Geneeskracht, Quantumgenezing- deel IV


Onderzoek naar wonderbaarlijke genezingen heeft aangetoond, dat de patiënt een plotselinge verandering in zijn of haar onderbewustzijn meemaakt; een zgn. quatumsprong!

1.0 Inleiding

Sinds mensen heugenis wordt al van een genezende kracht gebruik gemaakt in bijna alle landen en culturen zonder dat men de aard ervan volledig begrijpt. Helaas, worden de successen doorgaans weggeredeneerd, gebagatelliseerd, verdonkermaand en genegeerd door velen die de traditionele geneeskunst aanhangen. Helaas heeft de wetenschap ons vanuit het denken met onze linker hersenhelft gebracht tot een meer traditionele wetenschappelijke en medische benadering, waarbij de genezende energie wel wordt onderzocht en bestudeerd. Maar bij vele geneeswijzen wordt door de ‘traditionalisten’ het etiket ‘alternatief’ al in een vroeg stadium opgeplakt. Maar wat ze niet willen aanvaarden of beseffen, is dat er altijd energie aanwezig is, ongeacht waar we zijn.

2.0 Quantumsprong

‘Een ingrijpende sprong in het genezingsmechanisme’

Onderzoek naar spontane genezing van kanker bijvoorbeeld, heeft aangetoond dat, kort voordat het herstel zichtbaar wordt, de patiënt een dramatische verandering in onderbewustzijn ondergaat! Hij weet dat hij zal genezen, en hij voelt dat de kracht die voor zijn genezing verantwoordelijk is zich in hem bevindt maar niet tot hemzelf beperkt is. Die kracht strekt zich uit tot ver buiten zijn persoonlijke grenzen, door de hele natuur heen.

Plotseling voelt hij: ‘Ik ben niet beperkt tot mijn lichaam, alles rondom mij is deel van mij’.

Kennelijk maken dergelijke patiënten op dat moment een sprong opwaarts naar een nieuw bewustzijnsniveau, dat het bestaan van kanker uitsluit.

De sprong in (onder)bewustzijn lijkt de sleutel te zijn tot spontane genezing. In de natuurwetenschappen benoemt men een dergelijke plotselinge veranderingen met het woord quantum. Hiermee bedoelt men de sprong van een bepaald niveau van functioneren naar een hoger niveau – de quantumsprong.

In lekentermen kan een quantum worden benoemd als een bouwsteen. Bijvoorbeeld licht is opgebouwd uit fotonen, elektriciteit uit de lading van een elektron, zwaartekracht uit gravitonen (hypothetische quantums), etc. Dat geldt voor alle vormen van energie!

Veel genezingen die een mysterieuze oorsprong gemeen hebben – gebedsgenezing, spontane remissie, ‘schijngeneesmiddelen’ of placebo’s, e.d. – wijzen eveneens in de richting van een quatumsprong. Waarom? Omdat in al die gevallen het vermogen van een innerlijk bewustzijn of onderbewustzijn de aanzet heeft gegeven tot een ingrijpende sprong – een quantumsprong – in het genezingsmechanisme.

Bewustzijn is een kracht die door de meesten van ons wordt onderschat.
Over het algemeen richten we ons niet op innerlijk bewustzijn, noch maken we gebruik van deze kracht zelfs niet in de moeilijkste ogenblikken. Dat is wellicht de reden waarom ‘wonderbare’ genezingen worden bekeken met een mengsel van ontzag, ongeloof en eerbied.

Toch is iedereen in het bezit van een innerlijk bewustzijn. Maar dat niet iedereen van ons erin slaagt het genezingsproces volledig te benutten, komt doordat wij onderling een sterk verschillen in ons vermogen om het te mobiliseren! We zien dit in de uiteenlopende manieren waarop mensen op ziekte reageren. Een heel klein gedeelte – circa 1% - slaagt erin zichzelf te genezen. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat slechts 20% van de patiënten met ernstige, maar te behandelen ziekten, werkelijk goed herstelt. Bijna 80% herstelt dus niet, of slechts gedeeltelijk.

Quantumgenezing wendt zich dus af van de externe, hoogtechnologische methoden, maar richt zich tot de diepste kern van het systeem van ziel, geest en lichaam. Het genezingsproces dient van binnenuit – vanuit het hart, vanuit het innerlijke zelf, vanuit je ziel - op gang gebracht te worden. Besef, dat jij bent een drieledig wezen bent met verschillende bewustzijnsniveau (ziels-, geest-, en lichaamsniveau) die op elkaar afgestemd dienen te worden, alvorens het genezingsproces in werking kan worden gesteld!

