risico's tamiflu


balk2.jpg (42734 bytes)

Google


De mythe van het antivirale middel Tamiflu

Faced with a flu pandemic, will anti-viral drugs like Tamiflu protect us? Imagine a Hollywood doomsday scenario - a flu pandemic sweeps the world, hundreds of millions of people are infected. How prepared are we for a flu pandemic? Will our stockpiles of Tamiflu stop a pandemic in its tracks? Dr Maryanne Demasi investigates.


Het einde voor Tamiflu?

Tamiflu is misschien wel het bekendste geneesmiddel tegen de griep. Helaas zijn sinds 2007 de meeste virussen van de H1N1 variant resistent tegen het middel. De resistentie wordt veroorzaakt door een enkele mutatie. Wetenschappers dachten dat het virus die mutatie niet zou overleven, maar nieuw onderzoek aan het California Institute of Technology laat zien dat de griep dankzij twee extra mutaties weer helemaal fit is.

Link

Maaike


Tamiflu - Europe

Clear financial links have emerged between scientists behind the flu policies of the World Health Organisation and the manufacturers of Tamiflu. Was the pandemic advice given by the WHO compromised?

Link


Tamiflu en verwoesting neuronen

In 2005 al vroeg de uitgever van ‘maar natuurlijk!’, Willem J.Duckaerts mij om eens uit te zoeken wat voor een stof Tamiflu eigenlijk is. Ik herinner mij nog dat ik stomverbaasd naar de molecule heb gekeken en toen heb gedacht… ik weet blijkbaar nog heel veel niet. Want toen al heerste mijn stelling over de patronen waarmee moleculen neuronen kunnen verwoesten en daardoor een effect bekomen, dat door de maatschappij heel erg gegeerd schijnt te zijn, de bekende doping. Het zenuwstelsel reageert immers hevig door alle functies op alarmniveau te plaatsen wanneer het aangevallen wordt. Dat heeft zo zijn voordelen. Betere prestaties, beter concentreren, dwangmatig focussen op een doel, verminderde eetlust, het wegvallen van remmingen en de meest complete euforie. In de molecule van Tamiflu herkende ik meteen dat patroon. Het patroon dat de receptoren van de zenuwuiteinden ook herkennen, als een mogelijke neurotransmittor. Maar eens binnengedrongen in het osmotisch vocht van de fysiologische spitstechnologie dat via een systeem van elektrische prikkels ons gedrag beheert, zijn psychotica niet alleen compleet nutteloos in die prikkeloverdracht, hun energetische chemische component zorgt ervoor dat de spitstechnologie om zeep gaat.

Link

Fernand Haesbrouck (apotheker)


Tamiflu is een hoax!! Tamiflu is dus fraude..

Ja, je leest het goed. Tamiflu is een wereldwijd geaccepteerd medicijn tegen griep, gebaseerd op de werkzaamheid van het kruid ‘Steranijs’ tegen griep en aanverwante aandoeningen, maar HET IS NAAR ALLE WAARSCHIJNLIJKHEID EEN VALS MEDICIJN…! Dit is de conclusie die te lezen staat in het artikel The Atlantic en waarvan onderstaand artikel een samenvatting is, gemaakt door niemand minder dan Mike Adams.

Link

Geert


Tami-foolery: Misled Panic for Placebo as H1N1 Tamiflu Drug 'Useless'

Governments around the world may have wasted billions of dollars stockpiling a flu drug that doesn't work. A study published in the British Medical Journal found NO evidence that the drug- Tamilflu-lowers the risk of flu complications. Doctor Fiona Godlee, editor in chief of the BMJ , says this case shows that the entire system of evaluating drugs needs radical reform. And also, RT's Aleksey Yaroshevsky reports from Ukraine's capital Kiev where Tamiflu has already been at the centre of a scandal.


Oppassen voor bijwerkingen Tamiflu

Mensen die uit voorzorg Tamiflu slikken als bescherming tegen de Mexicaanse griep, moeten oppassen voor bijwerkingen. Dit jaar hebben de Nederlandse apothekers al ruim 9000 recepten afgehandeld voor de virusremmer Oseltamivir, waarvan Tamiflu de bekendste merknaam is.

