Nieuws milieu problemen


balk2.jpg (42734 bytes)


Luchtvervuiling zorgt voor veranderingen in hersenen kinderen

Een nieuwe studie die in Nederland is uitgevoerd, heeft foetale blootstelling aan residentiŽle luchtvervuiling gekoppeld aan hersenafwijkingen die kunnen bijdragen aan een verminderde cognitieve functie bij schoolgaande kinderen. De studiemeldt dat de luchtverontreinigingsniveaus gerelateerd aan veranderingen in de hersenen lager waren dan die beschouwd als veilig.

Lees verder


Consumenten- en industriŽle producten zijn dominante luchtvervuilingsbron

Nieuwe studie vindt een verrassend hoge bijdrage van verven, pesticiden, parfums terwijl voertuigemissies dalen. Chemische producten die verbindingen bevatten afkomstig van aardolie, zoals huishoudelijke schoonmaakmiddelen, pesticiden, verf en parfums, rivaliseren nu met de emissies van motorvoertuigen als de belangrijkste bron van stedelijke luchtverontreiniging, volgens een verrassende door NOAA geleide studie.

Lees verder


Schonere lucht, langere levensduur

De lucht die we inademen bevat deeltjes uit een reeks natuurlijke en menselijke bronnen. Fijnstof is elk jaar verantwoordelijk voor duizenden voortijdige sterfgevallen in de Verenigde Staten, maar de wetgeving van de Environmental Protection Agency (EPA) in de VS wordt gecrediteerd met een significante vermindering van dit aantal evenals de hoeveelheid deeltjes in de atmosfeer.

Lees verder


Luchtvervuiling in verband gebracht met overlijden aan kanker

Luchtvervuiling staat bekend als kankerverwekkend gezien het verband met longkanker, maar er is weinig bewijs voor het verband met kanker in andere lichaamsdelen. In een nieuwe, grootschalige studie door het Barcelona Institute of Global Health (ISGlobal), ondersteund door de ďla CaixaĒ Foundation en de American Cancer Society, observeerden onderzoekers een associatie tussen sommige luchtvervuilers en de doodsoorzaken nier-, blaas en darmkanker.

Lees verder


Luchtvervuiling tijdens huis-school-routes vermindert ontwikkeling werkgeheugen

Een studie, geleid door het Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal), een instituut gesteund door de ďla CaixaĒ Banking Foundation, heeft aangetoond dat blootstelling aan luchtvervuiling op weg naar school beschadigende effecten kan hebben op de cognitieve ontwikkeling van kinderen. De studie, recent gepubliceerd in Environmental Pollution, vond een link tussen vermindering in werkgeheugen en blootstelling aan fijnstof (PM2.5) en zwarte koolstof tijdens het per voet heen en weer reizen van en naar school.

Lees verder


Luchtvervuiling en armoede vergroten kans op ADHD

Wetenschappers van het 'Columbia Center for Children's Environmental Health (CCCEH)' aan de 'Mailman School of Public Health' rapporteren het eerste bewijs dat prenatale blootstelling aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAH) - kankerverwekkende en neurotoxische bijproducten van verbranding die vaak in stedelijke lucht voorkomen - gecombineerd met materiale ontberingen, het risico op ADHD-symptomen aanzienlijk verhogen. Resultaten staan online in het tijdschrift Environmental Research.

Lees verder


5.000 sterfgevallen per jaar in Europa door dieselgate

Sinds eind 1990's is het aandeel van dieselauto's in de EU gestegen tot ongeveer 50%, met belangrijke verschillen tussen landen. Er zijn nu meer dan 100 miljoen dieselwagens in Europa, tweemaal zo veel als in de rest van de wereld samen. Hun NOx-emissies zijn echter 4 tot 7 keer hoger op de weg dan bij officiŽle certificatietests. Moderne motorcontroles zijn door de fabrikanten geoptimaliseerd voor de specifieke laboratoriumtest, maar presteren slechter in het verkeer. In deze nieuwe studie berekenden we de voorziene sterfgevallen van deze overmaat NOx-emissies voor de bevolking van alle Europese landen.

Lees verder


Gooi de airco aan, verminder vervuiling binnen de auto

Voor velen is het woon-werkreizen een langdurig en stressvol proces. Volgens het U.S.Census Bureau, doet de gemiddelde Amerikaan er 26,5 minuten over om op zijn of haar werk te komen. Dat is elke dag bijna een uurónaar het werk en terugódealen met verkeerschaos en overvolle snelwegen. Dat heen en weer reizen kan ook gevaarlijk zijn voor je gezondheid, daar het bestuurders blootstelt aan een verhoogde hoeveelheid luchtvervuiling die gelinkt wordt aan een hele reeks medische aandoeningen, waaronder cardiovasculaire ziekten, ademhalingsproblemen en zelfs longkanker.

Lees verder


Wetenschappers onderzoeken relatie luchtvervuiling en diabetes

Een interdisciplinair team van wetenschappers van de universiteit van Leicester en andere instellingen heeft een spilfunctie gespeeld in onderzoek naar een mogelijke link tussen luchtvervuiling en de toename van diabetes 2.

Lees verder


Verhoogde luchtvervuiling vermindert levensduur een tiental jaren

Een van de voordelen bij het verminderen van fossiele brandstoffen is de vermindering van luchtvervuiling. Een nieuw onderzoek, gepubliceerd in het augustus-nummer van Ecologische Indicatoren, geeft aan dat een gemiddelde toename van vervuilingsdeeltjes in de lucht met 10 microgram per kubieke meter de levensverwachting van slachtoffers met 9 tot11 jaar vermindert - dat is meer dan eerder gedacht werd.

Lees verder


Onderzoek versterkt relatie luchtvervuiling en voortijdig overlijden

Een onderzoek onder 60 miljoen Amerikaanse senioren - ongeveer 97% van de Amerikanen van 65+ - toont aan dat de blootstelling aan bepaalde luchtverontreinigende stoffen op lange termijn het risico op een voortijdig overlijden verhoogt, de verontreiniging is dan op een lager niveau dan wat de huidige nationale norm aangeeft.

Lees verder


Menselijke activiteiten vervuilen de Europese lucht al 2000 jaar, zegt een studie

Een nieuwe studie die Europese ijskern-gegevens combineert met historische gegevens van de beruchte Zwarte Dood (pest) pandemie van 1349-1353 laat zien dat het winnen en smelten van metaal de omgeving duizenden jaren heeft vervuild, in tegenstelling tot het wijdverbreide geloof dat vervuiling van de omgeving pas begon met de industriele revolutie in jaren 1700 en 1800.

Lees verder


Relatie slechte milieukwaliteit en verhoogd aantal gevallen van kanker

Experts waarschuwen dat door recente wettelijke voorstellen het onderzoek naar het verband tussen kanker en het milieu op het spel gezet kan worden.
Een nieuwe studie toont een associatie aan tussen cumulatieve blootstelling aan schadelijke milieufactoren en kanker door heel Amerika, waarbij vooral prostaat- en borstkanker een sterke verbinding vertonen met een slechte milieukwaliteit.

Lees verder


BP olieramp veroorzaakte $ 17.200.000.000.000 schade aan natuurlijke hulpbronnen

Na zes jaar onderzoek naar de gevolgen van de grootste olieramp in de Amerikaanse geschiedenis door de 2010 Deepwater Horizon, stellen de wetenschappers dat de schade aan het milieu $17.200.000.000.000 bedraagt. Dit is de eerste complete financiŽle beoordeling van de schade aan natuurlijke hulpbronnen veroorzaakt door de lek van 500 miljoen liter olie.

Lees verder


Luchtvervuiling kan directe oorzaak zijn van constante loopneus

Hoewel in bevolkingsonderzoeken een verband tussen luchtvervuiling en chronische ontsteking van weefsels in de neus en gezichtsholtes is geconstateerd, is hiervoor tot nu toe weinig biologisch en moleculair bewijs gevonden. Nu melden onderzoekers van Johns Hopkins dat proeven met muizen die continu waren blootgesteld aan vuile lucht dit directe biologische effect wel hebben aangetoond.

Lees verder


Kinderen worden meer blootgesteld aan schadelijke vervuiling op weg naar school dan op weg naar huis

Volgens een nieuwe studie hebben baby's in kinderwagens, die oudere broers en zussen vergezellen naar school, twee keer zoveel kans voor blootstelling aan schadelijke luchtverontreiniging in de ochtend dan in de namiddag. Het nieuw onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Environmental Pollution, wijst op de hogere niveauís van blootstelling van baby's in kinderwagens aan fijne en ultrafijne stofdeeltjes tijdens de ochtenduren van schoolkinderen ten opzichte van de namiddag.

Lees verder


Houtkachels zijn goed voor het geweten maar slecht voor het hart

Het risico van een acuut myocardinfarct bij ouderen die in en rond steden wonen is groter door de luchtverontreiniging veroorzaakt door het verbranden van biomassa inzonder langs houtkachels. Het is goed gedocumenteerd dat de luchtvervuiling in de grote steden hart- en longproblemen veroorzaakt. Maar wat zijn de gevolgen voor de mensen in kleinere stedelijke centra?

Lees verder


2.7 miljoen vroeggeboortes door milieuvervuiling


Dieseltreinen kunnen passagiers blootstellen aan uitlaatgassen

Een nieuwe studie constateerde dat dieseltreinen passagiers kunnen blootstellen aan verhoogde concentraties van bepaalde verontreinigende stoffen, vooral als ze in de wagons zitten dichtbij de locomotief.

Lees verder


Beperk fysieke activiteit in door luchtverontreiniging zwaar vervuilde gebieden

Luchtverontreiniging schaadt de functie van bloedvaten in de longen. Dit is een conclusie o.b.v. een studie bij meer dan 16.000 patiŽnten die recent tijdens de jaarlijks EuroEcho-Imaging bijeenkomst werd gepresenteerd. "Dit is de eerste studie die invloed van luchtverontreiniging op de pulmonale vaatfunctie laat zien," zegt hoofdauteur Dr. Jean-Francois Argacha, een cardioloog in het Universitair Ziekenhuis (UZ) in Brussel.

Lees verder


Europese Commissie roept lidstaten op het matje voor zwak optreden in dieselgate

Eurocommissaris Elżbieta Bieńkowska start een inbreukprocedure tegen verschillende EU-lidstaten omdat ze in dieselgate laakbaar hebben gehandeld. ďEen zware, maar zeker terechte stapĒ, constateert GroenLinks-parlementariŽr Bas Eickhout. ďLidstaten lappen Europese afspraken aan hun laars, ten koste van onze gezondheid. Onacceptabel.Ē De Europese Commissie concludeert dat Duitsland, TsjechiŽ, Griekenland, Litouwen, Luxemburg, Spanje en Groot-BrittanniŽ de EU-wetgeving met bijbehorende sancties niet voldoende omzetten en weigerden om autoís waarmee aantoonbaar gesjoemeld was, van de markt te halen. Eickhout: ďLidstaten waren veel te laks en hielden zo hun nationale autoindustrie de hand boven het hoofd.Ē


Milieucommissie pleit voor Europese markttoezicht nieuwe automodellen

De milieucommissie van het Europarlement wil op aandringen van EuroparlementariŽr Bas Eickhout dat een onafhankelijke Europees agentschap voortaan de goedkeuring van nieuwe automodellen voor de Europese markt in het oog houdt. Tijdens de hoorzittingen van de enquÍtecommissie Dieselgate bleek dat de goedkeuring door EU-landen zelf grote vraagtekens opwerpt. Eickhout: ďHiermee pakken we het probleem aan dat EU-landen hun eigen autoindustrie de hand boven het hoofd houden. We zijn er in geslaagd om het al behoorlijk goede voorstel van de Europese Commissie op een aantal aspecten substantieel te verbeteren, onder andere met onafhankelijk Europees toezicht.Ē


Vuile was kan milieuvervuiling veroorzaken

Een nieuwe studie, gepubliceerd in FEMS Microbiology Letters, als gevolg van een onderzoek van een wasserette dat verschillende ziekenhuizen in Seattle bedient, stelt dat bevuilde lakens een klinische bron kan zijn van oppervlakte Clostridium difficile verontreiniging.

Lees verder


Hoe ons eetgewoonten onze impact op het milieu kunnen beÔnvloeden

Recent onderzoek laat zien dat de impact van onze voedingskeuzes op de mondiale fosforvoetafdruk niet mag worden verwaarloosd. Een verschuiving naar een plantaardig dieet kan een ondergewaardeerde oplossing zijn in de richting van het verminderen van onze impact op het milieu en het bereiken van de duurzaamheid van fosfor op onze wereld.

Lees verder


Wat gebeurt er als mensen worden behandeld als milieuvervuiling?

In steden waar dakloze mensen worden gezien als een soort Ďmilieuvervuilingí, worden deze mensen door de pogingen om ze uit het gebied te weren, al gauw naar de rand van de samenleving geduwd, waardoor hun toegang tot het stedelijke gebied en de voorzieningen daar wordt beperkt, aldus een artikel dat is verschenen in Environmental Justice, een vaktijdschrift dat wordt gepubliceerd door uitgever Mary Ann Liebert, Inc.

Lees verder


Het verbranden van verduurzaamd hout

Column Dr. Ing. Rein Andrť Roos - Het verbranden van verduurzaamd hout in de stad jaagt veel mensen schrik aan. Andere problemen lijken daardoor verminderd. Bijvoorbeeld de uitstoot van de radioactieve C14 isotoop door het verbrande hout en de, aan de fossiele brandstof, toegevoegde biobrandstof. Inderdaad u leest het goed, het is het brandhout en de biobrandstof die bij verbranding de BÍta stralende 14C isotoop dag en nacht op uw omgeving los te laten. De fossiele brandstof daarentegen is vrij van 14C. Nu ook nog wat duidelijkheid over het verbranden van het verduurzaamd hout.

Lees verder


Internationale aanpak luchtvaartemissies dreigt aanfluiting te worden

Een van de belangrijkste afspraken in het Verdrag van Parijs is dat landen gaan proberen om opwarming van de aarde tot anderhalve graden te beperken. Die belofte is onmogelijk na te leven als de uitstoot van luchtvaart niet snel aan banden gelegd wordt. Hťt moment waarop dat moet gebeuren is de Ď39th session of the ICAO Assembly' die eind deze maand plaatsvindt. GroenLinks-EuroparlementariŽr Bas Eickhout volgt klimaatonderhandelingen al jaren op de voet en zal namens het Europees Parlement de tweede (en beslissende) week van de ICAO Assembly bijwonen.


Amsterdamse krijgt met ĎValleyí de eerste circulaire business development hub ter wereld

Vijf kilometer van luchthaven Schiphol wordt in de tweede helft van 2017 de eerste circulaire business development hub ter wereld ontwikkeld. Met de komst van Valley in de Amsterdamse metropoolregio wordt een belangrijke stap gezet in de versnelling van circulaire innovatie in Nederland. De timing is uitstekend nu de Nederlandse overheid bekend heeft gemaakt een volledig circulair Nederland te willen realiseren in 2050.

Lees verder


Veehouderij heeft effect op longfunctie omwonenden

In de buurt van veehouderijen hebben COPD-patiŽnten meer complicaties van hun ziekte. Daarnaast zien onderzoekers in het onderzoeksgebied een vermindering van de longfunctie door de uitstoot van ammoniak, en komen longontstekingen vaker voor. Daarentegen is er dichtbij veehouderijen minder astma en allergie.

Lees verder


Blootstelling aan hoge niveaus van luchtvervuiling geassocieerd met een hoger risico van vroegtijdige geboorte

Blootstelling aan hoge niveaus van kleine deeltjes luchtvervuiling wordt geassocieerd met een verhoogd risico op vroegtijdige geboorte - vůůr 37 weken zwangerschap - volgens een nieuwe studie online gepubliceerd in het tijdschrift Environmental Health. De studie, door onderzoekers van Cincinnati Children's Hospital Medical Center en de Universiteit van Cincinnati, identificeerde een 19 procent verhoogd risico, met het grootste risico als de blootstelling had plaatsgevonden tijdens het derde trimester van de zwangerschap.

Lees verder


Europese onderhandelingen over luchtkwaliteit slepen zich voort

Het is onderhandelaars van het Europarlement en de EU-landen woensdagnacht niet gelukt om tot een akkoord te komen over nationale limieten voor de uitstoot van luchtvervuilende stoffen. ďEen zeer teleurstellende uitkomstĒ, aldus EuroparlementariŽr Bas Eickhout die onderhandelde namens de Europese Groenen.

Lees verder


Kleinere veestapel is de enige oplossing

In "Ruim baan voor koeienmest" (Trouw 21 mei) bepleitte Tjeerd de Groot van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) voor mestvergisting als duurzame oplossing voor het mestoverschot. De Groot gaat geheel voorbij aan de omvangrijke milieuschade die door de groeispurt van de Nederlandse melkveestapel veroorzaakt wordt.

Lees verder


Hoe een fabriek kwik in een Canadese rivier loosde

Reed Paper dumpte in de jaren 60 en 70 stoffen als kwik in een rivier waardoor de oorspronkelijke inwoners die visten in dit gebied werden vergiftigd.


Vermindering van de luchtvervuiling vermindert klachten aan luchtwegen bij kinderen

Volgens een recente studie verschenen in het nummer van 12 april van JAMA, resulteert de vermindering van de luchtverontreiniging in de afgelopen 20 jaar in Zuid-CaliforniŽ in een significante vermindering van de bronchitis symptomen bij kinderen met en zonder astma.

Lees verder


Zelfs lage niveaus van luchtverontreiniging blijken de longen van een kind aan te tasten

Dramatische verbeteringen in luchtkwaliteit in US steden sinds de 1990s, zijn misschien niet genoeg om normale functionering van de longen van kinderen te verzekeren, volgens nieuw onderzoek wat gepubliceerd is in de uitgave van het American Journal of Respiratory and Critical Care van 15 april.

Lees verder


Greenpeace onderzoek resulteert in eerste Nederlandse sanctie voor overtreden illegaal houtwet

Vandaag maakte de NVWA bekend dat de eerste sanctie is opgelegd aan een Nederlandse houtimporteur wegens het overtreden van de Europese Houtverordening, die de import van illegaal hout verbiedt en importeurs verplicht om het risico op illegaal hout uit te sluiten.

Lees verder


Waarom autisme, mentale- en leerstoornissen epidemische vormen aannemen

In onze veeleisende en complexe samenleving hebben we te maken met veel onnatuurlijke milieu- en emotionele stressfactoren. Autisme, depressie, mentale- en leerstoornissen kunnen veroorzaakt worden door de volgende 5 ďovertredersĒ van onze gezondheid.

Lees verder


Luchtvervuiling in verband gebracht met groter risico op vroeggeboortes voor moeders met astma

Zwangere vrouwen met astma kunnen een groter risico lopen op vroeggeboortes door blootstelling aan hoge gehaltes verkeer-gerelateerde luchtvervuiling, volgens een studie door onderzoekers aan de National Institutes of Health en andere instellingen.

Lees verder


Unieke kans voor Nederland om schrikbarende sterftecijfers door luchtvervuiling in te dammen

Donderdag begonnen de onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de EU-lidstaten over de aanscherping van nationale emissieplafonds voor luchtverontreinigende stoffen.

Lees verder


Luchtverontreiniging tijdens zwangerschap gerelateerd aan astma risico

Babyís van moeders die tijdens hun zwangerschap zijn blootgesteld aan verkeer gerelateerde luchtverontreiniging hebben een verhoogd risico op de ontwikkeling van astma vůůr het 5e levensjaar, volgens nieuw onderzoek. 

Lees verder


Kamerleden krijgen ruim 150 potten vieze lucht uit heel Nederland

Bewoners uit heel Nederland zijn vanmiddag in Den Haag samen met Milieudefensie om meer dan 150 potten vol ongezonde lucht en 81.000 handtekeningen aan te bieden aan Tweede Kamerleden. Zij willen snel maatregelen voor gezonde lucht. De actie vindt plaats voorafgaand aan het overleg van de vaste Kamercommissie van Infrastructuur en Milieu.

Lees verder


Nog 65 miljoen gloeilampen in Nederlandse huizen

Ondanks het verbod op de handel in gloeilampen branden er in Nederlandse huizen nog 65 miljoen ouderwetse peertjes. Dit blijkt uit een analyse van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal van het nieuwe HOME onderzoek. 20 Procent van de huishoudens heeft helemaal geen gloeilampen meer.

Lees verder


Eickhout lid parlementaire enquÍtecommissie dieselgate

GroenLinks-EuroparlementariŽr Bas Eickhout wordt een van de vaste leden van de enquÍtecommissie die onderzoek gaat doen naar het dieselgate-schandaal bij Volkwagen en mogelijke andere gevallen in de auto-industrie. Het Europees Parlement stemt vanmiddag formeel in met de samenstelling van de commissie die er komt op initiatief van de Europese Groenen.

Lees verder


GroenLinks eist opheldering EU over NAM afvalwaterinjectie

De NAM lijkt de naamgeving van afvalwaterinjectie te hebben veranderd waardoor zij mogelijk niet onder de eisen valt die Europese wetgeving stelt voor afvalwaterzuivering. Dit blijkt uit documenten die zijn vrijgekomen via een Wob-procedure (Wet openbaar bestuur) van NRC Handelsblad.

Lees verder


Wanbeleid oorzaak overschrijding fosfaatplafond

Milieudefensie is niet verbaasd over de cijfers van CBS die aangeven dat Nederland in 2015 het fosfaatplafond heeft overschreden door toename van de mestproductie. Deze toename komt vooral voor rekening van de melkveehouderij, die ongebreideld heeft kunnen groeien.

Lees verder


Uitstel van stemming over controversiŽle uitstootnormen is politiek spel

De christen- en sociaaldemocraten zijn erin geslaagd om de stemming in het Europarlement over een deal voor uitstootnormen voor de auto-industrie uit te stellen. Op initiatief van GroenLinks-EuroparlementariŽr Bas Eickhout maakte de milieucommissie van het Europarlement eerder bezwaar tegen een beschamende deal van Europese Commissie en Europese ministers over het afzwakken van de uitstootnormen voor nieuwe auto's.

Lees verder


Gemeenten falen bij bestrijding lawaai

De Nederlandse Stichting geluidshinder (NSG) ontving het afgelopen jaar een toenemend aantal informatievragen waar bewoners in conflict zijn met hun gemeente. Zaken die in dat kader vorig jaar passeerden bij het bureau van de NSG betreffen lawaai van speelplaatsen, sportterreinen, nieuwe verkeerswegen, terrassen, cafťs, muziekevenementen, racecircuits, bouwlawaai maar bijvoorbeeld ook van een schietterrein.

Lees verder


Luchtzuiverende 'Plant bag' tegen smog: iGreen

Met een ontwerpwedstrijd van de organisatie Battle of Concepts daagde SIGN (Stich-ting Innovatie Glastuinbouw) jonge ontwerpers uit een persoonlijk draagbaar lucht-zuiveringssysteem te ontwikkelen. Het ontwerp moet gebruik maken van de lucht-zuiverende werking van plantenwortelsubstraat.

Lees verder


Nachtelijke snelheid op A2 blijft 130 kilometer per uur

Milieudefensie is geschrokken van het besluit van de rechtbank in Utrecht dat de maximumsnelheid op de A2 in de avond en nacht 130 kilometer per uur blijft. Dit geldt voor het stuk tussen Maarssen en Vinkeveen. De gemeenten Stichtse Vecht en de Ronde Venen stapten naar de rechter om dit besluit tegen te gaan.

Lees verder


Onderhandelingen luchtkwaliteit Europa: Nederlands voorzitterschap moet aan de bak

Na eerst een schandalige deal te hebben gesloten die een verdubbeling van de vervuilende uitstoot van dieselauto's toelaat, hebben de lidstaten vandaag laten zien ook de emissieplafonds van vervuilende stoffen voor landen zo hoog mogelijk te willen houden.

Lees verder


Uitspraak in hoger beroep Milieudefensie tegen Shell op 18 december

Het Gerechtshof in Den Haag doet op 18 december uitspraak over een aantal belangrijke punten in het hoger beroep in de rechtszaak van Milieudefensie en vier Nigeriaanse boeren tegen Shell. De boeren klaagden Shell in 2008 aan wegens olielekkages op hun akkers en in hun visvijvers.

Lees verder


Luchtkwaliteit voldoet nog altijd niet aan de norm

Milieudefensie is boos dat Nederland in 2015 nog steeds niet zal voldoen aan de Europese norm voor luchtkwaliteit. Uit het jaarlijkse rapport over luchtkwaliteit dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) eind vorige week uitbracht, blijkt dat we in 2015 naar verwachting op 1.900 plekken de wettelijke norm voor stikstofdioxide zullen overschrijden.

Lees verder


Amsterdam gaat meest vervuilende scooters weren

Milieudefensie is blij dat Amsterdam een milieuzone voor de meest vervuilende scooters en brommers in gaat stellen. Dat maakte wethouder Choho van Amsterdam vandaag bekend. Vanaf 2018 mogen scooters van voor 2011 de binnenstad niet meer in.

Lees verder


Milieucommissie EU steekt stokje voor beschamende deal autotests

Op mede-initiatief van GroenLinks-EuroparlementariŽrs Bas Eickhout verwees de milieucommissie van het Europarlement zojuist de deal tussen Europese Commissie en Europese ministers over het afzwakken van autotests naar de prullenbak. In het akkoord staat dat autofabrikanten in een overgangsfase naar een nieuwe test hun uitstoot van stikstofoxide meer dan mogen verdubbelen.

Lees verder


Circulaire Economie startup 'eet' 6 miljoen kilo printplaten per jaar

Na ruim 1,5 jaar voorbereiding, begint The Circular Company in 2016 met de realisatie van een nieuwe generatie afvalverwerkende installaties. Deze installaties zullen, op basis van plasma technologie, zeer grote hoeveelheden afval- en reststromen upcyclen naar zuivere grondstoffen. Maximale grondstof terugwinning en het sluiten van de cirkel staat hierbij centraal.

Lees verder


Stedeling wil af van overlast en vervuiling door scooters

Als het aan inwoners van de grote steden ligt, komt er een verbod op de meest vervuilende scooters en brommers in de stad. Dat blijkt uit een onderzoek van I&O Research in opdracht van Milieudefensie. Ook is een ruime meerderheid te vinden voor een verplichte jaarlijkse keuring op illegaal opvoeren (81%) en uitstoot (76%).

