Charcot en de elektrische behandeling van ziekten


1 Psycho Reconstruktie Methode
Op de terugweg is het de uitzending “n'est pas fou qui veut” van Ophélie Vivier op France Inter die
een lans brak voor de psychoanalyse van Freud. Tegenwoordig weten we dat de hysterie van zijn
rijke patiënten onder meer veroorzaakt werd door de modieuze korsetten die ze in tweeën deelden.
Andere argumenten, zeer interessante en weinig besproken facetten met betrekking tot Freud
werden aangedragen door Michel Onfray in zijn essai “Le Crépuscule d'une idole, sous-titré
L'Affabulation freudienne” (Een schemerige afgod, ondertiteld de freudiaanse fabel), 2010.

Zelf hadden wij al de problemen met de basis configuratie van de psychoanalyse geconstateerd.
Immers een zich niet lekker voelende patiënte ligt op een divan, en wordt door een, weinig
bespraakte heer (450€/uur) die ernaast zit, gedwongen om haar intimiteit te openbaren.

Het is duidelijk dat deze, op het Stockholm syndroom lijkende informatie overdracht sterk eenzijdig
en beperkt is waardoor een “analyse” dan ook jaren kan duren. Gelukkig waren de patiëntes goed
bij kas want een “behandeling” met matige resultaten van Freud liep al snel in de papieren.

Zelf beschouwde Freud zich als één van de drie genieën die de mensheid hadden gerevolutioneerd:
hijzelf, Copernicus en Darwin. Alle Oedipus franjes terzijde schuivend, moet gezegd worden dat
enig inzicht in de psyche van de patiënt van groot belang bij psychosomatische aandoeningen.

Daarom werd door ons enige tijd geëxperimenteerd met Francine Shapiro's “Eye Movement
Desentization and Reprocessing” EMDR methode gebaseerd op het bewegen van de ogen zoals
beschreven in het boekje van M. D. Corbett “How to Improve Your Sight” (1953)

Ondanks het feit dat EMDR op grote schaal gebruikt is bij soldaten met een Post Traumatisch Stress
Syndroom, bleef het resultaat bij onze patiënt groep onder de maat. De bij ons duidelijk betere
methode is die door Peter Levine in het boek “Waking the Tiger” is beschreven.

Ondanks het feit dat het niet eenvoudig is om je door zijn tekst heen te worstelen, is het zeer de
moeite waard. Het werd in feite één van de drie pijlers van onze Psycho Reconstructie Methode
(PRM) die nu al jarenlang met veel succes wordt toegepast.

De tweede pijler is de geïnverteerde psycho-analyse (IPA). Dat betekent dat aan de patiënt wordt
uitgelegd dat het niet nodig is om actief aan de seance mee te doen en dat het in feite om een
monoloog gaat van de behandelaar. De patiënt zet daardoor de wapen uitrusting in een hoek.

Daarna worden er een vijftal algemene “luiken” behandeld zonder ook maar één maal te wijzen in
de richting van de patiënt. Dit zorgt ervoor dat na korte tijd de patiënt uit eigen vrije wil deelneemt
aan de bespreking van de “luiken” en daardoor veel psychische informatie wordt verstrekt.

De eerste vier luiken zijn gebaseerd op “common sense” zoals bijvoorbeeld het verschil tussen
westerse en oriëntale opvatting over optimalisatie. De derde pijler, het vijfde luik, is buitengewoon
interessant want het toont de relatie en de knelpunten tussen de patiënt en zijn of haar omgeving.

Deze jarenlang opgebouwde praktische kennis van aan psychoanalyse gerelateerde behandelingen
maakte dat de aandacht voor de uitzending van France Inter al snel op het mainstream niveau terug
viel. Die aandacht kwam onmiddellijk terug toen in verband met Freud ook de naam Charcot viel.

2 Jean-Martin Charcot
Deze naam is voor ons sterk beladen omdat wij zeer intensief een aantal patiënten hebben gevolgd
met de ziekte van Charot, die ook wel Amyotrofe Laterale Sclerose (ALS) wordt genoemd. Het
betreft een neurologische ziekte waarbij de motorische zenuwcellen progressief afsterven.

