WHO


balk2.jpg (42734 bytes)

Google


Mega-Corruptieschandaal bij de 'WHO'

Door F. William Engdahl
Auteur van ‘Full Spectrum Dominance’:
‘Totalitarian Democracy in the New World Order’


9 december 2009

‘WHO’ ‘Mister Flu', Nederlander Albert Osterhaus,
heeft nauwe banden met de farmaceutische industrie

De ‘WHO’ krijgt meer geld van private bronnen uit de farmaceutische- en de daaraan verbonden industrie, dan van regeringen

De Britse farma-reus GlaxoSmithKline vormt de kern
van de ‘WHO’ schandalen over beÔnvloedingen ten gunste van derden

Mega-Corruptieschandaal bij de 'WHO'


De man met de bijnaam ‘Dr. Flu’, professor Albert Osterhaus van de ‘Erasmus Universiteit’ in Rotterdam Nederland, wordt door de Nederlandse onderzoeksmedia genoemd als de persoon die in het midden staat van de wereldwijde hysterie over de ‘Swine Flu H1N1 influenza A 2009’ pandemie. Niet alleen is Osterhaus de verbindingspersoon in een internationaal netwerk dat is beschreven als de ‘Pharma Mafia’, ook is hij DE belangrijkste adviseur van de ‘WHO’ over influenza en zit stevig in de positie om te profiteren van de miljarden euro's in vaccins die, zoals wordt beweerd, zijn gericht op het H1N1 virus.

Eerder dit jaar heeft de Tweede Kamer van het Nederlandse parlement een onderzoek gedaan naar de vermeende belangenverstrengeling en financiŽle onregelmatigheden van de bekende dr. Osterhaus. Buiten Nederland en de Nederlandse media, werd de enige bekendmaking over het sensationele onderzoek naar de zakelijke affaires van Osterhaus gedaan in een klein bericht in het gerespecteerde Britse tijdschrift ‘Science’.

Osterhaus geloofsbrieven en expertise op zijn gebied kwamen niet ter discussie. Wat zich werd afgevraagd, volgens een kort verslag gepubliceerd door het tijdschrift ‘Science’, handelt over zijn zakelijke belangen met contacten die mogelijk profiteren van de varkensgriep pandemie. ‘Science’ bevat het volgende korte nieuws in de uitgave van 16 oktober 2009 over Osterhaus:
 
"Tijdens de afgelopen zes maanden in Nederland kon bijna niemand de tv aanzetten zonder het gezicht te zien van de beroemde virusjager Albert Osterhaus, pratende over de varkensgriep pandemie. Of zo leek het, tenminste. Osterhaus, die de leiding heeft over een internationaal gerenommeerd virus laboratorium in het ‘Erasmus Medisch Centrum’, was de ‘Mister Flu’. Maar vorige week nam zijn reputatie een duikvlucht nadat werd beweerd dat hij de angst voor de pandemie heeft gecreŽerd vanwege zijn zakelijke belangen in de ontwikkeling van het vaccin. Op het moment dat deze ‘Science’ wordt gedrukt, heeft het ‘Nederlandse Huis van Afgevaardigden’ zelfs een spoeddebat gevoerd over deze kwestie. "

Op 3 november 2009 bleek dat Osterhaus de schade enigszins onder controle had. Een geactualiseerd ‘Science’ blog deelde mee: "Het ‘Nederlandse Huis van Afgevaardigden’ verwierp vandaag een motie waarin de regering wordt gevraagd om alle banden te verbreken met viroloog Albert Osterhaus van het ‘Erasmus Medisch Centrum’ in Rotterdam, die was beschuldigd van belangenverstrengeling in zijn rol als een overheidsadviseur. Maar de Nederlandse minister van Volksgezondheid Ab Klink kondigde ondertussen een "Sunshine Act" aan, die wetenschappers verplicht om hun financiŽle banden met bedrijven openbaar te maken. "  

De minister Ab Klink, naar verluidt een persoonlijke vriend van Osterhaus, gaf vervolgens een verklaring op de website van het ministerie, waarin hij stelde dat Osterhaus maar ťťn van de vele wetenschappelijke adviseurs was van het ministerie voor de H1N1 vaccins, en dat het ministerie 'wist' over de financiŽle belangen van Osterhaus. Niets bijzonders, voornamelijk de uitoefening van de wetenschap en de volksgezondheid, zo leek het.