Link

Marjan


USA - IA Girl Has Severe Tamiflu Reaction

An Iowa family tonight is happy to have their young daughter back to her regular self after an odd reaction to a flu medication.The reaction was so severe and shocking, the family wants to get the word out to others..

Link


Canada - Quebec ongerust over Tamiflu resistentie

Doctors should be cautious when prescribing the antiviral drug Tamiflu to prevent illness in people exposed to the H1N1 virus, said an expert who analyzed North America's first reported case of a Tamiflu-resistant H1N1 virus.

Link


Nederlandse patiŽnt dood door Tamiflu resistentie

Via het CIDR (USA centrum voor onderzoek en regelgeving mbt infectieziekten)

Dutch patient dies from Tamiflu-resistant H1N1 virus 

Link

opmerkelijke bevinding:

The spread of the oseltamivir-resistant H1N1 virus has puzzled experts because it has not been clearly linked to treatment with the drug.

opmerkelijke conclusie:

"the case we describe suggests that this oseltamivir-resistant virus can be pathogenic, at least in an immunocompromised patient."

Op de RIVM site en bij genootschap ned huisartsen en bij het min VWS wordt hierover geen melding gemaakt, vreemd!!

****
Marc Sprenger - huidige dir.gen. van het RIVM is voorgedragen voor de post van WHO vertegenwoordiger Europa.

Link

Deze meneer heeft een wel heel intrigerend CV : Link

Een goed ingevoerde nederlander met een zwaar europees netwerk op gebied van micro biologie En ook maar meteen een gelikte promopagina : Link

Misschien ook wel handig om te weten, de richtlijn voor het vaststellen van  varkensgriep infectie. Deze richtlijn is uitgevaardigd onder leden (=huisartsen) van het NHG (ned genootschap huisartsen)

2.5 Hoe stel ik de diagnose influenza
Acuut ziektebeeld in combinatie met alle drie volgende criteria
1 Algemene symptomen als koorts > 38,0 graden
2 Klachten van de luchtwegen als hoesten, kuchen of dyspnoe
3 Reis uit een gebied waar een aanhoudende overdracht van mens op mens met het Nieuwe Influenza A virus gedocumenteerd is. Of contact met patiŽnt bij wie de diagnose Nieuwe Influenza A gesteld is. Ook zonder een epidemiologisch verband bestaat een kleine kans op H1N1. Neem alleen in bijzondere gevallen, zoals zwangeren in het derde trimester, een kweek af. Wanneer niet aan alle criteria wordt voldaan, behandel dan de patiŽnt als bij een viraal infectie. De patiŽnt wordt thuis behandeld en dient zich niet in mensenmassa's te begeven.

Het is bijna te simplistisch voor woorden.....
Een huisarts heeft in zijn studie geleerd een anamnese af te nemen. Dit is een analyse om achter de oorzaak van een aandoening te komen.

Anamnese in gewoon nederlands is:
Definitie NL: de voorgeschiedenis van een zieke, verkregen door spontane mededeling van de patiŽnt (of diens omgeving) en door beantwoording van gerichte vragen van de onderzoeker;omvat gegevens omtrent de onderhavige aandoening, vroeger doorgemaakte ziekten, levensloop, familie en milieu (sociale omstandigheden)

De vraag die voor mij als een duveltje in een doosje omhoog springt is:

Bij een aandoening (griep) die wereldwijd zoveel kan ontwrichten (volgens de WHO/niveau 6 pandemie) kan de medische sector (de behandelaars) dan volstaan met 3 vragen die zo algemeen zijn dat iedereen er wel in meer of mindere mate last van kan hebben?

Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat mensen (inclusief artsen met tenminste 5 jaar intensieve studie en stage) dit nog serieus nemen?

Lijkt het er niet eerder op dat innerlijke twijfel en persoonlijke onzekerheid de ingredienten zijn voor een wereldwijde maatschappelijke ontwrichting?

It's the old story, "If you don't stand for something, you will fall for anything."

