Samenhang tussen schoolmilieu en astmasymptomen


THE JAMA NETWORK JOURNALS

BeÔnvloeden door de lucht verspreide allergenen in scholen de astmasymptomen bij leerlingen?

In een nieuw artikel van dr. Wanda Phipatanakul van Boston's Children's Hospital and Harvard Medical School, Boston en haar collegaís, wordt het onderzoek beschreven naar de bovenstaande vraag, door middel van een studie met 284 leerlingen tussen de 4 en 13 jaar oud, op 37 scholen uit binnensteden in het noordoosten van de VS.

Er werden stofmonsters verzameld uit de klaslokalen en de huizen van de leerlingen, die werden geanalyseerd op binnenshuis veelvoorkomende allergenen, zoals van ratten, muizen, kakkerlakken, katten, honden en stofmijten. De verbanden tussen blootstelling op school aan de allergenen en astma-uitkomsten werden gecorrigeerd voor blootstelling aan de allergenen thuis.

Het vaakst werden muisallergenen gevonden, zowel thuis als op school. De resultaten wijzen erop dat een hogere blootstelling aan muisallergeen op school verband houdt met meer astmasymptomen op school en een slechtere longfunctie.

Geen van de andere door de lucht verspreide allergenen hield verband met slechtere astma-uitkomsten. Katten- en hondenallergenen werden wel vaak gevonden in de scholen; er werden weinig stofmijtallergenen gevonden en zowel thuis als op school waren allergenen van kakkerlakken en ratten nagenoeg onvindbaar.

De studie heeft wel beperkingen, bijvoorbeeld doordat niet kan worden gegeneraliseerd naar andere steden, waar wellicht andere allergenen het meest voorkomen.

ďDeze bevindingen suggereren dat strategieŽn om de blootstelling op scholen te verminderen goed en efficiŽnt kunnen werken voor alle kinderen met astma. Het zou goed kunnen zijn om in de toekomst meer studies naar milieu-interventies op school te gaan doen,Ē zo concluderen de auteurs.

Vertaling: Astrid Zwart


Nuttige links
- Naar de Leefbewust natuurwebwinkel
- Ontvang voortaan onze wekelijkse nieuwsbrief
- Ontdek onze ruim 400 thema pagina's
- Download alle thema dossiers en columns in PDF formaat (leden)
- Wordt ook lid en krijg korting op supplementenTerug naar het hoofdmenu

 

 

Volg onze nieuwtjes en videos via de RSS of de sociale media