Stressoren tijdens het vroege leven hebben negatieve invloed op de ontwikkeling van de hersenen


American College of Neuropsychopharmacology

Nieuwe inzichten gepresenteerd tijdens een recente bijeenkomst van de American College of Neuropsychopharmacology ondersteunen de lang gekoesterde overtuiging dat stressvolle vroege levenservaringen, zoals vroeggeboorte, armoede en gebrek aan familiale steun, negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van de hersenen. Met behulp van deze functionele beeldvorming benadrukten de sprekers de invloed van deze stressoren op de ontwikkeling van kwetsbare hersengebieden die tussenkomen bij motionele reacties en stemming.

Twee studies toonden aan dat vroege levensstress door armoede en gebrek aan familiale ondersteuning voor jongeren een hoog risico inhoudt voor het ontwikkelen van een depressie.

De eerste studie was van Dr. Erika Forbes (U Pittsburgh), die vond dat armoede en moeders met depressieve stemming de prefrontale cortex van de jongens en meisjes zo beÔnvloeden dat ze later minder reageren op beloningen, waardoor de auteur tot de conclusie komt dat de lagere respons op beloningen een hogere kwetsbaarheid voor depressie voorspelt bij kinderen opgevoed in sociaal uitdagende omstandigheden. Ook minder emotionele steun van de moeder tijdens de kindertijd voorspelde depressie bij adolescente meisjes via hersenenreactie op beloning. Deanna Barch (Wash U) onderzocht ook de impact van de armoede en de moeder-ondersteuning op de hersenfunctie in een longitudinale studie van kinderen tussen 2 en 6 jaar, die jaarlijks werden onderzocht gedurende 11 jaar afgewisseld met 3 hersenen beeldvorming episodes. Lagere sociaal-economische status werd geassocieerd met gedragsdepressie en verminderd volume van de cerebrale cortex, hippocampus en de amygdala. Omgekeerd bleek bij positieve steun van moeders dit negatieve effect van armoede op de hersenontwikkeling bij kleuters beperkt.

De laatste twee presentaties onderzochten de gevolgen van de vroege ontwikkeling van de hersenen op later emotioneel en gedragsmatig functioneren. Cynthia Rogers (Washington U St Louis) onderzocht kinderen die te vroeg (zwangerschapsduur <30 weken) geboren waren. In vergelijking met normaal pasgeborenen hadden de te vroeg geborenen (zwangerschapsduur 24 tot 30 weken) een andere ontwikkeling van de witte stof in hun hersenen. Deze witte stof bestaat uit de vezels die verschillende regio's van de hersenen verbinden en essentieel zijn voor een efficiŽnte hersenfunctie. Wanneer deze premature kinderen 2 en 5 jaar oud waren hadden ze grotere tekorten in de aandacht en sociale communicatie dan voldragen kinderen, wat werd voorspeld door de veranderingen in de witte stof, wat erop wijst dat de vroege witte stof stoornissen bij kinderen die te vroeg geboren zijn deze kwetsbaarder maken voor sociale en emotionele tekorten.

Tot slot presenteerde Damien Fair (OHSU) de resultaten die de prenatale omstandigheden en patronen van het functioneren van de hersenen bij pasgeborenen tonen die de latere ontwikkeling van cognitieve vaardigheden en gedragsproblemen voorspellen. Een verder bewijs dat de vroege omstandigheden in het leven en afwijkingen in de vroege hersenontwikkeling belangrijke voorspellers zijn van latere gedragsproblemen.

De resultaten van deze studies suggereren dat nadelige vroege levenservaringen, zoals armoede, vroeggeboorte en familiale instabiliteit, negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van kritische hersengebieden die het risico op latere psychopathologie in de kindertijd kunnen verhogen.

Vertaling: Andre Teirlinck


Nuttige links

- Bezoek ook eens de Leefbewust natuurwebwinkel
- Ontdek onze honderden thema pagina's
- Overzicht lezingen en lesdagen - Edusana.nl
- Overzicht evenementen, beurzen en uitjes in Nederland

- Leden : download nu alle thema dossiersTerug naar het hoofdmenu

 

 

Volg onze nieuwtjes en videos via de RSS of de sociale media