Kunstmest dat vandaag op de akkers wordt gebruikt zal het water tientallen jaren lang vervuilen


UNIVERSITEIT VAN WATERLOO

Volgens een nieuwe studie gepubliceerd door onderzoekers aan de universiteit van Waterloo kunnen gevaarlijke nitraatniveaus in het drinkwater tientallen jaren aanwezig blijven, daarmee het risico verhogend op het blauwebabysyndroom en andere ernstige gezondheidszorgen.

Stikstofkunstmest dat gebruikt wordt op boerenakkers hebben voor de komende 80 jaar rivieren en meren besmet en in drinkwaterbronnen gelekt. De studie, deze week gepubliceerd in een speciale uitgave van Environmental Research Letters, meldt dat verhoogde nitraatconcentraties in rivieren en meren tientallen jaren zullen blijven bestaan, zelfs als boeren vandaag stoppen met de toepassing van stikstofkunstmest.

De onderzoekers hebben ontdekt dat stikstof een opeenhoping vormt die een lange termijnbron van nitraatvervuiling vormt in bodem en oppervlaktewater.

“Een groot deel van de stikstof die als kunstmest wordt toegepast is de laatste tientallen jaren onvermeld gebleven,” zegt Nandita Basu, professor van de afdeling Earth and Environmental Sciences en Civil and Environmental Engineering. “Het feit dat stikstof opgeslagen wordt in de bodem betekent dat het steeds een bron van verhoogde nitraatniveaus kan zijn, lang nadat kunstmest niet meer gebruikt wordt.”

Hun document vertegenwoordigt het eerste, directe bewijs voor een grootschalige stikstoferfenis over de gehele Mississippi River Basin in de Verenigde Staten.

Gedwongen om miljoenen dollars te investeren om hun waterhuishoudinginstallaties te verbeteren, heeft op dit moment Des Moines Water Works een aanklacht ingediend tegen drie stroomopwaarts liggende districten voor het verzuimen van het aanpakken van schadelijke nitraatniveaus, die meer dan tweemaal de drinkwaterstandaard in de VS overschrijden.

Van dergelijke nitraatconcentraties is aan te nemen dat zij hardnekkig hoog blijven, volgens het Canadese onderzoeksteam.

Prof. Basu en haar groep analyseerden langetermijn gegevens van tweeduizend bodemmonsters van de Mississippi River Basin en ontdekten een systematische accumulatie van stikstof in akkergrond. In veel gebieden werd deze opeenhoping niet duidelijk in de opper ploeg laag, maar werd in plaats daarvan 25-100 cm onder het grondoppervlak gevonden.

“We veronderstellen dat deze accumulatie plaatsvond niet alleen door het toegenomen gebruik van kunstmest, maar ook de toegenomen cultivering van sojabonen en veranderingen in de bodembewerking sinds de laatste 80 jaar,” zegt Kim van Meter, doctoraalstudent van de afdeling Earth and Environmental Sciences in de Faculty of Science.

Hun resultaten van de modellen suggereren dat deze stikstoferfenis nog steeds meer dan dertig jaar lang in waterwegen kan spoelen, nadat stikstof niet langer op de akkers wordt gebruikt.

Net zoals fosfor is stikstof een beperkende voedingsstof voor planten, en indien toegepast als kunstmest gewasopbrengsten helpt verhogen.

Als teveel stikstof wordt toegevoegd, komt het overtollige deel helaas in water- en vaarwegen terecht en veroorzaakt hypoxische condities zoals de enorme dead zone en gevaarlijke drinkwaterkwaliteit in de Golf van Mexico. Blootstelling aan overtollig nitraat in drinkwater veroorzaakt ernstige gezondheidsproblemen, inclusief methemoglobinemie oftewel het blauwebabysyndroom bij kleine kinderen.

Sinds de 70-er jaren hebben zowel boeren als beleidsmakers hard gewerkt om de hoeveelheid kunstmest terug te brengen dat van de akkergronden in het grondwater lekt in nabijgelegen meren en rivieren. Toch worden in sommige plattelandsgebieden nitraatniveaus gevonden die meer dan tienmaal de drinkwaterstandaard overschrijden.

Vertaling: Ellen Lam


Steun ons werk, bezoek eens de Leefbewust webwinkel

De Leefbewust webwinkel richt zich voornamelijk op plantaardige produkten zoals bessen, kruiden, grassen, algen, algenolie, zaden, een natuurlijke multivitamine en de krenten uit de pap qua voedingssupplementen. We zijn eigenlijk altijd op zoek naar de beste versies van produkten. Zo hebben we schone Chlorella uit binnenkweek, Spirulina gekweekt in bassins in de woestijn van California en de betere kwaliteit tarwegras uit Nieuw Zeeland.

Bezoek de webwinkel


Terug naar het hoofdmenu

 

Advies nodig?

0346-330038 (ma/vr)
9.00 - 13.00 uur

Na 13.00 uur
email: info@ugamedia.com

Hoofdmenu
Naar de voorpagina
Naar webwinkel
Alle thema paginas

Contact
 

Gratis nieuwsbrief


 

 

 

 


View My Stats