Weidegang en megastallen gaan niet samen


Groei van de melkveehouderij gaat gepaard met verdergaande schaalvergroting. Cijfers tonen aan dat weidegang en schaalvergroting niet samen gaan. Het beleid van zowel marktpartijen zoals supermarkten en zuivelbedrijven en de overheid jaagt de koe de stal in en dat is veel meer dan een verlies van een landschappelijk mooi plaatje.

Koe in de wei is beter

We moeten het tij keren. Koeien horen in de wei. Hierbij gaat het niet alleen over de gezondheid en levensduur van koeien of het karakteristieke landschap met de koe in de wei die we als maatschappij zo koesteren. Weidegang is ook goed voor weidevogels, biodiversiteit en bij weidegang is de uitstoot van ammoniak lager. Weidegang levert bovendien de kortste voer-mest-kringloop met het minste gebruik van fossiele energie. De achteruitgang van weidegang markeert het verlies van een grondgebonden melkveehouderij.

Meer megastallen minder koeien in de wei

Twee weken geleden publiceerde het CBS nieuwe cijfers over koeien in de wei. In 2014 liep 69 procent van de melkkoeien in de wei, iets minder dan het jaar ervoor. Bij kleinschalige bedrijven met minder dan veertig melkkoeien kiest 94 procent voor weidegang. Bij de grotere bedrijven met 160 melkkoeien of meer is dit 49 procent. Het aantal megastallen neemt toe. Volgens het CBS zijn dat er nu 355. Het onderzoeksbureau Alterra onderdeel van Wageningen Universiteit en Research concludeerde in 2014 dat groei van de melkveehouderij gepaard gaat met minder bedrijven, meer megastallen.

Politiek, kies voor grondgebondenheid!

De inkt van de ene wet was nog niet droog of een volgende wet was alweer nodig om de melkveehouderij milieugrenzen overschrijdt. De politiek laat toe dat de groei van de melk meer kapot maakt dan ons lief is; de koeien verdwijnen de stal in en de vogels uit de weiden, vele boeren failliet gaan of staan op het punt staan van omvallen. Het is hoog tijd dat de politiek kiest voor een grondgebonden veehouderij. Dit lost veel problemen in één klap op.

Markt ook aan zet!

Met alleen grondgebondenheid komen we er niet. Het convenant weidegang waarin marktpartijen zoals supermarkten en zuivelbedrijven afspraken maakten om de koe in de wei te houden, verliest haar geloofwaardigheid. Milieudefensie stelt daarom een ultimatum: Milieudefensie wil dat uiterlijk 1 juli 2016 ten minste 125 melkveebedrijven waarbij de koeien nu permanent op stal staan, de koeien laten weiden, en alle boeren die koeien in de wei laten ten minste 1 cent per liter extra van de zuivelbedrijven krijgen. Uit recent onderzoek van TNS-NIPO blijkt dan zeven op de tien consumenten meer wil betalen voor weidemelk. Daarnaast moeten de supermarkten meer kaas en andere zuivel gemaakt van enkel weidemelk in de schappen leggen. Zuivelbedrijven moeten alle boeren dezelfde prijs voor hun melk geven ongeacht de grootte van hun bedrijf. Grote bedrijven ontvangen nu een hogere prijs van de zuivelbedrijven voor hun melk dan kleine bedrijven. Deze zogeheten kwantumtoeslag stimuleert schaalvergroting en moet worden afgeschaft.

Kantelmoment

De melkveehouderij draait de vernieling in. Staatssecretaris Martijn van Dam, moet daadkracht en visie tonen. Supermarkten, om te beginnen convenantpartijen Jumbo en AH en zuivelbedrijven, moeten kiezen voor de koe en de wei en daar hun beleid op aanpassen.

Jacomijn Pluimers, campagneleider voedsel, Milieudefensie


Steun ons werk, bezoek eens de Leefbewust webwinkel

De Leefbewust webwinkel richt zich voornamelijk op plantaardige produkten zoals bessen, kruiden, grassen, algen, algenolie, zaden, een natuurlijke multivitamine en de krenten uit de pap qua voedingssupplementen. We zijn eigenlijk altijd op zoek naar de beste versies van produkten. Zo hebben we schone Chlorella uit binnenkweek, Spirulina gekweekt in bassins in de woestijn van California en de betere kwaliteit tarwegras uit Nieuw Zeeland.

Bezoek de webwinkel


Terug naar het hoofdmenu

 

Webwinkel helpdesk

0346-330038 (ma/vr)
Of email ons

Hoofdmenu
Naar de voorpagina
Naar webwinkel
Alle thema paginas

Contact
 

Webwinkel


 

Gratis nieuwsbrief


 

 

 

 


View My Stats