Lisa


De werkzaamheid van Tamiflu en de industrie

Er is geen duidelijk bewijs dat de griepremmer Tamiflu de complicaties bij Mexicaanse griep voorkomt, aldus de bekende arts-epidemioloog Luc Bonneux in een artikel dat 19 augustus 2009 is verschenen op de website van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Toch raadt de overheid aan om Tamiflu te geven aan patiŽnten met een hoog risico.

Link


Donald Rumsfeld verdient goed aan Tamiflu

Donald Rumsfeld de oud-minister van Defensie van Amerika vult zijn zakken dankzij de Mexicaanse griep. Hij was van 1997 tot aan zijn overgang naar Washington directeur bij het Amerikaanse biobedrijf Gilead Sciences, dat patenthouder is van het antigriepmedicijn Tamiflu. Volgens verschillende Amerikaanse websites zou Rumsfeld nog steeds een aandelenportefeuille in Gilead hebben, met een waarde van $5 tot $25 miljoen Ook wordt er gesuggereerd dat hij, samen met President Bush, met opzet paniek zaaide toen de vogelgriep uitbrak vier jaar geleden. De regering Bush kocht extra Tamiflu in voor een bedrag van $2 miljard, wat kassa betekende voor minister Rumsfeld [ Link ]

Op 17 juni 1996 publiceerde de Amerikaanse Luchtmacht een studie met de titel 'Airforce 2025', waarin staat te lezen dat in het jaar 2009 een uitbraak met een mogelijk geconstrueerd influenza-virus kan komen [ Link | Link ]. Daarnaast is het opmerkelijk dat Walter E. Boomer, een gepensioneerde voormalig vier-sterrengeneraal en sub-commandant van het Amerikaanse Marinierskorps, zitting heeft in het directiebestuur van Baxter International. Baxter International heeft al sinds 1941 banden met het Amerikaanse leger, toen de bloedverzamelingsinstrumenten van het bedrijf de enigen waren die voldeden aan de eisen van de Amerikaanse strijdkrachten [ Link ]

De suggestie dat de Amerikaanse overheid een belangenconflict heeft inzake Tamiflu en de grieppandemieŽn, is niet nieuw. De geruchten staken de kop op toen president Bush in 2005 aandrong op een voor velen merkwaardige noodverziening van 7.1 miljard dollar, om het land te kunnen voorbereiden op een toekomstige Influenza pandemie. George W. Bush drong aan op de noodfondsen om voorbereid te zijn op vogelgriep-achtige pandemieŽn en meer dan 14% van dat geld ging naar ťťn bedrijf: Gilead Sciences, de ontwikkelaar van Tamiflu. Hetzelfde bedrijf waar Donald Rumsfeld voorzitter van de raad van bestuur was, voordat hij secretaris van Defensie werd...

Paul Engel


Tamiflu nieuwtjes

Tamilfu verhoogt het risico op een beroerte. Een adviesorgaan van de Britse overheid waarschuwt dat Tamiflu kan reageren met de bloedverdunnende medicatie Warfarine, wat in Groot-BrittaniŽ het leven van 600.000 mensen in gevaar brengt. De combinatie van dun bloed en Tamiflu kan ongecontroleerde bloedingen veroorzaken en zo leiden tot een beroerte. Twee Britten zijn ondertussen al gestorven door een neveneffect van Tamiflu! Link

Terwijl juist aan medische-risicogroepen die eerder kans maken op een beroerte, 'Tamiflu' wordt voorgeschreven! De producenten van de griepmedicijnen Tamiflu en Relenza waarschuwden al eerder, op aandringen van de Amerikaanse keuringsdienst FDA voor gedragsstoornissen die de betreffende middelen mogelijk kunnen veroorzaken. Dat maakten het Zwitserse Roche en het Britse GlaxoSmithKline bekend. Farmaceutisch bedrijf 'Roche' liet weten dat sommige patiŽnten na het gebruik van Tamiflu psychische problemen hebben gekregen, die in bepaalde gevallen tot de dood hebben geleid. Volgens de nieuwe bijsluiter die het bedrijf heeft opgesteld, gaat het om ,,uitzonderlijke gevallen'', waarbij de invloed van Tamiflu niet vaststaat. Ook 'Relenza' van GlaxoSmithKline zou bij sommige gebruikers tot delirium en abnormaal gedrag kunnen hebben geleid. Het is echter niet duidelijk of en in in welke mate het medicijn heeft bijgedragen aan de betreffende geestelijke problemen, stelt het Britse bedrijf in zijn nieuwe bijsluiter. Link

