Ontsteking zorgt voor aanval op beloningscentrum in de hersenen


Een recent onderzoek van Neil Harrison en collega’s, verschenen in Biological Psychiatry, wijst uit dat een beloningscentrum in de hersenen, het striatum, wellicht direct door ontstekingen wordt beïnvloed en dat een verandering in het striatum samenhangt met het verschijnen van gedrag dat op ziekte duidt.

Ontsteking verhoogt het risico op depressie. Meer specifiek lokt ontsteking gelijksoortige - met ziekte geassocieerde - gedragsveranderingen uit als bij depressie, zoals vermoeidheid, concentratieproblemen, gebrek aan motivatie, en verminderde plezierbeleving.

Voor het onderzoek werden 23 patiënten geworven met hepatitis C, die net waren begonnen met een behandeling met interferon-alfa (INF-α). Deze behandeling lokt een directe ontstekingsreactie uit, die wordt bevestigd door meting van de cytokines in het bloed.

Vier uur na de INF-α-toediening werd een speciaal soort scan uitgevoerd, de zogenaamde Magnetische Transfer MRI (MT MRI). Die toonde aan dat er microstructurele veranderingen in het striatum optraden, vergeleken met scans die vóór de INF-1-toedieging waren uitgevoerd. Dit wijst erop het striatum zeer gevoelig is voor IFN-α.

IFN-α zorgde ook voor vermoeidheid en depressie bij de patiënten, vooral tussen de 4e tot en met 12e week van de behandeling. Het was hierbij opmerkelijk dat de eerdere structurele verandering in het striatum wel het latere optreden van vermoeidheid bij de patiënten voorspelde, maar niet het optreden van depressie.

Sommige veranderingen in het striatum waren niet gelijk aan veranderingen die geassocieerd worden met het risico op vermoeidheid, terwijl andere veranderingen leken te beschermen tegen het ontstaan van vermoeidheid.

“Ontstekingsgerelateerde vermoeidheid en depressie zijn grote klinische problemen”, zegt Dr. John Krystal, redacteur van Biological Psychiatry. “Dit onderzoek benadrukt dat de hersengebieden die van belang zijn voor beloning en motivatie directe veranderingen ondergaan door ontsteking, zodanig dat de vatbaarheid voor vermoeidheid toeneemt, of juist dat het beschermend werkt tegen vermoeidheid. Dit gaat echter niet op voor depressie. De diversiteit van de reacties van het stratium zouden erop kunnen duiden dat vermoeidheid en stemming door verschillende microcircuits in het striatum worden ondersteund.”

“Deze bevindingen zijn van belang, want ze tonen aan dat een relatief simpele MRI-techniek ingezet kan worden om effecten van ontsteking te meten in de hersenen,” merkt Harrison op. “Ontsteking wordt steeds meer meegenomen als oorzaak voor veelvoorkomende mentale aandoeningen, vooral depressie. Deze techniek kan een belangrijke bijdrage leveren aan het identificeren van patiënten die het gevoeligst zijn voor de effecten van ontsteking op de hersenen. Het zou ook kunnen worden gebruikt om de reactie op nieuwe ontstekingsremmende behandelingen te monitoren, die nu worden getest bij depressie.”

Vertaling: Astrid Zwart


Steun ons werk, bezoek eens de Leefbewust webwinkel

De Leefbewust webwinkel richt zich voornamelijk op plantaardige produkten zoals bessen, kruiden, grassen, algen, algenolie, zaden, een natuurlijke multivitamine en de krenten uit de pap qua voedingssupplementen. We zijn eigenlijk altijd op zoek naar de beste versies van produkten. Zo hebben we schone Chlorella uit binnenkweek, Spirulina gekweekt in bassins in de woestijn van California en de betere kwaliteit tarwegras uit Nieuw Zeeland.

Bezoek de webwinkel


Terug naar het hoofdmenu

 

Webwinkel helpdesk

0346-330038 (ma/vr)
Of email ons

Hoofdmenu
Naar de voorpagina
Naar webwinkel
Alle thema paginas

Contact
 

Webwinkel


 

Gratis nieuwsbrief


 

 

 

 


View My Stats