Daardoor ontstaat krachtverlies en verlamming, die tot de dood leidt van de patiënt door
verlamming van de ademhalingsspieren. Het is bij de ziekte van Charcot buitengewoon frustrerend
dat de standaard methodes van de Traditionele Geneeskunst voor chronische ziekten niet aanslaan.

De uitzending maakte duidelijk dat het in feite Charcot was die op grote schaal onderzoek deed met
betrekking tot hysterie bij vrouwen en dat er bij hem geen sprake was van een select publiek van
rijke, goed gekorsetteerde, vrouwen die het referentie kader waren voor Freud.

Dus werd er bij aankomst in de Lage Landen onmiddellijk een beroep gedaan op het internet
teneinde duidelijkheid te verschaffen in de materie betreffende de behandeling van hysterie in het
hospitaal La Salpêtrière in Parijs waar Charcot jarenlang de scepter zwaaide. Corniou, Pouillet.
Jean-Martin Charcot (1825-1893) wordt beschouwd als de grondlegger van de neurologie. Het was
in 1882 dat er speciaal voor Charcot de eerste leerstoel voor ziekten aan het zenuwstelsel werd
ingesteld. Freud profiteerde als student daarvan gedurende 5 maanden (1885-1886) durende bezoek.

Een te korte tijd voor Freud, die grote bewondering had voor Charcot, om zich meester te maken
van het buitengewoon brede spectrum van psychische en fysische therapiëen die in gebruik waren
in La Salpêtrière met betrekking tot de behandeling van de neurotische patiënten.

Deze werden door Charcot in detail beschreven in een reeks boeken “Oeuvres Complètes” die
eindigen met de in 1890 uitgegeven Tôme IX. Het laatste gedeelte, na de hypnose en de
métallothérapie, de elektrotherapie is buitengewoon interessant en wordt daarom hier behandeld.

3 Het Elektrische Bad
Met de elektrotherapie in de vorm van het zogenaamde elektrische bad, worden zeer interessante
resultaten bereikt. Dagelijks worden een vijftigtal patiënten, gezeten op een krukje, verbonden met
een hoogspanning waardoor de elektriciteit via het haar, de kleding en de vingers ontsnapt.

Dat levert sensaties op zoals tintelingen, spinnenweb gevoel op het gezicht, elektrische wind
emissie vanuit de vinger toppen. De methode verhoogt transpiratie van de huid en versnelt de
spijsvertering. Eenmaal van de kruk opgestaan blijkt de patiënt een gezonde eetlust te hebben.

Wat betreft de polariteit van de patiënt en dus het bad, is Charcot minder uitgesproken dan Dr
Duchenne uit Boulogne (1872) die Giacomini citeert die een sterke voorkeur heeft voor een elektro
negatief bad, dat wil zeggen dat de patiënt de zelfde polariteit bezit als die van de aarde.

De verhoging van de huid transpiratie schrijft Charcot toe aan de reeds door Abbé Nollet (1746)
geconstateerde emissie van ultra fijne (bloed) druppels onder invloed van een hoogspanning. Het
effect wordt tegenwoordig op grote schaal bestudeerd onder de naam “electrospray”.

De invloed, na een behandeling gedurende een paar weken met het elektrische bad bij een tiental
patiënten met neurologische problemen zoals hysterie en hystero-epileptische aanvallen was groot.
Ze bleken volgens Charcot maandenlang van aanvallen verlost te zijn.

Charcot breekt daarom een lans voor de elektrotherapie als een fysiek behandelingsmiddel want
ondanks de relatief korte tijd dat de Salpêtrière er mee experimenteert, zijn de resultaten
bemoedigend, niet alleen bij hysterie maar vele andere affecties van het zenuwstelsel.

Affecties waarvoor in sommige gevallen geen alternatieve therapie bestaat. “Dat is bijvoorbeeld het
geval bij gezichtsverlamming die, zo u weet, niet behandelbaar is met de methodes van Galvani of
Faraday. Het is daar dat statische elektriciteit ons versteld doet staan”.