Video waarin de Amerikaanse FDA waarschuwd voor pschychische aanvallen en zelf-pijniging van kinderen die Tamiflu hebben ingenomen: Link

'Tamiflu is een gevaar voor kinderen en zou niet aan hen gegeven mogen worden' waarschuwen deskundigen uit Engeland!: Link

īEr is geen wetenschappelijk bewijs dat Tamiflu helpt om ernstige complicaties van de Mexicaanse griep te voorkomen.   Bovendien valt er heel wat aan te merken op de studieresultaten die deskundigen en de overheid aanhalen om het gebruik van Tamiflu te adviseren.' Dat schrijft arts-epidemioloog Luc Bonneux van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI/KNAW) op de website van het Nederlands Tijschrift voor Geneeskunde. Bonneux vindt dat griepremmers in Nederland een 'beschermde status' genieten. De inzet van mensen en middelen en de rol van deskundigen en adviesorganen verdient een evaluatie, aldus de epidemioloog:  Bronnen: Link 1 | Link 2

Na het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) raadt nu ook de beroepsorganisatie van apothekers KNMP het af om Tamiflu uit voorzorg te slikken. Het middel kan maar zes weken gebruikt worden, en de pandemie duurt langer dan zes weken. Als mensen daarna stoppen met het medicijn, biedt het geen bescherming meer tegen de Mexicaanse griep. Link

Een ander middel dat de Britse overheid ter bestrijding van de Mexicaanse griep inzet, 'Relenza', heeft kennelijk minder bijwerkingen maar door de De Britse toezichthouder MHRA wordt het afgeraden voor mensen met longproblemen als gevolg van de melding van ademhalingsmoeilijkheden.. terwijl de 'mexicaanse griep' juist een infectie van de luchtwegen betreft! Link

In Nederland wordt īTamifluī nog steeds voorgeschreven en aangeraden bij kinderen jonger dan 2 jaar en zwangere vrouwen... Terwijl Tamiflu tal van bijwerkingen kent bij kinderen, die erger zijn dan de de griep zelf.. Zo wordt er nu ook onderzoek gedaan naar het verband tussen 'Tamiflu' en leverfalen. Link

Ook de met 'Tamiflu' gepaard gaande psychische problemen en zelfs tientallen Doden hebben de Japanse overheid er al toe aangezet om dokters te vragen tieners geen Tamiflu te verstrekken!:  Link

Massale verspreiding van 'Tamiflu' maakt Mexicaanse griep ook resistent..: Bron: Link

Dit is wat Dr. Mercola, Times Best Selling Auteur van īThe Great Bird Flu Hoaxī..over 'Tamiflu' te zeggen heeft:

'Tamiflu Loaded With Side Effects, Including Death and Can Only Reduce Symptoms by 36 Hours at BEST. Please realize that Tamiflu is NOT a safe drug Serious side effects include convulsions, delirium or delusions, and 14 deaths in children and teens as a result of neuropsychiatric problems and brain infections Japan actually banned Tamiflu for children in 2007. Remember, Tamiflu went through some rough times not too long ago, as the dangers of this drug came to light when, in 2007, the FDA finally began investigating some 1,800 adverse event reports related to the drug. Additionally common side effects of Tamiflu include: Nausea, Vomiting, Diarrhea, Headache, Dizziness, Fatigue, Cough. All in all, the very symptoms you're trying to avoid. Additionally, Tamiflu has been reported to be ineffective against seasonal flu outbreaks, and may not be sufficient to combat an epidemic or pandemic. Bron: Link

Hoogleraar Medische Biotechnologie Huub Schellekens van de Universiteit Utrecht over Tamiflu: ‘Een vrij marginaal middel waarvan de bijwerkingen erger zijn dan het effect: de griep met een dag verkorten’, aldus Schellekens. Die 4,5 miljoen pakketjes Tamiflu hadden we overigens nog liggen van de vorige wereldbedreigende pandemie, de vogelgriep. De houdbaarheidsdatum was verlopen, maar na onderzoek bleek dat die best nog met twee jaar kon worden opgekrikt. Link

