Deodorant verandert het microbiële ecosysteem op je huid


NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY

Het gebruik van antitranspirant of deodorant beïnvloedt niet alleen je sociale leven, maar verandert het microbiële leven op je lichaam aanzienlijk. Nieuw onderzoek toont aan dat antitranspirant en deodorant in sterke mate van invloed zijn op het type en de hoeveelheid bacterieel leven van het “microbioom” in onze oksel. Dit werk werd verricht door onderzoekers van de North Carolina State University, het North Carolina Museum of Natural Sciences, de North Carolina Central University, de Rutgers University en de Duke University.

“Wij wilden inzicht krijgen in de invloed van antitranspirant en deodorant op het microbiële leven op ons lichaam en hoe onze dagelijkse gewoontes het leven op ons beïnvloeden”, sprak Julie Horvath, hoofd van het laboratorium voor onderzoek m.b.t. genomica en microbiologie aan het NC Museum of Natural Sciences, hoofddocent aan het NC Central en auteur van een artikel over de publicatie in het tijdschrift Peer J. “Uiteindelijk willen we weten of veranderingen in ons microbiële ecosysteem goed of slecht zijn, maar eerst moeten we weten hoe het landschap eruit ziet en hoe onze dagelijkse gewoontes dit veranderen.”

“Duizenden soorten bacteriën kunnen op onze menselijke huid leven, en in het bijzonder in de oksel”, aldus Rob Dunn, professor toegepaste ecologie aan de NC State en medeauteur van het artikel. “Welke soorten in een willekeurige oksel leven, is tot nu toe moeilijk te voorspellen geweest, maar we hebben ontdekt dat het gebruik van deodorant en/of antitranspirant een van de meest bepalende factoren voor de bacteriën in onze oksel is.”

“De afgelopen eeuw is het gebruik van okselproducten voor de meeste Amerikanen routine geworden”, zegt Julie Urban, medeauteur van het artikel, hoofd van het laboratorium voor onderzoek m.b.t. genomica en microbiologie aan het NC Museum of Natural Sciences en hoofddocent entomologie aan de NC State. “Maar of het gebruik van deze producten bepaalde soorten bacteriën activeert – hetzij pathogene hetzij goede – schijnt niet bekeken te zijn, en vraagt om nader onderzoek”.

Bij hun studie naar de microbiële invloed van antitranspirant en deodorant hebben de onderzoekers 17 deelnemers betrokken: drie mannen en vier vrouwen, die antitranspirantproducten gebruiken die de mate waarin we zweten doet afnemen; drie mannen en twee vrouwen die deodorant gebruikten, die veelal ethanol en andere antimicrobiële stoffen bevatten die de microben tenietdoen die de geur veroorzaken; en drie mannen en twee vrouwen die geen enkel product gebruikten. Zij hebben een experiment van acht dagen gehouden, waarbij bij alle deelnemers tussen 11 AM en 1 PM een monster van hun oksel afgenomen werd.

Op dag 1 volgden de deelnemers hun gebruikelijke routine m.b.t het gebruik van antitransparant of deodorant. Op dag 2 t/m 6 gebruikten de deelnemers helemaal geen deodorant of antitranspirant. Op dag 7 en 8 gebruikten alle deelnemers antitranspirant.

De onderzoekers kweekten vervolgens alle monsters om de hoeveelheid microbiële organismen vast te stellen die op iedere deelnemer groeide en hoe deze van dag tot dag verschilde.

“Wij merkten dat op de eerste dag de mensen die antitranspirant gebruikten minder microben in hun monster hadden dan degenen die dat niet deden – maar er was veel diversiteit waardoor eenduidige conclusies moeilijk te trekken waren,”zegt Horvath. “Verder hadden mensen die deodorant gebruikten in feite vaak meer microben dan degenen die dat niet deden.”

Op de derde dag was er bij de deelnemers die antitranpirant hadden gebruikt meer microbiële groei waarneembaar. Op dag 6 was de hoeveelheid bacteriën bij alle deelnemers vergelijkbaar.

