vaccinatie gevaren


balk2.jpg (42734 bytes)

Google


Gratis Eboek - Verborgen gevaren vaccinaties (271 blz)


Beste lezer

In de voorafgaande maanden van 2009 heb ik met het oog op allerlei nogal omstreden vaccinaties de moed gevat om alle tot nu toe verborgen gebleven gevaren van vaccinaties eens op een rij te zetten en bijeen te brengen in een samenvattende studie. Hierbij heb ik me gebaseerd op allerlei - verspreide en nooit in onderlinge samenhang gebrachte - wetenschappelijke publicaties met betrekking tot allerlei mechanismen die niet alleen gerelateerd zijn aan de gebruikte antigenen, maar die vooral betrekking hebben op over het hoofd geziene eigenschappen van de gebruikte hulpstoffen, zoals formaldehyde en verschillende adjuvants, zoals Thimerosal, aluminiumzouten en MF59 (dat zijn gevaar ontleent aan het bestanddeel Span85).

Een belangrijk negatief mechanisme bij kwik-, aluminium- en MF59-houdende vaccins wordt gevormd door de elektro-activiteit van kwik, aluminiumzouten en Span85,
Hierdoor kunnen - door ladingsverschuiving van de samenstellende atomen van de moleculen van eiwitten en aminozuren - de ruimtelijke structuren van deze moleculen worden vervormd, waardoor ze niet meer passen in het normale functioneren. Dit kan op termijn leiden tot allerlei functiestoornissen, waaronder ook het syndroom van Guillain-Barré, MS en andere neurologische schade die wordt veroorzaakt door de-myelinisatie.

Er spelen ook nog tal van andere over het hoofd geziene mechanismen een niet te onderschatten rol bij het veroorzaken van vaccinatieschade op de korte en langere termijn.
Ook de rol van het immuunsysteem wordt nader beschouwd, met name bij het aan vaccinaties gerelateerde zogenoemde a-specifieke stress-syndroom en het soms ook optredende post-vaccinaal-syndroom.

Interessant is ook het gegeven dat aluminium hydroxide leidt tot depleties van vitamine D, calcium en fosfor. Vitamine D is onmisbaar voor een goede werking van het immuunsysteem en gebrek aan calcium kan leiden tot metabole acidose (die ook al kan worden bewerkstelligd door formaldehyde).

Dit is slechts een greep uit de met reguliere wetenschappelijke onderzoekspublicaties degelijk onderbouwde studie, die bovendien ook de brieven bevat die ik al eerder schreef naar het RIVM, andere gezondheidsautoriteiten, de ministers Klink en Balkenende en anderen.

Als medeverantwoordelijke voor de gezondheid van de bevolking is het uw plicht om kennis te nemen van alle wetenschappelijke literatuur betreffende de reeds in laboratoria en via trials bewezen gevaren van vaccinaties, alvorens mensen te vaccineren en/of aan te raden om dit te doen of te laten doen.

Ik hoop dan ook dat u kennis gaat nemen van de nog nooit in de openbaarheid gebrachte mechanismen die ertoe kunnen leiden dat vaccinaties bij kinderen zowel als ouderen kunnen leiden tot zeer velende, vaak onomkeerbare en veelal ook invaliderende bijwerkingen, die vaak pas op termijn optreden en dan (bijna) nooit meer worden gerelateerd aan vaccinaties.

Het credo van het RIVM en de overheid is altijd: "Vaccins zijn effectief en volkomen veilig en noodzakelijk". Ik hoop, maar denk eigenlijk wel, dat u na het doornemen van deze studie daar toch een tikkeltje genuanceerder over gaat denken.

Het medische handboek Drugs-Induced Nutrient Depletion Handbook zult u - als u het nog niet bezit - niet meer kunnen raadplegen, want nadat ik daarin op bladzijde 28 las dat aluminium hydroxide de spiegels van vitamine D, calcium en fosfor verlaagt en ik dat ook aan de grote klok hing door middel van brieven aan het RIVM en ministers, is dit boek in binnen- en buitenland niet meer normaal verkrijgbaar. Misschien dat dit een belletje doet rinkelen betreffende de betrouwbaarheid van uitspraken over de veiligheid van aluminiumhoudende vaccins door de beleidsmakende overheden en instanties.

Deze studie kwam op 6 oktober gereed en is nog niet gecorrigeerd op tikfouten en ook nog niet geredigeerd in de zin van een uitgebreide inhoudsopgave met vermelding van alle paragrafen. Maar gezien de korte tijd die nog rest voordat de griepvaccinaties een aanvang zullen nemen, leek het me beter om deze studie zo snel mogelijk te verspreiden onder diegenen die hier ten nauwste bij betrokken zijn.

Voor nadere informatie betreffende mijn onderzoekswerk kunt u contact met mij opnemen:

T.C. Kuiper - van den Bos
Brielseweg 17
3233 AA Oostvoorne
tckuiper@wxs.nl


Download het complete Eboek hier


 

 


 


View My Stats