Lees verder


Kledij wassen op lage temperaturen laat bacteriŽn ongemoeid

BacteriŽn blijven ook na een wasbeurt op 30įC op het wasgoed zitten. Dat blijkt uit een studie aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de UGent. Dit betekent echter geen gevaar voor de volksgezondheid. In de loop van de voorbije decennia is er een evolutie naar lagere wastemperaturen en mildere wasproducten. Tegenwoordig wordt vooral gewassen op 30įC en met wasmiddel zonder bleekmiddelen. Dit is goed voor het milieu, maar over de impact op bacteriŽn was er minder bekend.

Lees verder


1 stilstaande koelvrachtwagen vervuilender dan 7 rijdende trucks

Stilstaande koelvrachtwagens zorgen voor een enorme hoeveelheid schadelijke uitstoot. In Brussel is in aanwezigheid van D66-Europarlementslid Matthijs van Miltenburg een rapport van milieu-onderzoeksbureau CE-Delft gepresenteerd.

Lees verder


Wet op wet op wet, niet alleen de boer is radeloos

'Boeren radeloos door mestregels' kopte de Telegraaf gisteren. Milieudefensie snapt heel goed dat melkveehouders tureluurs worden van mestregelgeving. De inkt van de ene wet is nog niet droog of de volgende wet dient zich alweer aan.

Lees verder


Documentaire Stink! vertelt over de kankerverwekkende stoffen geuren in huis

Stink! documentary director Jon Whelan shares the trailer and clips from his new film that reveals the toxic chemicals people are unknowingly bringing into their homes, with absolutely no warning from manufacturers. From the VW corporate scandal, to Obamaís take on GMOs--we explore how hidden chemicals, endocrine suppressors, and a potential house full of toxins was all inspired by the strange smell of childrenís pajamas.


Ouderen blij met vuurwerkvrije zones

82% van de ouderen is voorstander van vuurwerkvrije zones, met name rondom verpleeg- en verzorghuizen. 23% van hen ziet het liefst dat vuurwerk helemaal verboden wordt. Deze cijfers komen uit onderzoek van seniorenorganisatie Unie KBO onder 750 ouderen in Nederland.

Lees verder


Zeeverkeer vervuilt onze longen meer dan eerder werd gedacht

Nieuwe gegevens gepresenteerd door onderzoekers van de Universiteit van Lund en anderen in het tijdschrift Oceanologia tonen aan dat de lucht langs de kusten vol zit met gevaarlijke nanodeeltjes uit het zee verkeer. Bijna de helft van de gemeten deeltjes is uitstoot van zeeverkeer, ende rest wordt voornamelijk geacht van auto's te zijn, maar ook van de verbranding van biomassa, industrie en de natuurlijke deeltjes uit de zee.

Lees verder


16 Miljoen euro voor laatste knelpunten luchtkwaliteit

Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu stelt extra geld beschikbaar voor de aanpak van luchtkwaliteit in Amsterdam en Rotterdam. Beide steden krijgen 8 miljoen euro om de laatste hardnekkige binnenstedelijke knelpunten aan te pakken.

Lees verder


Nederlandse import palmolie direct gerelateerd aan Indonesische bosbranden

Een in Nederland gevestigde importeur van gecertificeerde duurzame palmolie, IOI Loders Croklaan, is betrokken bij vernietiging van bossen in IndonesiŽ. Chocoladeletters en pepernoten in onze supermarkten bevatten zeer waarschijnlijk deze schadelijke palmolie.

Lees verder


Maak ecocide strafbaar

De Partij voor de Dieren wil dat bedrijven en landen die het milieu ernstige schade toebrengen in internationaal verband vervolgd kunnen worden. Kamerlid Frank Wassenberg pleit vandaag in zijn maidenspeech voor het toevoegen van ecocide aan de misdrijven die voor het Internationaal Strafhof gebracht kunnen worden.

Lees verder


Luchtvervuiling in Nederland


EU emissiehandelssysteem: zelfs de wetgever begrijpt het niet meer

"Een aantal bedrijven die altijd het onderste uit de ETS-kan wil hebben, krijgen eindelijk de deksel op eigen neus", aldus Bas Eickhout. Vandaag heeft het Europese Hof van Justitie bekend gemaakt dat de Nederlandse energie-intensieve industrie te veel gratis rechten heeft gekregen om broeikasgassen uit te mogen uitstoten.

Lees verder


Meer dan 3 miljoen mobieltjes liggen kapot in de la

Er liggen meer dan drie miljoen kapotte mobieltjes te verstoffen in Nederlandse lades en nachtkastjes. Dit blijkt uit onderzoek van brancheorganisatie UNETO-VNI en voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Repareren en langer doen met een mobieltje is beter voor het milieu.

Lees verder


Verhoging maximumsnelheid A2 zorgt voor bijna 50% extra uitstoot stikstofdioxide

Het verhogen van de maximumsnelheid op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht zal leiden tot een flinke toename van de concentratie stikstofdioxide in de buitenlucht. Dat blijkt uit berekeningen van Milieudefensie op basis van extra uitstoot van auto's bij hogere snelheden.

Lees verder


Beschamende deal tussen lidstaten en Europese Commissie over #dieselgate

ďStuitend. Dit zet de geloofwaardigheid van Europa op het spel.Ē Dat is de conclusie van GroenLinks-EuroparlementariŽr Bas Eickhout naar aanleiding van de deal die lidstaten vandaag in Brussel sloten over de maximumnorm NOx die autoís mogen gaan uitstoten vanaf 2017.

Lees verder


Nederland stemt tegen uitstel invoering strengere uitstoot test voor nieuwe dieselautoís

Het voorstel van de Europese Commissie om de invoering van strengere en waarheidsgetrouwe test voor nieuwe dieselautoís verder naar achter te schuiven en daarbij de eerste jaren een overschrijding toe te staan van ruim 2x de toegestane uitstoot van stikstof is voor Nederland niet acceptabel.

Lees verder


Europees Parlement eist harde aanpak auto-industrie

Het Europees Parlement heeft vandaag een gezamenlijk standpunt ingenomen over fraude en testprocedures in de autosector naar aanleiding van dieselgate. Bas Eickhout, die de onderhandelingen leidde, is tevreden over de duidelijke boodschap.

Lees verder


Menselijke CO2 uitstoot is juist gunstig volgens professor Patrick Moore


Luchtkwaliteit, betere regelgeving, belastingontwijking

Om twee redenen - lidstaten nemen een besluit over de foutmarges in de nieuwe testprocedure voor dieselauto's en het Europees Parlement neemt haar positie in omtrent nieuwe landelijk emissieplafonds voor vervuilende stoffen.

Lees verder


Twee procent van het wegvervoer met gevaarlijke stoffen

In 2014 zijn bijna 690 miljoen ton goederen over de weg in Nederland verplaatst. Hiervan valt bijna twee procent (ruim 12 miljoen ton) onder de categorie gevaarlijke stoffen.

Lees verder


Milieuzone ja of nee?

De Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU) organiseert samen met de Klimaatpartij een bijeenkomst over de milieuzone in Utrecht. Milieudefensie en de gemeente Utrecht nemen nog steeds het standpunt in dat de milieuzone bijzonder effectief is. Wethouder Van Hooijdonk twitterde 29-10-2014 dat de lucht in Utrecht 30% schoner wordt door 2% van de auto's te weren, namelijk de auto's die door de milieuzone het stadscentrum niet in mogen.

Lees verder


2,5 maand korter leven door gesjoemel met uitlaatgassen

Gesjoemel van autofabrikanten met de uitstoot van auto's zorgt voor extra ziekte en vroegtijdige sterfte in Nederland. Doordat auto's niet aan de Europese uitstootnormen voldoen, gaan bewoners aan drukke straten gemiddeld twee en een halve maand eerder dood. Dat blijkt uit berekeningen van Milieudefensie op basis van cijfers van het RIVM.

Lees verder


Consument levert te weinig klein e-waste in bij gemeentelijke milieustraat

Inwoners gebruiken hun gemeentelijke milieustraat onvoldoende als inleverpunt voor kleine afgedankte elektrische apparaten en spaarlampen (e-waste). Uit onderzoek van TNS NIPO in opdracht van Wecycle blijkt dat slechts 21 procent van de Nederlanders klein e-waste altijd inlevert bij een bezoek aan de milieustraat.

Lees verder


Ban schadelijke palmolie moet bosbranden IndonesiŽ stoppen

Een breed gedragen industriŽle ban op palmolie van plantagehouders die bos en veen verwoesten voor nieuwe plantages is de enige structurele oplossing die voorkomt dat IndonesiŽ volgend jaar weer in brand staat. De steun van Nederlandse bedrijven is noodzakelijk, aangezien Nederland de grootste palmolieimporteur van Europa is.

Lees verder


Dreigende overschrijding geluidsnorm Schiphol bij Aalsmeerbaan

Het nieuwe stelsel dreigt nu al meer lawaai te veroorzaken dan onder het oude stelsel was toegestaan. De vereniging Behoud Woongenot Aalsmeerbaan (BWA) stelt dan ook vast dat onder het nieuwe geluidstelsel allerminst zeker is dat de kwetsbare woonwijken kunnen worden ontzien. En dat terwijl de groei naar 500.000 vluchten nog moet beginnen.

Lees verder


Mansveld wil duidelijkheid over omvang dieselfraude in Nederland

Op het ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van Pon, de Nederlandse importeur van Volkswagen en van de RAI, de Rijwiel- en Automobielindustrie in Nederland. Doel van de gesprekken is om meer duidelijkheid te krijgen over de omvang van mogelijke fraude met dieselautoís in Nederland.

Lees verder


Nederlandse investeerders betrokken bij bosbranden Indonesie

De meeste bos- en veenbranden in IndonesiŽ vinden plaats op oliepalmplantages. Dat blijkt uit onderzoek van WALHI, de Indonesische zusterorganisatie van Milieudefensie. Het bedrijf Wilmar International staat met haar 27 dochterbedrijven en toeleveranciers bovenaan de lijst van palmoliebedrijven met de meeste branden op haar terrein. Wilmar wordt via de Rabobank, ABN Amro, ING en pensioenfondsen ABP en PFZW met Nederlands geld gefinancierd.

Lees verder


Nationaal Plan Kernafval: Niet doorschuiven maar aanpakken

Vandaag heeft minister Schulz van I&M het Nationaal Plan Kernafval gepubliceerd. Drie organisaties roepen burgers op het plan af te wijzen. Het besluit over definitieve berging wordt 115 jaar vooruitgeschoven, een unicum in de overheidsbesluitvorming.

Lees verder


Milieudefensie wil toegang tot software vuile diesels

Milieudefensie wil dat de software die de motor van auto's aanstuurt, toegankelijk wordt. Volkswagen zorgde er met behulp van software voor dat auto's weten wanneer ze officieel getest worden. Alleen dan was de uitstoot laag. Zonder de broncode van de software is het onmogelijk om ook in de toekomst gesjoemel zoals dat van Volkswagen te voorkomen.

Lees verder


Overwinning voor de Noordpool; Shell stopt met olieboringen bij Alaska

Dit is het beste nieuws dat de Noordpool en het klimaat hadden kunnen krijgen! Shell vertrekt uit de Noordpool om hopelijk nooit meer terug te keren. Het is een overwinning voor de miljoenen mensen die wereldwijd actie voeren tegen Shell en andere oliebedrijven met interesse in dit gebied.

Lees verder


Mansveld dringt aan op nieuwe en betrouwbare autotesten in Europa

Europa moet snel stappen zetten om een einde te maken aan het gesjoemel met de toelatingstesten voor auto's. ĎZowel de consument als de overheid worden misleid en dat is onaanvaardbaarí, zegt staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu).

Lees verder


Wiebes moet geld terugvorderen van autofabrikanten

Als autofabrikanten door fraude met uitstootgegevens ten onrechte belastingvoordelen hebben gekregen moet de overheid die bij hen terugvorderen. Dat zegt GroenLinks-fractieleider Jesse Klaver. Hij wil dat het kabinet een groot onderzoek instelt naar het bewust manipuleren van meetgegevens die betrekking hebben op de uitstoot van autoís.

Lees verder


App ĎMijn luchtkwaliteití informeert sneller en uitgebreider over smog

Gisteren lanceerde staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) de vernieuwde luchtkwaliteitsapp. Met deze nieuwe, gratis app kan iedereen voor zichzelf bepalen of de concentraties ozon, stikstofdioxide en fijn stof nu en in de komende dagen, in de eigen leefomgeving te hoog zijn.

Lees verder


Milieucommissie Europarlement: Europa moet met meer ambitie naar klimaatonderhandelingen

De milieucommissie van het Europees Parlement nam woensdagochtend een ambitieus rapport aan waarin ze haar eisen uiteenzet voor het nieuwe mondiale klimaatakkoord dat eind dit jaar in Parijs moet worden afgesloten.

Lees verder


Klimaatpartij

De Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU) heeft onlangs besloten tot de oprichting van de Klimaatpartij. De bedoeling daarvan is om in Utrecht en mogelijk ook in andere steden aan de gemeenteraadsverkiezingen mee te doen. De SSLU houdt zich al langer (sinds 2005) met luchtvervuiling bezig en de uitstoot van CO2 is ook luchtvervuiling. Zo organiseerde de SSLU in maart een voorlichtingsbijeenkomst over 'No Time' van Naomi Klein en twee jaar geleden een voorlichtingsbijeenkomst over het uitstekende boekje 'De mythe van de groene economie'.

Lees verder


Minderheden en mensen met een laag inkomen lopen een hoger risico op verkeersgerelateerde luchtvervuiling

Een meer dan evenredige groep minderheden en bevolkingsgroepen met een laag inkomen wonen in de buurt van wegen met veel verkeer en hebben derhalve een hogere blootstelling aan verkeersgerelateerde luchtvervuiling (TRAP) en hieraan gerelateerde gezondheidseffecten.

Lees verder


Borstvoeding beschermt tegen milieuvervuiling

Aitana Lertxundi heeft haar onderzoekswerk uitgevoerd in het kader van de INMA (Jeugd en Milieu) -programma geleid door Jesķs Ibarluzea van het ministerie van Volksgezondheid van de regering van de autonome gemeenschap Baskenland (regio). Het doel is om te onderzoeken hoe de blootstelling aan milieuvervuiling tijdens de zwangerschap de gezondheid beÔnvloedt en ook de rol van voeding in de fysieke en neurologische ontwikkeling tijdens de kindertijd. Lertxundi's onderzoek richt zich op de gevolgen voor de motorische en mentale ontwikkeling tijdens de eerste jaren van het leven veroorzaakt door blootstelling aan de stoffen NO2 en PM2,5.

Lees verder


Verband tussen vitamine E en gevoeligheid voor luchtvervuiling

Een nieuwe studie van King's College Londen en de universiteit van Nottingham heeft een verband gevonden tussen de hoeveelheid vitamine E in het lichaam, gevoeligheid voor fijnstof en longfunctie. Deze studie draagt bij aan steeds meer aanwijzingen van eerdere studies die aantoonden dat sommige vitamines een rol spelen bij het beschermen van de longen tegen luchtvervuiling.

Lees verder


Milieudefensie kiest partij voor GroenLinks en tegen schone lucht

Over de twijfelachtige motieven Van Milieudefensie om voor de Utrechtse milieuzones te pleiten. Milieudefensie heeft aangekondigd de gemeente Utrecht te komen verdedigen tijdens de zitting van a.s. donderdag 28 mei (15.15 uur) bij de behandeling van het beroep tegen de Utrechtse milieuzone. In de aankondiging doet Milieudefensie alsof dat beroep alleen is ingesteld door de KNAC, maar de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU) heeft dat ook gedaan.

Lees verder


Welke belangen worden eigenlijk met de Utrechtse milieuzone gediend?

Eťn ding is zeker: de lucht in Utrecht wordt geen spat schoner van de milieuzone voor bestel- en personenwagens. Integendeel, het is zeer waarschijnlijk dat de lucht er juist nog slechter van wordt. Vandaar de vraag: welke belangen worden er eigenlijk met de milieuzone gediend, als dat niet de belangen zijn van gezondheid en luchtkwaliteit?

Lees verder


Milieuorganisaties zwijgen over de hoofdoorzaak van milieuproblemen


Luchtvervuiling kan de invloed van gewone door de lucht verspreide allergenen vergroten

Een tweetal luchtverontreinigende stoffen, die gekoppeld zijn aan de klimaatverandering, zouden ook in belangrijke mate kunnen bijdragen aan de ongekende stijging van het aantal mensen dat niest, snuift en proest gedurende het allergiejaargetijde. De twee gassen, stikstofdioxide en ozon op grondniveau, lijken chemische reacties op te roepen in bepaalde door de lucht verspreide allergenen, die hun werking kunnen versterken.Dat, gecombineerd met wereldwijde klimaatveranderingen, zou helpen verklaren waarom door de lucht verspreide allergieŽn nu steeds vaker voorkomen.

Lees verder


Beroerte door slechte luchtkwaliteit

Luchtvervuiling en smog hebben gevolgen voor de gezondheid van de blootgestelde bevolking, variŽrend van ademhalingsproblemen tot de dood. Vooral fijnstof is uitgegroeid tot de focus van de afgelopen jaren, want het verhoogt de kans op overlijden aan respiratoire of cardiovasculaire ziekte. Daarnaast wordt het risico op een beroerte vergroot, zoals aangetoond door Barbara Hoffmann en haar medeauteurs in een recente studie in Deutsches ńrzteblatt International (Dtsch Arztebl Int 2015; 112: 195-201).

Lees verder


Olieoplossend middel gebruikt voor het reinigen van het "Deepwater Horizon" morsen is giftiger voor koralen dan de olie zelf

Volgens een studie uitgevoerd aan de "Temple University" is het dispergeermiddel dat wordt gebruikt om de "Deepwater Horizon" olieramp van 2010 in de Golf van Mexico te saneren, toxischer voor koudwaterkoralen dan de gemorste olie. De studie komt aan de vooravond van de vijfde verjaardag van de ramp op 20 april.

Lees verder


Getuigenis van experimenten met diesel op kinderen in VS


Vuil Goud

Er zit goud in afval. Het terugwinnen heeft een nieuwe wereldwijde miljardenindustrie gestart, ook wel Urban Mining genoemd. Het lijkt de oplossing voor veel milieuproblemen en energievoorziening. Een ton kapotte mobieltjes, computers of ander elektronisch afval bevat zestig keer zoveel goud als een ton gouderts. Het goud in het elektronische afval is bovendien een stuk makkelijker te oogsten. Geschat wordt dat 30 tot 40% van de wereldvraag naar zeldzame metalen hiermee gedekt kan worden. Urban Mining heeft een andere, bijna hilarische consequentie: jarenlang dumpten men technologisch afval met gesloten ogen in ontwikkelingslanden, waar het werd gerecycled.

Bekijk de uitzending


Noami Klein, het klimaat en Utrecht

Naomi Klein, bekend van de bestsellers No Logo (2000) en Shockdoctrine (2007), waarin zij ten strijde trekt tegen het 'opkomend rampenkapitalisme', heeft eind vorig jaar 'This changes everything' gepubliceerd. Inmiddels vertaald en in het Nederlands uitgebracht onder de titel 'No Time, verander nu voor het klimaat alles verandert'. Een rijk gedocumenteerd boek: 525 pagina' s. Een boek waar je wel even tijd voor moet nemen.

Lees verder


Video - de gevaren van fijnstof


Tegenlicht - Nederland kantelt

'Nederland moet kantelen', dat is de stelling van milieuguru Jan Rotmans. Het moet snel anders op het gebied van duurzaamheid, in het onderwijs en de gezondheidszorg. Hij zoekt vernieuwers, veranderaars, dwarse denkers en frisse kijkers. Inmiddels heeft hij al zo'n 250.000 mensen gevonden die hem volgen in zijn ideeŽn. Maar om Nederland echt te veranderen zijn er 2,5 miljoen nodig. In Tegenlicht een aantal portretten van mensen die Nederland willen veranderen.

http://tegenlicht.vpro.nl/nieuws/vooruitblik.html


Old cellphones turned into rainforest protectors

Used smartphones may get a second life fighting illegal logging thanks to a San Francisco startup. Rainforest Connection is fundraising on Kickstarter to reconfigure old cellphones to run on solar power and then place them in rainforests to monitor for logging. The organization is already conducting real world tests, but needs funding to expand. RT's Ameera David takes a look at the innovative project.


Canada's oiliewinning schandaal

Alberta in Canada boasts one of the biggest oil deposits in the world; but with its reserves bound up in tar sands, it's also facing one of the biggest controversies over extracting it. "We're killing our people softly", claims Allan, the First Nation Chief. Extracting Alberta's oil creates huge amounts of greenhouse gases and waste water. For some, the economic benefit of producing two million barrels of oil a day far outweighs any environmental impact. "Our community now has no unemployment", the chief of the local indigenous people explains. Others, however, have mounted a campaign over worsening pollution and health, even comparing the effects of the industry to an act of genocide.


Video - milieugevaren voor Australische Aboriginals

De aluminium industrie heeft miljarden tonnen aan afvalmateriaal gedumpt dat nu chemicalieŽn vrijgeeft die het milieu verder vervuilen en het oorspronkelijke leefgebied van de Aboriginals, Arnhem land, bedreigen.


Vlees en klimaat

Stanford, CaliforniŽ - Vlees eten draagt ​​bij tot de klimaatverandering als gevolg van de broeikasgassen uitgestoten door vee. Nieuwe onderzoek vindt dat de uitstoot van vee stijgt en dat runderen verantwoordelijk zijn voor veel meer uitstoot van broeikasgassen dan andere soorten dieren. De studie is gepubliceerd in Climactic Change. Kooldioxide is het meest verantwoordelijk gas als het gaat om klimaatverandering. Het wordt veroorzaakt door voertuigen en industrie en de verwijdering van bossen. Het omvat het grootste gedeelte van alle broeikasgassen. Maar methaan en lachgas zijn ook broeikasgassen en zijn goed voor ongeveer 28 procent van de opwarming van de aarde.

Lees verder....


Wat de media je niet vertellen over de nucleaire ramp in Japan


ĎVeiligeí niveauís bij milieuvervuiling kunnen lange termijn gevolgen hebben voor de gezondheid

Nieuw onderzoek in The FASEB Journal suggereert dat levenslange blootstelling aan zeer lage concentraties van verontreinigde stoffen in levensmiddelen leidt tot metabolische ziekten.

Bethesda, MD - Als je beter eet en regelmatig beweegt maar nog steeds geen verbeteringen in je gezondheid ziet zou er een reden voor kunnen zijn: vervuiling. Volgens een nieuw onderzoeksrapport, gepubliceerd in het september nummer van The FASEB Journal, kan wat je eet en doet niet het probleem zijn maar kan datgene dat in je eten zit de boosdoener zijn.

ďDeze studie voegt bewijzen toe voor een andere manier van aanpak inzake de risicobeoordeling, vooral wanneer men bedenkt dat de menselijke bevolking op grote schaal wordt blootgesteld aan lage niveaus van duizenden chemische stoffen. En dat de gezondheidseffecten die reŽle mengsels van verontreinigde stoffen veroorzaken ook getest moeten worden,Ē zegt Brigitte Le Magueresse-Battistoni, een onderzoeker die betrokken is bij het werk van the French National Institute of Health and Medical Research (INSERM). ďEen enkele verontreiniging kan een ander effect hebben als dat het gemengd is met andere verontreinigde stoffen. Dus kan onze studie grote gevolgen hebben op het gebied van aanbevelingen voor voedselzekerheden. Onze gegevens geven ook nieuw licht op het begrip van de impact van milieuverontreinigingen in levensmiddelen bij de ontwikkeling van metabole aandoeningen.Ē

Lees verder


Langdurige blootstelling aan fijne deeltjes van verkeersverontreiniging, verhoogt het risico op hart-en vaatziekten

Deze resultaten van een Cohort Studie (studie waarbij alle personen uit een bep. leeftijdsgroep over een groot aantal jaren gevolgd worden.)werden gepresenteerd op EuroPRevent 2013. Het verband tussen wegverkeer en hart-en vaatziekten wordt in verschillende studies aangetoond. In 2012 bleek uit een grote Deense prospectieve cohort studie dat er een groot verband is tussen verkeerslawaai en het risico van een hartaanval - voor elke 10 decibel verhoging van blootstelling aan lawaai (hetzij op het tijdstip van blootstelling of in de vijf jaar voorafgaand) was er een 12% verhoogd risico.

Lees verder


Dodelijke gevolgen van bepaalde soorten huishoudelijke luchtvervuiling vragen om biomarker onderzoek

Bijna vier miljoen mensen sterven elk jaar van huishoudelijke luchtverontreiniging (HAP) veroorzaakt door blootstelling aan de verbranding van biomassa brandstoffen (hout, houtskool, gewasresten en mest), kerosine of kolen . Deze personen behoren tot de tientallen miljoenen,die deze producten gebruiken om hun maaltijden te koken, hun kamers te verwarmen en hun huizen te verlichten. Mensen uit landen met een laag en gemiddeld inkomen behoren tot de zwaarst getroffenen van HAP dat ook de oorzaak is ademhalingsinfecties, chronische longziektes, en hart- en vaatziekten. Blootstelling aan biomassa brandstof wordt in verband gebracht met een laag geboortegewicht, astma en tuberculose.

Lees verder


Sleutel tot schoner milieu ligt onder onze voeten

UNIVERSITY PARK, Pa - Terwijl veel mensen erkennen dat proper water en lucht tekenen zijn van een gezond ecosysteem beseffen de meeste niet dat een cruciaal onderdeel van het milieu recht onder hun voeten ligt, volgens een Penn State hydroloog. De bodem speelt een belangrijke rol bij het handhaven van een schone omgeving door te dienen als een natuurlijk waterfilter en zuiveringsysteem, aldus Henry Lin, hoogleraar hydrologie en bodem hydropedology. Inzicht in de componenten die deel uitmaken van dit deel van het ecosysteem kan leiden tot een beter grondwaterbeheer en slimmer milieubeleid. "We kijken naar de natuur en zien al het moois en alle heil, om ons heen", zei Lin, "maar de meeste mensen weten niet of vergeten dat de sleutel tot duurzaamheid juist ondergronds ligt."

