Waar het dierenleven eindigt, start het ethische debat


Dieren worden massaal gedood in slachthuizen of geruimd bij een crisis. Sommige vinden individueel de dood, zoals bij de jacht, in een laboratorium of als ze een noodzakelijk ‘spuitje’ krijgen bij de dierenarts. Het doden en de dood van een dier roert de mens of maatschappij in meerdere of mindere mate. Welke zienswijzen en onderliggende waarden spelen een rol bij het doden van dieren? Is er een betekenisverschil tussen het doden van een dier versus de dood van een dier? Bij deze ethische vragen staat het nieuwe boek The end of animal life: a start for ethical debate uitgebreid stil.

In het studieboek over het dierenleven en doding belichten de twee redacteuren Franck Meijboom (Universiteit Utrecht) en Elsbeth Stassen (Wageningen University) de onderliggende waarden en theorieën bij het doden van dieren en de ethische aspecten in verschillende dierpraktijken. Denk aan productiedieren in de intensieve veehouderij, gezelschapsdieren thuis en proefdieren in laboratoria. De redactie stelde hiervoor een interdisciplinaire groep schrijvers samen uit binnen- en buitenland.

Waardeoordelen over dierenlevens
De auteurs stellen dat het doden van dieren weliswaar een dagelijkse activiteit is, maar geen moreel neutralebezigheid. Consumenten en maatschappelijke organisaties maken zich vaak zorgen over het welzijn van het levende dier voordat het wordt geslacht, en stellen ook vragen over de zin van doding uit oogpunt van faunabeheer, zoals vanwege de levensvatbaarheid van een populatie. Anderen wijzen het dieren doden af wanneer het vlees de bron is van ons voedsel, of zij vinden dat het bereiken van wetenschappelijke doelen nooit over de rug van proefdieren mag gaan. Het is duidelijk: een standaardoplossing over het lot van dierenlevens is niet te formuleren.

De auteurs gaan ook in het boek met de ondertitel Ethical and societal considerations on killing animals in op de pluriformiteit van zienswijzen over het leven en de dood van dieren. Zij laten met een overzicht van ethische uitgangspunten zien hoe morele vooronderstellingen over het doden van dieren bepalend zijn voor de diversiteit aan meningen. Na deze theoretische uitweidingen beschrijven zij ethische praktijkgevallen in bijvoorbeeld wildbeheer, visserij, viskwekerijen, dierexperimenten, de (intensieve) veehouderij en bij gezelschapsdieren. Hiermee kunnen dierenartsen, studenten en docenten, maar ook beleidsmakers en andere professionals die met dieren werken ethisch en moreel goed overwogen besluiten nemen.

Publicatie
The end of animal life: a start for ethical debate. Ethical and societal considerations on killing animals. Franck L.B. Meijboom en Elsbeth N. Stassen. Wageningen Scientific Publishers 2016, 272 pagina’s, ISBN 978-90-8686-260-3.


Steun ons werk, bezoek eens de Leefbewust webwinkel

De Leefbewust webwinkel richt zich voornamelijk op plantaardige produkten zoals bessen, kruiden, grassen, algen, algenolie, zaden, een natuurlijke multivitamine en de krenten uit de pap qua voedingssupplementen. We zijn eigenlijk altijd op zoek naar de beste versies van produkten. Zo hebben we schone Chlorella uit binnenkweek, Spirulina gekweekt in bassins in de woestijn van California en de betere kwaliteit tarwegras uit Nieuw Zeeland.

Bezoek de webwinkel


Terug naar het hoofdmenu

 

Webwinkel helpdesk

0346-330038 (ma/vr)
Of email ons

Hoofdmenu
Naar de voorpagina
Naar webwinkel
Alle thema paginas

Contact
 

Webwinkel


 

Gratis nieuwsbrief


 

 

 

 


View My Stats