Meer zorgvuldig onderzoek naar de affaire Osterhaus wijst erop dat de wereldberoemde Nederlandse viroloog mogelijk in het centrum staat van een pandemiefraude van vele miljarden euro’s, waarbij gebruik is gemaakt van menselijke proefkonijnen voor ongeteste vaccins, welke in de nu opkomende gevallen resulteren in de dood of ernstige lichamelijke verlammingen of letsels.

De 'Vogelpoep Mythe'
  
Albert Osterhaus is geen kleine vis. Hij staat wereldwijd in verband met iedere belangrijke uitbraak van een viruspaniek in de afgelopen tien jaar, dit vanaf de mysterieuze SARS-doden in Hong Kong, alwaar de huidige directeur van de WHO Margaret Chan haar start vond in haar carriŤre als plaatselijk ambtenaar gezondheidsbeleid. Volgens zijn officiŽle biografie bij de Europese Commissie, was Osterhaus in april 2003, op het hoogtepunt van de paniek over SARS (Severe Acquired Respiratory Syndrome), betrokken bij het onderzoek in Hong Kong naar deze ziekte aan de luchtwegen. Het EU-rapport beweert: "opnieuw toonde hij zijn vaardigheid bij de snelle aanpak van een ernstig probleem Binnen drie weken toonde hij aan dat de ziekte werd veroorzaakt door een nieuw ontdekt coronavirus dat huisde in civet katten, andere vleesetende dieren en vleermuizen."

Toen de SARS-gevallen uit het zicht verdwenen, vervolgde Osterhaus zijn weg, deze keer publicerend over de gevaren van wat volgens zijn bewering het H5N1-vogelgriep was. In 1997 was hij al begonnen met het luiden van de alarmbel na de dood in Hongkong van een driejarige, waarvan Osterhaus begreep dat deze direct contact gehad moest hebben met vogels. Osterhaus ging in een hogere versnelling lobbyen in heel Nederland en Europa met de bewering dat een dodelijke nieuwe mutatie van de vogelgriep was overgesprongen naar de mens en dat drastische maatregelen nodig waren. Hij claimde de eerste wetenschapper ter wereld te zijn die aantoonde dat H5N1 kan worden overgedragen naar de mens.

In een BBC-interview in oktober 2005 over het gevaar van vogelgriep, verklaart Osterhaus "als het virus het inderdaad voor elkaar krijgt om zich te muteren op een zodanige wijze dat het ook kan overgaan van mens tot mens, dan hebben we een compleet andere situatie, we kunnen dan aan het begin van een pandemie staan." Hij voegde daaraan toe: "er is een reŽle kans dat dit virus tot aan Europa toe zou kunnen worden verspreid door vogels. Er is een reŽel gevaar, maar op dit moment kan niemand het risico inschatten omdat we geen experimenten hebben gedaan." Het was [het virus] nog nooit gelukt om zich te muteren, maar hij stond klaar om "de experimenten te doen", vermoedelijk voor een flinke vergoeding.

Om zijn beangstigend pandemische scenario kracht bij te zetten, begonnen Osterhaus en zijn lab assistenten in Rotterdam ijverig aan de samenstelling en de bevriezing van de monsters van, ja, vogelpoep, in een poging om een meer wetenschappelijk bewijs op te bouwen. Hij beweerde dat op bepaalde tijden van het jaar tot aan 30% van alle Europese vogels dragers waren van het dodelijke ‘avian’ virus, H5N1. Hij beweerde ook dat de boeren die werken met kippen daaraan werden blootgesteld. Osterhaus informeerde journalisten die plichtsgetrouw zijn alarm noteerden. Politici werden gewaarschuwd. Hij schreef verhandelingen met daarin de visie dat de doden die op dat moment ver weg in AziŽ vielen en die volgens hem slachtoffers waren van wat hij H5N1 noemde, naar Europa zouden komen, vermoedelijk op de vleugels of in de ingewanden van dodelijk zieke besmette vogels. Hij beweerde dat trekvogels de nieuwe dodelijke ziekte ver westelijk konden verspreiden, tot aan RŁgen en OekraÔne. Hij is daarbij gemakshalve voorbijgegaan aan het feit dat vogels niet migreren van oost naar west, maar van noord naar zuid.