Lees verder


Blootstellingscriterium maakt de lucht schoner

Volgens de overheid en het RIVM wordt de lucht in Nederland steeds schoner. Hoe dat 'berekend' wordt, blijkt uit bijgaande schermafdrukken van de NSL-monitor 2012*

In 2011 waren langs de hele Kinglaan nog rode bolletjes te zien (rood = overschrijding). In 2015 echter zijn de bolletjes uit het kaartbeeld verdwenen. Die bolletjes zijn niet blauw geworden (onder de norm), ze zijn er niet meer. Dat betekent dat daar niet meer wordt gerekend. Ten overvloede: dat die rode bolletjes bij de Kinglaan zijn verdwenen, betekent dus niet dat daar geen overschrijding meer is, het betekent alleen dat daar niet meer wordt gerekend. Waarom heeft de gemeente Utrecht besloten de concentraties fijnstof en stikstofdioxide langs de Kinglaan voor 2015 niet meer te berekenen? Dat is omdat in 2015 aan de normen moet worden voldaan en er langs de Kinglaan, gegeven het beleid van de gemeente, niet aan de normen kŠn worden voldaan.

Lees verder


RIVM-fabeltjes over SMOK

Het verkeer zou maar heel beperkt bijdragen aan de fijnstofconcentraties, aldus Hoogerbrugge van het RIVM, 24 januari voor de NOS-radio. Ca. 10% preciseert Hoogerbrugge verderop in het gesprek. Of minder hard rijden veel uithaalt betwijfelt Hoogerbrugge. Dat zou uitgezocht moeten worden. Hoogerbrugge spreekt aldus de woordvoerder van de Vlaamse Milieupartij tegen die zegt dat snelheidsbeperkende maatregelen juist wel helpen.

Lees verder


Nieuwe studieontdekt gas dat afbraak van ozon veroorzaakt

Wetenschappers van de universiteiten van York en Leeds hebben een belangrijke ontdekking gedaan over de oorzaak van de vernietiging van de ozonlaag boven de oceanen. Zij hebben vastgesteld dat de meerderheid van het ozonafbrekende jodiumoxide boven de oceaan gevormd wordt door een tot voor kort onbekende mariene bron. Het onderzoeksteam ontdekte dat de belangrijkste bron van jodiumoxide ontstaat door de uitstoot van hypoiodous zuur (HOI) - een gas nog niet beschouwd als zijnde afkomstig uit de oceaan - samen met moleculair jodium (I2). Sinds de jaren 70, toen methyljodide (CH3I) massaal werd aangetoond in de oceaan, is de aanwezigheid van jodide in de atmosfeer hoofdzakelijk verklaard uit de emissie van organische verbindingen afkomstig van fytoplankton (microscopische zeeplanten).

Lees verder


Milieuzone personenwagens draagt niet bij aan verbetering luchtkwaliteit

Het plan van Utrechts wethouder Lintmeijer om een milieuzone in te stellen voor personenwagens is vooralsnog juridisch onmogelijk. Dat is maar goed ook, want het is geen goed idee. Het draagt niet bij aan luchtkwaliteit, is slecht voor het klimaat en slecht voor de smalle beurs. Om de milieuzone voor vrachtwagens mogelijk te maken, werd het Reglement verkeersregels en verkeerstekens voorzien van een artikel 86D. Een dergelijk artikel is ook nodig om bestelwagens of personenwagens die niet aan bepaalde milieueisen voldoen uit een milieuzone te weren. De gemeente heeft dus de bevoegdheden niet oudere personenwagens te weren. Of de gemeente die bevoegdheden krijgt, daar gaat het rijk over.

Lees verder


NSL - Monitoringsrapportage 2011 en aanvullende maatregelen Gemeente Utrecht

In mei 2012 verscheen de ďdoorvertalingĒvan de uitkomsten van de landelijke monitoringsrapportage luchtkwaliteit 2011 van het RIVM, waarbij specifiek wordt ingegaan op de luchtkwaliteit en het beleid in de gemeente Utrecht. Ook wordt ingegaan op wat de gemeente gedaan zou hebben met de aanbevelingen van de Rekenkamer (juni 2011). In september 2012 maakte het programmabureau Luchtkwaliteit bekend welke aanvullende maatregelen men overweegt. Op de meest in het oogspringende onwaarheden en niet- of slecht onderbouwde beweringen zullen we in deze notitie kort ingaan. Onze conclusie is dat de gemeente Utrecht de luchtverontreiniging nog steeds geringschattend voorstelt en dat er geen sprake is van serieuze maatregelen. Wij bespreken eerst de rapportage en daarna de aanvullende maatregelen.

Lees verder


Utrechtse luchtmeetnet-debacle

Om een einde te maken aan de voortdurende discussie over de betrouwbaarheid van de gemeentelijke luchtkwaliteitsberekeningen werd eind 2010 besloten de luchtverontreiniging te meten. De bedoeling was om die metingen te laten plaatsvinden op de plaatsen waarvoor de gemeentelijke berekeningen plachten te worden gemaakt en waarvoor tegenwoordig de NSL-monitor de concentraties worden berekend: de zgn. ďtoetspuntenĒ. Zoals bekend levert de gemeente daarvoor de invoergegevens aan. Het meetnet zou vier jaar dienst doen. Aan het eind van elk jaar zouden de metingen vergeleken worden met de berekeningen, zodat eindelijk duidelijk zou worden of de gemeentelijke berekeningen betrouwbaar zijn.

Lees verder


Lintmeijer maakt belofte niet waar

Utrechts GroenLinks-wethouder Lintmeijer heeft te lang het voordeel van de twijfel gehad. De belofte dat de groei van het autoverkeer in (maar vooral in en uit) de stad wordt aangepakt en dat daardoor de Utrechtse lucht schoner wordt, maakt hij niet waar. Integendeel, in het zgn. ambitiedocument Aantrekkelijk en Bereikbaar staat als doelstelling dat de economische kerngebieden, waaronder niet alleen het Stationsgebied maar kennelijk ook de binnenstad gerekend worden, optimaal voor de auto bereikbaar moeten blijven. GroenLinks heeft er notabene jarenlang voor gepleit de Utrechtse grachten autovrij te maken!

Lees verder


Utrecht - Wethouder Lintmeijer weigert inzage

De Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht probeert nu al jaren te achterhalen hoe de gemeente Utrecht de effecten berekent van maatregelen en projecten die voor het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) zijn aangemeld. Tot nu zonder resultaat. De gemeente weigert namelijk hardnekkig om daar duidelijkheid over te verschaffen. Als je er naar vraagt krijg je het nietszeggende antwoord dat die effecten berekend zijn op basis van de uitkomsten van het verkeersmodel. En daar moet je het dan mee doen. Bezwaarmaken haalt niets uit, want op 18 juli 2012 besloot wethouder Lintmeijer (GroenLinks), die zich erop laat voor staan te streven naar transparante besluitvorming, bij dat standpunt te blijven.

Lees verder


Kleine luchtverontreinigende stoffen hebben dubbelleven

Universiteit van Brits Columbia en Harvard onderzoekers hebben zichtbaar bewijs dat deeltjes in de lucht-- die alom tegenwoordig zijn in de atmosfeer, vooral boven dichtbevolkte gebieden--afzonderlijk in verschillende chemische samenstellingen gedurende hun levenscyclus. De waarnemingen kunnen belangrijke gevolgen hebben voor het modelleren van klimaatverandering, en het voorspellen van de luchtkwaliteit omstandigheden.

Lees verder


SSLU wil vervolging gemeentebestuur Utrecht

De nederlandse regering kreeg uitstel van de EU-commissie om aan de fijnstofnorm te voldoen tot 10 juni 2011 en om aan de stikstofdioxidenorm (NO2) te voldoen tot 1 januari 2015. Wanneer de nederlandse overheid er niet in slaagt om in 2011 en 2015 alsnog aan de fijnstof- resp. NO2-norm te voldoen, zal de EU-commissie de nederlande staat een boete opleggen. De regering zal die boete dan verhalen op de gemeenten die niet tijdig aan de normen hebben voldaan. De gemeente Utrecht, waar naar verwachting ook na de uitsteltermijn niet aan de normen zal worden voldaan, draait dan voor een paar miljoen euro op.

Lees verder


Rookgordijn invoergegevens nsl-projecten en maatregelen Utrecht

Voor de vraag of Utrecht in 2015 en daarna, volgens de berekeningen, aan de EU-normen voor luchtkwaliteit zal voldoen is het van belang of de effecten voor de luchtkwaliteit van geplande bouwprojecten en van uitgevoerde en voorgenomen maatregelen correct zijn berekend. De gemeente beweert dat dat het geval is, maar is niet bereid daar het bewijs van te leveren. Wethouder Lintmeijer beweert dat het college streeft naar transparantie, maar transparante informatie over de effecten van bouwprojecten en maatregelen voor de luchtkwaliteit is ver te zoeken. De informatie die de gemeente daarover biedt is zo nietszeggend, dat het de vraag is of de gemeente het zelf wel weet.

Lees verder


Luchtverontreiniging en milieuongelijkheid

Vooral mensen met een laag inkomen hebben te lijden van luchtverontreiniging en hebben daardoor een korter leven. Dat ligt erg voor de hand: mensen die het betalen kunnen, verhuizen naar stadsdelen en gemeenten waar minder luchtverontreiniging is, de mensen die het niet betalen kunnen, blijven achter en zitten met de luchtverontreiniging (en het lawaai) van het groeiende wegverkeer.

Mensen met lage inkomens overlijden gemiddeld 6 ŗ 7 jaar eerder en hebben gemiddeld 16 ŗ 19 jaar minder gezonde levensjaren. Dat staat  in Ongelijkheid in gezondheid, is gezondheidszorg van belang? van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (2009/2011). In  Preventie van welvaartsziekten van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg wordt het schrikbarende verschil in gezondheid en levensverwachting tussen arm en niet-arm vooral verklaard door een ongezonde leefstijl, die relatief veel voor zou komen bij mensen met een laag inkomen: weinig bewegen, roken, alcoholgebruik en te veel en te vet eten. De Raad pleit uiteraard voor meer zorg, voor leefstijlinterventie en voor het hoge btw-tarief op voedsel, zodat mensen met een laag inkomen minder gaan eten en minder dik worden. Gelukkig zijn er ook andere geluiden.

De universiteiten van Brussel, Gent, Antwerpen, Leuven en Maastricht onderhouden samen met enkele andere instituten
*) een steunpunt Milieu en Gezondheid. In de literatuurstudie Sociale ongelijkheid en humane biomonitoring (2008) hebben zij de resultaten samengebracht van internationaal onderzoek. De voor de hand liggende verklaring dat mensen met een laag inkomen het meest worden blootgesteld aan emissies (fijnstof, stikstofdioxide en zwaveldioxide) wordt daarin bevestigd. Ook is de beschikbaarheid van groen (parken, bos waar je uit kunt waaien) voor mensen met lage inkomens veel minder. Daarnaast krijgen mensen met een laag inkomen minder goede gezondheidszorg, wonen ze vaker in vochtige woningen (zonder cv) en staan ze meer bloot aan stress. Dat mensen met een laag inkomen er een minder gezonde leefstijl op na houden, is ook het geval, maar blijkt slechts ťťn van de vele factoren.  

Algemeen wordt aangenomen dat Belgen en Nederlanders gemiddeld een jaar eerder overlijden door luchtverontreiniging. Doordat er over een gemiddelde wordt gesproken, zou men kunnen denken dat wij allemaal een jaar minder oud worden. Maar dat is niet zo. Mensen met een laag inkomen staan vaker en meer bloot aan luchtverontreiniging (en verkeerslawaai). Door de levensbekorting uit te drukken voor de gemiddelde Nederlander, wordt gemaskeerd dat mensen met een laag inkomen meerdere jaren eerder overlijden door luchtverontreiniging. Kinderen uit lagere sociaal-economische milieus, zo blijkt uit de literatuurstudie, blijken ook vaker last te hebben van astmatische aandoeningen. Dat dat zo is, ligt voor de hand: ze wonen immers vaker in de buurt van drukke wegen, en ze wonen ook vaker in slecht geÔsoleerde, vochtige (sociale huur-)woningen zonder cv.

Waarschijnlijk wordt het verschil in gezondheid en levensverwachting veel sterker bepaald door milieufactoren als verkeerslawaai, luchtverontreiniging en slechte woontoestanden dan door leefstijlfactoren. De overheid en de gezondheidszorg zouden zich daarom  druk moeten maken over milieuongelijkheid, in plaats van zich te bemoeien met leefstijlen en zich sterk te maken voor een hoog btw-tarief op voeding.

Kees van Oosten


*) Limburgs Universitair Centrum, Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek en het Provinciaal Instituut voor HygiŽne.


Electrostress maakt bomen ziek

Hallo Ron,

Zag op tv west een item over bomen in Alphen a/d Rijn die vreemde knobbels  op de stam krijgen.

Een inwoner en tevens onderzoeker wijst naar een GSM mast :

http://www.westonline.nl/video/programmas/11975
http://www.webregio.nl/alphen/lifestyle/artikel/1905325/alphen-blijft-bomenaantasting-onderzoeken.aspx
http://www.westonline.nl/nieuwsitem/27530

Als de dikke massieve bomen al last hebben.....

Groetjes, Mike


Steriliteit in kikkers veroorzaakt door omgevingsfactoren
farmaceutische progestagenen

Kikkers blijken zeer gevoelig voor progestagenen, een farmaceutische soort dat vrijkomt in het milieu.
Vrouwelijke kikkervisjes die zwemmen in water met een specifieke progestageen, levonorgestrel, zijn onderworpen aan abnormale ovariŽle en eileider ontwikkeling, resulterend in volwassen steriliteit. Dit
blijkt uit een nieuwe studie uitgevoerd bij de Universiteit van Uppsala, vandaag gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Aquatic Toxicology.

Veel van de medicijnen die mensen consumeren komen vrij in het milieu via de riolering. Progestagenen zijn hormoonpreparaten gebruikt in anticonceptiva,de behandeling van kanker en hormonale
substitutietherapie voor de ongemakken van de menopauze. Verschillende soorten progestagenen zijn geÔdentificeerd in waterwegen in een aantal landen. Universitair hoofddocent Cecilia Berg en
promovendus Moa Kvarnryd bij de afdeling Milieu-Toxologie aan de Universiteit van Uppsala hebben aangetoond dat levenorgestrel steriliteit kan veroorzaken op de concentraties niet veel hoger dan die
gemeten in de omgeving. De onderzoeksgroep maakt deel uit van Mistra pharma, een van 's werelds grootste netwerken voor onderzoek gericht op geneesmiddelen en het milieu.

De bevindingen vormen belangrijke eerste aanwijzingen dat een milieu-progestageen kikkers nadelig kunnen beinvloeden, zegt Cecilia Berg.

Vrouwelijke kikkervisjes die zwommen in water met lage concentraties levonorgestrel vertoonden een groter deel van onrijpe eicellen en eierstokken e n eileiders ontbraken, waarbij steriliteit. De Afrikaanse
klauwkikker ( Xenopus tropicalis ) diende als modelorganisme. Het is tijdens het kikkervisje stadium dat de ontwikkeling van de voortplantingsorganen begint. Het proces wordt beheerst door het hormonale
systeem. De bevindingen onderstrepen het belang van het bestuderen hoe farmaceutische dieren van invloed in onze omgeving, wat een doelstelling is van MistraPharma. ÷nze bevindingen tonen aan dat
geneesmiddelen anders dan oestrogeen blijvende schade kan veroorzaken aan waterdieren tijdens de vroege levensstadia, zegt Cecilia Berg.

Vertaling: Irene


Tons of bombs & toxic waste await tourists in Italy

Italy's Adriatic coast, often described as a paradise for sea-lovers, is being poisoned from beneath. For decades NATO's used the area to dispose of nuclear material, and it's now feared hazardous chemicals have spread to tourist hot-spots and fishing areas. Matthew Stevens looks into claims the Alliance and the Italian government are working to keep the truth hidden from the public.


Ships Cemetery - Aral Sea Dead Zone of Poisoned PollutionOnce the world's fourth largest lake, Central Asia's Aral Sea is now famous for other reasons. With 90 percent of its water lost through Soviet Union irrigation projects, it's now little more than an environmental catastrophe. And as RT's Lindsay France reports, the sea's demise also poses a serious threat to people's health.


Australia's Toxic Shame

Eleven activists scaled security fences at chemical company Orica's Botany Bay plant to label and lock down highly toxic and carcinogenic waste - hexachlorobenzene (HCB) - destined for Denmark.

Orica is responsible for at least 16,000 tonnes of the banned carcinogen HCB. Instead of dealing with the waste itself, Orica is proposing to transport a total of 6,100 tonnes of HCB, in multiple shipments, to Nyborg in Denmark for incineration. It has no accepted plan for the remaining 10,000 tonnes. Other toxic chlorinated pollutants have leeched from the Botany Bay site, poisoning groundwater for thousands of Sydney residents.

The shipment is in contravention of both international and domestic law. Under the UN Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal, HCB waste can only be exported to another OECD country under the exceptional circumstance where there is no technology available in-country to treat and destroy the waste.


A Fracking joke

Members of Large Corporations involved in Natural Gas drilling say they should not have to disclose the chemicals used in fracking fluid because the public will not understand. RT's Kristine Frazao reports about the perils everyday Americans face as a result of Fracking.


TEDxPotomac - Colin Beavan - To Hell with Sustainability

Colin Beavan is an American grassroots green movement leader whose non-profit, The No Impact Project, helps citizens choose happier, more sustainable lifestyles. He founded the effort after launching a year-long project in 2006 when he, his wife, his daughter, and his dog went off the grid and attempted to live in the middle of New York City with as little environmental impact as possible. Colin's experiment in lifestyle redesign is the subject of his book and a Sundance-selected documentary. He also was named one of MSN's Ten Most Influential Men of 2007 and an Eco-Illuminator in Elle Magazine's 2008 Green Awards. He has been featured in the New York Times and the Christian Science Monitor, and he has appeared on "The Colbert Report," "Good Morning America," and "Nightline." Colin, a PhD electronic engineer, spent the late 80s and early 90s as a consultant to philanthropic organizations such as social housing providers, drug treatment agencies, and hospitals, helping them to promote themselves in order to maintain funding.


Bouwput Noord: het Noorden wil geen Co2 opslag

De reportage serie Bouwput Noord gaat over de ontwikkelingen in de Eemshaven in Groningen. Verslaggever Katinka Baehr doet iedere maandag verslag uit de regio.Vandaag over onder anderen de opslag van Co2.

Link


Duitsers massaal straat op tegen kernenergie

Vele duizenden Duitsers hebben zaterdag gedemonstreerd tegen een omstreden transport van kernafval naar het Duitse plaatsje Gorleben.

Lees verder


Duits verzet tegen nucleaire transporten


Nuclear waste shipment stirs controversy in Germany


Radio - Kernafval in zoutmijn

Vanmorgen werd bekend dat het Zeeuwse energiebedrijf Delta samen met het Franse energiebedrijf EDF een tweede kerncentrale wil bouwen in Borselle. Zo’n tweede kerncentrale gaat extra kernafval produceren. Kernafval dat in treinen naar een Franse fabriek moet worden getransporteerd om het bruikbaar uranium te verwijderen. Het hoogradioactieve afval dat overblijft, wordt opgeslagen een grote oranje bunker in Vlissingen. Hans Codťe van de Centrale organisatie voor radioactief afval en Ike Teuling, stralingsdeskundige van Greenpeace spreken er over.

Lees verder


Verzet tegen kernenergie laait op in Duitsland

De Duitse politie zet vanaf vrijdag zo'n 16.500 agenten in voor een treintransport van hoogradioactief kernafval. De autoriteiten verwachten circa 30.000 demonstranten, het hoogste aantal in dertig jaar bij kerntransporten.

Lees verder


Opgewarmde oceaanmodder

Veertig miljoen jaar geleden warmde de aarde sterk op, en CO2 was de boosdoener. Dat blijkt uit Utrechts onderzoek.

Lees verder


Barendrecht verlost van CO2-opslag

Het CO2-opslagproject in Barendrecht gaat niet door. Het verlenen van vergunningen is stilgelegd.

Lees verder


Tainted Wells

Meer dan een derde van de inwonders van Wisconsin is afhankelijk van grondwater in hun huizen, en we hebben ontdekt veel van dat water kan aangetast zijn. Het probleem: veel gezinnen hebben niet hun putten getest. En die putten kunnen een onzichtbaar vergif bevatten.

Lees verder

Eric van Staalduinen


Boek - In 28 dagen van gifbelt naar tempel

Jacqueline van Lieshout

Eten moeten we allemaal. We doen het al sinds onze geboorte en we blijven het ook de rest van ons leven doen. Maar weten we eigenlijk wel wat we binnenkrijgen? Begrijpen we de lijst met ingrediŽnten van de verpakte etenswaren die we dagelijks tot ons nemen? Worden we er wel in alle gevallen gezonder van of zijn we zo langzamerhand onszelf aan het vergiftigen?

ISBN: 97890 202 03875
Prijs: € 19,90


Vermindering zoetwater zijn risico's voor voeding en gezondheid

Schade aan rivieren, wetlands en meren dreigen destabilisatie van de diversiteit van de soorten zoetwatervissen welke grote risico's zijn voor voedselzekerheid, inkomen en voeding.De Rivieren en meren zijn bronnen van 13 miljoen ton vis per jaar, die op hun beurt werkgelegenheid bieden aan 60 miljoen mensen.

Lees verder

Eric van Staalduinen


Trash Town: Moscow suburbs deep in waste with dumps overloaded

Moscow knows it lags behind many other capitals when it comes to taking out the trash. But a lack of recycling infrastructure is forcing environmental protection up the priority list. When Ilya Voskresensky bought a flat in a new apartment block right outside Moscow, he knew the hill next to the house was an old waste yard, covered with soil. But when he began seeing fresh piles of rubbish appearing and disposal trucks coming and going at night that he became suspicious, and then furious.


Dzerjinsk - water pollution and traces of chemical weapons

A short documentary about a city in West-Russia. Before and during the cold war the factorys of Dzerjinsk produced chemical weapons. Then and now it's one of the most dangerous places for nature and human. The truth is difficult to find, because the military and the government didn't want to talk.


Essent bouwt illegaal in beschermde Waddenzee

Essent bouwt illegaal een koelwaterinstallatie in de Waddenzee. Het energiebedrijf heeft geen vergunning voor de installatie, bedoeld voor de kolencentrale die Essent bouwt in de Eemshaven. Greenpeace vraagt vanochtend de rechtbank Groningen om ervoor te zorgen dat Essent de bouw onmiddellijk staakt.

Rolf Schipper, campagneleider Klimaat en Energie bij Greenpeace: "De Waddenzee is een kwetsbaar en daarom beschermd natuurgebied. Sinds 2006 geldt hier een bouwstop. Toch bouwt Essent hier, zonder vergunning, een enorme koelwaterinstallatie. Wij willen dat deze bouwwerkzaamheden onmiddellijk worden stilgelegd." Door de bouw verdwijnt ten minste 3,1 hectare beschermd natuurgebied. Via het koelwatersysteem wil Essent dagelijks miljoenen liters warm water in de Waddenzee lozen. Dat zal een grote negatieve impact hebben op de waterhuishouding.

Op 8 september wees Greenpeace de gemeente Eemsmond op de overtreding van Essent. Het handhavingsverzoek werd door de gemeente afgewezen. Zowel de gemeente als Essent stelt dat de aanleg van de koelwaterinstallatie niet als 'bouwwerkzaamheid' kan worden aangemerkt. Schipper: "Dit lijkt verdacht veel op een juridisch woordspelletje om toch te kunnen bouwen in de kwetsbare Waddenzee. Wie hier in de Eemshaven komt kijken, ziet Essent aan het werk met gigantische pijpen en metershoge damwanden. Dat hier wordt gebouwd, staat buiten kijf."

De bouw van deze koelwaterinstallatie in de Waddenzee veroorzaakt slechts een van de vele schadelijke effecten van de kolencentrale van Essent. Eenmaal in bedrijf stoot de centrale evenveel CO2 uit als 2,5 miljoen auto's per jaar en is daarmee een enorme klimaatvervuiler. Bovendien zorgt uitstoot van andere schadelijke stoffen zoals koper, kwik en fijnstof voor aantasting van het Waddengebied.

Greenpeace roept klanten van Essent op zich uit te spreken tegen de bouw van de centrale via www.stopofizegop.nl


Verontreinigde grond mag worden gebruikt in Dordtse woonwijken

In oude wijken van Dordrecht mag voortaan vervuilde grond worden gestort. Dat is nieuw beleid van de Milieudienst. Het college van de gemeente Dordrecht vindt het goed. De verontreinigde grond is afkomstig van bagger- en bouwwerkzaamheden. De grond in oude wijken is al verontreinigd, dus is het niet nodig daar voortaan schone grond te gebruiken. Zolang de nieuwe grond maar niet smeriger is dan de oude. Zo redeneren de Milieudienst en de gemeente. Op bedrijventerreinen zal nog zwaarder verontreinigde grond worden gebruikt. Zolang er geen onaanvaardbare risico's voor mens, dier of plant ontstaan. Ook het natuur- en recreatiegebied Nieuwe Dordtse Biesbosch gaat met verontreinigde grond worden aangelegd. Het is een bezuinigingsmaatregel. Bouwrijp maken van terreinen wordt daardoor goedkoper en aannemers en het waterschap besparen ook geld. Die hoeven vervuilde grond niet te laten afvoeren en verwerken. De gemeente Dordrecht noemt het een stimulans voor de weg-, water- en bouwsector.


Waste Land Trailer

Renowned artist Vik Muniz and a group of landfill scavengers take an emotional journey from a giant garbage dump in Rio de Janeiro to the most prestigious auction houses and museums in the world. Ultimately, the alchemic transformation of trash into art also transforms the artist and his collaborators, taking them to entirely new worlds.


Dianna Cohen: Tough truths about plastic pollution

Artist Dianna Cohen shares some tough truths about plastic pollution in the ocean and in our lives -- and some thoughts on how to free ourselves from the plastic gyre.


