Bewijs van link tussen kanker en lichttherapie niet beslissend maar dient meegenomen te worden


Hoofdartikel kindergeneeskunde waarschuwt tegen overreactie op tegenstrijdige bevindingen maar adviseert heroverweging noodzaak lichttherapie bij kinderen.

DANA-FARBER CANCER INSTITUTE

Twee nieuwe studies leiden tot heel wat vragen over een mogelijk verband tussen kinderkanker en lichttherapie voor geelzucht bij pasgeborenen. Artsen zouden voorzichtig moeten zijn met het voorschrijven van de behandeling voor pasgeborenen bij wie de geelzucht waarschijnlijk vanzelf over gaat, zegt een pediatrisch oncoloog van Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders Center. Dit staat in een hoofdartikel dat vandaag verscheen in het tijdschrift Pediatrics. De suggestie dat er een link zou zijn zou er echter niet voor moeten zorgen dat de behandeling, die ook wel bekend staat als fototherapie, wordt uitgesteld bij baby’s die anders risico zouden lopen op hersenschade of gehoorverlies.

Hoewel de bevindingen niet eenduidig zijn, wordt opgemerkt dat het onderzoek een belangrijke en nieuwe benadering laat zien waarbij ‘big data’ worden gebruikt, om na te gaan of omgevingsfactoren een rol spelen in de ontwikkeling van kinderkanker.

Twee begeleidende studies, die ook in Pediatrics verschenen vandaag, onderzochten een samenhang tussen lichttherapie en jeugdkankers. De eerste studie – California Late Impact of Phototherapy Study (CLIPS) – analyseerde gegevens van vijf miljoen pasgeborenen die in ziekenhuizen in California waren geboren tussen 1998 en 2007. Het onderzoek gebruikte administratieve gegevens die de code van de factuur voor lichttherapie koppelde aan de diagnostische code voor kinderkanker. De sterkste associatie was een 1,6 keer zo groot risico op acute myeloïde leukemie (AML).

Het risico op een Wilms tumor, een vorm van nierkanker bij kinderen, steeg ook tot een statistisch significant niveau. De tweede studie – LIGHT (Late Impact of Getting Hyperbilirubinemia) – analyseerde de gegevens van 500.000 kinderen die geboren waren onder het Kaiser Permanente Northern California zorgstelsel, tussen 1995 en 2011. De verbanden tussen lichttherapie en kinderkanker waren niet statistisch significant, maar ook hier werd een verband met AML geconstateerd.

De studies verschijnen in een tijd waarin het aantal pasgeborenen dat lichttherapie krijgt toeneemt, wat gedeeltelijk komt doordat men nu beschikking heeft over lichttherapie-apparaten voor gebruik thuis. In het Kaiser-onderzoek kreeg 16 procent van de baby’s in 2011 lichttherapie; in 1995 was dat nog maar 3 procent. In beide studies waren de verbanden sterker en statistisch significant bij kinderen met Down syndroom. Van kinderen met dit syndroom is al bekend dat ze een hoger risico lopen op leukemie.

“Hoewel de resultaten niet doorslaggevend zijn, zijn ze wel zorgelijk genoeg om lichttherapie niet als risicoloos te beoordelen. Maar aan de andere kant zijn hersenschade en gehoorverlies door hoge bilirubinegehaltes ook een reëel bestaand en goed gedocumenteerd gegeven, terwijl het in deze studies gesuggereerde risico op kanker zowel onduidelijk als erg klein is,” zegt de auteur van het hoofdartikel Dr. Lindsay Frazier van Dana-Farber/Boston Children’s. “Wat zorgwekkend is, is het feit dat het aantal kinderen dat lichttherapie krijgt enorm is gestegen, tenminste in het Kaiser Permanente Northern California zorgstelsel. De risico’s die aan een dergelijke veelvoorkomende blootstelling verbonden zijn vereisen nauwkeurig onderzoek.”

Zelfs in het CLIPS-onderzoek, dat een statistisch significante samenhang vond tussen lichttherapie en kinderkanker, waren de betreffende absolute aantallen erg klein. Onder de 5 miljoen onderzochte baby’s waren er maar 58 die na lichttherapie kanker kregen. Het verhoogde risico op AML werd bijvoorbeeld gebaseerd op 10 gevallen onder de 178.000 kinderen die lichttherapie kregen, tegenover 103 gevallen van de 4,9 miljoen kinderen die de therapie niet kregen.

“Het is erg moeilijk te onderzoeken waarom kinderen kanker krijgen, omdat het zo’n zeldzame ziekte is,” zegt Frazier. “De samenhang tussen roken en longkanker was betrekkelijk makkelijk op te sporen omdat de ziekte meer dan 10 keer zo vaak voorkomt als kinderkanker. Er zijn ongeveer 225.000 nieuwe gevallen van longkanker per jaar in de VS, tegenover 15.000 nieuwe gevallen van kinderkanker. Om kinderkanker te kunnen bestuderen moet een onderzoeker een manier vinden om grote bevolkingsgroepen te bestuderen. De schrijvers verdienen een compliment voor het feit dat het ze gelukt is dat te doen. Maar zelfs in deze onderzoeken, met enorme aantallen, blijft het aantal kinderen dat daadwerkelijk kanker krijgt heel klein.”

Ondanks de kleine hoeveelheden, adviseert het hoofdartikel artsen om de mogelijke link met kanker in overweging te nemen bij het beslissen of een baby lichttherapie nodig heeft.

“Het komt erop neer dat kinderartsen en neonatologen, in aanmerking nemend dat de informatie niet volledig is, een keuze moeten maken,” zo is de conclusie van het artikel. “Deze uitkomst geeft aanwijzingen dat lichttherapie wellicht niet onschuldig is en dat de risico’s en de voordelen tegen elkaar dienen te worden afgewogen voordat de schakelaar om gaat.”

Vertaling: Astrid Zwart


Steun ons werk, bezoek eens de Leefbewust webwinkel

De Leefbewust webwinkel richt zich voornamelijk op plantaardige produkten zoals bessen, kruiden, grassen, algen, algenolie, zaden, een natuurlijke multivitamine en de krenten uit de pap qua voedingssupplementen. We zijn eigenlijk altijd op zoek naar de beste versies van produkten. Zo hebben we schone Chlorella uit binnenkweek, Spirulina gekweekt in bassins in de woestijn van California en de betere kwaliteit tarwegras uit Nieuw Zeeland.

Bezoek de webwinkel


Ontvang iedere vrijdagochtend de Leefbewust Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes per email ? Ontvang dan elke vrijdag onze nieuwsbrief met het overzicht van nieuwtjes en videos van die week.

Lees verder


Terug naar het hoofdmenu


Advies nodig?

0346-330038 (ma/vr)
9.00 - 13.00 uur

Menu

Naar de voorpagina
Alle thema paginas
Contact

Supersmoothies

Webwinkel

Gratis nieuwsbrief

 

 

 

 


View My Stats