De campagne van Osterhaus voor het vogelgriepalarm kwam pas echt tot bloei in 2003, toen een Nederlandse veterinaire arts ziek werd en overleed. Osterhaus beweerde dat het overlijden te wijten was aan H5N1. Hij overtuigde de Nederlandse regering tot het opdracht geven voor de slachting van miljoenen kippen. Toch stierven er geen andere besmette personen aan de vermeende H5N1. Osterhaus beweerde dat dit het simpele bewijs was van de effectiviteit van de preventieve slachtingcampagne.
  
Osterhaus stelde dat vogelpoep de bron was, verspreid via een luchtbombardement van uitwerpselen boven de bevolkingen en de vogels die zich lager bevinden. Dat was het ‘voertuig’ voor de verspreiding van de dodelijke nieuwe Aziatische stam van het H5N1, zo hield hij vol.
  
Er was slechts ťťn probleem met de inmiddels talrijke bevroren monsters van diverse vogeluitwerpselen die hij en zijn medewerkers hadden verzameld en ingevroren op zijn instituut. Er was geen enkele bevestigd voorbeeld van het H5N1-virus aangetroffen in zijn monsters. Op een in mei 2006 gehouden ‘Congres van de Wereld Organisatie voor Diergezondheid’ (OIE), zijn Osterhaus en zijn collega’s van het Erasmus gedwongen om te erkennen dat bij het testen van de 100.000 monsters van hun ijverig opgeslagen vogelontlasting, er geen enkel geval van H5N1-virus was ontdekt.

Op een WHO-conferentie in Verona in 2008 getiteld ‘Avian influenza at the Human-Animal Interface’, in een presentatie voor wetenschappelijke collega’s die ongetwijfeld minder onder de indruk waren van de oproep voor pandemie-emoties dan het niet-wetenschappelijke publiek, gaf Osterhaus toe "Met de momenteel beschikbare informatie kan geen goede risico-evaluatie van H5N1 als de oorzaak van een nieuwe pandemie worden gemaakt." Op dat moment was zijn blik al gefixeerd op andere mogelijke pandemie-‘triggers’ om zijn vaccinatieactiviteiten op te richten.
  
Swine Flu en WHO corruptie
  
Toen een massale golf van menselijke sterfgevallen door vogelgriep uitbleef en toen ‘Roche’, de maker van ‘Tamiflu’, en ‘GlaxoSmithKline’ hun miljarden dollars winst hadden binnengehaald dankzij het feit dat er wereldwijd regeringen voorraden hadden aangelegd van hun gevaarlijke en naar verluidt ineffectieve antivirale geneesmiddelen, ‘Tamiflu’ van ‘Roche’ en ‘Relenza’ van ‘GlaxoSmithKline’, keerden Osterhaus en andere adviseurs van de WHO zich naar andere, groenere weiden.
  
In april 2009 leek hun zoektocht beloond toen in La Gloria, een klein dorp in het Mexicaanse Veracruz, een geval werd gerapporteerd van een klein ziek kind met als diagnose "varkensgriep" of H1N1. Met onfatsoenlijke haast werd het propaganda-apparaat van de ‘WHO’ in GenŤve in versnelling gezet, vergezeld met de verklaringen van de directeur-generaal dr. Margaret Chan over het mogelijke gevaar van een wereldwijde pandemie.
  