Professor ontdekt manier om rode modder te recyclen

Een chemicus van de University of Guelph heeft ontdekt dat rode modder – een loogachtig bijproduct van de aluminiumindustrie - potentieel gebruikt kan worden om biomassa afkomstig van de landbouw en uit bossen in bruikbare olie om te zetten.

Lees verder

Annelies


Emotionele bijeenkomst over gasopslag Pieterburen (reportage)

De informatiebijeenkomst over het mogelijk ondergronds opslaan van aardgas rond Pieterburen, is maandagavond emotioneel en rommelig verlopen. Voor meer dan 350 belangstellenden gaf het Franse energiebedrijf EDF een toelichting op de plannen voor de gasopslag. De omwonenden vrezen geluidsoverlast en aantasting van natuur en toerisme. Voorafgaand aan de bijeenkomst hield de Actiegroep Tegengas een protestoptocht met auto's. PvdA-Kamerlid Tjeerd van Dekken was ook bij de informatiebijeenkomst en hij gaat Kamervragen stellen. De gemeente De Marne heeft nog geen standpunt ingenomen.


Hongarije - Lethal Hungarian toxic spill

At least two people have died after a Hungarian dam burst, with caustic liquid spilling out into the surrounding area.


Lucht archaeologists isoleert zuivere aerosol particles.

Door de EU betaalde omgevingsdeskundigen hebben aerosol particles. geÔsoleerd in bijna oorspronkelijk pre industriŽle condities in het afgelegen Amazone oerwoud in BraziliŽ. Zij claimen dat de vinding ons zal helpen bij het begrijpen van wolkenformaties, chemische verschillen tussen natuurlijke en vervuilde omgeving, en regionale en wereld klimaatveranderingen. Gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift is het onderzoek de uitkomst van het EUCAARI ('European integrated project on aerosol cloud climate and air quality interactions') project, welk € 10 mln ontving onder de substantiŽle ontwikkeling global change en ecosystemen. Onderdeel van het EU zesde Framewrk Programme (FP6).

Lees verder

Pieter Tau


Radio - Giflek Hongarije dreigde al langer

Het slibreservoir in Hongarije was mogelijk al langer aan het lekken. Op een luchtfoto van een paar maanden geleden zijn scheuren in de damwand te zien.Vorige week brak de dam door, waarna drie dorpen volstroomden met giftig, rood slib.

Link


Working Man's Death - Heroes

An unflinching portrait of physical work in the 21st century. 'Heroes' looks at freelance miners in Ukraine who spend long days crawling through cramped shafts of exhausted coal mines to dig out a living for themselves.


Hungary authorities blamed for red sludge spill

Many former reservoir workers in Hungary are blaming authorities for a dam's wall breach that unleashed a flood of deadly toxic waste into several villages and major waterways last Monday.  They say the aluminum plant's reservoir had been in a dangerous state for decades and accuse the authorities of refusing to modernise it. The red sludge spill killed seven people and injured 123 others as it destroyed many houses. Thousands of residents were evacuated from homes in the west of the country.


Greenpeace: Hoge waarden arseen en kwik in giftig slib Hongarije

Er zitten gevaarlijk hoge concentraties arseen en kwik in de rode modder van de giframp in Hongarije. Dat blijkt uit de analyses die Greenpeace van het slib liet maken. De concentratie arseen is bij benadering tweemaal zo hoog als normaal. Greenpeace verwijt de Hongaarse regering dat zij de hoeveelheid giftige stoffen verborgen houdt voor slachtoffers en publiek.

Greenpeace nam dinsdag, een dag na de ramp in Kolontar, monsters van het slib en liet ze direct analyseren door Umweltbundesambt in Wenen en het Balint-laboratorium in Budapest. Uit de analyses blijken de volgende waarden: 110 mg / kg arseen, 1.3 mg / kg kwik and 660 mg / kg chroom. Op de totale hoeveelheid modder die door de ramp in het milieu terecht komt betekent dat 50 ton arseen. In het water van een kanaaltje bij Kolontar werd door het Hongaarse laboratorium een hoeveelheid arseen aangetroffen die 25 keer hoger is dan voor drinkwater de toegestane waarde.

Arseen is giftig voor dieren en planten en kan bij mensen schade aan het centrale zenuwstelsel veroorzaken. Doordat het nu in zo'n grote hoeveelheid in het milieu is terecht gekomen kan het zich makkelijk via gewassen en vissen in de voedselketen ophopen en voor gezondheidsproblemen veroorzaken. Greenpeace roept de Hongaarse Minister President op om per direct alle beschikbare informatie over het slib vrij te geven, zodat de bewoners weten waar ze aan toe zijn. Ook moet de Hongaarse overheid er op toezien dat het bedrijf dat verantwoordelijk is voor deze enorme ramp de schade aan mens en milieu vergoedt.


Regelgeving voor veiligheid gevaarlijke stoffen moet eenvoudiger

'Duizenden wonen op een bom'. Het rapport trekt geen parallel met de Enschederamp. Wat is er wel aan de hand? De VROM-inspectie heeft 340 bedrijven gecontroleerd op de richtlijnen die gelden voor brandbare stoffen. De inspectie constateert een nalevingstekort en vindt dat de handhaving beter moet. In vergelijking met eerdere onderzoeken concludeert de inspectie dat er flinke vooruitgang is geboekt. Maar ook de VNG stelt: het kan beter. Eenvoudigere regelgeving en een helpdesk is nodig voor gemeenten.

De bevindingen van de VROM-inspectie geven aan in dat van de 340 gecontroleerde bedrijven de brandveiligheid bij 42% aantoonbaar is geborgd. 58% van de bedrijven kan dit niet aantonen, maar dat zegt niet dat het onveilig is. Ook constateert de inspectie dat niet altijd alle installaties een certificaat hebben. Echter dat wil niet direct zeggen dat de installatie ondeugdelijk is. De installatie kan wel goed zijn, maar vanwege een formaliteit kan het zijn dat de inspectie toch geen certificaat afgeeft. Bedrijven hebben hun eigen verantwoordelijkheid voor de veiligheid in hun bedrijfsvoering. Het bevoegd gezag (gemeenten en provincies) dient dit te controleren. De VROM-inspectie constateert ook dat het bevoegd gezag wel optreedt tegen de tekortkomingen maar dat dit beter moet. Vergunningen moeten worden aangepast en de handhaving verbeterd.

De VNG is het met de minster eens dat bedrijven en gemeenten nog stappen hebben te zetten. De VNG heeft bij het ministerie echter aangekaart dat de regelgeving zeer specialistische kennis vereist van zowel bedrijven als vergunningverleners en handhavers. De VNG heeft mede daarom ook gepleit voor een inhoudelijke helpdesk bij het ministerie, waar gemeenten terecht kunnen met vragen. Daarnaast is er hulp nodig bij het in kaart brengen van de problemen, dossieronderzoek en bedrijfsbezoek(en). Gemeenten kunnen hun taak beter oppakken met assistentie van deskundigen op dit terrein. De invoering van de wet WABO en de oprichting van Regionale Uitvoeringsdiensten zal daarnaast een bijdrage leveren tot de oplossing van het uitvoeringsvraagstuk voor gemeenten. Overigens is het rapport nog niet formeel openbaar gemaakt en ook heeft de VNG nog geen brief van de minister ontvangen zoals in de Telegraaf gemeld.


Glasverpakking scoort positief bij consument

Een overgrote meerderheid (88 procent) van de Europese consumenten verkiest glasverpakkingen boven andere verpakkingsmaterialen.

Lees verder


Toxicoloog over de gassen bij het mestongeval (HD)


Risico’s van CO2 opslag ondergronds

Ik, Marieke de Vrij, ben werkzaam als spiritueel maatschappelijk raadsvrouwe en zieneres en functioneer meer dan 25 jaar op het gebied van waarneming en advies op diverse terreinen waaronder wetenschappelijk onderzoek, persoonlijk en maatschappelijk bewustzijn in Nederland. Ik wil u hierbij als medeburger uw aandacht en actiebereidheid vragen voor een steeds urgenter wordend thema. Namelijk de intentie van beleidsmakers voor ondergrondse opslag van broeikasgassen CO2 in Nederland. Met name in de noordelijke provincies en in de Noordzee is men dit voornemens te doen op die locaties waar eerder boringen plaatsvonden. Er zijn zelfs stemmen opgegaan om opslagplaats te worden voor broeikasgassen uit heel Europa en koploper op het gebied van CO2 gasopslag te worden (o.m advies van Taskforce Energietransitie aan het kabinet, juni 2007), gezien de specifieke geologische condities van de Nederlandse ondergrond: olie- en gasvelden, zoutkoepels en kolenlagen. De huidige schattingen zijn dat Nederland een opslagcapaciteit heeft van ruim 10 gigaton; dit is 10.000 miljoen ton. De jaarlijkse uitstoot bedraagt nu circa 220 miljoen ton. Het effect van CO2 opslag is op de lange duur wetenschappelijk onvoldoende bekend waarbij niet uitgesloten kan worden dat grote risico’s genomen worden.

Download PDF

Jolande


Ondergrondse opslag CO2 onzeker

Het is onzeker of de ondergrondse opslag van CO2 in de provincie Groningen doorgaat. Dat zei PvdA-Tweede Kamerlid Diederik Samsom maandag op een partijbijeenkomst in Scheemda. VVD en CDA, die waarschijnlijk een kabinet gaan vormen, willen pas praten over CO2-opslag als er een akkoord is over de bouw van een kerncentrale. Aangezien dit jaren kan duren, loopt Nederland mogelijk de Europese subsidie voor de CO2-opslag mis. Het plan is dan niet meer haalbaar, aldus Samsom. Directeur Harm Post van Stichting Borg, die de proef met ondergrondse opslag van CO2 voorbereidt, zegt dat het project zeker niet van de baan is. Het zou bizar zijn als de overheid Nuon en RWE dwingt om voor aanzienlijke bedragen hun kolencentrales geschikt te maken voor de afvang van CO2, terwijl ze zelf terugkrabbelt, zo stelt Post.


Bekijk het ware gezicht van Nuon en Essent!

Nuon en Essent vertellen graag hoe groen en milieubewust ze zijn. Opvallend stil zijn ze over de bouw van twee nieuwe kolencentrales aan de rand van de Waddenzee. Deze centrales zijn slecht voor het klimaat, slecht voor het Wad en bovendien helemaal niet nodig. Greenpeace laat je met twee filmpjes het ware gezicht van deze energiebedrijven zien. Want Nuon en Essent dragen met de bouw van deze kolencentrales bij aan klimaatverandering en de aantasting van de Waddenzee.

Link


Radio - De Poppe-methode

In juni nam hij definitief afscheid van de Tweede Kamer: SP-er en milieu-activist Remi Poppe. Poppe zit er al sinds de jaren 70 bovenop: illegale giflozingen, afvalstorten, asbest en andere milieudelicten. En altijd voor mens en leefomgeving. Een terug- en vooruitblik vanaf de boot waarop hij nu het grootste deel van z'n tijd doorbrengt.

Link


PvdA wil rem op debat CO2-opslag

De statenfractie van de PvdA wil stoppen met het maatschappelijk debat over de ondergrondse opslag van CO2 in noordelijke gasvelden. De PvdA wil wachten op de resultaten van een experiment in Barendrecht. Over het doorgaan daarvan moet het nieuwe kabinet nog een besluit nemen. Maar VVD-gedeputeerde Tanja Klip legde woensdagmiddag de oproep van de PvdA-fractie naast zich neer. Ze wees op de grote maatschappelijke onrust is. Ze zei niet in te zien waarom je nu op de rem zou moeten trappen met het voeren van een discussie, of Barendrecht nu doorgaat of niet. Bij de PvdA-fractie was ook verwarring ontstaan door uitlatingen van een topambtenaar op een informatieavond in Ekehaar. Die zei dat de opslag van CO2 in gasvelden in het noorden kan beginnen, ook al gebeurt er nog niets in Barendrecht. Demissionair Minster Maria van der Hoeven van Economische zei eerder dat de ervaringen met CO2-opslag in Barendrecht doorslaggevend zijn voor een besluit om dat elders ook te doen. Gedeputeerde Tanja Klip zei woensdag te vertrouwen op de woorden van de minister, maar was het met de PvdA eens dat een overheid met ťťn mond moet spreken.


Vergast door het rijk - onrust over ondergrondse opslag CO2

Ongeveer duizend verontruste inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hebben de afgelopen dagen informatiebijeenkomsten bezocht over de opslag van CO2 in lege aardgasvelden.

Lees verder


EPA Opens Public Hearings on Health and Environmental
Impact of Hydraulic Fracturing

The Environmental Protection Agency has begun public hearings in Binghamton, New York on hydraulic fracturing, or "fracking," a controversial technique that mining companies use to extract natural gas from rock formations thousands of feet underground. The hearings are part of a broad investigation by the EPA into the human health and environmental effects of fracking. We speak to Josh Fox, director of the Sundance award-winning documentary Gasland, which opens in theaters across the country this Wednesday; and ProPublica reporter Abrahm Lustgarten, who has written extensively about natural gas drilling.


De toxische kant van de bloementeelt in Kenya

A Blooming Business - Official Trailer

Flowers love people. Anyway, that is what the flower growing industry is trying to propagate. But whether flowers actually do love people, well, that remains the question. The largest percentage of flowers produced in third world countries, where the pay checks are low and the environment constraints are flexible, is auctioned in The Netherlands. "A Blooming Business" is a poetic documentary about people in Kenya who are imprisoned by the power of the global flower growing industry. The dilemmas of the industry grow painfully clear and a dark world of oppression, sexual abuse and terrible working conditions unfolds. There is only one conclusion possible: the smell of the imported rose is not sweet, but bitter. Pure observation goes unnoticed, hand in hand, with straightforward comments about life and living from the main characters throughout this film. The camera is present and absent at the same time. It reshapes the documentary. With great humanism, Van Zantvoort shows us literally and figuratively another world; a world in which the life of each human being is precious.


Eco supermarkets in South Africa

The refrigerators that supermarkets use to keep products fresh pose a major threat to the global environment, primarily because of ozone-destroying refrigerant hydrofluorocarbons (HFCs). Now, a South African supermarket chain is switching to environmentally-friendly refrigerant agents. They save energy, and they're cheaper too.


De Groene Zwendel

Al deze prijsvechters en profiteurs van het milieuprobleem hanteren de oude formule der afpersers, die in deze tijd ook met succes door de heer Holleeder werd toegepast. Een op zichzelf staand vrij klein probleem of gevaar opblazen tot gigantische proporties, hun slachtoffer daar bang mee maken en zich vervolgens aanbieden als redder, uiteraard tegen forse, steeds hoger wordende betaling.

Lees verder

Geert


Russian environmentalists fight to save forest


Morocco cleans up one of its oldest industries

Tanning is an ancient art in Morocco, but it pollutes the environment heavily. Chouara is part of this tradition. It is one of the three tanneries in Medina and Fes that continues to use organic materials, a method that is dying out as modern tanneries use chemical processes. Waste products all go to the same place, the Sebou river system, which also gathers all the city's untreated water and other local industrial waste.


Radioactief afval bedreigt Belgisch drinkwater

De Nederlandse maatschappij Brabant Water waarschuwt BelgiŽ geen radioactief afval op te slaan in de Kempense grond. Op termijn zou het een gevaar betekenen voor de volksgezondheid.

Link


Living on Nicaragua's refuse dump

Outside the capital of Nicaragua, Managua, is one of the biggest land-fill sites in the Americas, generated by the one million residents, about a quarter of the entire population of the country.


Radio - Luiers inzamelen levert milieuwinst op

Niet alle gemeenten zamelen luiers gescheiden in. De gemeente Den Bosch bijvoorbeeld, twijfelt aan de positieve milieu-effecten.  Volgens luierverwerker Orgaworld is de milieuwinst wel degelijk aangetoond.

Download MP3


Bijeenkomst PCB-vervuiling Delft

Niet alleen hun tuintjes moeten worden afgegraven, maar alle vervuilde grond moet weg. Dat vinden de bewoners van de Delftse wijk Koningsveld, die op giftige grond wonen. Een informatiebijeenkomst gisteravond kon de onrust bij de bewoners maar ten dele wegnemen.


Methaanetende bacteriŽn zorgen voor afname broeikasgas wereldwijd

In 2005 werden in een Nederlands veengebied methaanetende bacteriŽn gevonden die in symbiose leven met veenmossen. Onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen, de Universiteit Utrecht en het NIOZ hebben nu aangetoond dat deze symbiose voorkomt over de hele wereld. De bacteriŽn consumeren een groot deel van het geproduceerde methaan, waardoor de methaanuitstoot in veengebieden wereldwijd wordt verlaagd. De onderzoekers publiceren daarover in Nature Geoscience van 22 augustus 2010. Hoogvenen bevatten wel 30 procent van alle koolstof op aarde en leveren een belangrijke bijdrage aan de uitstoot van methaan. Een groot deel van het moerasgas wordt echter ter plekke geconsumeerd door in en op de veenmossen levende methaanbacterien. Met behulp van stabiele isotoop studies werd aangetoond dat methaanetende bacteriŽn het gas omzetten in CO2 , waarna het mos dat vervolgens weer inbouwt in biomassa (vetzuren en chlorofyl). Zo zorgt de symbiose dat het broeikasgas niet in de atmosfeer terecht komt.


Geluidsscherm Randstadrail wekt irritatie bewoners

Geluidsoverlast blijft de gemoederen bezighouden in Lansingerland. Aan de ene kant van de gemeente wekt de herrie van de hsl constante ergernis op, aan de andere kant zijn nu geluidsschermen tegen herrie van de Randstadrail bron van irritatie. Bewoners van de nieuwbouwwijk Westpolder in Berkel en Rodenrijs zijn niet blij met het scherm dat deze week is opgetrokken.


Zorgt Harlinger college voor frisse wind?

Vandaag wordt de vraag beantwoordt: Waait er een frisse wind in Harlingen? Bij de laatste raadsverkiezing brachten veel Harlingers hun stem uit op Frisse Wind, de partij die tegen de afvaloven is.


Business: A Fight for a Mountaintop


Radio - Ondergrondse CO2-opslag

Zijn rapport over ondergrondse CO2-opslag waarin hij concludeerde dat die nog te risicovol is, werd door zijn opdrachtgevers de ministeries van VROM en EZ onterecht als "ondeugdelijk" weggezet. Hoe kijkt geoloog Peter van der Gaag terug op deze affaire die in 2009 speelde? Een gesprek over wetenschappelijke onafhankelijkheid en het pluggen van duurzame oplossingen voor milieuproblemen.

Download MP3


The Other US Eco Disaster: Mountain Top Removal

A multi-award winning film, Mountain Top Removal documents one of the greatest environmental and human rights catastrophes in American history. In the coalfields of Appalachia, West Virginia, individuals, families and entire communities are being driven off their land by flooding, landslides and blasting resulting from mountain top removal coal mining. A film by two-time EMMY winner Michael Cusack O'Connell.


Moscow's face a gas mask, poisoned air has city choking

Almost nine hundred wildfires are now raging across Russia, with a dense layer of smog thickening around Moscow. Dozens of flights have been unable to take off due to poor visibility, with many others diverted to alternative destinations. Face masks are being worn all over the capital as Muscovites struggle with the haze.


TEDxCreativeCoast - Murray Wilson - eWaste and the Social Landfill


Milieuvriendelijke tips

Milieuvriendelijke tips voor het verwijderen van mieren, vliegen, kakkerlakken etc. Met heel gewoon spul uit je keukenkastje.

Link

Amber Kesseler


Witte asbest wereldwijd verbieden

Prof. Lex Burdorf, asbestdeskundige van het Erasmus MC, steunt een wereldwijd verbod van witte asbest, omdat dit materiaal nog gevaarlijker is dan tot dusver werd aangenomen. Witte asbest is verboden of beperkt toegestaan in ruim vijftig landen, inclusief die van de Europese Unie. Het materiaal mag nog wel worden gebruikt in China, India, Rusland, BraziliŽ en veel ontwikkelingslanden. In Nederland mocht asbest tot 1993 worden benut, onder meer bij de scheepsbouw in Rotterdam. Ook daken en rioolbuizen zijn jarenlang van dit mineraal gemaakt.

Link


Beitszuur legde zuivering Smilde plat

De waterzuiveringsinstallatie in Smilde is vorige week waarschijnlijk vervuild met beitszuur. Dat blijkt uit laboratoriumonderzoek van waterschap Reest en Wieden. De installatie werd vorige week stilgelegd, omdat de bacteriŽn in het slib waren gedood door een sterk zuur. Deze bacteriŽn zijn nodig om het afvalwater te zuiveren. Het waterschap gaat er vanuit dat beitszuur dit veroorzaakt heeft, omdat een hoge concentratie van metalen is gevonden. 'Dit gooi je niet in een riool, je hebt zeker drie kuub van dit zuur nodig om dit resultaat te bereiken,' zo zegt Inge van der Velde van reest en Wieden. Het zuur is geneutraliseerd door een andere stof toe te voegen. Het waterschap draait voor de kosten op. Ze schat dat op een bedrag van tien- tot vijftienduizend euro. Waar het zuur vandaan komt, is niet bekend. In maart had de waterzuiveringsinstallatie in Smilde ook al te maken met dood slib door een ernstige vervuiling. Sinds vrijdag draait de installatie weer.


Story of Stuff, volledige versie; hoe dingen werken, over dingen

Helder uiteengezet hoe we met onze produktie en spullen omgaan. Een overzicht dat duidelijk maakt dat het zo niet verder kan. 21 minuten inzicht. De video is intussen door ruim 1 miljoen mensen bekeken...

Amber Kesseler


Dual Survival - Don't Drink the Water


Wat BP probeert te verbergen

Dit zijn de beelden van de olieramp die je niet zult zien via de main stream media. Ook Nederlandse media blijven helaas in gebreke.....

Link


Is the Prius Eco-Friendly, or Ego-Friendly? - Dan Ariely


Green is the colour of money

As environmentalism becomes mainstream, corporations and well funded environmental organizations work hand in hand to divert the public's efforts into market driven solutions. With runaway climate change looming in the horizon, we must ask ourselves what are the tactics we are going to use to stop the destruction and take us beyond symbolic gestures.

Geert


TV - Braziliaanse politie gaat strijd aan met illegale houthandelaren

Speciale politieteams en zelfs het leger gaan in de Braziliaanse oerwouden de strijd aan met illegale houtkap en mijnbouw. Onder grote internationale druk zet president Lula zware middelen in om het Amazonegebied, de longen van de planeet, te beschermen. Dit gaat ten koste van de lokale bevolking die leeft van de clandestiene houthandel. Een reportage vanuit het hart van het Amazonegebied.

Link


Een UK bedrijf betaalde steekpenningen om Irakees giftige
brandstoftoevoegingen te verkopen

De vroegere voorzitter van de Raad van Bestuur van een Brits chemisch concern loopt het risico uitgeleverd te worden aan de VS. Het bedrijf heeft toegegeven een miljoen dollar aan steekpenningen aan officials te hebben betaald om giftige brandstoftoevoegingen te verkopen aan Irak.

Link

Pieter Tau


Overlevingskans vechters groter

De overlevingskansen van kankerpatiŽnten worden in belangrijke mate bepaald door hun psyschische toestand. Dat zegt hoogleraar Adriaan Honig vandaag in een interview met de Volkskrant.

Link


Keiser Report Teaser: Ecological Holocaust Cover-up


Toxische metalen in walvissen is een bedreiging voor de mensheid

In het voedsel van de potvis, zelfs op de meest afgelegen plekken in de oceaan, heeft zich een verbazingwekkende hoeveelheid toxisch en zwaren metalen opgehoopt, beweren Amerikaanse wetenschappers.

Link

Anneke


CO2 -opslag overvalt gemeenten

Nuchter maar vol vragen. Zo reageren de inwoners van Boerakker, Sebaldeburen en Eleveld op hun nominatie voor ondergrondse opslag van CO2.

Link


Vissers gecertificeerd als vuilnisman op zee

Elf vissersschepen uit de Harlinger haven werden vrijdagmiddag gecertificeerd als vuilnisman op zee. Zij doen mee aan het 'Fishing for Litter' project. De vissers halen zwerfvuil dat op de Waddenzee of Noordzee wordt aangetroffen aan boord en bengen deze bijvangst in big-bags aan land. Vissersschepen krijgen reglmatig zwerfvuil in hun netten. Vroeger ging dat direct weer over boord, maar de gecertificeerde vissersschepen brengen het nu aan wal. Het afval wordt door gespecialiseerde bedrijven verwerkt en gemonitord. Dat is weer nuttig om het probleem van het zwerfafval op zee internationaal op de agenda van overheden te houden. Inmiddels werken 81 schepen van 12 havens mee aan het Fishing for Litter project. Zij halen samen jaarlijks 300.000 kilo afval uit zee.


Waterkwaliteit in extreem troebele Waddenzee eindelijk goed in kaart te brengen

Het monitoren van waterkwaliteit in de Waddenzee en andere extreem troebele gebieden met optische remote sensing (via satellietbeelden) is veelbelovend. Hiermee kunnen we - bij onbewolkt weer- een paar keer per week een overzichtskaart van de waterkwaliteit in het hele gebied maken en zo gemakkelijk veranderingen opmerken. Dit concludeert Annelies Hommersom in haar onderzoek waarop ze 28 juni promoveert aan het Instituut voor Milieuvraagstukken van de VU. Afgelopen zomer werd de Waddenzee toegevoegd aan de UNESCO World Heritage List. Toeristen, mosselkwekers, biologen, iedereen wil dit prachtige gebied behouden. Daarom wordt regelmatig de waterkwaliteit gemonsterd: een hele opgave voor het grootste waddengebied in de wereld. Hommersom bestudeerde de mogelijkheden om waterkwaliteit te monitoren via de kleur, met optische remote sensing (satelliet) data.

