balans en aan het werk
Mantelzorgers die zich gesteund voelen door de leidinggevende en collega's, ervaren de combinatie mantelzorg en werk als beter dan mantelzorgers die zich niet gesteund voelen. Daarnaast ervaren mantelzorgers met een goede werk-mantelzorgbalans minder lichamelijke klachten.

Mannen werken thuis, vrouwen in deeltijd
Nog altijd mantelzorgen vrouwen op de werkvloer bijna 2 x zoveel als mannen. Mannen kiezen vaker voor thuis of flexibel werken, vrouwen vaker voor deeltijd. Overigens zou 1 op de 10 mannen wel graag in deeltijd willen werken. 1 op de 6 mannen en 1 op de 8 vrouwen krijgt dit niet van hun werkgever, maar wil het wel: meer flexibiliteit in werktijden, werkduur of locatie. Over de mantelzorgsituatie praten met de leidinggevende doet minder dan de helft van de mannen, 60% van de vrouwen maakt het wel bespreekbaar.

"Deze analyse geeft inzicht en richting aan werkgevers waarop de focus moet liggen. Met aandacht, een goed gesprek en de juiste ondersteuning, worden ziekte- en loonkosten beperkt. En worden medewerkers met mantelzorgtaken productief en in goede balans inzetbaar gehouden" , aldus Margreet Woessner van Werk&Mantelzorg. "Aandachtspunten blijven de onwetendheid van aanwezige regelingen en de behoefte aan meer flexibiliteit. Hoewel er dankzij de voorlichtingscampagne over de uitbreiding van wettelijke mogelijkheden wel een daling in onbekendheid met deze mogelijkheden zichtbaar is. Als werkgevers en werknemers in dialoog naar oplossingen zoeken, is een win-win situatie binnen handbereik. Een goede werk/privé balans is tenslotte in het belang van alle partijen."

Highlights resultaten onderzoek Werk&Mantelzorg

Algemeen
- 50% onbekend met mogelijkheid wettelijke verlofregelingen voor gebruik mantelzorg
- 41,8% van de mantelzorgers maakt gebruik van flexibele regelingen 4,5% van verlofregelingen
- 20% zou graag gebruik maken van calamiteitenverlof, maar doet dit nu niet.
- Fulltime werkende mantelzorgers zorgen even vaak 8 uur of meer voor een naaste als parttime werkende mantelzorgers (bij beide groepen zorgt 36% meer dan 8 uur per week).
- 59% vindt dat ze naast hun werk onvoldoende vrije tijd hebben om zorgtaken uit te voeren

Profit versus non-profit
- 1 op de 11 werknemers is mantelzorger in de profit sector, 1 op de 4 in de non-profit sector
- Gemiddeld is 1 op de 6 werknemers mantelzorger (komt overeen met cijfer SCP, maart 2015).
- Mantelzorgers die werken in de non-profit sector zijn meer tevreden over hun werk-mantelzorg balans dan mantelzorgers in de profit sector
- In de profit sector werkt 90% 36 uur of meer, in de non-profit sector 36%
- In de profit sector is 29% bekend met verlofregelingen in de non-profit sector 47%
- In de profit sector is 75% bekend met thuiswerken, in de non-profit sector 39%
- In de non-profit sector werkt 40% parttime versus 19% in de profit sector
- In de profit sector werkt 55% flexibele tijden versus 36% in de non-profit sector
- In de profit sector werkt 44% thuis versus 20% in de non-profit

Vrouwen versus mannen
- 1 op de 5 werkende vrouwen is mantelzorger versus 1 op de 9 mannen
- 60% van de vrouwen versus 49% van de mannen bespreekt mantelzorg met leidinggevende
- 73% van de mannen is bekend met thuiswerken, 37% van de vrouwen
- 49% van de vrouwen is bekend met kort verlof, 39% van de mannen
- 13% van de mannen werkt in deeltijd versus 45% van de vrouwen
- 48% van de mannen werkt flexibel in tijd of locatie versus 27% van de vrouwen
- De meeste mannen (76%) en 52% van de vrouwen zien deeltijdwerk niet als oplossing
- 10% van de mannen heeft behoefte aan deeltijd en 16% aan flexibiliteit in tijd en locatie
- 12,5% van de vrouwen heeft behoefte aan flexibiliteit

http://www.werkenmantelzorg.nl/stichting/feiten-en-cijfers


Steun ons werk, bezoek eens de Leefbewust webwinkel

De Leefbewust webwinkel richt zich voornamelijk op plantaardige produkten zoals bessen, kruiden, grassen, algen, algenolie, zaden, een natuurlijke multivitamine en de krenten uit de pap qua voedingssupplementen. We zijn eigenlijk altijd op zoek naar de beste versies van produkten. Zo hebben we schone Chlorella uit binnenkweek, Spirulina gekweekt in bassins in de woestijn van California en de betere kwaliteit tarwegras uit Nieuw Zeeland.

Bezoek de webwinkel


Terug naar het hoofdmenu

 

Webwinkel helpdesk

0346-330038 (ma/vr)
Of email ons

Hoofdmenu
Naar de voorpagina
Naar webwinkel
Alle thema paginas

Contact
 

Webwinkel


 

Gratis nieuwsbrief


 

 

 

 


View My Stats