Chan deed onverantwoorde uitspraken zoals "een volksgezondheidscrisis van internationaal belang." De nieuwe gevallen van de uitbraak in La Gloria Mexico werden gemeld op een medische website als "een 'vreemde' uitbraak van acute infecties aan de ademhalingswegen, die in sommige gevallen hebben geleid tot bronchiale longontsteking bij kinderen. Volgens een inwoner uit die plaats, bestonden de symptomen uit koorts, ernstige hoest en grote hoeveelheden slijm. "

Dit waren met name symptomen die aansluiten bij de nabijheid van ťťn van de grootste industriŽle varkensfokkerijen ter wereld in La Gloria, eigendom van Smithfield Farms uit de VS. Omwoners bestookten de ‘Smithfield Farms’ locatie in Mexico reeds maanden met klachten over ernstige ademhalingsproblemen door de kunstmeren van varkensmest. In deze mogelijke oorzaak van de ziekten in La Gloria hadden Osterhaus en zijn collega adviseurs van de WHO blijkbaar geen belangstelling gehad. De langverwachte "pandemie" die Osterhaus heeft voorspeld sinds zijn betrokkenheid met SARS in de Guandgong provincie van China in 2003, kwam nu eindelijk binnen bereik.

Op 11 juni 2009 verklaarde Margaret Chan van de WHO de Fase 6 "Pandemic Emergency" met betrekking tot de verspreiding van H1N1 influenza. Vreemd genoeg merkte ze bij de aankondiging ervan op, "Gezien de huidige gegevens ondergaat een overgrote meerderheid van de patiŽnten milde symptomen en een snel en volledig herstel, vaak in afwezigheid van iedere vorm van medische behandeling." Ze voegde daaraan toe, "Het wereldwijde aantal sterfgevallen is klein en wij verwachten geen plotselinge en dramatische sprongen in het aantal ernstige of fatale infecties."

Later werd bekend dat Chan heeft gehandeld na verhitte debatten binnen de ‘WHO’, op advies van de wetenschappelijke adviesgroep van de ‘WHO’, oftewel ‘SAGE’, de ‘Strategic Advisory Group of Experts’. Op dat moment was dr. Albert ‘Mister Flu’ Osterhaus ťťn van de leden van ‘SAGE’ en dat is hij nu nog.

Niet alleen bevond Osterhaus zich in een sleutelpositie om voor de paniek zaaiende ‘WHO’ "Pandemic Emergency" te pleiten, hij was ook voorzitter van de grootste particuliere ‘Europese Wetenschappelijke Werkgroep Influenza’ (ESWI), die zichzelf omschrijft als een 'multidisciplinaire groep van de belangrijkste opiniemakers in influenza welke tot doel heeft de gevolgen van een griepepidemie en een grieppandemie te bestrijden." De 'ESWI’ van Osterhaus is de onmisbare schakel zoals ze zichzelf beschrijven, "tussen de World Health Organization (WHO) in GenŤve, het Robert Koch Instituut in Berlijn en de Universiteit van Connecticut, USA."
 
Belangrijker is te weten dat het werk van de ‘ESWI’ volledig wordt gefinancierd door de farmaceutische maffia, dezelfde bedrijven die miljarden verdienen aan een pandemische noodsituatie wanneer regeringen over de hele wereld worden gedwongen om vaccins te kopen en op voorraad te hebben vanwege de ‘WHO’ verklaring van een pandemie. De financiers van ‘ESWI’ omvatten H1N1 vaccin maker ‘Novartis’, ‘Tamiflu distributeur, ‘Hoffmann-La Roche’, ‘Baxter Vaccines’, ‘MedImmune’, ‘GlaxoSmithKline’, ‘Sanofi Pasteur’ en anderen.

Om bij de zaak te blijven, 's werelds meest toonaangevende viroloog, officieel H1N1-adviseur voor de regeringen van het Verenigd Koninkrijk en Nederland, dr. Albert Osterhaus, hoofd van de afdeling virologie aan het ‘Erasmus Medisch College’ van Rotterdam, zat tevens op de stoel van de ‘WHO’ elite ‘SAGE’ en diende op hetzelfde tijdstip als voorzitter van de door de farmaceutische industrie gesponsorde ‘ESWI’, die op haar beurt heeft aangedrongen op dramatische stappen om de wereldbevolking te vaccineren tegen het ernstige gevaar van een nieuwe pandemie die, zoals werd volhard in hun beweringen, kon concurreren met de gevreesde Spaanse griepepidemie uit 1918.
  