Hoewel niet alle waterkwaliteitsparameters afgeleid kunnen worden uit optische satellietdata, geven deze data veel informatie over het onderwaterklimaat. De groene kleur van algen bijvoorbeeld, en troebelheid kunnen relatief gemakkelijk worden gemeten met optische satellieten. Algen op hun beurt kunnen gebruikt worden als maat voor vermesting, terwijl een lage troebelheid belangrijk is voor planten en vis. Daarnaast hebben satellietdata een hoge ruimtelijke resolutie, wat monitoring vergemakkelijkt. Om satellietdata voor het monitoren van waterkwaliteit te kunnen gebruiken, moesten eerst de (specifieke) optische eigenschappen van de stoffen in het water bekend zijn. Deze eigenschappen werden, samen met de kleur van het Waddenzeewater, gemeten tijdens veldwerkcampagnes op zee en bleken uiterst variabel te zijn als gevolg van getijden, seizoenen, het weer en een hoge ruimtelijke heterogeniteit. Nu inzicht is verkregen in de optische eigenschappen van de Waddenzee is het gebruik van optische remote sensing data mogelijk.

Hommersom testte vervolgens twee typen optische modellen. Het ene model kon de concentraties van bijvoorbeeld algen weergeven; er is alleen meer validatie-onderzoek nodig om te kijken hoe nauwkeurig het is. Hoewel het andere model geen precieze concentraties geeft bleek heel goed de veranderingen in waterkwaliteit zichtbaar te kunnen maken.


Pollution - motivational speech

The Message of the film "On Deadly Ground" made in a speech by Steven Seagal

How many of you out there have heard of alternative engines? Engines that can run on anything from alcohol to garbage and water? Or carburetors that can get hundreds of miles to the gallon? Or electric or magnetic engines that can practically run for ever?  You don't know about them because if they were to come into use, they'd put the oil companies out of business. The concept of the internal combustion engine has been obsolete for fifty years. But because of the oil cartels and corrupt government regulations we, and the rest of the world, have been forced to use gasoline for over one hundred years.

Big business is primarily responsible for destroying the water we drink, the air that we breathe and the food we eat. They have no care for the world they destroy. Only for the money they make in the process. How many oil spills can we endure? Millions and millions of gallons of oil are now destroying the oceans and the many forms of life it supports. Among these is plankton, which supplies 60 to 90 percent of the earth's oxygen, which supports the entire marine eco-system which forms the basis of our planet's food supplies. But the plankton is dying. I thought well, let's go to some remote state or country, anywhere on earth. But in doing a little research I realized these people brought their toxic waste all over the world. They basically control the legislation, and in fact they control the law. The law says that no company can be fined over $25,000 a day. For a company making $10 million a day by dumping lethal toxic waste into the ocean it's only good business to continue doing this.

They influence the media so that they can control our minds. They make it a crime to speak out for ourselves. And if we do so, we're called conspiracy nuts. We're laughed at. We're all angry because we're all being chemically and genetically damaged, and we don't even realize it. Unfortunately this will affect our children. We go to work each day and right under our noses we see our car and the car in front of us spewing noxious and poisonous gasses that are cumulative poisons. These poisons kill us slowly, even when we see no effect. How many of us would have believed if we were told twenty years ago that on a certain day we wouldn't be able to see fifty feet in front of us? That we wouldn't be able to take a deep breath because the air would be a mass of poisonous gas? That we wouldn't be able to drink out of our faucets, that we'd have to buy water out of bottles? The most common and God given rights have been taken away from us. Unfortunately the reality of our lives is so grim nobody wants to hear it.

Now I have been asked what we can do. I think we need a responsible body of people that can actually represent us rather than big business. This body of people must not allow the introduction of anything into our environment that is not absolutely biodegradable or able to be chemically neutralized upon production. And finally, as long as there is profit to be made from the polluting our earth, companies and individuals will continue to do what they want. We have to force these companies to operate safely and responsibly, with all our best interests in mind, so that when they don't we can take back our resources and our hearts and our minds to do what's right.


Schonere lucht in steden dankzij elektrische scooters

Oudere benzinescooters zijn bijna twintig keer viezer dan de nieuwe e-scooters, blijkt uit onderzoek van Milieu Centraal. Elektrische scooters belasten het milieu een stuk minder omdat ze geen directe uitstoot van schadelijke stoffen veroorzaken.

Benzinescooters zijn de laatste jaren zuiniger en schoner geworden. Wie een echt milieuvriendelijke scooter wil, kiest echter voor elektrisch. Beter voor de luchtkwaliteit ťn beter voor het klimaat. De uitstoot van CO2 is namelijk minimaal; gemiddeld 34 gram CO2 per kilometer ten opzichte van bijna 100 gram per kilometer bij een tien jaar oude benzinescooter. Vooral voor de luchtkwaliteit scoort de elektrische scooter hoog: deze stoot 0,010 gram fijnstof uit per kilometer, een tien jaar oude benzinescooter 0,2 gram en een nieuwere 0,011. Dit lijkt misschien weinig, maar de schadelijkheid van fijnstof is zo groot dat een kleine hoeveelheid hiervan de luchtkwaliteit al sterk kan verslechteren. Smogvorming door de uitstoot van vluchtige organische stoffen vermindert zelfs met een factor 90 tot 900.

Met de scooter wordt veel in steden gereden, waar de uitlaatgassen direct ingeademd worden door mensen op straat. De e-scooter stoot geen schadelijke stoffen uit tijdens het rijden zelf. Die komen alleen vrij bij de elektriciteitsopwekking in de energiecentrale. Deze uitstoot komt via hoge schoorstenen niet in de buurt van mensen en wordt snel verdund.

De elektrische scooter kost inmiddels net zoveel als de benzinescooter in aanschaf, maar is goedkoper in het gebruik. De nieuwprijzen van een e-scooter liggen tussen de 1300 en 2300 euro, een gemiddelde nieuwe benzinescooter kost 1950 euro. In het gebruik is de elektrische scooter bijna vier keer zo voordelig. Op een afstand van 3000 km per jaar scheelt dat meer dan 100 euro. Een elektrische scooter kan zo'n 40 tot 80 kilometer rijden voordat de accu leeg is. De e-scooter maakt tijdens het rijden bijna geen geluid.


LCD televisie-afval 'zou bacteriŽle infecties kunnen voorkomen'

De snelst groeiende afvalhoop van de EU zou binnenkort ziekenhuisinfecties kunnen helpen bestrijden, aldus wetenschappers van de York Universiteit. Onderzoekers van de scheikundige afdeling hebben een manier ontdekt om polyvinyl-alcohol (PVA) om te zetten in een anti-microbiŽle substantie die infecties als Escherichia coli (bacterie in dikke darm, die zorgt voor vertering van voedsel - nvdv) en sommige stammen van staphylococcus aureus kan vernietigen. PVA is het scheikundig hoofdbestanddeel van televisietoestellen met een vloeibaar-kristal scherm (LCD,   liquid christal display). Eerder had het Yorks onderzoeksteam reeds een systeem gevonden om PVA van televisieschermen te recupereren door het te verwerken tot een stof die geschikt weefselondersteunend zou kunnen zijn bij de regeneratie van lichaamsdelen. Deze stof sluit namelijk goed aan bij het menselijk lichaam. Ze zou ook in pillen en verbandmiddelen kunnen gebruikt worden, gemaakt om medicijnen naar bepaalde lichaamsdelen te sturen.

Link

Nelle Busschots


Amsterdam in juridisch moeras in Trafigura-zaak

In de Trafigura-zaak die morgen verdergaat, draait het om de vraag of de Amsterdamse verwerker APS giftig afval mocht terugpompen naar de Probo Koala. Een specialiste in de milieuwetgeving ontdekte tegenstrijdige regels.

Link


Ook plankton, de basis van de voedselketen, is in gevaar maar de meeste politici denken alleen aan de begroting

Maar liefst 800.000 mensen keken zondagavond naar de slotuitzending van de Beagle - bekijk 'm hier. Na 35 weken werd de optelsom gemaakt van alle ervaringen van de reis, en antwoord gegeven op de vraag hoe het nu is gesteld met de aarde en wat we kunnen doen om natuurlijke systemen in evenwicht te houden.

De conclusie: alleen CO2-uitstoot aanpakken is onvoldoende. Op aarde hangt alles met alles samen, dus moet er een groots aanvalplan komen waarin ook andere cruciale factoren, zoals het verlies van biodiversiteit en oceaanverzuring, worden meegenomen.

Link

Chemicus Ed Overton van Louisiane State University over de olieramp

''Ook plankton, de basis van de voedselketen, is in gevaar. De zwarte pelikanen die we dagelijks op beelden zien, zijn dus nog niets vergeleken met wat er in de wereld onder water staat te gebeuren''

Link

Ron Slaats


Studies naar overlast Schiphol consequent verdraaid

Studies naar de overlast die Schiphol veroorzaakt worden zo aangepast dat niets groei van de luchthaven in de weg staat, aldus onderzoekers van de TU Delft.

Link

Ditta


BP sucks - BP parodie op twitter

Safety is our primary concern. Well, profits, then safety. Oh, no — profits, image, then safety, but still — it’s right up there

We're paying Google a lot of money to make sure you only have access to the best possible info on the oil spill: our info.

Link | Link2


Guardians of the oceans

Human activity is challenging our oceansī ecosystems. Overfishing, pollution, coastal degradation and other threats are putting thousands of marine species under threat. European researchers are searching the depths to understand the risks, so that they can provide better solutions.


Milieuramp Probo Koala moet mensenrechtenzaak worden

Het gifschandaal rond de Probo Koala, waarbij in Ivoorkust vermoedelijk zestien doden vielen, moet voor het Europees hof voor de Rechten van de Mens worden gebracht. De milieuschade in Ivoorkust is zo omvangrijk dat van schendingen van mensenrechten sprake is.

Link


Chronische stress en luchtvervuiling

Wetenschappers bekeken de link tussen chronische psychosociale stress en een toenemende gevoeligheid voor ongewenste fysiologische effecten aan de ene kant en de blootstelling van vervuilde lucht aan de andere kant. Er is epidemiologisch bewijs om deze hypothese te ondersteunen, maar het is moeilijk om het complexe geheel van blootstellingseffecten, stressoren en mechanismen achter de verschillende vormen van gevoeligheid te ontrafelen. Een nieuw laboratoriumonderzoek beschrijft verschillende reacties op luchtvervuiling bij gestresste en ongestresste ratten. Ze ondersteunen het epidemiologische bewijs dat chronische stress de reactie van de luchtwegen op luchtvervuiling kan veranderen. [EHP 118:769–775; Clougherty et al.] Het onderzoeksprotocol kan een studie-ontwerp leveren voor toekomstige, gecontrolleerde experimenten bij het zoeken naar psychosociale factoren en omgevingsfactoren.

Link


Is dit het einde van de zee: plastic soep in oceaan

In de Stille oceaan drijft een enorme plastic soep die de omvang heeft van tweemaal de Verenigde Staten. Dat is niet alleen een ramp voor dieren, maar ook voor onze eigen gezondheid.

Link

Maaike


Verkeer-gerelateerde luchtvervuiling en QT interval

Acute blootstelling aan omringende luchtvervuiling wordt geassocieerd met hartproblemen, vaak binnen enkele uren na blootstelling. De weerslag van gevolgen binnen de bevolking hangt af van een aantal factoren, inclusief genetische verschillen. Baja et al. (pag. 840) onderzochten de relatie tussen luchtvervuiling en hartslag - gecorrigeerd QT-interval (QTc) -, een elektrocardiografische teller van de repolarisatie (het verschijnsel dat de binnenzijde van het celmembraan van een zenuwcel weer negatief wordt ten opzichte van de buitenzijde) met betrekking tot de orgaanholten.

Het onderzoek werd gedaan onder een groep van 580 mannen van het Normative Aging Study cohort (mannen van dezelfde leeftijd of in ieder geval gegroepeerd in bep. leeftijden). Zij onderzochten ook of de relatie (luchtvervuiling/hartslag) was gewijzigd door bep. kenmerken van de deelnemers en genetische verschijningsvormen gerelateerd aan oxidatieve stress. De auteurs rapporteren dat verhoogde blootselling aan zwarte koolstof , voorafgaand aan de beoordeling, werd geassocieerd met een verhoogde QTc. Significante verhogingen van QTc werden niet geassocieerd met stikstofdioxide, koolmonoxide, deeltjes van 2.5 Ķm in diameter , zwaveldioxide of ozon. De relatie tussen QTc en zwarte koolstof was sterker onder deelnemers met suikerziekte, zwaarlijvigheid, niet-rokers, en deelnemers met een hogere genetische gevoeligheid. De auteurs concluderen dat verkeer-gerelateerde luchtvervuiling mogelijk het QTc onder diabetici, zwaarlijvige en niet-rokende ouderen verhogen en dat het aantal genetische varianten gerelateerd aan oxidatieve stress dit effect vergroten.

Link

Dennis Morrien


Niet het terrorisme, de H1N1 maar BP de grootste bedreiging

Hier zijn ze: de foto's van de olieramp die u niet mag zien

Link

--

En dacht je dat er iemand van BP in de gevangenis zal komen? Nee multinationals staan boven
de wet, zeker in de VS.....de grootste gevaren voor de mensheid zitten dichtbij huis, niet in een schurkenstaatje dat toevallig olie bezit of strategisch ligt. We maken ons druk om straaterroristen, griepvirussen, de AOW, hypotheekaftrek maar de echte problemen worden veroorzaak door een gewetenloze industrie (big oil, big money, big pharma, big fastfood, big food en big gentech) die dagelijks onze voeding, milieu en de volgende generaties vergiftigd met haar handelswaren. Koop hun produkten en
houd deze toxische kartels in leven. De echte boeven komen er nog altijd mee weg.....

Ron


The Truth About Multinational Corporations

Deel 2


Jonge koralen in gevaar door geluidsvervuiling

Alsof het allemaal nog iet erg genoeg is, krijgen koralenriffen naast watervervuiling, visvangst door middel van dynamitisering, opwarming van de aarde en verzuring van de oceanen, ook nog eens een nieuwe bedreiging te verduren – die van geluidsoverlast.

Link

Nelly Busschots


Angsten vanwege de mijn nemen toe terwijl verontreinigende stoffen naar Kakadu stromen

Miljoenen liters radioactief water uit de Ranger uraniummijn zijn in de internationaal bekende en op de World Monuments staande wetlands in Kakadu National Park gestroomd.

Link

Constans Kootstra


88 gifstoffen aangetroffen in de rivieren van Madrid

Eeen onderzoeksteam van IMDEA, het Madrileens Instituut voor voortgezette studies en de Universiteit van Almeria hebben de aanwezigheid bevestigd van 88 gifstoffen in rivierwater rond Madrid. Deze stoffen, waarvan de meeste komen van persoonlijke verzorgingsmiddelen en geneesmiddelen, worden tot afvalwater verwerkt en voor een groot deel gebruikt als watervoorziening voor planten, maar er blijven belangrijke sporen achter die gedetecteerd zijn in rivierwater. De rivieren in de regio van Madrid bevatten tenminste 88 gifsoorten volgens een studie uitgevoerd door wetenschappers van IMDEA en de Universiteit van Almeria (UAL), zoals gepubliceerd in de laatste uitgave van Journal of Enviromental Analytical Chemistry. "Afvalwater voor irrigatie van planten faalt volledig door de aanwezigheid van veel huishoudelijke produkten, zoals biociden en geurstoffen in cremes, tandpasta, shampoo enz. Als gevolg belanden deze stoffen in het milieu", aldus Amadeo R. FernŠndez-Alba, mede auteur van de studie en hoogleraar in de chemie aan de UAL.

Link

Pieter Tau


The Most Depressing Graduation Speech Ever

Instead of providing encouragement for the graduates of the University of Tennessee, Al Gore takes the opportunity to promote his doomsday global warming scenarios.


Water vervuild door aanleiding gasleiding

Het water in het Rivierengebied is vervuild door de aanleg van een grote gasleiding. Dat zegt Waterschap Rivierenland in Tiel.

Link

Maaike


Even Jaws Fears an Oil Spill

The recent British Petroleum oil spill in the Gulf of Mexico poses a severe threat to several species of sharks in the region. Wildlife expert and CBS News special correspondent Jeff Corwin reports.


Angry Obama Vows Shakeup of Rig Regulation

President Barack Obama is venting his anger over the Gulf Coast oil spill -- and ordering an overhaul of how offshore wells are regulated.


TV - Trafigura heeft de chemische kluit belazerd.....

Zij vervoerden het afval van het schip de Probo Koala vier jaar geleden: een groep Ivoriaanse chauffeurs bekent voor het eerst dat ze voor olieconcern Trafigura valse verklaringen hebben ondertekend. Volgens de mannen mochten ze bijvoorbeeld niet zeggen dat ze ziek zijn geworden van het afval.

Link


Olievlek al veel verder dan vermoed: smurrie nu ook aangespoeld
op Florida Keys

BP en Amerikaanse overheid misleiden publiek over impact van deze ramp" volgens toxicoloog  en expert in olievervuiling.

Link


BP's succes(je) tegen olielek meteen overschaduwd door nieuw drama

Wetenschappers hebben gevonden waar het verschil in olie (volgens BP lekt 800.000 liter per dag, maar het is tot 14 keer meer) zich bevindt: in bijzonder giftige oliewolken die niet naar de oppervlakte stijgen door de chemicalieŽn die BP gesproeid heeft.

Link

Maaike


Aangifte tegen Trafigura om chauffeurs

Greenpeace heeft aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie tegen olieconcern Trafigura wegens het beÔnvloeden van getuigen en valsheid in geschrifte. Volgens de milieuorganisatie zou een groep Ivoriaanse chauffeurs bij haar aan de bel hebben getrokken omdat ze met Trafigura overeen zouden zijn gekomen dat ze bijvoorbeeld niet mochten zeggen dat ze ziek zijn geworden van het afval dat ze voor het bedrijf zouden
hebben vervoerd.

Link


Peter Maass on Crude World: The Violent Twilight of Oil


Congress grills BP's practices


Oil on their Hands: BP in blame game over worst US eco disaster ever

Oil keeps gushing from a deep-water well, adding to the catastrophic slick flowing into the Gulf of Mexico. Meanwhile, a Senate hearing into the disaster has seen oil company executives blaming each other. US president Barack Obama has voiced his frustration at the response to what is feared could be the country's worst-ever environmental accident.


Met dioxine vervuilde partij mais was getest

"De met dioxines besmette biologische mais is voor het transport uit Oekraine vertrok door een Nederlands labo getest. Het staal voldeed daarbij aan de norm voor dioxine", klinkt het bij TrusQ.

Link

Maaike


Luchtvervuiling bevordert hart- en vaatziekten

Blootstelling aan luchtvervuiling in de vorm van fijnstof geeft een verhoogde kans op het optreden van hart- en vaatziekten bij risicogroepen.

Link

Jan Slemmer


Grootste milieuramp ooit en niemand heeft het gedaan

BP, Transocean en Halliburton wimpelen schuld olie(v)lek op elkaar af tijdens VS-Senaatszitting

Link

Maaike


Mannen uit Strijen en Rotterdam hebben oplossing voor olievervuiling

Twee mannen uit Strijen en Rotterdam denken een simpele oplossing te hebben om de olievervuiling in de Golf van Mexico te bestrijden. Ze hebben een goedje ontdekt dat wel de olie absorbeert maar niet het water.


Spain remembers 2002 oil spill

The Spanish coast is still recovering from a 2002 oil tanker accident. CNN's Ivan Watson reports.


Oil Spill Threatens Wetlands' Ecosystem

If the oil spills were to hit Terrabonne Bay's wetlands in Louisiana, the environmental impact could be a catastrophe for the species living there.


La. Fishermen Frustrated With Oil Containment


'Big Oil wants its way,' Dem says


Oil Rig Worker: 'I Can't Sleep at Night'

In an interview on PBS Newshour, Chis Choy, an oil rig worker who escaped last month's disaster in the Gulf of Mexico explains what happened on the night of the explosion. He has filed a lawsuit against Transocean, the rig's operator.


Nabij IRE in Fleurus komen te veel radioactieve stoffen vrij

Tijdens de productiefase stijgt de radioactiviteit fors tot op zo'n honderd meter van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE) in Fleurus, schrijft la Nouvelle Gazette van Charleroi vandaag.

Link


Watersporters Delfshaven vechten tegen zwerfvuil


Jeremy Jackson: How we wrecked the ocean


Gegevens schadelijke stoffen olieraffinaderijen moeten openbaar

De Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond moet de concentraties van schadelijke stoffen openbaar maken die vier olieraffinaderijen uitstoten. Dat heeft de Raad van State op 4 mei 2010 bepaald in een zaak die Stichting Natuur en Milieu in 2007 tegen de dienst heeft aangespannen. Het gaat om de olieraffinaderijen van BP, Esso, Shell en Kuwait Petroleum Europoort.

Link


Drill baby drill or spill baby spill?

On April 20, an explosion on a BP contractor's drilling platform in the Gulf Coast caused an oil spill that has produced 1.6 million gallons of spilled oil. The incident has caused a debate over the pros and cons of offshore drilling. Many critics are saying that the federal government didn't respond quick enough to "Obama's Katrina". While others are wondering where the "drill baby drill" Republicans are now?


SAS Spring 2010 - Impacts of E-Waste in Ghana


Toxic Garbage Island


Milieucriminaliteit: Moord op termijn

Die onderschatting van het effect van milieucriminaliteit ziet Lindemulder in veel landen ook terug in de strafmaat voor zulke vergrijpen. „Je kunt deze vorm van georganiseerde misdaad in ernst, aard en omvang vergelijken met internationale drugs- en wapenhandel. De daders zijn gevaarlijke criminelen, die zich verrijken, slachtoffers maken, en zich zelfs schuldig maken aan liquidaties. Toch zijn de straffen voor milieudelicten vergeleken met de illegale winsten erg laag, en moet er voor een veroordeling vaak een direct verband worden bewezen tussen het milieuvergrijp nu, en de schade die mens en milieu daar in de toekomst van oplopen.

Link


Pauw & Witteman - Lek olieplatform kan leiden tot grote ramp

Nog steeds lekt er olie uit het olieplatform dat vorige week zonk na een explosie in de Golf van Mexico. Wierd Koops, hoogleraar calamiteitenbestrijding op het water, vertelt waar dit toe kan leiden en hoe een grote milieuramp is te voorkomen.


Gruwelijke kernramp Mayak: milieuholocaust in Oeral

Wie heeft er gehoord van de tweede ergste nucleaire tragedie uit de geschiedenis in het Russische Mayak in 1957?

Link

Ellen


Going Green? Eat Lionfish

Worried about the devastating impact of lionfish on commercial fisheries and coral reef health, a growing movement of conservationists, scuba divers and chefs are trying to convince Americans to eat their way out of this environmental disaster.


Chem-drops: Gas drilling poisons water, lives in US city of Dimock

An increasingly widespread method of extracting natural gas from the earth is being blamed for leaving whole communities in the U.S. without clean drinking water. The process, called 'fracking', involves millions of gallons of water mixed with chemicals and sand being pumped deep underground. The consequence is the release of trapped natural gas. While financially it may be a major breakthrough for the massive energy companies involved, the people living near the plants are afraid of what now comes out of their tap.


Tegenstrijdige gezondheidsadviezen wat betreft het inademen
van vulkaan deeltjes

Wetenschappers hebben tegenstrijdige adviezen in omloop gebracht over gezondheidsrisico's door de vulkaanstof die neergedaald is in Schotland.

Link

Cindy Oppers


Oil From Wreck Blights Sanctuary

Globules of oil believed to be from a Chinese ship that slammed into Australia's Great Barrier Reef are washing up on a nearby wildlife sanctuary, officials said on Wednesday in the latest environmental fallout from the crash.


Recycled tires turned into fuel, metal


Australia: great barrier reef threatened

A cargo crash stranded off Australia pours oil, threatening the Great Barrier Reef....


Waterkwaliteit en gezondheid ecosysteem beter meten

Chemische stoffen die worden afgevoerd door rivieren belanden uiteindelijk via onze delta’s in zee. Hierdoor staan ecosystemen in delta- en kustwateren wereldwijd onder druk. Hoe staat het met de gezondheid van deze ecosystemen en de planten en dieren in deze ecosystemen? Deltagebieden en voorliggende kustzones zijn gebieden met groot ecologisch en economisch belang, en dus van groot belang voor het welzijn van de mens. Het is daarom cruciaal om die ecosystemen gezond te houden. Dit zegt hoogleraar Ecotoxicologie van delta- en kustwateren Dick Vethaak 1 april in zijn oratie ‘Zo gezond als een vis’ aan de Vrije Universiteit.

Vethaak belicht beproefde en nieuwe onderzoeksstrategieŽn en meetmethoden die voor het evalueren van de waterkwaliteit en ecosysteemgezondheid in delta- en kustwateren gebruikt kunnen worden. Hierbij krijgen de voornaamste nieuwe probleemstoffen voor de komende decennia speciale aandacht. Vethaak houdt een pleidooi voor een nauwere samenwerking van het vakgebied ecotoxicologie met andere vakgebieden, met name de ecologie, medische biologie en milieueconomie.

Er zijn tekenen dat de chemische kwaliteit van het oppervlaktewater langs de kust en in estuaria de laatste jaren beter is geworden. Zoals afnemende problemen met vermannelijking (imposex) van slakken veroorzaakt door de giftige stof TBT (tributyltin), en leverkanker bij platvis veroorzaakt door kankerverwekkende PAK’s (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen). Maar wordt het milieu wel schoner? Vroeger, in de jaren 60 en 70, waren de concentraties van deze chemische stoffen (metalen, pesticiden, DDT, PCB’s) in het milieu zeer hoog. Tegenwoordig zijn het vooral lage concentraties die, in combinatie met andere stoffen, subtielere effecten sorteren. Ook duiken ‘nieuwe’ stoffen op, zoals gebromeerde vlamvertragers en geperfluoreerde verbindingen

Hoe goed is de milieukwaliteit in delta- en kustwateren werkelijk? En in welke mate tasten al deze chemische stoffen de gezondheid van dieren en ecosystemen aan? In plaats van het gebruikelijke onderzoek naar duidelijk waarneembare effecten van enkelvoudige stoffen, moet er aandacht komen voor de subtiele effecten van complexe mengsels van stoffen. Veldonderzoek en monitoring zijn daarom nodig om de aard en omvang van schadelijke effecten veroorzaakt door chemische stoffen in beeld te brengen. De vraag is: hoe meet je dit en wat zijn goede indicatoren?