Ook worden goede resultaten geboekt bij spastische verlammingen. De elektrische wind of de
kleine vonken stoppen het trillen onmiddellijk in die delen van het lichaam waarop ze gericht
worden, wat goed is voor de behandeling. Helaas blijkt het effect daar van beperkte duur te zijn.

Bij gevallen van neuropathie zoals spinale irritatie, maagklachten (dyspepsie), het optreden van pijn
en/of krampen tijdens de menstruatie (dysmenorré), enz., ook daar levert statische elektrificatie ons
resultaten die een lange behandeling met andere middelen niet kon verstrekken.

Samengevat kunnen we stellen dat de opmerkelijke transpiratie een positieve relatie lijkt te hebben
met de eetlust en dat het in staat is klachten te verminderen bij neurologische problemen zoals
hysterie, epilepsie, verlammingen maar ook in geval van gynaecologische klachten.

4 Traditionele Geneeskunde
Het is duidelijk dat de hedendaagse geneeskunde weinig open staat voor deze observaties. Wat
betreft de duizenden jaren oude traditionele geneeskunde, zoals beschreven door Maciocia, daar
blijken de zaken duidelijk anders te liggen bij het gebruik van het zoekwoord: transpiratie.

Dat brengt ons naar de Bescherm (Wei) Qi die het lichaam beschermd tegen externe aanvallen van
ziekte (Xie Qi), wind, kou, hitte en vocht. Deze Qi verwarmt en bevochtigt via de organische
vloeistoffen de huid en de spieren. Ook controleert de Qi de poriën en dus de lichaamstemperatuur.

Deze Qi domineert de ruimte tussen de spieren en de huid waar ook de meridianen lopen. Door de
huid is de Bescherm Qi gekoppeld aan de Long en aan de Bovenste Drieverwarmer. In geval van
long zwakte lijden daardoor veel personen aan een constante vorm van verkoudheid.

De klassieke remedie tegen binnengedrongen aanvallers is het op grote schaal stimuleren van de
transpiratie, door dekbedden, borrels en warme dranken. Hierdoor wordt tezamen met de organieke
vloeistof, ook de aanvallers zoals Xie Qi (ziekte) uit het lichaam verdreven.

We vinden de Bescherm (Wei) Qi ook in de Middelste Drieverwarmer waar de Maag en de Milt-
Pancreas, via de Voeding (Ying) Qi de Bescherm (Wei) Qi voeden. Dit zou de reden kunnen zijn
voor de toegenomen eetlust bij patiënten na een elektrisch bad behandeling.

Immers tezamen met de Bescherm (Wei) Qi wordt ook de Voeding (Ying) Qi “ge-electrosprayed”.
Het gebrek wordt door het lichaam gesignaleerd als “honger”. Ook heeft de Bescherm Qi in de

Onderste Drieverwarmer een verbinding met de Erfelijkheid (Jing) die ligt opgeslagen in de Nier.

5 Organieke vloeistoffen
De traditionele geneeskunde kent twee soorten organieke vloeistoffen, de zeer vloeibare Jin en de
troebele, zwaardere en verdichte Ye. Zij Jin-Ye vloeien langzaam tezamen met de Voeding (Ying)
Qi door het inwendige van het lichaam. De Milt-Pancreas en de Nier zorgen voor de transformatie.

De functie van de organieke vloeistoffen is veelvoudig. Ze bevochtigen onder meer de gewrichten,
het ruggenmerg, de hersenen en het beenmerg. Ook zorgen deze vloeistoffen voor de “smering” van
de ogen, de oren, de neus en de mond. Stagnatie van de Jin-Ye is ernstig en aanleiding tot ziekte.

De Qi van het lichaam, gedirigeerd door de Lever, houdt zowel het bloed als de organieke
vloeistoffen op hun plaats. Is die Qi verzwakt dan ontsnappen de vloeistoffen met als consequentie
incontinentie van de urine, bedplassen, plotseling zweten en chronische vaginale verliezen.