‘Een professor ondernam eens een lange reis om hoog in de bergen van Japan met een bepaalde zen-monnik te spreken. Toen hij de monnik had gevonden stelde hij zich voor, somde zijn titels op en vroeg om zen-onderricht.

‘Wilt u thee?’, vroeg de monnik
‘Ja, graag’, zei de professor

De oude monnik begon de thee in te schenken tot die de rand van het kopje bereikte, en ging door met schenken toen de thee over de tafel stroomde en op de grond druppelde.

‘Stop, stop!’, riep de professor. ‘Kunt u niet zien dat het kopje al vol is? Er kan niets meer bij!’

De monnik antwoordde: ‘Evenals dit kopje bent u al tot aan de rand gevuld met uw eigen kennis en vooropgezette ideeën. Om te kunnen leren moet u eerst zorgen dat uw kopje leeg is’.

Stel je geest (het verstand van je celgeheugen, niet je breinmassa) én je hart open en zet alle vooropgezette ideeën opzij.

3.0 Absolute geloof, onbegrensde geloof, het-zeker-weten

‘Wij bestaan uit energie. Wij denken met energie. Wij voelen met energie’.

Genezing wordt in alle gevallen teweeggebracht door geloof, of het nu een plotselinge genezing is of wat ook de aard en het karakter van de ziekte is. Het geloof versnelt de conditie: van de grootte van het geloof hangt de snelheid van de genezing af.

Zonder geloof helpt zelfs geen medicijn. Geen behandeling kan goede resultaten hebben als er géén geloof is. Geloof is het voornaamste geneesmiddel, al het andere komt daarna. Al onze mislukkingen, smarten, teleurstellingen en moeilijkheden in het leven worden veroorzaakt door ons gebrek aan geloof. Afgezien van alle andere bewijzen is ziekte een kenmerk van het ontbreken van geloof. Geloof daarom in jezelf; dat jij het absolute genezende vermogen bezit om jezelf te genezen. Want als je geloofde – het absolute geloof bezat – dan zou er beslist geen plaats zijn voor ziekte. Maar ziekte neemt de plaats in van geloof. Je kunt niet ontkennen wat je gelooft.
Ziekte wordt je ‘geloof’, en daar begint de moeilijkheid.

Als iemand zegt: ‘ik vecht tegen mijn ziekte’, betekent dit ‘mijn verbeelding vecht tegen mijn geloof’. En dat wil zeggen dat hij de ziekte in zichzelf tot stand heeft gebracht. Hij vecht tegen iets waarvan hij toegeeft dat het bestaat. In zijn ‘geloof’ kent hij de eerste plaats toe aan zijn ziekte; de tweede plaats kent hij toe aan de verbeelding haar te kunnen genezen. De kracht waarmee hij zijn ziekte wil verdrijven is dus veel kleiner dan die welke reeds door ziekte in hem gevestigd is.

Geloof is geen verbeelding! Het is het wonder in zichzelf, want het geloof is creatief. Je ‘gelooft’ dat je zo-en-zoveel centen voor een euro kunt krijgen en iedereen ‘gelooft’ het, omdat het bewijs er is. Maar ‘geloven’ is moeilijk als er géén bewijs is. Het lijkt op het bouwen van een luchtkasteel. Als je gelooft in wat niet bestaat zal het geloof het doen ontstaan, als je in een bepaalde toestand gelooft ook al bestaat die niet, het zal er uiteindelijk komen. Het verschil tussen de geest van een gelovige en die van een ongelovige (klein-geloof) is dat de geest van de gelovige op een toorts lijkt, en die van de ongelovige op een licht dat bedekt is door iets waardoor het niet kan (uit)stralen.

4.0 Genezing Ja, hoe?
‘Het geloof dat vereist is voor een geestelijke genezing, is een zuiver subjectief geloof’

‘Alle ziekten worden in eerste instantie gecreëerd door de geest’

Een man met psychische problemen stelde mij eens de vraag: ‘Hoe komt het dat een healer mij kon genezen?’

De man verkeerde in de waan dat hij voor niet-helemaal-goed-snik werd versleten. Maar de healer had hem tijdens de behandeling geruststellend toegesproken en verzocht een volkomen ontspannen, passieve houding aan te nemen, niets te zeggen en voorlopig niets te denken. Ook de healer ontspande zich volkomen en bleef ongeveer een halfuur lang zijn onderbewustzijn op rustige en vredige manier voorhouden, zonder dit ook maar een ogenblik te onderbreken, dat zijn bezoeker een volmaakte gezondheid, innerlijke rust en harmonie deelachtig zou worden. De man had het gevoel alsof er een zware last van zijn schouders afgleed en herkreeg zijn gezondheid.

