Veranderd landgebruik kan extreem weer veroorzaken


Verandering van landgebruik in het Middellandse Zeegebied gedurende de afgelopen eeuw kan - volgens recent onderzoek* – leiden tot een totaal ander weerbeeld, zowel lokaal, Europees, als wereldwijd. De onderzoeksresultaten brengen nieuwe complexe factoren aan het licht, die opgenomen dienen te worden in klimaatmodellen en weersvoorspellingen.

De Europese commissie heeft in de jaren zeventig een aantal belangrijke veldstudies rond weer en klimaat opgestart als vervolg op de VN-milieuconferentie in Stockholm van 1972. De gegevens zijn destijds onder meer verzameld met weerstations, weerballonnen en vliegtuigmetingen. Bij deze metingen is een afname waargenomen van het aantal zomerstormen in het westelijk Middellandse Zeegebied. Deze waarneming stond destijds niet centraal in het onderzoek. Maar nu – jaren later – hebben onderzoekers deze data opnieuw geanalyseerd met dat gegeven als uitgangspunt.

De onderzoekers hebben ontdekt dat het uitblijven van zomerstormen in het westelijk Middellandse Zeegebied, een aaneenschakeling van processen in gang zet die leiden tot een opeenhoping van lagen waterdamp en fijnstof boven zee. Dit proces kan in de zomertijd een aantal dagen aanhouden en zich een aantal keren per maand herhalen. Elke cyclus eindigt met zware stormen en mogelijke overstromingen in centraal Europa, in plaats van regenval in het Middellandse Zeegebied. In grote delen van dit gebied ontstaat juist droogte tijdens de zomermaanden als direct gevolg van deze verandering.

De onderzoekers concluderen dat deze veranderingen in weer en klimaat het gevolg zijn van veranderingen in landgebruik langs de kust en in de bergen rond de Middellandse Zee. Moerassen zijn ontwaterd en bossen gekapt, vanaf een eeuw geleden tot op de dag van vandaag. Ook de verstedelijking heeft bijgedragen aan het bedekken van grote bodemoppervlakten met huizen, beton en asfalt. Dit leidt tot afnemende verdamping, waardoor zomerstormen verder landinwaarts bewegen, in plaats van hun water te laten vallen en het terug te brengen in de kringloop van de Mediterrane kust. Hevige regens veroorzaken verder landinwaarts een toenemend overstromingsgevaar, bodemerosie en zelfs watervervuiling door verontreinigde waterdamp.

De zee wordt zouter, doordat er significant minder vers regenwater neerkomt in het Middellandse Zeegebied , om daarna weer in zee te stromen. Dit beďnvloedt de zoutbarričre tussen Atlantische Oceaan en Middellandse Zee bij Gibraltar en kan hevige stormen aan de Atlantische kust van Europa veroorzaken in zomer en najaar en kan zelfs het weer verstoren in de Golf van Mexico. Een ander effect ontstaat door wolkenlagen die een broeikaseffect veroorzaken waardoor de oppervlaktetemperatuur van de Middellandse Zee stijgt. Dit feedback-systeem kan maanden later opduiken en hevige stormen aan de kust veroorzaken in najaar, voorjaar en winter.

Kortom, veranderd landgebruik in het Middellandse zeegebied draagt bij aan extreme omstandigheden van woestijnvorming tot overstromingen in delen van Europa. De kustgebieden ontberen de nodige regen in de zomermaanden, wat woestijnvorming in de hand werkt, maar in najaar, winter en voorjaar krijgen ze te maken met hevige stormen. Tegelijkertijd staan de binnenlanden bloot aan overstromingen in de zomer. De huidige modellen die de wisselwerking tussen atmosfeer, land en oceaan in kaart brengen, houden geen rekening met deze processen en kunnen derhalve tot onjuiste conclusies leiden over weer en klimaat.

De onderzoekers bevelen acties aan als intensieve herbebossing van verwoeste gebieden en vragen om verder onderzoek dat een betere voorspelling van extreem weer mogelijk maakt.

Vertaling: Pieter Geluk, www.groentekst.com


* Millán, M.M.(2014). Extreme hydrometeorological events and climate change predictions in Europe. Journal of Hydrology, Elsevier, 518, 206-224.
Bron: http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/land_use_
changes_in_mediterranean_may_be_triggering_large_weather_shifts_52si1_en.pdf


Steun ons werk, bezoek eens de Leefbewust webwinkel

De Leefbewust webwinkel richt zich voornamelijk op plantaardige produkten zoals bessen, kruiden, grassen, algen, algenolie, zaden, een natuurlijke multivitamine en de krenten uit de pap qua voedingssupplementen. We zijn eigenlijk altijd op zoek naar de beste versies van produkten. Zo hebben we schone Chlorella uit binnenkweek, Spirulina gekweekt in bassins in de woestijn van California en de betere kwaliteit tarwegras uit Nieuw Zeeland.

Bezoek de webwinkel


Terug naar het hoofdmenu

 

Webwinkel helpdesk

0346-330038 (ma/vr)
Of email ons

Hoofdmenu
Naar de voorpagina
Naar webwinkel
Alle thema paginas

Contact
 

Webwinkel


 

Gratis nieuwsbrief


 

 

 

 


View My Stats