Uit de observaties van Charcot en de opmerkingen van Maciocia over de organische vloeistoffen in
het kader van de Traditionele Chinese Geneeskunde lijkt het dat het elektrische bad in staat is de
Wei Qi te bevrijden door de stagnerende, organische vloeistoffen, uit het lichaam te verwijderen.

Geen wonder dat Dr. Duchenne uit Boulogne spreekt van elektrostatische aderlating als hij het
elektrische bad behandelt. Ook lijkt er een verwantschap te bestaan met de zuignappen therapie die
recentelijk nog op grote schaal in gebruik is, niet alleen in China maar ook bij sportievelingen.

Dat de transpiratie door een elektrisch veld ook gevaarlijk kan zijn bleek in Vic sur Aisne waar in
1832 een drietal soldaten s'avonds schuilden voor een onweer. De volgende ochtend stonden ze daar
nog steeds. Bij aanraking vervielen hun lichamen tot stof. Ze waren in feite “leeg gezogen”.

Terug naar een verantwoord elektrisch bad behandeling. Dit lijkt op het “olie verversen” dat we
regelmatig doen om onze auto in goede conditie te houden. Een soortgelijke schoonmaak actie
wordt ook uitgevoerd bij koffiezet apparaten en wasmachines in verband met kalk aanslag.

Aderverkalking heet het bij de mens. De stagnatie van de Bescherm Qi is het gevolg van weinig
bewegen, chirurgie, ultra fijn stof, sociale en elektromagnetische stress en veroudering. Toch is er
vanuit medisch standpunt weinig animo voor preventief onderhoud van het lichaam.

Laten we de Bescherm Qi proberen te herstellen met modern hoogspanningsmateriaal dat, op
eenvoudige wijze, de zeer ingewikkelde hoogspanningsmachine van Dr. Vigouroux kan vervangen
zodat we na kunnen gaan of er de door Charcot beschreven effecten ermee bereikt kunnen worden.

6 Referenties
Vivier, Ophélie (2016) N'est pas fou qui veut; Les patientes hystériques de Freud et l’invention de la psychanalyse
dimanche 7 août 2016, France Inter
https://www.franceinter.fr/emissions/n-est-pas-fou-qui-veut/n-est-pas-fou-qui-veut-07-aout-2016
Charcot J-M. (1890) Oeuvres Complètes. Tome IX : Hémorragies et ramollissements du cerveau. Métallothérapie et
hypnotisme. Electrothérapie. Paris : Prog. Méd., Lecrosnier et Babé.
https://ia801301.us.archive.org/33/items/b24906037_0009/b24906037_0009.pdf
Corniou, Olivier (2002) Vie et oeuvre de Jean Martin Charcot, Thèse, Université de Val de Marne.
http://aura.u-pec.fr/scd/theses/th0161104.pdf
Pouillet, Claude, S. M. (1832) Éléments de physique expérimentale et de météorologie. Tome 1
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7367z/f3.image
Duchenne, G. B. de Boulogne, (1872) De l'électrisation localisée et de son application à la physiologie et la
thérpeutiqque http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k77365h/f7.image
Abbé Nollet (1746) Essai sur l'electricité des corps. http://tinyurl.com/nollet
Maciochia, Giovanni (1992) Les principes fondamentaux de la médecine chinoise, Satas

Dr. Ing. Rein André Roos*, Drs. Anya van Wijk,
I-U RE(C)ENTRE, 6 La Pichotière, 61340 Perche en Nocé, Frankrijk
rein.andre.roos@gmail.com


Online winkelen

- Op zoek naar natuurlijke
ipv synthetische supplementen ?


Nuttige links

- Word lid van onze besloten groep op Facebook
- Ontvang voortaan onze wekelijkse nieuwsbrief
- Ontdek onze ruim 400 thema pagina's
- Download alle thema dossiers en columns in PDF formaat (leden)
- Wordt ook lid en krijg voordeel en extra informatie


Terug naar het hoofdmenu

 

 

 


View My Stats