Dick Vethaak is vorig jaar mei benoemd namens Deltares tot bijzonder hoogleraar Ecotoxicologie van delta- en kustwateren bij de Vrije Universiteit Amsterdam, Instituut voor Milieuvraagstukken. Met het instellen van de leeropdracht wordt de samenwerking tussen de VU en Deltares versterkt en de kennispositie van Nederland op dit gebied verbeterd.

Vrije Universiteit Amsterdam


Frisse lucht uit een doos

Een tiende van de energie die de mensheid verbruikt, gaat naar de verwarming en koeling in gebouwen. Een nieuw type luchtzuiveraar kan dat verbruik flink terugdringen, claimt een Amerikaanse hoogleraar in Kopenhagen. Dat zou wereldwijd miljarden euro’s en miljarden tonnen CO2-uitstoot kunnen schelen.

Link


Nieuw onderzoek naar opslag CO2 Barendrecht

De gevolgen van de geplande CO2-opslag onder de Barendrechtse wijk Carnisselande zijn onvoldoende in kaart gebracht. Dat zei chemicus Krijn de Jong zondagavond in het televisie-programma Zembla. Volgens de professor zijn er nog veel vraagtekens: De gehanteerde modellen zijn niet betrouwbaar en de rapporten zijn onvolledig. Volgens De Jong is er bijvoorbeeld nooit onderzocht wat er gebeurt als er op een windstille dag CO2 vrijkomt, terwijl de gevolgen volgens hem dan juist het grootst zijn.

Hij wees erop dat Barendrecht is omgeven door dijken, waardoor vrijgekomen CO2 nergens heen kan: De kans is heel klein, maar als er CO2 vrijkomt in een dergelijk dichtbevolkt gebied met 50.000 inwoners, zijn de gevolgen niet te overzien. Hij kreeg bijval van collega-wetenschapper Heleen de Coninck, die een Nobelprijs won met haar onderzoek naar CO2. Ze verweet haar collegas tunnelvisie: De gemeenschap die zich bezighoudt met onderzoek naar CO2-opslag bestaat uit een bonte verzameling van mensen uit de industrie, de overheid en de wetenschap. Het gaat om een homogene groep. Onzekerheden en nadelen worden steeds minder benoemd.

In de uitzending kwam ook naar voren dat een kritisch rapport over de CO2-proef in Barendrecht de Tweede Kamer nooit heeft bereikt. Dat zei de onderzoeker en schrijver van het rapport, Peter van der Gaag. Ondanks herhaalde oproepen van GroenLinks werd het rapport niet verstrekt. Bovendien gaf geoloog Van der Gaag toe dat hij kritische passages in het rapport moest schrappen van zijn opdrachtgevers bij het ministerie van VROM en Economische Zaken. Voormalig minister Cramer zei in Zembla dat er geen opzet in het spel is geweest. Tweede Kamerlid Kees Vendrik van GroenLinks heeft een debat aangevraagd over de CO2-proef. Hij wil opheldering van het demissionaire kabinet over de uitlatingen in het programma.

Bekijk de uitzending van Zembla


Oude koelkasten

“Misdadig”. “In de studio reageert SP-Kamerlid Poppe op de Kassa-reportage met de verborgen camera waarin een handelaar 150 kapotte koelkasten voor export naar Afrika aanbiedt: “Dit is misdadig. Deze handelaren maken winst over de ruggen van arme mensen met veel milieuschade tot gevolg. Ik noem dat afvalmaffia!”

Link

Geert


Iphone maakt produktiepersoneel ziek

Het dagblad de "Global Post" heeft de vervuiling van een fabriek onderzocht, die Apple en Nokia vervaardigd en die de giftige vloeistof n-hexane heeft gebruikt met inbreuk van de plaatselijke voorschrifen en gebruikt zonder veiligheids uitrusting. Ofschoon zeven huidige en vroegere medewerkers verklaarden, dat de chemische stof werd gebruikt bij het vervaardigen van "Apple" computerschermen weigerde "Apple" enig commentaar.

Link

Makozie


Indonesia's dirty river

A look at of the dirtiest rivers in the world, from which millions of people get drinking water. CNN's Anna Coren reports


Netwerk - Greenpeace voert actie tegen Nestlť

Milieuorganisatie Greenpeace voert in twintig landen waaronder Nederland een digitale actie tegen Nestlť, producent van onder andere Kit Kat. Nestlť gebruikt daarvoor namelijk foute palmolie, dat is olie van plantages waarvoor oerbossen worden gekapt. Daarbij komen op grote schaal orang-oetans om het leven. Andere producenten zijn al afgestapt van de olie, alleen Nestlť volhardt.

Link


Stort in Stille Oceaan zo groot als VS

Het grootste stort ter wereld ligt op de bodem van de Stille Oceaan en wordt steeds groter. De 'Great Pacific Garbage Patch' is de plaats waar ieder vergeten zakje, iedere lege fles en ieder stukje verpakking met de wind heen wordt gevoerd.

Link

Maaike


TV - Tegenlicht: De regenmakers: Het groene verzet in China

Documentaire van Floris-Jan van Luyn. Wat als de transitie niet harmonieus is, maar vol strijd en conflicten? (Coby van der Linde - Clingendael International Energy Programme). We zouden zo graag willen geloven dat de omschakeling van het fossiele naar het duurzame tijdperk harmonieus zal gaan verlopen. Maar het echec van de klimaattop in Kopenhagen geeft weinig hoop; daar is vooral gebleken dat de machtsverhoudingen in de wereld zijn veranderd. Een beter milieu en schonere energie zijn deel geworden van het internationale politieke machtsspel. Reden om aandacht te besteden aan de conflicten van de transitie. De Regenmakers is een onderzoeksjournalistieke documentaire over de teloorgang van het Chinese milieu, verteld in portretten van vier burgeractivisten die zich de ondergang van hun wereld niet langer willen laten aanleunen. Op de grens van heldenmoed en koppigheid vertellen deze vier eigenzinnige Chinese burgers - een vissersvrouw aan de oever van een vervuilde rivier, een rijstboerin onder de rook van een chemische fabriek, een herder aan een uitloper van een oprukkende woestijn, en een danseres in de schaduw van grootsteedse vuilverbranding - waarom zij, tegen de stroom in, de strijd durven aangaan met de nukkige en soms agressieve locale autoriteiten. In een film met de vier elementen als visuele leidraad, staan de vuile lucht van Changsha, het smerige water van de Qiantangrivier, het oprukkende zand van de Tenggerwoestijn en het verstikkende vuur van de vuilverbranding in Beijing symbool voor een strijd om het milieu die veel verliezers kent en weinig winnaars. De regenmakers toont de winnaars, en levert het bewijs: opkomen voor jezelf loont, zelfs in de dictatuur die China is.

Link


Radio - Gascontainers revisited

Nog steeds vallen er slachtoffers bij het openen van gegaste zeecontainers. Argos ging op bezoek bij twee van hen die in eerdere uitzendingen hun verhaal vertelden. Hoe gaat het nu met hen? Een verslag van levens getekend door methylbromide en fosfine.

Link


Vloeibaar gif

Zestien dorpen en steden in zes staten in het midden-westen van de Verenigde Staten hebben het Zwitserse bedrijf Syngenta aangeklaagd wegens het verontreinigen van drinkwater met het bestrijdingsmiddel Atrazine.

Link

Fred de Groot


Eco-auto's vervuilen 40 procent meer dan de norm

Geen enkele auto komt in aanmerking voor de groene premies van de overheid. Uit een Nederlands onderzoek bij 240.000 auto's blijkt dat milieuvriendelijke kleine en hybride auto's gemiddeld veertig procent meer verbruiken en vervuilen dan de Europese normen vereisen.

Link

Ellen


Air Pollution Himeji, JPN

It is ironic and sad that even after hosting and signing the Kyoto Protocol (Dec 1997) and the CQ3 in Denmark (Dec 2009) that unregulated outdoor burning of trash continues in Japan. The purpose of this site, by the Himeji Clean Air Society, is to focus attention on Himeji-City in Japan and the district of Senba where we reside. Of the hundreds of outdoor burn sites around HImeji, the Ichiban worst air polluter in our district of Senba is the Senbahontokuji (Shonen) Buddhist Temple. Video and photos dating from Dec 2008 to 2010 documents the public health and environmental hazard of this Temple. People all over densely populated Japan must daily endure some private individual, business or farmer burning garbage out doors!


What we could do with what we waste

Tristram Stuart talking about his book Waste at the Birmingham Book Festival


Greenpeace: Voices of change

Greenpeace: Voices of change. Shot on Canon 5dmkII from Philip Bloom on Vimeo.


Adviescommissie VROM bestempelt fout hout MaleisiŽ als duurzaam

Milieu en ontwikkelingsorganisaties zijn verbijsterd

Milieu- en ontwikkelingsorganisaties reageren geschokt op de verklaring van de Toetsingscommissie Inkoop Hout (TPAC) dat het Maleisische houtcertificeringssysteem voldoet aan Nederlandse duurzaamheidscriteria. In de toetsingsprocedure hebben diverse organisaties overtuigend bewijs aangeleverd dat er op wijst dat de bossen in MaleisiŽ niet duurzaam worden beheerd. Daarmee voldoet het Malesian Timber Certification Scheme (MTCS) niet aan de Nederlandse Inkoopcriteria. In de MTCS bossen is sprake van kaalkap en sociale misstanden. TPAC heeft verzuimd dit behoorlijk te verifiŽren in MaleisiŽ.

De Nederlandse overheid wil in 2010 al haar hout duurzaam inkopen. Daarvoor is een procedure opgetuigd voor de toetsing van bestaande certificeringssystemen. Die worden langs de Nederlandse meetlat van inkoopcriteria gelegd door TPAC. De acceptatie van MTCS is door de organisaties Greenpeace, ICCO, Milieudefensie, Nederlands Centrum voor Inheemse Volken (NCIV) en het Wereld Natuur Fonds met verbijstering ontvangen.'TPAC gaat volledig het schip in door het Maleisische MTCS-hout als duurzaam te bestempelen', zegt Hilde Stroot van Greenpeace, 'Kaalkap is in deze bossen aan de orde van de dag, met alle negatieve gevolgen van dien voor de biodiversiteit en voor de mensen die van deze bossen afhankelijk zijn.'

TPAC liep tijdens de toetsing al snel tegen verschillende problemen aan waaronder de grootschalige ontbossing in MTCS gecertificeerde gebieden. TPAC acht MTCS hier echter niet voor verantwoordelijk en laat de beslissing over het al of niet accepteren van MTCS hout nu over aan minister Huizinga van VROM. Los daarvan adviseert TPAC de minister om de ontbossing in MaleisiŽ in internationaal overleg aan de orde te stellen. Naast de ontbossing is er ook sprake van legio conflicten met inheemse volken in MTCS bossen. De Nederlandse criteria schrijven voor dat de inheemse bevolking toestemming moet geven voor houtkap op hun grondgebied, maar in de praktijk weten de mensen die in de MTCS bossen wonen vaak niet eens van de certificering af. Leo van der Vlist van het NCIV beschrijft de klachten die hij onlangs nog optekende: 'Zij zien hun bos verdwijnen of mogen hun eigen bos niet meer betreden, terwijl ze er voor hun bestaan van afhankelijk zijn. Dat TPAC het MTCS systeem nu duurzaam noemt is onbegrijpelijk.'

Omdat TPAC nauwelijks enig onderzoek heeft gedaan naar de praktijk van MTCS in de bossen van MaleisiŽ komen de milieu- en ontwikkelingsorganisaties deze maand met een eigen aanvullend onderzoeksrapport. De organisaties hebben minister Huizinga deze week verzocht haar besluit over MTCS aan te houden tot zij kennis heeft kunnen nemen van dit rapport.


TV - Van Moskou tot Moermansk

Jelle Brandt Corstius reist van Noord naar Zuid langs de grootste rivier van Rusland: de Wolga. Een tocht die voert langs relatief onbekende miljoenensteden als Moermansk, Volgograd, Dzerzjinsk, Nizjni Novgorod, maar ook bezoekt hij Moskou en Petersburg. Met thema's als vrouwen in Rusland, nieuwe censuur, het milieuprobleem vanuit Russisch perspectief en het ideologisch vacuŁm, wordt opnieuw een relatief onbekende kant van Rusland belicht. Dzerzhinsk is ťťn van de tien meest vervuilde steden in de wereld. In Sovjettijd was het een gesloten stad waar chemische wapens werden geproduceerd, nu staan er haarlakfabrieken. Het afval van toen (en nu) stapelt zich op en zorgt voor ernstige vervuiling van de bodem en de omliggende meren. De levensverwachting is hier gemiddeld 42 jaar. Maar niemand schijnt zich er echt om te bekommeren, op een paar bezorgde burgers na. Jelle spreekt met bewoners die beweren dat ze kunnen ruiken bij welke tramhalte ze zijn. Hij wordt door een milieuactivist meegenomen naar illegale vuilstortplaatsen en vist met de lokale vissers in een vervuild meer.

Bekijk uitzending


Uw oude bank - en veel meer - kan worden gecomposteerd

Dankzij een studie aan de Universiteit van Manchester door Dr. Geoff Robson en zijn team van de faculteit Life Sciences is er geconstateerd dat polyurethaan kunststoffen welke worden gebruikt om een scala aan producten te maken zoals meubilair vullingen, schoenzolen, kabel-isolatie en verf – welke moeilijk te recyclen is - kon snel worden afgebroken in compost hopen. Bepaalde schimmels kunnen het plastic afbroken in grond. Verder neemt de afbraak toe wanneer de mate van schimmels wordt verhoogd of wanneer er voedingstoffen worden toegevoegd aan de bodem zodat de activiteiten van de schimmels stijgen. Men is nu bezig met verdere studies om te zorgen dat de afbraak van polyurethanen geen nadelige invloed heeft op het composteringsproces of haar producten. Dr Robson, van Biotechnologie en biologische wetenschappen Research Council (BBSRC) zei: "Dit is een belangrijke vaststelling. Polyurethanen worden gebruikt om vele, vele producten te maken en nemen een grote hoeveelheid ruimte in wat betreft stortplaatsen, Dit maakt het een belangrijke milieu-verontreinigende stof."Deze studie opent de mogelijkheid dat schimmels kunnen worden gebruikt om deze materialen te degraderen in plaats van ze te dumpen in stortplaatsen. "

Link

Eric van Staalduinen


Zeereservaten nu

Er is steeds meer wetenschappelijk bewijs voor wat Greenpeace al veel langer heeft gezegd; Er zijn snel grootschalige netwerken van zeereservaten nodig om zeedieren en hun habitat te beschermen, om de door overbevissing teruglopende vispopulaties te weer te laten groeien


Llink - Papiervernietiger maakt toiletrollen

Het Japanse bedrijf Oriental heeft een hele bijzondere machine gemaakt: een papiervernietiger die wc-papier maakt. Handig of een verspilling van energie en geld? In een filmpje laat Oriental zien hoe de machine   genaamd Witte Geit, binnen een half uur veertig A4-velletjes recyclet tot ťťn wc-rol.


Uitstoot door Sterigenics was veel ernstiger

De uitstoot door het bedrijf Sterigenics in Zoetermeer, dat medische apparatuur en kleding reinigt, was de afgelopen jaren veel ernstiger dan de GGD stelt.

Link


E-afval leidt tot milieuramp

De verkoop van elektronische apparaten in ontwikkelingslanden zal het aankomende decennium exploderen. Als er geen nieuwe strategieŽn worden ontwikkeld voor het verwerken van afgedankte televisies, mobiele telefoons en computers zal dit leiden tot een milieuramp.

Link


Lastenverlichting van 30 miljoen euro door wijziging milieuregels

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer mee ingestemd om 3.600 inrichtingen onder de werking van het activiteitenbesluit te brengen. Hiermee komt de aparte vergunningverplichting op basis van de Wet Milieubeheer voor deze instellingen te vervallen en zijn alleen de algemene milieuregels van toepassing. Met deze wijziging wordt een lastenverlichting van bijna 30 miljoen euro gerealiseerd. Hiermee geeft het kabinet gevolg aan de doelstelling om wet- en regelgeving te vereenvoudigen en de administratieve lasten te verminderen. Op grond van de nieuwe voorstellen vallen onder meer bedrijven die zich toeleggen op kunststofrecycling, kunststofverwerking, opslag van oud papier en textiel, bunkerstations voor de binnenvaart en opslag van groenafval onder het activiteitenbesluit. Voor instellingen die zich toeleggen op autodemontage, het opslaan van autobanden en metaalrecycling en opslag van schroot maakt de milieuvergunning plaats voor een algemene omgevingsvergunning.

In het activiteitenbesluit zijn algemene regels opgenomen over geluidhinder, energiebesparing, beheer van afvalstoffen en bodembescherming. Door deze inrichtingen onder het activiteitenbesluit te brengen vervalt de aparte vergunningplicht en hoeven bedrijven slechts te voldoen aan de algemene milieuregels. Het aanvragen van een complexe vergunning behoort tot de verleden tijd. Het aanvragen van een milieuvergunning kost bedrijven en overheden veel tijd en geld. Daarnaast vinden bedrijven en gemeenten de regels niet altijd relevant en moeilijk uit te voeren. Verder worden gemeenten en provincies geconfronteerd met een stapeling van regelgeving. Het kabinet heeft de algemene regels voor milieu gestroomlijnd en ervoor gezorgd dat per 1 januari 2008 de algemene regels voor meer bedrijven gelden. Meer dan 37.000 extra bedrijven vielen vanaf 1 januari 2008 onder de algemene regels en 68.000 bedrijven waren niet meer meldingsplechtig, omdat deze onder een licht regime vielen. Het geheel leverde een administratieve lastenverlaging van 224 miljoen euro op voor het bedrijfsleven. De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het besluit wordt openbaar bij publicatie in het Staatsblad.


Chernobyl in de Amazone

Na een lange juridische strijd tussen oliegigant Chevron en dappere inheemse volkeren van het Ecuadoraanse Amazonegebied komt het eindoordeel in zicht. De Amazonebewoners willen schadeloosstelling voor de dumping van miljarden liters giftig afval in het regenwoud door de multinational.

Als Chevron wordt gedwongen tot het betalen van miljarden voor de toegebrachte schade, betekent dat een grote stap voorwaarts in het ter verantwoording roepen van vervuilers van deze wereld. Met de nederlaag in zicht is de oliegigant een agressieve laatste wanhopige lobby-campagne begonnen om de rechtszaak te laten ontsporen. 

Maar de nieuwe topman van Chevron, John Watson, weet dat de goede naam van Chevron op het spel staat en maakt zich steeds meer zorgen over de risico’s om publiek aan de schandpaal te worden genageld -- laten we het vuur dus opstoken! Teken de petitie en roep Watson en Chrevron op hun troep in Ecuador op te ruimen. De petitie zal worden overhandigd aan hen, hun aandeelhouders en de Amerikaanse pers -- klik hieronder om in actie te komen:

http://www.avaaz.org/nl/chevron_toxic_legacy/?vl

In de loop der jaren hebben burgeracties zoals deze geholpen om het beleid van een aantal van de grootste bedrijven ter wereld te veranderen. Maar de meeste olie- en gas- multinationals geven jaarlijks honderden miljoenen dollars uit aan lobby en PR om klimaat- en energiebeleid te hervormen en ze ontkennen hun verplichtingen op het gebied van milieu en mensenrechten -- en Chevron is ťťn van de grootste overtreders.. 

Van 1964 tot 1990 heeft Texaco, onderdeel van Chevron, opzettelijk miljoenen liters giftig afval van hun olievelden in het Ecuadoraanse Amazonegebied gedumpt -- en is vervolgens vertrokken zonder de vervuiling die ze hebben veroorzaakt fatsoenlijk op te ruimen. Oog in oog met de ophanden zijnde nederlaag in de rechtszaal, zoekt Chevron zijn heil in juridische listen, sterke PR-bedrijven en lobbyisten om zijn critici door intimidatie het zwijgen op te leggen en om de verantwoordelijkheid te ontlopen voor de enorme milieu- en menselijke ramp die het heeft uitgelokt.

Chevron heeft herhaaldelijk verklaard dat het zal weigeren voor het opruimen te betalen, zelfs als het hof dit oplegt, en zegt: “We zullen dit bevechten totdat de hel bevriest. En dan zullen het uitvechten op het ijs.” Chevrons meest recente strategie: druk uitoefenen op de regering van de VS om Ecuador te dwingen de zaak te laten vallen.

Wij kunnen niet achterover leunen en toekijken hoe Chevron op deze manier spot met het recht -- laten we een vuist maken om hen te steunen en de bewoners van het regenwoud helpen deze ronde te winnen, zowel in het oordeel van de publieke opinie als voor het recht. Klik hier om de petitie te ondertekenen en help mee de nieuwe hoofddirecteur van Chevron, John Watson, persoonlijk een oorverdovende boodschap te laten horen:

http://www.avaaz.org/nl/chevron_toxic_legacy/?vl

Burgers in Ecuador en over de hele wereld bundelen hun krachten om op te staan tegen ťťn van de grootste en smerigste bedrijven in de wereld. Als we winnen, zal dat een nieuwe grote stap zijn naar een toekomst met maatschappelijke verantwoordelijkheid voor bedrijven, mensenrechten, en milieubescherming. Laten we onze stem verheffen en de boodschap vandaag nog laten horen!

Met hoop en vastbeslotenheid,

Luis, Paula, Benjamin, Pascal, Paul, Alice, Ricken, Graziela en het hele team van Avaaz

PS - Deze campagne maakt deel uit van een grotere inspanning door Amazon Watch, Rainforest Action Network en andere mondiale milieu- en mensenrechtenorganisaties.

BRONNEN (Engels):

ChevronToxico, De campagne voor recht in Ecuador, heeft nieuwe videobeelden van getroffen Ecuadoranen die de topman van Chevron oproepen de olievervuiling op te ruimen:
http://chevrontoxico.com/

Wall Street Journal, "Chevron Plaintiffs Ask U.S. Court for Action":
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704363504575003153443151606.html

Politico, "Chevron's lobbying campaign backfires":
http://www.politico.com/news/stories/1109/29560.html

The Huffington Post, "Chevron and cultural genocide in Ecuador",
http://www.huffingtonpost.com/kerry-kennedy/chevron-and-cultural-geno_b_346257.html

Los Angeles Times, "Oil, Ecuador and its people":
http://articles.latimes.com/2009/aug/28/opinion/ed-chevron28

"CRUDE. The Real Price of Oil"", Joe Berlingerīs award-winning documentary film that chronicles the epic battle to hold oil giant Chevron accountable for its systematic contamination of the Ecuadorian - official website: http://www.crudethemovie.com


Spookvissen op de bodem van de oceaan

Dat er een plastic eiland in de oceaan drijft wisten we al. Maar nu blijkt er ook een complete vuilnisbelt op de bodem van de oceaan te liggen. Wetenschappers hebben voor het eerst onderzoek gedaan naar afval op de bodem van de oceaan in de buurt van de Amerikaanse staat CaliforniŽ. In het januari nummer van het tijdschrift Marine Pollution Bulletin doen zij hun verhaal.

Link


Unieke bacterie zorgt voor bodemsanering

Wetenschappers van de Universiteit Gent werkten samen met diverse bodemdeskundigen een nieuwe methode uit om de bodem van het fabrieksterrein van de Tessenderlo Group te saneren. Het innovatieve project krijgt nu erkenning en financiŽle steun van de Europese Commissie via het LIFE+-programma.

De fabriek in Tessenderlo produceert mvc, een basisgrondstof voor pvc. In de bodem van de fabriek, die in 1972 werd opgestart, is er een historische verontreiniging aanwezig. De bronnen van deze verontreiniging zijn weggenomen en sanering drong zich op. Pilootproeven en bijkomend onderzoek leidden tot een innovatieve saneringstechnologie.

Een unieke bacterie -Desulfitobacterium dichloroeliminans- die in de bodem van het terrein werd geÔsoleerd, zal voor het eerst ingeschakeld worden voor sanering op grote schaal. De bacteriŽn breken de verontreinigde materie af tot onschadelijke eindproducten. In een zuurstofvrije omgeving zonder natuurlijke grondwaterstroming zal de bacterie ondergronds in contact gebracht worden met de verontreiniging.

Omwille van deze innovaties en het engagement om de technologie ter beschikking te stellen van geÔnteresseerden, krijgt het project nu Europese erkenning en financiŽle steun via het LIFE+ programma. Op die wijze wordt de technologie beschikbaar voor andere bedrijven en kan ze ingeschakeld worden naast de bestaande saneringstechnologieŽn.


No Impact Man

A guilty New York Liberal decides to practice what he preaches for one year. He turns off the electricity, stops making garbage, gives up TV, taxis & take out, and becomes a walking, bicycling, composting, tree hugging, polar bear saving, local food-eating citizen, all while taking his baby daughter and caffeine loving retail-obsessed television-addicted wife along with him. No Impact Man presents an intimate emotional portrait of a couple struggling through a severe and protracted change in their lifestyle. How do they cope with the constant stress and intermittent crises of this new way of living? Or, perhaps, when life is pared down, do some things become unexpectedly better and even easier?


Poisoned Paradise

For decades, Texaco carved its way through the Amazon Rainforest in pursuit of oil. Now the development of these oil fields is being blamed for poisoning the indigenous people. The Amazon rainforest used to be one of the purest environments on earth. But the discovery of oil and arrival of Texaco changed everything. "After Texaco came, people who bathed in the river and drank the water got cancer and died," laments one local. Carcinogens from Texaco's toxic oil pits are believed to have leached into the water supply and poisoned the land. Cancer rates in the area have doubled. "Hundreds of men, women and children have died," laments Luis Yanza from the Amazon Defence Front. He's launched a legal challenge to force Texaco to clean up the land. "This case sends a powerful message to oil companies all over the world," explains lawyer Steve Donziger. But Texaco is vigorously fighting the case. It refutes all allegations of wrongdoing and claims the pits pose no health risk. "The records will show that we are good corporate citizens and we will prevail in the end," proclaims Ricardo Reis Veiga, Texaco's chief council. But for some of the poisoned locals, any verdict will come to late. As one victim laments: "Everything is ruined. All my organs are finished. Now there's nothing."