The Wall Street bank ‘JP Morgan’, schat dat, voor een groot deel als gevolg van het ‘WHO’ pandemiebesluit, de grootste farmaceutische bedrijven die ook het ‘ESWI’ werk van Osterhaus financieren, goed zijn om zo’n 7,5 tot 10 miljard winst binnen te halen.

Een collega van de ‘WHO’ ‘SAGE’ is dr. Frederick Hayden, van het Britse ‘Wellcome Trust’ en naar verluidt een goede vriend van Osterhaus. Behalve van andere farma-reuzen die zijn betrokken bij de vervaardiging van aan de H1N1 paniek gerelateerde producten, ontvangt Hayden ook geld voor zijn "adviesdiensten" aan ‘Roche’ en ‘GlaxoSmithKline’.

  
Voorzitter van de ‘WHO’ ‘SAGE’ is een Britse wetenschapper, prof. David Salisbury van het Britse Ministerie van Volksgezondheid. Hij leidt ook de ‘WHO H1N1 Advisory Group’. Salisbury is een robuuste verdediger van de farmaceutische industrie. Hij is beschuldigd door de Britse burgerbeweging voor gezondheid ‘One Click’ voor het in de doofpot willen stoppen van de bewezen verbanden tussen vaccins en een explosieve stijging van autisme onder zuigelingen en de verbanden tussen het vaccin ‘Gardasil’ en verlamming en zelfs de dood.

Salisburry verklaarde op 28 september 2009: "Er is een heel duidelijk standpunt in de wetenschappelijke gemeenschap dat er geen risico bestaat door de opname van Thiomersal." Het vaccin dat wordt gebruikt voor H1N1 in Groot-BrittanniŽ wordt voornamelijk geproduceerd door ‘GlaxoSmithKline’. Het bevat het kwikconserveermiddel Thiomersol. Omdat er steeds meer aanwijzingen komen dat Thiomersol in vaccins kan worden gerelateerd met autisme bij kinderen in de Verenigde Staten, heeft in 1999 de ‘American Academy of Pediatrics’ en de ‘US Public Health Service’ opgeroepen om het te verwijderen uit vaccins.
 
Nog een ander lid van ‘SAGE’ op de ‘WHO’ met intieme financiŽle banden met vaccinproducenten die profiteren van de aanbevelingen van ‘SAGE’ aan de ‘WHO’, is dr. Arnold Monto, een betaald adviseur van vaccinproducent ‘MedImmune’, ‘Glaxo’ en ‘ViroPharma’.

Sterker nog, de vergaderingen van de "onafhankelijke" wetenschappers van ‘SAGE’ worden bijgewoond door ‘waarnemers’ waaronder ook, ja, de zeer vaccingerichte producenten ‘GlaxoSmithKline’, ‘Novartis’, ‘Baxter’ en gezelschap. Men kan zich afvragen, als ‘SAGE’ wordt verondersteld de meest vooraanstaande experts ter wereld te hebben op het gebied van influenza en vaccins, waarom zouden ze dan de producenten van vaccins vragen om bij hen aan te schuiven?

In het afgelopen decennium heeft de ‘WHO’, om de fondsen voor haar beschikkingen te stimuleren, gebruik gemaakt van wat zij noemt "publiekprivate partnerschappen." In plaats van dat zij haar fondsen uitsluitend ontvangt van de regeringen van de leden van de Verenigde Naties, zoals de oorspronkelijke bedoeling is geweest, ontvangt de ‘WHO’ vandaag de dag bijna het dubbele van de normale VN-begroting in de vorm van toekenningen en financiŽle steun van de industrie. Welk industrie? Juist, de geneesmiddel- en vaccinproducenten die profiteren van besluiten zoals het uitroepen van de ‘H1N1 Pandemische Noodsituatie Juni 2009’. Als belangrijkste financiers van de ‘WHO’-bureaucratie ontvangen de ‘Pharma Mafia’ en hun vrienden natuurlijk een "open deur en rode loper behandeling" in GenŤve.
 
