balk2.jpg (42734 bytes)

 


Invloed van de BMI op de hersenfunctie


Universiteit van Arizona (UA)

Een van de redenen om een gezonde BMI (Body Mass Index) te hebben is dat dit goed zou zijn voor het brein.

Onderzoekers van de University of Arizona vonden dat een hogere BMI een negatieve invloed kan hebben op het cognitieve functioneren van ouderen. 'Hoe hoger de BMI hoe hoger de ontstekingswaarden' zegt Kyle Bourassa in zijn artikel dat is gepubliceerd in het tijdschrift 'Brain, Behavior and Immunity. 'Uit eerder onderzoek blijkt dat ontstekingen, voornamelijk die in de hersenen, een negatieve invloed op hersenfunctie en cognitie hebben.

Ook uit andere studies blijkt dat er een link bestaat tussen de hoogte van de BMI en de mate van cognitief functioneren. Men tast echter nog in het duister over het hoe en waarom. Bourassa (doctoraal psychologiestudent aan de UA): 'Het is belangrijk om uit te vinden welke biologisch verklaarbare processen deze samenhang verklaren voor een goede behandeling in de toekomst.' Professor David Sbarra, mede-auteur en Bourassa zelf, analyseerden gegevens van 'the English Longitudal Study of Aging.' Gegevens die gedurende 12 jaar waren verzameld over gezondheid, welzijn en sociaal-economische omstandigheden van de Engelse bevolking van 50 jaar en ouder.

Twee aparte groepen, een van 9000 personen en een van 12500 werden gedurende een periode van 6 jaar gevolgd. Informatie werd verzameld over BMI, ontstekingswaarden en cognitie. Bij beide groepen werden dezelfde resultaten gevonden. Hoe hoger de BMI van de proefpersoon bij de beginmeting, hoe groter de verandering in de CPR-waarden in de volgende 4 jaar. CPR staat voor C-reactieve prote´ne, die een systemische ontstekingswaarde in het bloed aangeeft. Verhoging in de CPR-waarden gedurende 4 jaar voorspelde een verandering in de cognitie 6 jaar later (na aanvang van het onderzoek). De BMI van deze proefpersonen voorspelde dus de cognitieve aftakeling als gevolg van de hoogte van systemische ontstekingswaarden.

De uitkomst van het onderzoek ondersteunt bestaande literatuur over de relatie tussen ontsteking en verslechtering van de cognitie en belichten het belang van het hebben van een gezonde BMI.

Vertaling: Martine Verkade


Nuttige links
- Naar de Leefbewust natuurwebwinkel
- Ontvang voortaan onze wekelijkse nieuwsbrief
- Ontdek onze ruim 400 thema pagina's
- Download alle thema dossiers en columns in PDF formaat (leden)
- Wordt ook lid en krijg korting op supplementen


Terug naar het hoofdmenu


[ Advertentie ]

 

 

 

 


View My Stats