Meer dan 95% van de wereldbevolking heeft gezondheidsproblemen


Volgens een uitgebreide nieuwe analyse van de “Global Burden of Disease Study ( GBD) 2013 ”, gepubliceerd in De Lancet, heeft wereldwijd slechts 1 van de 20 mensen (4,3%) in 2013 geen gezondheidsproblemen, terwijl een derde van de wereldbevolking (2,3 miljard mensen) last heeft van meer dan 5 ziektes.

Bovendien blijkt uit het onderzoek, dat het aandeel verloren gezonde jaren (Jaren gecorrigeerd wegens invaliditeit “DALYS” ) door ziekte (in plaats van door sterfte) steeg van ongeveer een vijfde (21%) in 1990 naar bijna een derde (31%) in 2013.

Doordat de wereldbevolking groeit en het aantal senioren toeneemt, zal het aantal mensen dat in minder goede gezondheid is in de komende tientallen jaren sterk stijgen, waarschuwen de schrijvers. De bevindingen komen uit het grootste en meest gedetailleerde onderzoek wereldwijd tussen 1990 en 2013, waarin niveaus, patronen en trends bij ziekte en invaliditeit zijn gekwantificeerd.

In de afgelopen 23 jaar, zijn de belangrijkste oorzaken van verslechtering van de gezondheid nauwelijks veranderd. Lage rugpijn, depressie, bloedarmoede, nekpijn en ouderdom gerelateerd gehoorverlies verminderen de gezondheid wereldwijd het meest. (gemeten in eenheden YLD – Ziektejaarequivalenten , de tijd met minder optimale gezondheid ) in zowel 1990 als in 2013.

In 2013, gebreken aan het bewegingsapparaat ( in dit geval voornamelijk lage rugpijn, nekpijn en artritis) en gebreken veroorzaakt door geestelijke problemen en drugsmisbruik (voornamelijk depressie, angststoornissen en drug- en alcoholmisbruik) bepalen wereldwijd het verlies van bijna de helft van de gezondheid.

Belangrijk is, dat de invaliditeitscijfers veel langzamer dalen dan de sterftecijfers. Bijvoorbeeld, terwijl het aantal diabetesgevallen substantieel is gestegen met ongeveer 43% over de afgelopen 23 jaar, is het sterftecijfer door diabetes slechts verhoogd met maar 9%.

“Het feit dat het sterftecijfer sterker daalt dan chronische ziekte en letsel bewijst dat het belangrijk is om aandacht te schenken aan het stijgende verlies van gezondheid door bovengenoemde belangrijkste oorzaken van invaliditeit en niet alleen te focussen op het verminderen van sterfte,” aldus Theo Vos, de hoofdauteur en Professor van “Global Health bij het Institute of Health Metrics en Evaluation” , bij de Universiteit van Washington, USA.

De “GBD 2013 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators” analyseerde 35.620 informatiebronnen over ziekte en ongeval uit 188 landen tussen 1990 en 2013 waaruit blijkt dat er substantiële kosten zijn door invaliderende ziektes en de totale last op de gezondheidszorg door 301 acute en chronische ziektes en ongeval, en ook de 2337 gevolgen voor de gezondheid die veroorzaakt worden door één of meer van deze ziektes.

De belangrijkste bevindingen zijn:

In 2013, stond lage rugpijn en ernstige depressie in de top 10 van de grootste veroorzakers van invaliditeit in ieder land, waarmee ze de gezondheid meer verslechterde dan diabetes, chronische longziektes en astma tezamen.

Het aantal individuen met meerdere ziektes steeg wereldwijd snel door zowel de leeftijd als in absolute feiten tussen 1990 en 2013. In 2013 had ongeveer een derde (36%) van de kinderen tussen de 0 en 4 jaar in ontwikkelde landen geen ziekte vergeleken met slechts 0,03% van de volwassenen ouder dan 80 jaar.

Bovendien steeg het aantal individuen met meer dan 10 stoornissen met 52% tussen 1990 en 2013.

Acht oorzaken van chronische ziektes, meestal niet overdraagbaar, troffen meer dan 10% van de wereldbevolking in 2013:

Gaatjes in het blijvend gebit (2,4 miljard), spanningshoofdpijn (1,6 miljard), bloedarmoede (1,2 miljard), Glucose-6-fosfaatdehydrogenase (G6PD) deficiëntie (1•18 miljard), gehoorverlies door ouderdom (1,23 miljard), genitale herpes (1,12 miljard), migraine (850 miljoen) en rondworm (800 miljoen)

Het aantal jaren met invaliditeit steeg over de laatste 23 jaar door de groei van de bevolking en vergrijzing (537,6 miljoen naar 764,8 miljoen), terwijl de hoeveelheid(gecorrigeerd voor leeftijd per 1000 ) nauwelijks afnam tussen 1990 en 2013 (van 115 naar 110 per 1000 mensen)

De belangrijkste factoren die het aantal jaren met invaliditeit deed stijgen waren aandoeningen aan het bewegingsapparaat, mentale ziektes en drugsmisbruik, neurologische ziektes en chronische ademhalingsaandoeningen. HIV/aids was een belangrijke oorzaak van de verhoging van het aantal invalide jaren in Afrika onder de Sahara.

Er is ook een schokkende stijging van het verlies van gezondheid gerelateerd aan diabetes (verhoging van 136%), ziekte van Alzheimer (verhoging van 92%), overdosering van medicatie voor hoofdpijn (verhoging van 120%) en osteoartritis (stijging van 75%)

In centraal Europa, veroorzaakt vallen een buitenproportioneel hoeveelheid invaliditeit en gezondheidsklachten, en is daarmee de tweede oorzaak van invaliditeit in 11 van de 13 landen.

In veel Caribische landen scoren angststoornissen hoger en in Mexico, Nicaragua, Panama en Venezuela is diabetes de derde oorzaak voor invaliditeit.
Invaliditeit door oorlog en conflict was de belangrijkste oorzaak van gezondheidsverlies in Cambodja, Nicaragua, Rwanda en de tweede oorzaak in Vietnam.
Volgens Professor Vos, “Grote oorzaken van gezondheidsverlies, die voorkomen kunnen worden, vooral ernstige aandoeningen van het bewegingsapparaat en geestelijke- en gedragsziektes hebben niet de aandacht gekregen die zij verdienen.

Om deze problemen aan te kunnen pakken zullen er wereldwijd andere prioriteiten moeten worden gesteld, niet om mensen alleen maar oud te laten worden, maar ook om ze gezond te houden.”

Vertaling: Nancy Evans-Luthart


Ontvang iedere vrijdag de laatste nieuwtjes en videos

Ontvang onze nieuwsbrief


   


  Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt
  Nieuwsbrief kan ieder moment gestopt worden.
  Ons mailadres:
  info@ugamedia.com


  [ Terug naar het hoofdmenu ]

   

   


  View My Stats