Antipsychotica verhogen kans op sterfte bij Alzheimer


UNIVERSITEIT VAN OOST FINLAND

Een recent onderzoek aan de Universiteit van Oost-Finland associeert het gebruik van antipsychotica met een 60 procent verhoogd risico op mortaliteit bij mensen met de ziekte van Alzheimer. Het risico was het hoogst bij het begin van het medicijngebruik en bleef hoog bij langdurig gebruik. Daarenboven toonde het gebruik van twee of meer antipsychotica gelijktijdig een bijna twee keer hoger risico op sterfte dan monotherapie. De resultaten werden gepubliceerd in het Journal of Alzheimer's Disease.

De studie vergeleek de sterftekans onder de gebruikte antipsychotica. Haloperidol werd geassocieerd met het hoogste risico op mortaliteit en het gebruik van hogere doses van haloperidol en risperidon werd geassocieerd met een verhoogd risico op mortaliteit in vergelijking met lage doses risperidon.

De associatie van antipsychotische drugsgebruik met mortaliteit werd onderzocht in de Finse nationale MEDALZ studie onder thuiswonende mensen gediagnosticeerd met de ziekte van Alzheimer tussen 2005 en 2011. Van de 57.755 personen begonnen 27% antipsychotische drugsgebruik tijdens de follow-up. De basis van de studie was beperkt tot personen die geen antipsychotica gebruikten in de loop van het jaar voorafgaand aan het begin van de follow-up, die geen geschiedenis van een psychiatrische stoornis hadden en geen actieve kanker hadden bij het begin van de follow-up.

De resultaten van dit onderzoek zijn in lijn met veel eerdere studies. De eerste waarschuwingen voor een verhoogd risico op sterfte onder gebruikers van antipsychotica werden meer dan 10 jaar geleden geopperd. Deze studie levert nieuwe kennis op over het risico op sterfte bij langdurig gebruik en bij gelijktijdig gebruik van twee of meer antipsychotica.

De studie bevestigt de huidige aanbevelingen dat antipsychotica alleen mogen gebruikt worden bij de moeilijkste symptomen van dementie, zoals agitatie en agressie; de duur van gebruik moet in elk geval worden beperkt. Verder worden de laagste effectieve dosissen aanbevolen en gelijktijdig gebruik van twee of meer antipsychotica moet vermeden worden.

Vertaling: Andre Teirlinck


Nuttige links

- Bezoek ook eens de Leefbewust natuurwebwinkel
- Ontdek onze honderden thema pagina's
- Overzicht lezingen en lesdagen - Edusana.nl
- Overzicht evenementen, beurzen en uitjes in Nederland

- Leden : download nu alle thema dossiersTerug naar het hoofdmenu

 

 

Volg onze nieuwtjes en videos via de RSS of de sociale media