“Toen echter alle deelnemers antitranspirant begonnen te gebruiken op dag 7 en 8 troffen we bij alle deelnemers erg weinig microben aan, waardoor bevestigd werd dat deze producten microbiële groei drastisch verminderen”, merkt Horvath op.

De onderzoekers bepaalden tevens de genetische sequentie van alle monsters vanaf dag 3 en 6 om vast te stellen hoe antitranspirant en deodorant de microbiële biodiversiteit zouden kunnen beïnvloeden – de samenstelling en diversiteit aan bacteriën – in de loop der tijd.

Zij stelden vast dat bij de deelnemers die geen deodorant of antitranspirant hadden gebruikt 62 procent van de microben Corynebacteriën waren, gevolgd door verschillende Staphylococcaceae (21 procent), en minder dan 10 procent andere bacteriën. Corynebacteriën zijn deels verantwoordelijk voor de slechte lichaamsgeur, maar zij worden ook geacht ons te beschermen tegen pathogenen. Staphylococcaceae is een groep bacteriën die het meest voorkomt op de menselijke huid, en terwijl sommige onze gezondheid aantasten zijn de meeste goed voor ons.

De deelnemers die regelmatig antitranspirant gebruikten, hadden uiteenlopende resultaten. Zestig procent van hun microben waren Staphylococcaceae en slechts veertien procent Corynebacteriën, en meer dan 20 procent viel onder de categorie ‘diversen’.

“Het gebruik van antitranspirant en deodorant verandert ons microbiële ecosysteem van onze huid aanzienlijk – wat op ons leeft en in welke mate”, aldus Horvath, “en we hebben geen idee wat voor eventueel effect dit heeft op onze huid en onze gezondheid. Is het goed of slecht voor ons? Dat weten we vooralsnog niet. Deze vragen zijn de moeite waard te onderzoeken.”

Deze nieuwe bevindingen laten zien hoe menselijk gedrag, misschien onbedoeld, diepgaande invloed kan hebben op de evolutie van microbiële organismen.
In een ander artikel dat onlangs is gepubliceerd in Proceedings of the Royal Society B. hebben onderzoekers in samenwerking met medewerkers van de Duke en de University of Pennsylvania onderzoek gedaan naar de diversiteit en hoeveelheid microben in de oksels van mensen, vergeleken met andere primaten: chimpansees, gorilla’s, bavianen en reusmakaken. In dit artikel staat dat okselmicroben in de loop der tijd geëvolueerd zijn samen met de primaten waarop zij leven. De microbiële ecosystemen in de oksels van mensen zijn echter geheel anders – en veel minder divers – dan bij deze primaten.

“Een spannende ontdekking was dat niet-menselijke primaten meer bedekt waren met fecale en uit de grond afkomstige microben, die we vaak als vies beschouwen”, zegt Horvath. “Misschien dienen de fecale en uit de grond afkomstige microben op niet-menselijke primaten een doel dat wij nog niet kennen of begrijpen.”

“In de loop der evolutionaire tijd zouden we kunnen verwachten dat onze microben met ons mee evolueren”, volgens Horvath. “Maar we hebben dat proces danig veranderd door onze gewoontes, van baden tot het veranderen van ons uiterlijk en onze geur”.

Vertaling: Els Scholtens


Steun ons werk, bezoek eens de Leefbewust webwinkel

De Leefbewust webwinkel richt zich voornamelijk op plantaardige produkten zoals bessen, kruiden, grassen, algen, algenolie, zaden, een natuurlijke multivitamine en de krenten uit de pap qua voedingssupplementen. We zijn eigenlijk altijd op zoek naar de beste versies van produkten. Zo hebben we schone Chlorella uit binnenkweek, Spirulina gekweekt in bassins in de woestijn van California en de betere kwaliteit tarwegras uit Nieuw Zeeland.

Bezoek de webwinkel


Terug naar het hoofdmenu

 

Advies nodig?

0346-330038 (ma/vr)
9.00 - 13.00 uur

Na 13.00 uur
email: info@ugamedia.com

Hoofdmenu
Naar de voorpagina
Naar webwinkel
Alle thema paginas

Contact
 

Webwinkel


 

Gratis nieuwsbrief


 

 

 

 


View My Stats