In een interview met het tijdschrift ‘Der Spiegel’ in Duitsland, wijst de epidemioloog dr. Tom Jefferson van de ‘Cochrane Collaboration’, een organisatie van onafhankelijke wetenschappers die alle griepstudies beoordeelt , op de gevolgen van de privatisering van de ‘WHO’ en de vercommercialisering van de gezondheidszorg:
  
"Een van de buitengewone eigenschappen van deze influenza - en de hele influenza-sage - is dat er sommige mensen zijn die voorspellingen doen, jaar na jaar, en die worden erger en erger. Tot nu toe zijn geen van deze voorspellingen uitgekomen en deze mensen doen nog steeds deze voorspellingen. Bijvoorbeeld, wat is er gebeurd met de vogelgriep die verondersteld werd ons allemaal te doden? Niets. Maar dat zal deze mensen niet stoppen in het maken van hun voorspellingen. Soms krijg je het gevoel dat er een hele industrie is die bijna zit te springen op het moment dat een epidemie zich voordoet.

‘Der Spiegel’: Wie bedoel je? De ‘World Health Organization’ (WHO)?

Jefferson: De ‘WHO’, de ambtenaren van volksgezondheid, virologen en de farmaceutische bedrijven. Ze hebben deze machine opgebouwd rond de dreigende pandemie. En er is veel geld bij betrokken, invloed, loopbanen en gehele instellingen. Alleen nog maar nodig om deze machine te laten malen, was dat ťťn van deze influenzavirussen zich zou gaan muteren…

Op de vraag of de ‘WHO’ opzettelijk een ‘Pandemic Emergency’ heeft uitgeroepen om een enorme markt voor de H1N1 vaccins en geneesmiddelen te creŽren, antwoordde Jefferson:
  
"Denk je niet dat er iets opmerkelijks is over het feit dat de WHO haar definitie van een pandemie heeft gewijzigd? De oude definitie was, een nieuw virus, dat zich snel verspreidt, waarvoor u geen immuniteit heeft en dat zorgt voor een groot ziektecijfer met grote kans op sterfte. Nu, de laatste twee zijn geschrapt en dat is de manier waarop de varkensgriep is gecategoriseerd als een pandemie."

Heel gunstig publiceerde de ‘WHO’ de nieuwe pandemie-definitie in april 2009, net op tijd voor de ‘WHO’, om op advies van ‘SAGE’ en anderen zoals Albert "dr. Flu" Osterhaus en David Salisbury, de lichte gevallen van de griep genoemde H1N1 influenza A te verklaren tot een ‘Pandemic Emergency’.
 
In een relevante voetnoot, meldde de ‘Washington Post’ op 8 december in een artikel over de ernst oftewel het ontbreken daarvan met de internationale H1N1 "pandemie", dat "over de tweede golf van besmettingen met H1N1 die is neergedaald over de Verenigde Staten, vooraanstaande epidemiologen voorspellen dat deze pandemie zou kunnen leiden tot de rangschikking als de mildste sinds de moderne geneeskunde begon met het documenteren van influenza-uitbraken."
  
Russisch parlementariŽr en voorzitter van de ‘Doema Volksgezondheid Commissie’ Igor Barinow, heeft de Russische vertegenwoordiger voor de ‘WHO’ in GenŤve verzocht om een officieel onderzoek te starten naar het groeiende bewijs van de massale corruptie van de ‘WHO’ door de farmaceutische industrie. "Er zijn ernstige beschuldigingen van corruptie binnen de ‘WHO’", zei Barinow. "Een internationale commissie van onderzoek is dringend noodzakelijk."

(Vetgedrukte gedeelten in de tekst zijn aangebracht door de vertaler.)

Eindnoten

Martin Enserink, In Holland, the Public Face of Flu Takes a Hit,

Science, 16 October 2009:

Vol. 326. no. 5951, pp. 350 351; DOI: 10.1126/science.326_350b.