‘De echte waarheid zit al in jezelf!’
Het spiritueel genezen is dus het afstemmen van het energiesysteem van healer, patiënt en gidsen, of het scheppen van een perfect afstemming tussen ziel, geest en lichaam!

’Jij bent in staat om jezelf te genezen’, want…….. er is géén scheiding tussen ons hart en ons hoofd; géén scheiding tussen ons hoofd en ons innerlijke zelf, géén scheiding tussen ons en het universum, géén scheiding tussen ons en God; wij zijn een goddelijke expressie van het creatieve principe op dit vlak van het bestaan!

We zijn in de kern allemaal volmaakte spirituele wezens. Ieder van ons is een volmaakte uitdrukking van de Universele Zuivere Geest of het God-Bewustzijn dat binnenin ons is; de ziel. Het is daarom ons natuurlijk geboorterecht stralende gezondheid, schoonheid, grenzeloze energie en vreugde door ons hele leven heen te mogen ervaren. De enige barrières aan onze gezondheid, schoonheid, vitaliteit, energie en vreugde komen door onze zelfgeschapen barrières die op angst en onwetendheid zijn gebaseerd.

5.0 Kernboodschap van jezelf genezen
‘Blijf wandelen in het Licht!’…. ‘Mediteer!’…… ‘Bid!’

Ieder van ons heeft een innerlijk Geleidingssysteem en iedereen mag het noemen zoals hij of zij dat wil – intuïtie, ingeving, vertrouwen of ‘een voorgevoel in je buik’ – maar wij kunnen niet ontkennen dat het er is.
Het is een groter bewustzijn. Het is een doorvoeld besef van zekerheid. Een diep, op cellulair niveau verankerd besef van ons Goddelijk bestaansrecht als ‘kind van God’.

Hoe meer je vertrouwt op dat groter en hoger Bewustzijn, des te meer zul je beseffen dat je erop kunt vertrouwen. En juist dat hoger en groter bewustzijn wordt vertegenwoordigd in en om ons lichaam heen door de aanwezigheid van de ziel.

De meest elementaire ‘basisregel’ voor het creëren van een goede gezondheid is: stel je – het liefst dagelijks - in verbinding met de Kosmos (de Universele Kosmische Levensenergie, de Ziel van God, het Universele Rasternetwerk) zodat het innerlijke of hogere zelf permanent gevoed wordt met goddelijke Liefde (de frequentie-impulsen, ook wel de SPIRIT-Referentie-Energiestraal genoemd) die door alle chakra-of bewustzijnsniveaus in alle vier windrichtingen op sublieme wijze verspreid kan worden.

Dan zullen alle chakra’s als bloemenfonteinen hun (levens)energieën in alle denkbare richtingen spuiten. Je bent dan een lichtshow geworden, omdat door middel van de regelmatige frequentie-impulsen alle chakra’s een overeenkomstige, gelijkwaardige trillingsfrequentie uitzenden. De chakra-knooppunten in het fysieke lichaam zijn dan in harmonie met elkaar! Er heerst dan géén disharmonie meer!

Wonderbare genezing: de helende frequentie van Liefde!

Het draait allemaal om geloven in jezelf en houden van jezelf.

Maar het brein zegt: ‘Ik ben alles’, maar het hart zegt: ‘Zonder al het andere ben ik niets!’

‘Voor wie zijn geest op één punt weet te richten, is niets onmogelijk’ [Gautama Boedha]
Hans Zevenboom

Link: http://www.millennium-visie.org/site/index.php/nieuwsbrief/237-quantumgenezing


Steun ons werk, bezoek eens de Leefbewust webwinkel

De Leefbewust webwinkel richt zich voornamelijk op plantaardige produkten zoals bessen, kruiden, grassen, algen, algenolie, zaden, een natuurlijke multivitamine en de krenten uit de pap qua voedingssupplementen. We zijn eigenlijk altijd op zoek naar de beste versies van produkten. Zo hebben we schone Chlorella uit binnenkweek, Spirulina gekweekt in bassins in de woestijn van California en de betere kwaliteit tarwegras uit Nieuw Zeeland.

Bezoek de webwinkel


Ontvang iedere vrijdagochtend de Leefbewust Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes per email ? Ontvang dan elke vrijdag onze nieuwsbrief met het overzicht van nieuwtjes en videos van die week.

Lees verder


Terug naar het hoofdmenu


Advies nodig?

0346-330038 (ma/vr)
9.00 - 13.00 uur

Menu

Naar de voorpagina
Alle thema paginas
Contact

Supersmoothies

Webwinkel

Gratis nieuwsbrief

 

 

 

 


View My Stats