Tamiflu wordt ook veelste vaak, snel en verkeerd voorgeschreven aan zieken: De Directeur van het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis verzucht: "Er zijn kinderen die een heel ander ziektebeeld vertonen maar Tamiflu voorgeschreven hebben gekregen. Hetzelfde geldt voor mensen die geen griep maar longontsteking bleken te hebben. Er zat zelfs iemand met longkanker tussen, en die kun je helemaal niet genezen met Tamiflu. De richtlijn van het RIVM is gewoon ťťn grote boobytrap. Bron: Link

Donald Rumsfeld de oud-minister van Defensie van Amerika vult zijn zakken dankzij de Mexicaanse griep. Hij was van 1997 tot aan zijn overgang naar Washington directeur bij het Amerikaanse biobedrijf
Gilead Sciences, dat patenthouder is van het antigriepmedicijn Tamiflu: Link

Vriendelijke groet,

Paul Engel


Geen bewijs voor werking Tamiflu

Er is geen wetenschappelijk bewijs dat Tamiflu helpt om ernstige complicaties van de Mexicaanse griep te voorkomen.

Link

Rob Greuter


Tamiflu verhoogt risico op beroerte

Tamiflu, een virusremmer gebruikt tegen Mexicaanse griep, zou volgens experts reageren met andere medicatie wat het risico bij duizenden mensen op een beroerte verhoogt.

Link


Griep medicatie zinloos voor kinderen volgens Engelse studie

Volgens een Engelse studie is er geen bewijs dat medicatie zoals Tamiflu complicaties bij griep bij kinderen kunnen voorkomen. En de potentieel gevaarlijke bijwerkingen wegen zwaarder dan elk klein voordeel.

Link


Het "wondermiddel" Tamiflu vermindert griep symptomen met slechts een halve dag

Volgens een review in het medische vakblad The Lancet door de wetenschappers Dr Jane Burch en Prof Lesley Stewart, van het Centre for Reviews and Dissemination op de Universiteit van York zorgt Tamiflu bij de gewone seizoensgriep maar voor een zeer mager resultaat, een symptoom vermindering van slechts een halve dag. Volgens de auteurs zijn de resultaten ook relevant voor het gebruik bij de H1N1 Swine Flu variant.

Link

--

Neem daarbij nog het feit dat de helft van de Tamiflu gebruikers te maken krijgt bijwerkingen kun je wel stellen dat het wondermiddel slechts voor ťťn partij erg gezond is, de Zwitserse farmareus Roche die haar voorraden nu eindelijk kan slijten. Ter illustratie: natuurmiddelen op basis van vlierbessen hebben de afgelopen jaren laten zien dat zij griepsymptomen met enkele dagen konden bekorten. Je kan dus wel raden wat ik in mijn voorraadkast heb staan....

Ron

Link 1
Link 2
Link 3
Link 4

Oseltamivir (Tamiflu) side effects influencing use


Kinderen krijgen nachtmerries van Tamiflu

In Groot-BrittanniŽ daalt het vertrouwen in Tamiflu, een virusremmer tegen de Mexicaanse griep. Onderzoekers stelden vast dat er steeds meer bijwerkingen zijn bij kinderen die het medicijn innemen.

Link


Tami Flu causes nightmares and other bad side effects in children


Tamiflu maakt meer dan helft kinderen ziek

Meer dan de helft van de kinderen die behandeld worden met Tamiflu, het geneesmiddel tegen de Mexicaanse griep, heeft last van bijwerkingen. De bijwerkingen kwamen naar voor bij een Brits onderzoek, en zijn vooral maag- en darmproblemen en nachtmerries.

Link


Tamiflu veroorzaakt tal van bijwerkingen bij kinderen

Link

"Massale verspreiding Tamiflu maakt Mexicaanse griep resistent" Link

Tamiflu blijft in depots liggen - Link

Geert


Tamiflu - vriend of vijand ?

De alarmerende berichten hebben ieder geval ťťn bedrijf geen windeieren gelegd. Het Zwitserse Roche kan eindelijk haar omzet een flinke push geven na alle omzetdalingen in big pharma land.

