Trailer Goliath – de strijd tegen een pesticide multinational

Frankrijk, overdag een sportleraar en ‘s nachts een arbeider, is een actieve campagnevoerder tegen het gebruik van pesticiden. Patrick, obscure en eenzame Parijse advocaat, is een specialist in het milieurecht. Mathias, een briljante lobbyist en man met haast, verdedigt de belangen van een agrochemische reus. Na de radicale daad van een anonieme persoon, zullen deze drie lotsbestemmingen, die elkaar nooit hadden mogen kruisen, verdringen, botsen en ontbranden.