ADHD-medicijnen gerelateerd aan slechtere botgezondheid bij kinderen


Artsen dienen risico aan te pakken; preventieve strategieën nodig om langetermijn gevolgen van lage botdichtheid te vermijden

AMERICAN ACADEMY OF ORTHOPAEDIC SURGEONS

Kinderen en jongeren die medicijnen krijgen tegen ADHD vertonen een lagere botdichtheid, zo blijkt uit een grote cross-sectionele analyse die vandaag werd gepresenteerd op de Jaarvergadering van de American Academy of Orthodpaedic Sugeons (AAOS).

“Dit is een belangrijke stap op weg naar begrip van een klasse van medicijnen die steeds vaker worden ingezet en van het effect dat deze medicijnen hebben op kinderen tijdens een kritieke fase van botopbouw”, zegt senior auteur van de studie, dr. Jessica Rivera, orthopedisch chirurg bij het U.S. Army Institute of Surgical Research.

In deze studie werd gekeken naar 5315 pediatrische patiënten, die deelnamen aan de Nationale Gezondheidsenquête NHANES (betreft onderzoek naar gezondheid en voeding) van de CDC (Amerikaanse centra voor ziektepreventie en volksgezondheid).

Kinderen die ADH- medicijnen kregen werden vergeleken met kinderen die deze niet kregen. De resultaten gaven aanwijzingen dat kinderen die ADHD-medicijnen slikken een lagere minerale botdichtheid vertoonden in het dijbeen, de femurhals en de lumbale wervelkolom. Ongeveer 25% van de deelnemers die de ADHD-medicatie kreeg voldeed aan de criteria voor osteopenie, een aandoening die gekenmerkt wordt door een lagere botdichtheid dan normaal. Dit percentage was aanzienlijk hoger dan bij deelnemers zonder de medicatie.

Dr. Rivera voegt eraan toe dat een absoluut verband tussen osteopenie bij kinderen en osteoporose in het latere leven nog niet is vastgesteld. Osteoporose verhoogt het risico op broze en poreuze botten en uiteindelijk op botbreuken.

Maar theoretisch gezien zou een lage botdichtheid bij kinderen op de lange duur consequenties kunnen hebben en leiden tot een slechte botgezondheid tijdens de volwassenheid, omdat juist in de kindertijd en de adolescentie de botaangroei groot is en botmassa en kracht worden opgebouwd.

De gebruikte medicijnen in de studie waren: mehtylfenidaat (Ritalin), dexmethylfenidaat (Focalin), dextro-amfetamine (Dexedrine), atomoxetine (Strattera) en lisdexamfetamine (Vyvanse). Deze medicijnen kunnen maag- en darmproblemen geven, zoals een verminderde eetlust en maagklachten, wat kan resulteren in een slechte voeding en verminderde calciuminname. De medicatie kan ook de botdichtheid verminderen omdat het een verandering teweegbrengt in het sympatisch zenuwstelsel, dat een belangrijke rol speelt in botombouw en botherstel.

Dr. Rivera wijs erop dat artsen zich moeten realiseren dat de ADHD-medicijnen een mogelijke bedreiging vormen voor de botontwikkeling en dat adviezen op het gebied van voeding en andere preventieve maatregelen geboden zijn, aangezien de botten juist op de leeftijd van 18-20 jaar de grootste groei doormaken.

Vertaling: Astrid Zwart


Steun ons werk, bezoek eens de Leefbewust webwinkel

De Leefbewust webwinkel richt zich voornamelijk op plantaardige produkten zoals bessen, kruiden, grassen, algen, algenolie, zaden, een natuurlijke multivitamine en de krenten uit de pap qua voedingssupplementen. We zijn eigenlijk altijd op zoek naar de beste versies van produkten. Zo hebben we schone Chlorella uit binnenkweek, Spirulina gekweekt in bassins in de woestijn van California en de betere kwaliteit tarwegras uit Nieuw Zeeland.

Bezoek de webwinkel


Terug naar het hoofdmenu

 

Advies nodig?

0346-330038 (ma/vr)
9.00 - 13.00 uur

Na 13.00 uur
email: info@ugamedia.com

Hoofdmenu
Naar de voorpagina
Naar webwinkel
Alle thema paginas

Contact
 

Webwinkel


 

Gratis nieuwsbrief


 

 

 

 


View My Stats