Biobrandstoffen niet zo ‘groen’ als gedacht


Dringend verzoek van onderzoekers: keer terug naar de basis om het broeikaseffect en de klimaatneutraliteit van biobrandstoffen te berekenen

De bewering dat biobrandstoffen klimaatneutraal zouden zijn moet met een korreltje zout genomen worden, volgens onderzoekers van het Energie-instituut van de Universiteit van Michigan, nadat zij een landelijke evaluatie in de VS hadden uitgevoerd van de milieueffecten van de vervanging van brandstoffen op basis van olie door biobrandstoffen. Het huidige gebruik van biobrandstof in de VS heeft zelfs geleid tot een netto toename van de CO2-uitstoot, zegt hoofdauteur John DeCicco in het tijdschrift Climatic Change.

Het gebruik van vloeibare biobrandstoffen in de transportsector is het laatste decennium toegenomen in reactie op beleid ven onder andere de US Renewable Fuel Standard (RFS) en de Low-Carbon Fuel Standard in California (LFCS). Deze beleidsmaatregelen zijn gebaseerd op het geloof dat biobrandstoffen inherent klimaatneutraal zouden zijn, wat betekent dat alleen productiegerelateerde uitstoot van broeikasgassen hoeft te worden meegerekend als de vergelijking met fossiele brandstof wordt gemaakt.

Deze aanname wordt onderbouwd door middel van de levenscyclusanalyse, die gebruik wordt om dergelijk beleid te rechtvaardigen en in te voeren. Eenvoudig uitgelegd: omdat planten koolstofdioxide opnemen tijdens de groei, zouden gewassen die worden geteeld voor biobrandstoffen dus de koolstofdioxide weer moeten opnemen die ontstaat door de verbranding van de brandstoffen die ermee worden geproduceerd. Met behulp van deze methode wordt vaak vastgesteld dat biobrandstoffen uit geteelde gewassen, zoals maisethanol en biodiesel, toch in ieder geval een kleine netto vermindering van broeikasgassen tot gevolg moeten hebben, vergeleken met op aardolie gebaseerde brandstoffen.

Veldgegevens om te bepalen wat het netto CO2-effect is van biobrandstoffen zijn al verkrijgbaar sinds de goedkeuring van de Renewable Fuel Standard in 2005. DeCicco’s team evalueerde de data tot aan 2013, met gebruikmaking van de Annual Basis Carbon (ABC) rekenmethode die hij eerder had ontwikkeld. Er wordt hierbij op een goed omschreven manier gekeken naar de veranderingen in de CO2-stroom die direct samenhangen met een brandstofsysteem in een voertuig en het systeem gaat er niet vanuit dat biobrandstoffen inherent klimaatneutraal zijn.

In plaats daarvan houdt de ABC-methode de CO2-uitstoot bij op basis van de chemie op de specifieke plekken waar deze uitstoot voorkomt. Het systeem houdt rekening met brandstofgebruik van motoren, brandstofbewerkingen en de inzet van herkomstbronnen, waaronder ook het gebruik van akkergrond voor de grondstoffen voor biobrandstof. In tegenstelling tot de levenscyclusanalyse, geeft de ABC-rekenmethode het voorraad-en-doorstromingskarakter weer van de koolstofcyclus, waarbij wordt erkend dat veranderingen in de atmosferische voorraad afhangen van zowel de in- als uitstroom.

DeCicco’s team constateerde dat de winst van CO2-opname door een gewas zoals mais tussen 2005 en 2013 maar voor 37 procent kon worden weggestreept tegen de uitstoot door het gebruik van biobrandstoffen, dus zeker niet voor 100 procent.

“Dit toont aan dat biobrandstoffen helemaal niet voldoen aan het etiket klimaatneutraal, zelfs nog voordat de uitstoot bij de verwerking en productie ervan wordt meegeteld,” aldus DeCicco.

Vertaling: Astrid Zwart


Online winkelen

- Op zoek naar natuurlijke
ipv synthetische supplementen ?


Nuttige links

- Word lid van onze besloten groep op Facebook
- Ontvang voortaan onze wekelijkse nieuwsbrief
- Ontdek onze ruim 400 thema pagina's
- Download alle thema dossiers en columns in PDF formaat (leden)
- Wordt ook lid en krijg voordeel en extra informatie


Terug naar het hoofdmenu

 

 

 


View My Stats