Maar is dit wondermiddel nu wel zo veilig als men denkt. Zit er ook aan dit vaccin geen andere minder bekende kant?

Ik heb zoals je van mij bent gewend een aantal zaken op een rijtje gezet die opnieuw systematisch worden doodgezwegen in de mainstream media.

Angst is een slechte raadgever dus dit big pharma wondermiddel zal aan mij voorbij gaan, ik bedank voor de eer, wil mijn hersenen gezond en scherp houden.

Bezint eer gij begint....

Ron


 

Tamiflu and Relenza are treatments not vaccines !!!!!!!!!!

Singapore Health Minister Khaw Boon Wan at a Press Conference on the Swine Flu (29 April 09). He reminded Singaporeans that Tamiflu and Relenza is a treatment for influenza and not a vaccine. So those who are not suffering from the flu should not take Tamiflu as it might in fact cause the drugs to be ineffective in the event of influenza.

Link


Warning - Tamiflu and Relenza Labeling Changes


Who Benefits From the Swine Flu?

I did some research on the Swine Flu. Specifically the ones who are financially behind the prescription drug Tamiflu. I found out that Donald Rumsfled and other global elites are profitting from Tami Flu and Relenza.

Bekijk video


Experts See Rapid Rise in Tamiflu-Resistant Flu Virus

The antiviral drug oseltamivir (Tamiflu) is virtually useless for treating the most common strain of the influenza virus circulating this flu season, according to reports released Monday. So far this flu season, 98.8% of the influenza A (H1N1) virus samples tested by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) are Tamiflu-resistant, up from 12.3% last year. The resistant strain is just as easily spread—and just as deadly—as other strains of the flu virus, according to new research in the Journal of the American Medical Association.

Link


Tamiflu And Relenza Psychiatric Side Effects Risks same as Antidepressants


Will Rumsfeld Profit from the Deadly Flu This Time?

Who Will Profit from the Deadly Flu This Time? Rumsfeld made the most profit from swine flu in 1976 and bird flu in 2005. Potential profiteers of swine flu are Kleiner Perkins or Baxter. The Sky Report has learnt that US Defence Secretary Donald Rumsfeld is making millions of dollars from the panic over bird flu. Sky's Health Correspondent Thomas Moore explains. The swine flu which spread from Mexico over to the United States has concerned the World Health Organisation (WHO), but also governments across the world. Although the World Health Organisation (WHO) has not issued an official confirmation, there is suspicion that the virus has occurred in Great Britain, France, Spain, Israel and New Zealand. People who had been in Mexico and have flu symptoms have contacted their doctors. It is interesting that the new swine flu virus is in fact a mixture of viruses that are typical for birds, pigs and people. The World Health Organisation has expressed concern and warned about a possible pandemic, but for now there is no explanation as to how the virus managed to mutate in such a short period of time that it can be spread from person to person. Nobody has yet issued any official information about the origin of the new swine flu virus. Some People in Mexico have been advised to avoid crowds and to wear protective masks. According to official information released by Mexican authorities, more than 1,300 people have been infected, but the supposition is that the number is much higher. media have recalled the bird flu epidemic in 2005 and early 2006. The only cure for the deadly disease was a drug called Tamiflu, which was produced by the Gilead Sciences pharmaceutical company, whose CEO happened to be Donald Rumsfeld from 1997 to 2001. He stepped down from the position after he took up office as the chief of the Pentagon in Bushs administration. But he did not give up his shares in the company.

Rumsfeld made millions on bird flu

The American company made millions of dollars and its shares skyrocketed. The American media called Rumsfeld the bird flu profiteer, having become one of the wealthiest men in America from the earnings from the drug. The Swiss company Roche purchased the rights to the production of Tamiflu, so Gilead made additional profit on that sale. The CNN wrote about that at the time, stating that during the bird flu pandemic, Rumsfeld even intended to sell his shares in Gilead, but was advised to keep his shares and not to make his intentions public. But Rumsfelds name was not just connected with the bird flu, but also with the swine flu in the United States in 1976. The story began when one soldier died in New Jersey from what experts believed to be an identical strain of the swine flu virus from 1918. At the time, Rumsfeld was Secretary of Defence and initiated swift action, convincing the people that the new administration would make sure that every man, woman and child in America are vaccinated. At that time the presidential campaign was underway and candidate Gerard Ford received additional support from this and became the president. The vaccine was produced and distributed across the country at lightning speed. The programme stopped just a month after the elections. The only problem was that the vaccine had been contaminated which resulted in hundreds of people becoming ill from it, while 52 people died.