Productie broomhoudende vlamvertrager stopt

De houten emballage- en palletindustrie wordt voortdurend bestookt door alternatieve materialen, met name kunststoffen. De Amerikaanse palletpoolorganisatie iGPS zoekt voortdurend de media, veelal op basis van onjuiste argumenten. Momenteel is Amerikaanse wetgeving in de maak om de chemische vlamvertrager decabroomdifenylether (decaBDE) te verbieden. DecaBDE is een van de meest gebruikte vlamvertragers voor kunststoffen ter wereld en wordt in grote mate gebruikt voor kunststof pallets van iGPS. Amerikaanse officials achten de kans op een verbod op decaBDE zeer groot.

De berichtgeving volgt op de aankondiging dat de drie grootste Amerikaanse producenten van decaBDE de productie en verkoop tussen nu en 2013 geleidelijk afbouwen. Daarna leveren de producenten alleen nog voor toepassingen waarvoor geen enkel bruikbaar alternatief voorhanden is, zoals overeengekomen met het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA).

Eindgebruikers van kunststof pallets dienen op de hoogte te zijn van de risico's die inherent met het gebruik van decaBDE zijn verbonden. Kunststof pallets leveren in een opslagruimte aanzienlijk meer brandrisico's op dan houten pallets. Uit onafhankelijke tests blijkt dat kunststof pallets sneller vlam vatten dan houten pallets en dat het vuur onder plastic pallets veel sneller verspreidt. Zonder chemische brandvertragers wordt dit risico nog verder vergroot.

Bovendien vormen kunststof pallets die decaBDE bevatten een gevaar voor de gezondheid voor personeel en consumenten die mogelijk met de pallets in contact komen. Deze kunststof pallets zijn van grote zorg voor voedselbedrijven en hun klanten.


EU koopt te weinig goede palmolie

Nederland is de nr 2 importeur van palmolie in de wereld en moet volgens de organisatie RSPO meebetalen aan de produktie van milieuvriendelijke maar duurderde palmolie. Waarom ? Na 1 jaar is slechts 19% van deze speciale olie verkocht en komen de producenten in problemen. Men verwacht hulp van de grote spelers om te voorkomen dat producenten weer op de oude manier gaan werken.

Link


Actie Greenpeace tegen giftig Dell

Actievoerders van Greenpeace confronteren Dell voor het Nederlandse hoofdkantoor met de vervuiling die de producent veroorzaakt in AziŽ en Afrika. Een enorme 3D-tekening voor het kantoor in Amsterdam brengt giftig elektronica-afval in beeld. Dell beloofde om eind 2009 de gevaarlijkste stoffen uit zijn apparaten te halen, maar kwam kortgeleden op deze belofte terug.

Greenpeace trof elektronica van Dell aan in ontwikkelingslanden zoals Ghana, waar het voor veel vervuiling en gezondheidsproblemen zorgt. Afgedankte apparaten uit het Westen worden daar op primitieve schrootmarkten gesloopt. "Het is schandalig dat Dell weigert werk te maken van het uitbannen van de ergste gifstoffen, pvc en broomhoudende vlamvertragers", zegt Kim Schoppink, campagneleider groene elektronica van Greenpeace Nederland. "Willens en wetens stelt Dell mensen in arme landen dagelijks bloot aan dit gif en vervuilt hun leefomgeving."

Concurrenten van Dell laten zien dat het al goed mogelijk is om zonder gif te produceren. De computers van Apple zijn helemaal gifvrij. Ook HP produceerde een laptop die nagenoeg vrij is van deze gifstoffen en presenteerde vorige week twee nieuwe laptops en een desktop zonder pvc en broomhoudende vlamvertragers. Dell gebruikt voor sommige laptops inmiddels minder gif, maar verkoopt nog geen enkele computer die helemaal gifvrij is. Dit jaar buigt de Europese Unie zich over het gebruik van gif in elektronica. Greenpeace wil dat pvc en broomhoudende vlamvertragers door deze wetgeving verboden gaan worden in elektronica. Verschillende producenten, waaronder Acer, steunen zo'n verbod. Greenpeace wil dat ook Dell zich er publiekelijk hard voor maakt.

Greenpeace voert al jaren campagne voor het vergroenen van de hele elektronica-industrie. Bedrijven moeten gifvrije producten gaan maken en deze inzamelen en op een goede manier verwerken. Zo kan voorkomen worden dat de apparaten op afvalbergen in ontwikkelingslanden belanden, waar ze enorme milieu- en gezondheidsproblemen veroorzaken.


RvS vernietigt milieuvergunning afvalverbrandingsoven in Harlingen

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de milieuvergunning vernietigd die het college van gedeputeerde staten van Frysl(aa)n had verleend aan het bedrijf Omrin voor een reststoffen-energiecentrale in Harlingen. Dit blijkt uit een uitspraak van de Raad van State van vandaag (13 januari 2010). Stichting Afvaloven Nee, stichting Natuur en Milieu en de Waddenvereniging hadden beroep ingesteld tegen de milieuvergunning die het provinciebestuur in december 2008 had verleend.

Volgens deze groeperingen had het provinciebestuur onvoldoende rekening gehouden met de aanwezigheid van de Waddenzee in de buurt van de afvalverbrandingsoven. De uitstoot van schadelijke stoffen zou leiden tot nadelige gevolgen voor de Waddenzee. Ook vreesden zij voor geluidsoverlast, geurhinder en bodemverontreiniging. Omrin zelf had ook beroep ingesteld tegen de milieuvergunning. Het bedrijf was het niet eens met de strenge eisen voor de uitstoot van zoutzuur en zwaveldioxide.

Naar het oordeel van de Raad van State had het provinciebestuur de normen voor de uitstoot van zoutzuur en zwaveldioxide beter moeten motiveren. Verder is onzeker of de geurnormen kunnen worden nageleefd. In de milieuvergunning staat niet duidelijk hoe het doekenfilter in de rookgasreiniging zal worden uitgevoerd, zodat het provinciebestuur beter had moeten motiveren waarom de uitstoot van stoffen bij storingen aanvaardbaar is. Verder had het provinciebestuur meer onderzoek moeten (laten) doen naar de luchtverspreiding in de omgeving van de reststoffen-energiecentrale en naar de gevolgen van de werkzaamheden van de centrale voor de bodemkwaliteit voordat het de vergunning kon verlenen, aldus de hoogste bestuursrechter. Daarnaast biedt de milieuvergunning volgens de Raad van State onvoldoende bescherming tegen het ontstaan van brand als gevolg van de opslag van brandbaar afval op het buitenterrein. Ten slotte is het de hoogste bestuursrechter niet duidelijk waarom het provinciebestuur geen voorschriften in de milieuvergunning heeft opgenomen ter voorkoming en beperking van lichthinder die het bedrijf veroorzaakt.

Gevolg van de uitspraak van de Raad van State is dat het college van gedeputeerde staten van Frysl(aa)n moet beoordelen of het de gebreken kan herstellen die de Raad van State nu heeft geconstateerd en of het vervolgens alsnog een nieuwe milieuvergunning voor de  reststoffen-energiecentrale kan verlenen.

Tegen de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk.


The Legacy Of Exxon Valdez

Exxon Valdez leaked more than 40 million litres of crude oil into Alaska's pristine waterways nineteen years ago. Today, oil is still polluting the shores and bankrupted fishermen are still waiting for the $5 billion payout granted in 1994. After a series of appeals by the company, $5 billion became $2.5. Now that the case has reached the increasingly pro-business US Supreme Court, fishermen fear they could end up with nothing. While ExxonMobil claims the area has returned to robust health, locals tell of vastly depleted fish stocks, which almost disappeared after the spill. ExxonMobil claims the fish fell victim to a virus, a theory disputed by the fishermen, who are backed by scientific evidence: 'The fish can't disappear like they're telling the public. [Exxon's] explanation just isn't practical,' says an expert. As the legal case drags on, a fifth of the plaintiffs have died and the rest have lost hope. For them, Exxon has already won no matter what. Yet the oil giant keeps repeating that the spill was a tragic accident and that the company has acted responsibly towards the local communities. Fishermen whose livelihoods were wrecked feel cheated: 'Exxon says that everything's coming back and everything's fine-- it's a lie.'


Poisoned Paradise

For decades, Texaco carved its way through the Amazon Rainforest in pursuit of oil. Now the development of these oil fields is being blamed for poisoning the indigenous people. The Amazon rainforest used to be one of the purest environments on earth. But the discovery of oil and arrival of Texaco changed everything. "After Texaco came, people who bathed in the river and drank the water got cancer and died," laments one local. Carcinogens from Texaco's toxic oil pits are believed to have leached into the water supply and poisoned the land. Cancer rates in the area have doubled. "Hundreds of men, women and children have died," laments Luis Yanza from the Amazon Defence Front. He's launched a legal challenge to force Texaco to clean up the land. "This case sends a powerful message to oil companies all over the world," explains lawyer Steve Donziger. But Texaco is vigorously fighting the case. It refutes all allegations of wrongdoing and claims the pits pose no health risk. "The records will show that we are good corporate citizens and we will prevail in the end," proclaims Ricardo Reis Veiga, Texaco's chief council. But for some of the poisoned locals, any verdict will come to late. As one victim laments: "Everything is ruined. All my organs are finished. Now there's nothing."


Texas City Sick Because of Natural Gas Pipeline?

A small Texas town located atop one of the nation's most productive natural gas fields is awaiting a new round of test results after state regulators found a cancer-causing pollutant in the air.


Hampi wegwerpservies genomineerd voor Horecava Innovation Award 2010

Het natuurlijke design servies van Hampi Products - de zgn. hampiborden - zijn 17 november genomineerd voor de toonaangevende Horecava innovation award 2010. De hampiborden zijn ontworpen door Studio Smeets te Amsterdam en zijn sinds april van dit jaar op de markt.

Diverse strandtenten in Bloemendaal, Zandvoort en Scheveningen zijn deze zomer al met succes overgestapt op de hampiborden. Ook vele tientallen cateringbedrijven gebruiken regelmatig de elegante en 100% natuurlijke wegwerpborden van palmblad. Daardoor besparen ze niet alleen op afwas en logistiek, maar verhogen ze ook de culinaire beleving van hun gasten, wat o.a. blijkt uit hun onverdeeld positieve reacties.

De jury van de Horecava Innovation Awards noemt de hampiborden "Een trendy en sexy design van een duurzaam servies met een natuurlijke look. Een sympathiek product, prima geschikt voor catering, op het strand, bij festivals en voor oosterse gerechten op het terras. Licht van gewicht, milieuvriendelijk en afgestemd op gastronorm. Een eigentijdse oplossing." Op 11 januari, de eerste dag van de Horecava, zullen de prijswinnaars van de Innovation awards bekend worden gemaakt.

Hampiborden worden gemaakt van de afgevallen bladeren van de Areca boom die veel voorkomt in zuid India. Door het gebruik van verschillende soorten bladeren heeft elk bord heeft zijn eigen unieke uitstraling wat betreft kleur en structuur. Tijdens de productie worden geen chemische- of vervuilende stoffen gebruikt. De borden zijn dus niet alleen volledig biologisch afbreekbaar, maar laten ook geen vervuiling achter. Bovendien zijn ze goed bestand tegen hitte en vochtige gerechten.


Geen kernafval in Drentse zoutkoepels

De Partij van de Arbeid afdeling Aa en Hunze zal op geen enkele manier meewerken aan de opslag van radioactief afval in Drentse zoutkoepels.

Link


Provincie onderzoekt gezondheidseffecten uitstoot Thermphos

De provincie Zeeland is met het Centrum voor Milieu en Gezondheidsonderzoek in overleg over een onderzoek naar gezondheidseffecten van de uitstoot van fosforfabriek Thermphos in Vlissingen-Oost.

Link


Zuivering oliebollenvet kost miljoenen

De zuivering van oliebollenvet kost jaarlijks enkele miljoenen euro’s. Om die reden doet de Unie van Waterschappen de oproep om overtollig oliebollenvet bij het huishoudelijk afval mee te geven en niet door de gootsteen of het toilet te spoelen.

Link


Canada is smerig geworden

Een land met een bedenkelijke reputatie. Zo omschrijven in elk geval de media hun eigen Canada nogal eens. Onbetrouwbaar als het aankomt om maatregelen ten gunste van het milieu.

Link


Gevaarlijke stoffen geloosd in Zoetermeer

Het is weer eens zover. De Gemeente heeft zonder de omwonende in te lichten het medisch bedrijf Sterigenics toestemming gegeven om een kankerverwekkende stof Ethyleenoxide te lozen omdat er een probleem was met het productie proces. Het bedrijf heeft gedurende 2006 , 2007 en mogelijk nog langer meer Ethyleenoxide uitgestoten dan volgens de milieuvergunning is toegestaan. De lozingspijp waarmee dit gebeurde was bedoeld voor noodgevallen. De gemeente gaf een vergunning af om de kankerverwekkende stof te lozen gedurende twee maanden. Deze vergunning had nooit afgegeven mogen worden omdat Ethyleenoxide niet afgeblazen mag worden. Men is verplicht de stof af te fakkelen!. Daarna heeft de gemeente verzuimd om controle uit te voeren op het bedrijf. Hierbij heeft de gemeente bewust de gezondheid van haar burgers in gevaar gebracht. Ook na deze twee maanden ging het bedrijf hiermee door. Volgens de burgervader een foutje!. De GGD is van mening dat er geen onderzoek nodig is naar de gezondheid van de omwonende. Ook al zon instelling die onder de gemeente valt.


The effects of the TVA coal ash spill near Harriman, Tenn.

An estimated 5.4 million cubic yards of sludge burst from a failed retention pond at a TVA Kingston fossil plant near Harriman, Tenn. in the early morning of Dec. 22, 2008. The aftermath of the spill has forever left an impact on the neighboring Swan Pond community.


Rainbow Warriors of Waikeke Island (NL trailer) HD

The Rainbow Warriors of Waiheke Island, een film van Suzanne Raes, geproduceerd door IDTV Docs, beleeft haar wereldpremiŤre tijdens IDFA 2009 (19-29 november 2009). De documentaire vertelt het verhaal van een groep oudere milieuactivisten op Waiheke Island (Nieuw Zeeland), die een kwart eeuw geleden op het mythische Greenpeace schip de Rainbow Warrior voeren. Hun acties waren succesvol en zetten het milieu bovenaan de politieke en publieke agenda. Ze redden walvissen, protesteerden tegen atoomproeven en evacueerden een eilandbevolking. Nu, 25 jaar later, maken ze de balans op. Wat hebben hun acties henzelf en de wereld opgeleverd? The Rainbow Warriors of Waiheke Island is het verhaal van een boot en een zoektocht naar de vraag wat een leven als actievoerder je brengt aan het eind van de rit.


TV - Andere tijden, Een vergeten probleem: zure regen!

Geschiedenismagazine met reportages over (bijna) vergeten gebeurtenissen uit de twintigste eeuw. De redactie gaat op zoek naar ooggetuigen en betrokkenen en naar historische filmbeelden om aan de hand daarvan de verhalen van vroeger opnieuw te vertellen. Afl.: Een vergeten probleem: zure regen!. Het is inmiddels een vrijwel vergeten probleem: bomen die bruin of kaal dreigen te worden. Maar in de jaren tachtig zag je ze opeens overal. Zure regen kreeg de schuld. Tijdens de week van de milieuconferentie in Kopenhagen terug naar de bossen.

Link


Brussel loost riool naar Schelde

Het rioolwater van 1,1 miljoen Brusselaars blijkt al sinds twee weken ongezuiverd te belanden in de rivieren de Zenne, Rupel en uiteindelijk in de Schelde.

Link


Green Industry Is Not Green

The environmentalists dirty little secret, the mining of all the rare earth elements that are required for the "green" technologies are very polluting in getting them out of the ground and into a usable state. Recorded from Channel 4 News, 07 December 2009. Written by liarpoliticians. The environmentalists dirty little secret, the mining of all the rare earth elements that are required for the "green" technologies are very polluting in getting them out of the ground and into a usable state.


NVMP wil weten waar e-waste blijft

De NVMP, organisatie voor inzameling en recycling van elektrische apparaten en spaarlampen, voert samen met de inspectie van het ministerie van VROM diverse onderzoeken uit om meer inzicht te krijgen in de weg die elektrische apparaten afleggen nadat ze zijn weggegooid. Tijdens een recente bijeenkomst in Ghana met het Ghanese ministerie van milieu, hebben de VROM-inspectie en de NVMP het startschot gegeven voor een studie naar de duurzaamheidsgevolgen van de Ghanese e-waste sector. Het ÷ko-Institut uit Duitsland voert dit onderzoek uit in samenwerking met de Ghanese organisatie Green Advocacy. In maart 2010 zijn de tussenresultaten bekend en worden eerste aanbevelingen geformuleerd hoe de inzameling en recycling van e-waste in Ghana kan worden verbeterd, zowel op milieugebied als op sociaal en economisch vlak.

Jaarlijks belanden veel gebruikte elektrische apparaten en spaarlampen op een plek waar ze niet thuishoren: in de vuilnisbak of in een ontwikkelingsland waar weinig rekening wordt gehouden met mens en milieu bij de inzameling en de recycling. De producenten en importeurs verenigd in de NVMP, vinden het belangrijk dat alle op de markt gebrachte apparaten op een verantwoorde manier worden gerecycled. Bij voorkeur in ons land maar ook daarbuiten. Meer inzicht in de totale keten is een voorwaarde om gerichte activiteiten te ontwikkelen.

Havens
Naast het onderzoek in Ghana ontwikkelt de NVMP andere initiatieven in nauwe samenwerking met anderen, waaronder de VROM-inspectie en EMPA (onderzoeksinstituut van de Zwitserse overheid). Dit betreft onderzoek naar stromen elektr(on)isch afval (e-waste) vanuit de havens van Hamburg en Amsterdam naar Afrika. Illegale export van e-waste verhindert een goede recycling, zoals de NVMP die wel mogelijk kan maken via zorgvuldig geselecteerde recyclingbedrijven.


Verven van textiel met CO2 bespaart water

Het verven van textiel kan vele malen milieuvriendelijker en energiezuiniger, bewijst een Nederlandse vinding.

Link


E-waste from Antwerp to Ghana - World

We follow the trail of discarded computers, TVs and fridges being shipped from Belgium to Africa. Hazardous fumes from these machines are poisoning the children who toil through them in search for a profit.


Onderwaterrivier

Zo mooi kan milieuvervuiling zijn. Diep onder water in Mexico stroomt een 'rivier' van waterstofsulfide, een zeer giftige en verontreinigende stof.

Link


Milieudefensie vindt CO2-opslag gevaarlijk

Milieudefensie is niet te spreken over het besluit van de ministers Cramer en Van der Hoeven om de proef met de ondergrondse opslag van het broeikasgas CO2 onder een woonwijk in Barendrecht door te laten gaan.

Link


The Forgotten Point Trailer

Documentary film about the affects of truck idling in the Hunts Point section of the South Bronx


Collateral Damage: Atomic Testing in the Marshall Islands

Between 1946 and 1958, the U.S. detonated 67 nuclear devices in and around the Marshall Islands. The impact of these tests on the Marshallese people was profound - in terms of both actual radioactive exposure and the displacement of people from their home islands due to contamination and to accommodate the U.S. military.


TU Delft onderzoekt CO2-opslag door bacteriŽn

De TU Delft neemt deel aan een Europees onderzoeksproject (CO2SolStock) dat zich richt op bacteriŽn die CO2 uit de atmosfeer kunnen halen en opslaan.

Link


Dying For Profit

Dying for Profit, formerly known as Environmental INJustice in East Texas is a 90 minute documentary ?lm that addresses the social consequences of economic change, and examines the effects of modern technology on the human condition. The Environmental Protection Agency states that Environmental Justice is the entitlement of all people to a clean and healthy environment where they live, work, and play. With that stated, the government still overlooks areas of the United States that is populated by mainly lower-income minorities that live with toxins penetrating their work, play grounds, schools, and homes daily.


Stop Using Toilet Paper: Get a Blue Bidet

Peter Gallos explains the Blue Bidet from Lloyd Alter on Vimeo.


Ontsnapt aan de tredmolen

In de VS is hij een kleine hype: de man die alles deed om geen impact te hebben op het milieu. Er is iets aan het veranderen.

Link


Snellere bestrijding rampen door meetwagens

Incidenten in Nederland met chemische, biologische en radioactieve stoffen kunnen voortaan sneller en efficiŽnter worden bestreden met de twee meetwagens en het rijdend laboratorium, waarover het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) sinds donderdag officieel beschikt.

Link


Leuk, dat tuinhek.....en zoooo gezond !

Ondanks een Europees verbod gaat de Nederlandse regering ijzerenheinig door met het op grote schaal vergiftigen van het Nederlandse volk. De productie van met arsenicum geÔmpregneerd hout is nog steeds in volle gang, hoewel staatssecretaris Van Geel al anderhalf jaar geleden, in het staatsblad nog wel, maatregelen heeft aangekondigd. VROM hult zich in een ijzig stilzwijgen, en vertikt het om vragen te beantwoorden. Het begint erop te lijken dat Saddam Hoessein niet het enige staatshoofd was dat chemische wapens inzette tegen zijn eigen bevolking. Lees en huiver.

Link

DvH


Addicted to Plastic (2009 Documentary)

Reveals the history and worldwide scope of plastics pollution, investigates its toxicity and explores solutions. Copyright: Bullfrog Films

Deel 1
Deel 2
Deel 3
Deel 4


Zembla - Afl.: Vechten om vuilnis

Afval recyclen is beter dan afval verbranden. En daarom doen we onze aardappelschillen en verlepte bloemen in de groene container. Glas gaat in de glasbak, papier in de papierbak. En straks zamelen we ons plastic afval ook apart in. Maar ondertussen telt Nederland twaalf afvalverbrandingsinstallaties en nog vier in aanbouw. Die moeten draaien: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Gemeenten, afvalverwerkers, recyclebedrijven: ze vechten om de vuilniszak. Over de keiharde business van de afvalverwerking en de omstreden oven in Harlingen die er volgens milieuexperts niet mag komen.

Link


Is Plastic the Problem, or Recycling? - Lynda Resnick

POM Wonderful co-founder Lynda Resnick argues that better recycling laws would limit the amount of plastic bottles going into landfills. "The problem in America is recycling," she says.


Outsourcing Global Pollution to India - Vandana Shiva

Environmental researcher and activist Vandana Shiva points out that as India has taken on greater production of global goods, it has also taken on a proportionate amount of global pollution.


Greenpeace: Met geld koop je geen gerechtigheid

,,Met geld kun je geen gerechtigheid kopen.'' Greenpeace reageert daarmee zondag op de schikking die het Nederlandse bedrijf Trafigura overeenkwam met het Britse advocatenkantoor dat tienduizenden Ivorianen vertegenwoordigt.

Link


Activisten ketenen zich vast aan schip

Twaalf activisten van Greenpeace hebben zich vastgeketend aan een schip in Nieuw-Zeeland. Het schip vervoert veevoer op basis van palmolie.

Link


Topman wist van giflozing Ivoorkust

De topman van Trafigura en een aantal medewerkers wisten dat het door hen ingehuurde schip Proba Koala gif dumpte in Abidjan, de hoofdstad van Ivoorkust. Dat heeft Greenpeace woensdag gezegd.

Link


De waanzin van weggooien

De helft van het voedsel dat we produceren gaat nodeloos verloren. Tristram Stuart berekent de schade veroorzaakt door onze spilzucht.

Link


World biggest garbage dump - plastic in the Ocean

The world biggest garbage dump is a floating one and has twice the size of the USA.


Zaak gif(speel)hout op schoolplein: Donner negeert uitspraak Raad van State

Minister Donner van SZW zou een nieuwe beslissing moeten nemen wat te doen met het speelhout met carcinoge (kankerverwekkende) eigenschappen op het schoolplein van basisschool EBS online te Eindhoven. Dat besliste de Raad van State in de uitspraak op 20 mei 2009 (zie editie 2009-05-27). Volgens de algemene wet bestuursrecht had Donner binnen zes weken een beslissing moeten nemen. Maar na ruim zeven weken heeft Donner of iemand van zijn medewerk(st)ers in het geheel niets van zich laten horen.

Link


Het Gifschip Probo Koala

Dat de aan gestuurde media van boven af geen aandacht wilden schenken aan de  Nederlandse verantwoordelijkheden voor deze ramp. Dat politici en politieke partijen hun vingers niet aan de kwestie wensten te branden en laf weg duiken. Dat de direct verantwoordelijk politieke bestuurder wel is waar meerdere malen logen maar vervolgens toen ze alle zagen dat er geen weg meer terug was vervolgends traag de excuses hadden aan geboden.

Dat er geen nacht met fakkels voor de slachtoffers werden gehouden is meer dan erg voor woorden. Dat die slachtoffers toch heel ver hiervandaan stierven een politieke vloek. Dat het een zeer politiek in correcte ramp betrof een feit. dat door het lakse handelen van Nederland overheid en de gemeente Amsterdam in het bij zonder de genaamde gemeentelijke milieu dienst van wet houder Marijke Vos zeer in het bij zonder, tien mensen uit Ivoor kust stierven en duizenden anderen zwaar ziek werden.

Toch heeft het milieu schandaal van het gif schip Probo Koala zijn bron in Amsterdam, hoofd stad van Nederland, en nergens anders. Het gif schip dat zo'n ondraaglijke stank had toen een deel van zijn afval in Amsterdam werd over geladen, dat het weer terug gepompt werd om elders weer dood en verderf te zaaien. Natuurlijk is er weer een nep
commissie in het leven geroepen die all uw brieven als daar enige waren te beantwoorden en vervolgends deze voor kenisgeving aan te nemen en daar geen nacht slechter door hadden geslapen zo verrot zitten deze commissie leden in elkaar die nu plicht matig over de in gewikkelde milieu wetten zullen rapporteren door valsheid in geschrifte te hebben gepleegt en vooral de kwestie van de schuld vraag niet aan zullen roeren.

