Kunnen daktuinen voldoen aan de vraag naar groente in een stad?


Daktuinen in steden kunnen voor meer dan driekwart voorzien in de plaatselijke behoefte aan groente, zo blijkt uit onderzoek in de Italiaanse stad Bologna. Wanneer alle beschikbare ruimte aan platte daken in Bologna gebruikt wordt voor stadslandbouw, dan kunnen daktuinen zo’n 12.500 ton groente per jaar leveren en op veel manieren bijdragen aan het ecosysteem, aldus de onderzoekers*.

Elke onbenutte dakruimte in een stad vertegenwoordigt een mogelijke bijdrage aan de groene infrastructuur van die stad. Zowel de natuur als de mens heeft baat bij daktuinen die deel uitmaken van de stedelijke groene ruimtes en infrastructuur. Deze plaatsen kunnen niet alleen voedsel produceren voor haar bewoners, ze kunnen de biodiversiteit in de stad doen toenemen en aaneensluiten tot een groen netwerk dat passages vormt voor dierlijk leven.

Ze kunnen ook de ecologische voetafdruk van een stad verkleinen door het filteren van vervuilde lucht , het absorberen van geluid en CO2-uitstoot, en het beheersen van de temperatuur door schaduwvorming.

In 2010 is Bologna de eerste Italiaanse stad die experimenteert met groentetuinen op daken van openbare gebouwen, als deel van een project geleid door de plaatselijke overheid, de universiteit en een niet-commerciële organisatie. Onderzoekers volgen dit experiment drie jaar lang. Tussen 2012 en 2014 verbouwen de daktuinders sla, kool, witlof, tomaat, aubergine, peper en meloen.

Ze telen deze groenten in drie verschillende systemen: in PVC-buizen, in met compost gevulde houten bakken, en op drijvende stukken polystyreen in bakken met een voedingsoplossing.

Gemiddeld produceren de bakken met compost de meeste groente per hoeveelheid gebruikte ruimte. Dat is een derde meer dan het drijvende systeem en ruim het dubbele van de opbrengst van het buizensysteem. De opbrengst blijkt echter aanmerkelijk te verschillen per groentesoort, per systeem en per seizoen. Bovendien kan het buizensysteem gebruikmaken van de verticale ruimte als de oppervlakte beperkt is.

Op grond van deze resultaten is het de onderzoekers gelukt om een optimale teelttechniek te ontwikkelen voor een daktuin van 216 vierkante meter, waarin elementen van de verschillende systemen bij elkaar zijn gebracht voor een optimale productie het hele jaar door. Daarin zijn iets meer drijvende systemen opgenomen dan houten bakken, maar ook buizensystemen aan de balustrades. De onderzoekers schatten dat deze hypothetische tuin meer dan drie ton groente per jaar kan voortbrengen.

Vervolgens hebben de onderzoekers een schatting gemaakt van de mogelijke opbrengst van een netwerk aan groentetuinen dat zich uitstrekt over alle beschikbare platte dakruimte van deze stad. Ze hebben gebruikgemaakt van digitale kaarten en een computerondersteund ontwerpprogramma (CAD) om alle onbenutte platte daken en terrassen van Bologna op te sporen.

Hun berekeningen laten zien dat – als alle beschikbare ruimte (rond 82 hectare) gebruikt wordt – de daktuinen van Bologna zo’n 12.500 ton aan groente kunnen opleveren. Dit betekent dat – op grond van de huidige consumptie in deze stad – de daktuinen kunnen voorzien in 77 % van de behoefte aan groente in deze plaats.

Als alle in dit onderzoek gelokaliseerde dakruimte in tuinen verandert, kan op deze manier naar schatting jaarlijks 624 ton aan CO2 worden vastgelegd. De auteurs van deze publicatie hebben eveneens de verbindingen in kaart gebracht tussen plekken die minder dan 500 meter uit elkaar liggen. Hieruit blijkt dat de daktuinen een netwerk kunnen vormen met een totale lengte van 94 km aan groene passages voor diersoorten, zoals bestuivende insecten. De afstand van 500 m is door de onderzoekers als norm gehanteerd omdat de meeste bijen een gebied kunnen bestrijken van 750 tot 1500 meter.

Vertaling: Pieter Geluk
www.groentekst.com

* Orsini, F., Gasperi, D., Marchetti, L., et al. (2014). Exploring the production capacity of rooftop gardens (RTGs) in urban agriculture: the potential impact on food and nutrition security, biodiversity and other ecosystem services in the city of Bologna. Food Security 6(6): 781-792. DOI: 10.1007/s12571-014-0389-6.

http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/rooftop_garde
ns_could_grow_three_quarters_of_citys_vegetables_409na2_en.pdfJe wilt reageren op dit bericht ?
 
Ik wil ook de Leefbewust nieuwsbrief ontvangen


 
Naam
Email 

[ Terug naar het hoofdmenu ]

 

 


View My Stats