Science, November 3, 2009, Roundup 11/3 The Brink Edition, accessed on

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://blogs.sciencemag.org/scienceinsider/panay.jpg

&imgref url=

http://blogs.sciencemag.org/scienceinsider/2009/11/roundup-113-the.html&usg=
___pt_M2p5uuWJw2outvX-U8SbR9E=&h=168&w=250&sz=21&hl=en&start=3&tbnid=MnfYxYJ9Q_
EqPM:&tbnh=75&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dalbert%2
Bosterhaus%2Bscience%2Bmagazine%26gbv%3D2%26hl%3Den

 

Article from Dutch, De Farma Maffia Deel 1 Osterhaus BV, 28 november 2009, accessed in

http://hetonderzoek.blogspot.com/2009/11/de-farma-maffia-deel1-osterhaus-bv.html

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, FinanciŽle belangen Osterhaus waren bekend

Nieuwsbericht, 30 september 2009, accessed in

http://www.minvws.nl/nieuwsberichten/pg/2009/osterhaus.asp

European Commission, "Research", Dr Albert Osterhaus, accessed in

http://ec.europa.eu/research/profiles/index_en.cfm?p=1_osterhaus

Ibid.

Jane Corbin, Interview with Dr Albert Osterhaus, BBC Panorama, 4 October, 2005.

Karin Steinberger, Vogelgrippe: Der Mann mit der Vogelperspektive, Seuddeutsche Zeitung, 20 October, 2005, accessed in

"http://www.seuddeutsche.de" www.seuddeutsche.de panorama/8/373818/text/

Ibid.

Schweinegrippe-Geldgieriger Psychopath AuslŲser der Pandemie?, accessed in

http://polskaweb.eu/vater-der-neuen-grippen-wahrscheinlich-wahnsinnig-673756422645.html

Ab Osterhaus, External factors influencing H5N1 mutation/reassortment events with pandemic potential, OIE, 7-9 October 2008, Verona, Italy, accessed in

http://www.oie.int/eng/info_ev/en_verone.htm

WHO Health Advisory, April 2009, accessed in HYPERLINK "http://www.swine-flu-vaccine.info/" http://www.swine-flu-vaccine.info/

Biosurveillance, Swine Flu in Mexico- Timeline of Events, April 24, 2009, accessed in

http://biosurveillance.typepad.com/biosurveillance/2009/04/swine-flu-in-mexico-timeline-of-events.html

Cited in Louise Voller, Kristian Villesen, Stśrk lobbyisme bag WHO-beslutning om massevaccination , Information, Copenhagen, 15 November 2009 accessed in http://www.information.dk/215355

Jane Bryant, et al, The One Click Group Response: Prof. David Salisbury Threatens Legal Action, 4 March, 2009, accessed in

http://www.theoneclickgroup.co.uk/documents/vaccines/David%20Salisbury%20Threatens%20One%20Click.pdf

Prof. David Salisbury cited in, Swine flu vaccine to contain axed additive, London Evening Standard, 28 September 2009, accessed in .

http://www.gulf-times.com/site/topics/printArticle.asp?cu_no=2
&item_no=316888&version=1&template_id=38&parent_id=20

Bert Ehgartner, Schwindel mit der Schweinegrippe Ist die Aufregung ein Coup der Pharmaindustrie? Accessed in

http://www.profil.at/articles/0944/560/254615/schwindel-schweinegrippe-ist-aufregung-coup-pharmaindustrie

Tom Jefferson, Interview with Epidemiologist Tom Jefferson: 'A Whole Industry Is Waiting For A Pandemic' Der Spiegel, 21 July 2009, accessed in

http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,637119,00.html

Ibid.

Louise Voller, Kristian Villesen, Mystisk śndring af WHO's definition af en pandemi, Copenhagen Information, 15 November 2009, accessed in

http://www.information.dk/215341

Rob Stein, Flu Pandemic Could Be Mild, Washington Post, December 8, 2009.

Polskanet, Russland fordert internationale Untersuchung, 5 December 2009, accessed in

http://polskaweb.eu/vater-der-neuen-grippen-wahrscheinlich-wahnsinnig-673756422645.html

Source: www.rense.com/general88/megawho.htm

Vertaling: Piet Kanarie


 

 


 


View My Stats