Shares of two companies went sky-high after the occurrence of swine flu

The question of who will now profit from this deadly virus arises. Reuters conducted a research of who could be the potential manufacturer of a new vaccine and came to the conclusion that since the breakout of the swine flu on Friday, the shares of two companies increased considerably Biocryst Pharmaceuticals by 26 percent and Novavax by as much as 75 percent. It is also interesting that the shares of the Swiss company Roche Holding went up by 3.48 percent, while Gileads shares dropped by ten cents to 45.80 dollars. But BioCryst officials say they have no intention of producing a cure for the swine flu. It is attention-grabbing that the companys value plummeted by 90 percent since 2006 when the price of one share was 20.75 dollars.
In late 2008, international media, including The New York Times, published the story about Kleiner Perkins investments. The company made public only a part of its investments, while it was investing money into funds and companies connected with new technologies, such as bio-cars, solar panels Their main goal was to make profit and save the world.


Brain swelling and abnormal behavior

The FDA has received reports of several incidents of deaths from abnormal behavior, including falling from windows and balconies and running into traffic. Patients were also reported to have suffered from hallucinations and delirium. The largest portion of these events—95%—was reported from Japan, and several explanations have been offered for why Japan appears to have so many more reactions to Tamiflu. Tamiflu is used in Japan more heavily that any other country in the world, so a wider use may result in more incidents of Tamiflu side effects. This heavy use is partly due to an increasing rate of brain swelling (or encephalitis) as an influenza symptom in Japan, which is then triggering the increased use of Tamiflu.

Link


Flu Viruses Becoming More Resistant To Key Medication

Flu season peaks in February and March in the northern hemisphere. And now more than ever, doctors are concerned that the main drug used to treat this potentially deadly virus is becoming ineffective.


Tamiflu may pose risk of mental side effects

Mainly on the basis of reports from Japan, drug manufacturer Roche and US regulators are warning that influenza patients treated with oseltamivir (Tamiflu) may have an increased risk of self-injury and delirium. "People with the flu, particularly children, may be at increased risk of self-injury and confusion shortly after taking Tamiflu and should be closely monitored for signs of unusual behavior," says a warning that Roche has added to its official product information, according to a company letter posted on the Food and Drug Administration (FDA) Web site. Oseltamivir, a neuraminidase inhibitor, is used both to prevent and to treat flu and is regarded as the best available drug for dealing with a potential pandemic strain of flu. The United States and many other countries are stockpiling it because of the pandemic threat. The warning follows an FDA review of 103 reports of neuropsychiatric adverse events associated with oseltamivir use between Aug 29, 2005, and Jul 6, 2006, of which 95 came from Japan. That compares with 126 such adverse events reported between 1999 and August 2005. About two thirds of the problems were in children and youth (younger than 17 years). A report by the FDA's Center for Drug Evaluation and Research says the adverse events included three fatal falls—one in a 14-year-old boy who apparently fell to his death from a condominium balcony and two in men. Most of the events (60 of 103) were described as delirium with disturbed behavior. Other problems included "suicidal events," panic attacks, delusions, convulsions, depressed consciousness, and loss of consciousness. The FDA and Roche both say the contribution of the drug to the adverse events is not known. The FDA report says influenza by itself can lead to neuropsychiatric disorders, but many of the problems reported, especially delirium and suicide attempts, were not typical of those associated with flu alone. Citing factors that seem to implicate oseltamivir in the events, the FDA said most of the problems occurred within a day after the start of treatment, and in many cases the physician suspected the drug was the cause. In addition, many of the patients recovered quickly after they stopped taking oseltamivir. "It is still unclear whether these neuropsychiatric events are drug-related only, disease manifestations alone, or a combination" of the two, the report states. The analysis notes that oseltamivir is used much more widely in Japan, with 24.5 million prescriptions from 2001 thorugh 2005, than in the United States, with 6.5 million prescriptions in the same period. In Japan the product information already includes a warning about possible psychoneurological problems. The FDA report expresses concern that if oseltamivir use in the United States increases to the levels seen in Japan, the number of adverse events will increase as well. "Therefore, it would be prudent to update the U.S. labeling to be similar in scope with the current Japanese labeling," it says. The Japanese origin of most of the adverse event reports might suggest that the problems are related to genetic characteristics common in Japan, the FDA analysis says. But given the much greater use of the drug in Japan and the possibility of different surveillance practices there, the lack of cases reported in the United States doesn't constitute good evidence for that hypothesis, it states. The FDA analysis was prepared for the agency's Pediatric Advisory Committee, which is scheduled to meet Nov 16. The latest developments come about a year after that committee concluded that 12 deaths in Japanese children who had been taking oseltamivir were not related to the drug. The FDA said then that the deaths seemed to be part of a wave of flu-related encephalitis and encephalopathy cases in Japanese children that began in the mid-1990s, before the drug was approved. But the committee asked the FDA to continue monitoring the situation and report again in a year.


Swine Flu, Codex, NWO & the Rumsfeld Connection

This supposed panacea, being touted as the potential saviour of humanity, is an 'anti-viral' drug developed by Gilead Pharmaceutical during Donald Rumsfeld's tenure as CEO.


US reviews risks of Tamiflu after 12 children die

The two Japanese boys who died in separate accidents were reported to have exhibited abnormal behaviour after taking the drug. A high school student of 17, who was at home alone, ran out of his house and jumped over a railing into the path of a lorry in February 2004, shortly after taking the medicine. In the second case, a 14-year-old apparently fell from the ninth floor of his apartment building in February 2005.In a statement issued last night, the EMEA said it had asked Roche to "provide a cumulative safety review of all available data on serious psychiatric disorders, including all case reports with a fatal outcome where Tamiflu was involved".

Link


Schweinegrippe. Medikament Tamiflu nutzlos?

Das allgemeinbekannte "Wundermittel" kann die Krankeit nicht verhindern. Was soll dann helfen?


Tamiflu is evil


Caution on Neuropsychiatric Events with Tamiflu (oseltamivir phosphate)

Roche Laboratories has alerted healthcare professionals about neuropsychiatric events that have occurred in influenza patients taking Tamiflu (oseltamivir phosphate). Tamiflu is used to treat or prevent the flu in patients 1 year and older. The company's letter says that there have been reports of self-injury and delirium in flu patients who were taking Tamiflu. Most of these events occurred in Japan, and the majority were in children. The possible role of the drug in contributing to these events isn't known. However, the labeling for Tamiflu now says that people with the flu, particularly children, may be at increased risk of self-injury and confusion shortly after taking Tamiflu, and so they should be closely monitored for signs of unusual behavior throughout the treatment period. Caregivers or patients should be told to contact a healthcare professional immediately if a patient taking Tamiflu shows any signs of unusual behavior. The company's letter also alerts practitioners to the potential interaction between Tamiflu and FluMist, the intranasal flu vaccine. It notes that if they are given together, Tamiflu may inhibit the desired replication of the live virus in the intranasal vaccine. Because of this, FluMist should not be administered within two weeks before, or 48 hours after administering Tamiflu. This potential interaction is not a problem with the injectable trivalent flu vaccine.


Roche in het verleden

  • More Evidence that Drug Companies Pack a Meaner Punch With Journals than the Rest of Us

    Well I thank Hoffman La Roche Pharmaceuticals and my dispute with them about whether their acne drug Accutane can cause depression for: 1) deposing me 16 times; 2) calling me a lier); 3) attacking my professional reputation; 4) suing my university; 5) trying to get me fired from my university; 6) trying to get my paper on the effects of Accutane on the brain retracted; 7) accusing me of fraud to the Editor (yes, Robert Freedman MD) of the journal where the paper was published, which led to, 8) more inquiries at my university.

 

 


 


View My Stats