Het is een uiterst politiek in correcte af gedaande ramp die het imago van milieu bewust
collusie land bij uitstek Nederland duurzaam kan schaden. Stel je eens voor de afwisseling het onvoorstelbare VOOR: een groene wethouder en haar dienst die (politiek) verantwoordelijk zijn voor het terug pompen van het gif en in direct voor het laten weg varen van de Probo Koala uit Amsterdam, met ook nog een hoog schoonmaak tarief voor de walgelijk murrende auto's.

Een ecoloog met regenteske trekken, Marijke Vos, die in eerste instantie als gevoelloos  mens loog door haar tanden heen, dat haar milieu dienst niets te verwijten viel, om een week later haar excuses aan te mogen bieden. Je moet wel wat konten hebben gekust in politiek om je politieke collusie hoofd boven water  te kunnen en blijven houden,want immer verliest de vos haar haren maar nooit haar wilden collusie streken. Heeft iemand het partij bestuur van GroenLinks haar verontwaardiging hier over horen uiten ?

Heeft iemand een woeste Femke Halsema ooit bij een interruptie microfoon zien staan om de kop van de minister van verkeer en waterstaat de burgemeester van Amsterdam en de falende wethouder uit eigen partij te eisen? Nee, dat doet Femke bij voorkeur alleen als zij niet anders kan, in het geval van politiek in correcte brand als de Schiphol ramp. Dan moeten de publiek opinie en de bevriende Bildenberg groep media worden gemobiliseerd om ministers op te ruimen.

Kan iemand mij in Gods naam uitleggen waarom een brand met elf doden in een cellen complex wel in het af treden van twee ministers en een burgemeester uit loopt en tien doden en duizenden zieken in een gif poel amper tot een noemens waardig debat kan leiden? ja dat kan het heet tekort koming in de bestrijdings middelingen wet en deze rampen moeten ten alle tijden worden gedoofpot door de staat der nederlanden,ander komt de rest van onze vieze overheids beerput praktijken boven water,die op zeker het dag licht niet kan verdragen en ten alle tijden onder de duim moet worden gehouden

Sssstt
Iedere week, iedere dag, ieder uur dat verstrijkt zonder dat de ontslagneming van GroenLinkse wethouder Vos bekend wordt gemaakt en dat de Nederlandse regering een speciaal fonds voor de slachtoffers heeft gecreŽerd, is er een te veel, is er een van droeve on gekende grootschalige schande.eigelijk moet de fles op de hele regering worden gezet van wegens de coruptie, belangenverstrengeling, collusie,meerdere om gekochten
volksvertegenwoordigers die er niet voor het nedelandse volk zijn maar voor een hogere macht blijken te werken een regering achter en regering die ook wel de new world order wordt genoemd onderdelen takken van dit monster zijn who = world health orginisatie en een onderdeel hiervan is codex manupulatie op voedsel international gebied

Afzender:M.Meijer E-Mail verzet_tegen_onrecht@casema.nl


NVMP stimuleert internationale aanpak e-waste

De NVMP, organisatie voor inzameling en recycling van elektr(on)ische apparaten en spaarlampen, maakt de 'NVMP-StEP E-waste Summer School' mogelijk van de Universiteit van de Verenigde Naties. Daar komt een select, internationaal gezelschap van wetenschappers en experts bijeen om na te denken over oplossingen voor het wereldwijde probleem van elektr(on)isch afval (e-waste). De Summer School heeft plaats van 6 - 11 september in Eindhoven.

Jaarlijks belanden veel gebruikte elektr(on)ische apparaten en spaarlampen op een plek waar ze niet thuishoren: in de vuilnisbak of in een ontwikkelingsland waar weinig rekening wordt gehouden met mens en milieu bij de inzameling en de recycling. De producenten en importeurs verenigd in de NVMP, vinden het belangrijk dat alle op de markt gebrachte apparaten op een verantwoorde manier worden ingezameld en gerecycled. Niet alleen in ons land maar ook daarbuiten. Daarom maakt de NVMP de E-waste Summer School mogelijk. Daarnaast ontwikkelt de NVMP andere initiatieven in nauwe samenwerking met anderen, waaronder de VROM-inspectie en EMPA (onderzoeksinstituut van de Zwitserse overheid). Dit betreft bijvoorbeeld onderzoek naar stromen e-waste vanuit de havens van Hamburg en Amsterdam naar Afrika en onderzoek naar de haalbaarheid om een duurzame inzamel- en recyclestructuur op te zetten in een land als Ghana.

Integrale aanpak
Tijdens de NVMP-StEP E-waste Summer School benaderen zo'n twintig veelal jonge wetenschappers en onderzoekers en evenveel experts uit vijftien verschillende landen, het e-waste probleem over de volle breedte: zowel politieke, technologische, economische als sociale aspecten komen daarbij aan bod. Niet eerder is in een dergelijk verband dit onderwerp integraal benaderd. Het doel is de laatste wetenschappelijke inzichten met elkaar te delen en samenwerking op het gebied van onderzoek te stimuleren. De Summer School is op de High Tech Campus van Philips, die daarvoor zijn faciliteiten ter beschikking stelt.

De E-waste Summer School is een initiatief van de Verenigde Naties-universiteit in samenwerking met StEP (Solving the E-waste Problem). StEP is een partnership van verschillende VN-organisaties, het bedrijfsleven, de wetenschap, overheden en niet-gouvernementele organisaties (zie www.step-initiative.org). Dit jaar is de eerste E-waste Summer School. De volgende editie is in 2010, ook in Nederland en eveneens mogelijk gemaakt door de NVMP.


BBC World, Develop or Die: Vietnam

3 part documentary series for BBC World about development issues in Asia, presented by Zeinab Badawi. I filmed the Vietnam sequences including this one about big tourism developments.


Normen voor energievretende airco’s in Europa te slap

Airconditioners vreten steeds meer energie. Strenge Europese normen worden tegengehouden door ItaliŽ, dat zijn industrie beschermt.

Link


Charcoal-making threatens Mozambique forests


Crude (2009) Trailer HD 480p

Three years in the making, this riveting new documentary from acclaimed filmmaker Joe Berlinger (Brothers Keeper, Paradise Lost, Metallica: Some Kind of Monster) tells the epic story of one of the largest and most controversial legal cases on the planet. An inside look at the infamous $27 billion Amazon Chernobyl case, Crude is a real-life, high stakes legal drama involving global politics, the environmental movement, celebrity activism, human rights advocacy, multinational corporate power, and the fate of disappearing indigenous cultures.


Nuttige informatie

PCB's: Link

Milieuvervuiling en diabetes: Link

Lucas


Jansen wil opheldering over milieuschandaal Vlissingen

SP-Kamerlid Paulus Jansen wil dat minister Cramer (Milieu) ervoor zorgt dat de bergen cadmiumhoudend plastic in de haven van Vlissingen snel worden opgeruimd. Naar aanleiding van een tip van omwonenden vond het SP Milieualarmteam de berg die afkomstig blijkt te zijn van oude Heineken-kratten.

Link


Milieuschandaal in Vlissingen

Iedereen kent ze nog wel: De bekende gele bierkratjes van bierbrouwer Heineken. In de jaren tachtig werden ze uit de handel genomen omdat de kratjes vol zaten met de giftige stof cadmium. Nu, twintig jaar later, ligt 14.000 ton gemalen plastic op een industrieterrein bij de Vlissingse haven nog steeds te wachten op verwerking. Maar dat blijkt gemakkelijker gezegd dan gedaan. Volgens milieudeskundige Lucas Reijnders moet er echt iets met het plastic gebeuren, want als de berg plastic vlam vat zijn de gevolgen volgens hem niet te overzien.

Link


Verreweg de meeste Europeanen kijken naar de milieueffecten van de producten die ze kopen

Vier op de vijf Europeanen zeggen dat ze rekening houden met de milieueffecten van de producten die ze kopen, zo blijkt uit een vandaag gepubliceerde Eurobarometer-enquÍte. De aandacht voor het milieu is het grootst in Griekenland, waar meer dan 9 op de 10 geÔnterviewden zeiden dat de milieueffecten van een product een belangrijke rol spelen bij hun aankopen. Bij de enquÍte waren de meningen van de Europeanen over de beweringen van producenten over de milieuprestaties van hun producten gelijk verdeeld, terwijl bijna de helft denkt dat een combinatie van hogere belastingen op milieuschadelijke producten en lagere belastingen op milieuvriendelijke producten de beste stimulans voor milieuvriendelijke producten zou zijn. Er is ook veel steun voor het idee dat de detailhandel een rol moet spelen bij de stimulering van milieuvriendelijke producten en voor een verplichte koolstofetikettering.

Volgens Stavros Dimas, EU-commissaris voor Milieu, moet "de strijd tegen klimaatverandering op alle fronten worden gestreden en moet iedereen meedoen. Het is niet alleen een zaak van bedrijven en regeringen, ook de consument moet zijn steentje bijdragen. Door milieu- en klimaatvriendelijke producten te kopen geeft de consument het juiste signaal aan de producent, die daardoor meer milieuvriendelijke producten gaat produceren."

De effecten van producten op het milieu zijn belangrijk In de vandaag gepubliceerde Eurobarometer-enquÍte over de houding van de Europeanen ten opzichte van duurzame consumptie en productie zegt een overweldigende meerderheid van de geÔnterviewden (83%) dat de effecten van een product op het milieu een belangrijke rol spelen bij hun aankopen. Koploper zijn de Grieken, waar 92% zegt dat de milieueffecten van de producten meespelen, terwijl dit percentage bij de Tsjechen het kleinst is (62%). Verdeelde meningen over de beweringen van bedrijven over de milieuprestaties van hun producten O ver de beweringen van producenten over de milieuprestaties van hun producten zijn de meningen van de geŽnquÍteerde Europeanen gelijk verdeeld: 49% vertrouwt deze beweringen en 48% doet dat niet. Het vertrouwen is het grootst bij de Nederlanders (78%) en het kleinst bij de Bulgaren (26%). Hogere belastingen op milieuschadelijke producten en lagere belastingen op milieuvriendelijke producten

Zo'n 46% van de EU-burgers denkt ook dat milieuvriendelijke producten het best kunnen worden gestimuleerd door de belastingen op milieuschadelijke producten te verhogen en de belastingen op milieuvriendelijke producten te verlagen. Onder de Britten is de steun voor dit onderscheid bij de belastingheffing het grootst, terwijl het percentage veel lager is op Malta (28%), waar de voorkeur wordt gegeven aan alleen lagere belastingen op milieuvriendelijke producten. De belangrijke rol van de detailhandel bij de stimulering van milieuvriendelijke producten. De geÔnterviewden zijn uitgesproken voorstanders van de stimulering van milieuvriendelijke producten door de detailhandel. Ongeveer de helft van de EU-burgers (49%) vindt dat deze producten zichtbaarder moeten zijn in de schappen of in een speciale groene afdeling moeten worden uitgestald. Een derde (31%) van de Europeanen zegt dat de detailhandel groene producten het best kan stimuleren door betere informatie aan de consument te geven.

Veel steun voor het koolstofvoetafdruk-etiket

Ook al zegt iets minder dan de helft van de Europeanen dat milieu labels een belangrijke rol spelen bij hun aankopen en vindt maar 1 op de 10 dat de totale hoeveelheid door een product veroorzaakte broeikasgassen op milieu-etiketten moet worden vermeld, toch zegt 72% van de EU-inwoners dat een etiket waarop de koolstofvoetafdruk van een product wordt vermeld, in de toekomst verplicht moet worden. De standpunten hierover variŽren sterk van lidstaat tot lidstaat: bij de Tsjechen is het percentage voorstanders van deze etikettering het laagst (47%) en de Grieken steunen deze gedachte met 90% voluit. Een koolstofvoetafdruk-etiket vermeldt hoeveel broeikasgassen – zoals kooldioxide – in totaal gedurende de levensduur van productie tot verwijdering worden uitgestoten. Een dergelijke regeling bestaat op Europese schaal nog niet, maar de Raad van ministers van Milieuzaken heeft de Commissie in december 2008 verzocht de invoering van koolstofvoetafdruk-etikettering te onderzoeken.

Achtergrond: EU-actieplan voor duurzame consumptie en productie
In juli 2008 heeft de Commissie een actieplan ingediend met een reeks voorstellen voor duurzame consumptie en productie die zullen bijdragen tot een verbetering van de milieuprestaties van producten en voor meer vraag naar duurzamere goederen en productietechnologieŽn zullen zorgen. Ook wordt getracht het EU-bedrijfsleven aan te zetten om van mogelijkheden voor innovatie te profiteren.


Comparatively low levels of air pollution boost early death risk

Even comparatively low levels of air pollution boost the chances of an early death, suggests research published ahead of print in Thorax.

Lees verder


Laser Printers Could Be a Health Hazard

Some home and office laser printers pose serious health risks and may spew out as much particulate matter as a cigarette smoker inhales, an Australian air quality researcher said Tuesday.

Lees verder


Pollution causes 40 percent of deaths worldwide, study finds

About 40 percent of deaths worldwide are caused by water, air and soil pollution, concludes Cornell's David Pimentel. Such environmental degradation, coupled with the growth in world population, are major causes behind the rapid increase in human diseases worldwide.

Lees verder


Exhaust fumes boost asthma risk in genetically susceptible children

Exhaust fumes heighten the risk of asthma in children who are already genetically susceptible to respiratory disease, indicates research published ahead of print in the journal Thorax. Variations in the genes that control enzymes responsible for clearing harmful chemicals breathed into the body have been linked to the development of asthma and other respiratory diseases.

Lees verder


Missing the Dark - Health Effects of Light Pollution

Artificial light has benefited society by, for instance, extending the length of the productive day, offering more time not just for working but also for recreational activities that require light. But when artificial outdoor lighting becomes inefficient, annoying, and unnecessary, it is known as light pollution. Many environmentalists, naturalists, and medical researchers consider light pollution to be one of the fastest growing and most pervasive forms of environmental pollution. And a growing body of scientific research suggests that light pollution can have lasting adverse effects on both human and wildlife health.

Lees verder


Synergy and Air Pollution

Air pollutants are inhaled as complex mixtures, but the focus of monitoring and research has been on individual pollutants; however, this practice does not take into account pollutant interactions that may be important to health. Mauderly and Samet (p. 1) reviewed selected published literature to determine whether combinations of ozone with other pollutants may have synergistic effects on health outcomes. The authors found that synergism involving O3 has been demonstrated by laboratory studies of humans and animals, although comparisons are limited, and most studies involved exposure concentrations much higher than typical of environmental pollutants.

Lees verder


Diesel Exhaust and Cardiac Gene Expression

Exposure to diesel exhaust (DE) is linked to vasoconstriction, endothelial dysfunction, and myocardial ischemia in compromised individuals. Gottipolu et al. (p. 38) investigated whether DE inhalation would cause greater inflammation, hematologic alterations, and cardiac molecular impairment in spontaneously hypertensive rats than in healthy Wistar Kyoto rats. They found evidence that DE inhalation produces a hypertensive-like cardiac gene expression pattern associated with mitochondrial oxidative stress in healthy rats.

Lees verder


Origin of Particle-Related Oxidative Stress

Stoeger et al. assessed whether the in vivo inflammatory response of mice to combustion-derived nanoparticles (CDNPs) can be predicted in vitro by a cell-free test for oxidative potency (OxPot) of particles and a gene expression analysis targeting inflammation, stress, and detoxification-related genes. They found a correlation between inflammatory response and Brunauer, Emmett, and Teller (BET) surface area for all CDNPs, and derived a simple quantitative model to predict in vivo inflammatory response based on in vitro OxPot and Cyp1a1 induction. This model may serve as an additional step toward introducing a cell-free test for nanotoxicology that is reliable enough to provide a true alternative to animal exposures

Lees verder


Metabolites of PBDEs in Human Blood

Qiu et al. determined the concentrations of hydroxylated polybrominated diphenyl ethers (HO-PBDEs) in blood from pregnant women who had not been intentionally or occupationally exposed to these flame retardants, and from their newborn babies, and then compared these concentrations with those reported in mice. The PBDE metabolite pattern observed in humans differed from that in mice, indicating that different enzymes might be involved in the metabolic process. Levels of HO-PBDE metabolites were low but similar to parent compounds, which suggests that metabolites may accumulate in human blood.

Lees verder


Childhood BMI and Environmental Pollution

Verhulst et al. investigated the association between body mass index (BMI) standard deviation score and prenatal exposure to hexachlorobenzene, dichlorodiphenyldichloroethylene (DDE), dioxin-like compounds, and polychlorinated biphenyls (PCBs) in a random sample of mother–infant pairs living in Flanders, Belgium. PCBs were associated with increased BMI during early childhood. Future studies are needed to confirm the findings and to assess possible mechanisms by which these pollutants could alter energy metabolism.

Lees verder


Air Pollution and Perinatal Mortality

Scientific evidence has correlated low birth weight and preterm birth—both important determinants of perinatal death—with air pollution. de Medeiros et al. (p. 127) examined the association between traffic-related pollution and perinatal mortality. Logistic regression revealed a gradient of increasing early neonatal death with higher exposure to traffic-related air pollution. Associations with fetal mortality were less consistent. The results suggest that motor vehicle exhaust exposures may be a risk factor for perinatal mortality.

Lees verder


Household Exposure to Paint and Petroleum Solvents, Chromosomal Translocations, and the Risk of Childhood Leukemia

The association of ALL risk with paint exposure was strong, consistent with a causal relationship, but further studies are needed to confirm the association of ALL and AML risk with solvent exposure.

Lees verder


Parkinson’s Disease and the Environment

Parkinson’s disease (PD) is the second most common neurodegenerative disorder. People with PD, their families, scientists, health care providers, and the general public are increasingly interested in identifying environmental contributors to PD risk. Bronstein et al. (p. 117) report on a multidisciplinary group of experts who gathered to assess what is known about the contribution of environmental factors to PD. PD is a complex disorder, and multiple different pathogenic pathways and mechanisms can ultimately lead to PD. Interplay among environmental factors and genetic makeup likely influences the risk of developing PD.

Lees verder


Adding high doses of sludge to neutralise soil acidity not advisable

A University of the Basque Country PhD thesis has analysed the application of waste sludge from EDAR (Estaciůn Depuradora de Aguas Residuales - Waste Water Purification Plant) to acid soils which have limited capacity for neutralising the acidity.Sludge obtained from water purification plants can be reused, as fertiliser for soils, for example or to reduce their acidity. The main aim of this University of the Basque Country (UPV/EHU) PhD research thesis was to study the effects of the application of EDAR (Estaciůn Depuradora de Aguas Residuales - Waste Water Purification Plant) waste sludge on the chemical properties of the soil and on the water filtering through it — with special attention being paid to the behaviour of heavy metals. Moreover, the effects on forest plantations — concretely those of Pinus radiata —, have been studied.

Lees verder


Sea level rise of 1 meter within 100 years

New research indicates that the ocean could rise in the next 100 years to a meter higher than the current sea level – which is three times higher than predictions from the UN's Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC. The groundbreaking new results from an international collaboration between researchers from the Niels Bohr Institute at the University of Copenhagen, England and Finland are published in the scientific journal Climate Dynamics.

Lees verder


Floods to become commonplace by 2080

Flooding like that which devastated the North of England last year is set to become a common event across the UK in the next 75 years, new research has shown.A study by Dr Hayley Fowler, of Newcastle University, predicts that severe storms – the likes of which currently occur every five to 25 years across the UK – will become more common and more severe in a matter of decades.Looking at ‘extreme rainfall events’ – where rain falls steadily and heavily for between one and five days – the study predicts how the intensity of these storms may change in the future.

Lees verder


Arsenic imports for lumber plunge

Research supported by the University of Florida helped prompt the treated wood industry to abandon a once common but potentially harmful wood preservative from lumber in residential construction. New statistics show that since this change in 2004, imports of arsenic, a toxic metal used in the wood-treating chemical chromated copper arsenate, have plunged.

Lees verder


UCLA study shows adverse effects of air pollution on births in Los Angeles County

Women who lived in regions with high carbon monoxide or fine-particle levels -- pollution caused mainly by vehicle traffic -- were approximately 10 to 25 percent more likely to have a preterm baby than women who lived in less polluted areas.

Lees verder


'Refinery dust' reveals clues about local polluters, UH-led research team says

Cloaked in the clouds of emissions and exhaust that hang over the city are clues that lead back to the polluting culprits, and a research team led by the University of Houston is hot on their trails. Investigator Shankar Chellam is heading up the case, which hinges on unique identifiers found in fine particulate matter, a mixture of organic, inorganic or metal material. This material is given off by natural sources, such as sea spray and grassfires, and manmade sources, such as vehicles and industrial operations, and then suspended in the air. "Fine particulate matter is tiny – about 30 times smaller in diameter than a human hair – but it carries in it a lot of information about where it came from," explains Chellam, a civil and environmental engineering professor at UH's Cullen College of Engineering. Like any good detective, Chellam has enlisted a team with varying expertise, including urban air quality expert Matthew Fraser of Arizona State University, UH doctoral students of engineering and a NASA scientist. When their investigation started six years ago, Chellam says, the team was surprised, "maybe naively," that most research at the time focused on ozone, which is formed when emissions mix with sunlight. Much less attention was paid to airborne particulate matter in the Houston area. "Most previous studies have been concerned with gases, particularly ozone," Chellam explains. "It is the particulate matter – both fine matter that is smaller than 2.5 micrometers and coarse matter that is larger than 2.5 micrometers, but smaller than 10 micrometers – that we are interested in."

Lees verder


Biofuel carbon footprint not as big as feared, Michigan State University research says

Publications ranging from the journal Science to Time magazine have blasted biofuels for significantly contributing to greenhouse gas emissions, calling into question the environmental benefits of making fuel from plant material. But a new analysis by Michigan State University scientists says these dire predictions are based on a set of assumptions that may not be correct. "Greenhouse gas release from changes in land use – growing crops that could be used for biofuels on previously unfarmed land – has been identified as a negative contributor to the environmental profile of biofuels," said Bruce Dale, MSU University Distinguished Professor of chemical engineering and materials science. "Other analyses have estimated that it would take from 100 to 1,000 years before biofuels could overcome this 'carbon debt' and start providing greenhouse gas benefits."

Lees verder


Report calls aerosol research key to improving climate predictions

Scientists need a more detailed understanding of how human-produced atmospheric particles, called aerosols, affect climate in order to produce better predictions of Earth's future climate, according to a NASA-led report issued by the U.S. Climate Change Science Program on Friday. "Atmospheric Aerosol Properties and Climate Impacts," is the latest in a series of Climate Change Science Program reports that addresses various aspects of the country's highest priority climate research, observation and decision-support needs. The study's authors include scientists from NASA, the National Oceanic and Atmospheric Administration and the Department of Energy. "The influence of aerosols on climate is not yet adequately taken into account in our computer predictions of climate," said Mian Chin, report coordinating lead author from NASA's Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Md. "An improved representation of aerosols in climate models is essential to more accurately predict the climate changes." Aerosols are suspended solid or liquid particles in the air that often are visible as dust, smoke and haze. Aerosols come from a variety of natural and human processes. On a global basis, the bulk of aerosols originate from natural sources, mainly sea salt, dust and wildfires. Human-produced aerosols arise primarily from a variety of combustion sources. They can be the dominant form of aerosol in and downwind of highly populated and industrialized regions, and in areas of intense agricultural burning.

Lees verder


Study links water pollution with declining male fertility

New research strengthens the link between water pollution and rising male fertility problems. The study, by Brunel University, the Universities of Exeter and Reading and the Centre for Ecology & Hydrology, shows for the first time how a group of testosterone-blocking chemicals is finding its way into UK rivers, affecting wildlife and potentially humans. The research was supported by the Natural Environment Research Council and is now published in the journal Environmental Health Perspectives. The study identified a new group of chemicals that act as ‘anti-androgens’. This means that they inhibit the function of the male hormone, testosterone, reducing male fertility. Some of these are contained in medicines, including cancer treatments, pharmaceutical treatments, and pesticides used in agriculture. The research suggests that when they get into the water system, these chemicals may play a pivotal role in causing feminising effects in male fish.Earlier research by Brunel University and the University of Exeter has shown how female sex hormones (estrogens), and chemicals that mimic estrogens, are leading to ‘feminisation’ of male fish. Found in some industrial chemicals and the contraceptive pill, they enter rivers via sewage treatment works. This causes reproductive problems by reducing fish breeding capability and in some cases can lead to male fish changing sex. Other studies have also suggested that there may be a link between this phenomenon and the increase in human male fertility problems caused by testicular dysgenesis syndrome. Until now, this link lacked credence because the list of suspects causing effects in fish was limited to estrogenic chemicals whilst testicular dysgenesis is known to be caused by exposure to a range of anti-androgens.

Lees verder


The proof is in the tree bark

A study by Indiana University researchers found the chlorinated flame retardant Dechlorane Plus in the bark of trees across the northeastern US, with by far the highest concentrations measured near the Niagara Falls, N.Y., factory where this chemical is produced.

Lees verder


Threats From Above - Air Pollution Impacts on Ecosystems and Biological Diversity in the Eastern United States

If you are living in the eastern United States, the environment around you is being harmed by air pollution. From Adirondack forests and Shenandoah streams to Appalachian wetlands and the Chesapeake Bay, a new report by the Cary Institute of Ecosystem Studies and The Nature Conservancy has found that air pollution is degrading every major ecosystem type in the northeastern and mid-Atlantic United States.

Lees verder


Americans owe 5 months of their lives to cleaner air

A new study by researchers at Brigham Young University and Harvard School of Public Health shows that average life expectancy in 51 U.S. cities increased nearly three years over recent decades, and approximately five months of that increase came thanks to cleaner air. "Such a significant increase in life expectancy attributable to reducing air pollution is remarkable," said C. Arden Pope III, a BYU epidemiologist and lead author on the study in the Jan. 22 issue of the New England Journal of Medicine. "We find that we're getting a substantial return on our investments in improving our air quality. Not only are we getting cleaner air that improves our environment, but it is improving our public health." The research matched two sets of data from 51 cities across the nation: changes in air pollution between about 1980 and about 2000; and residents' life expectancies during those years. The scientists applied advanced statistical models to account for other factors that could affect average life spans, such as changes in population, income, education, migration, demographics and cigarette smoking. In cities that had previously been the most polluted and cleaned up the most, the cleaner air added approximately 10 months to the average resident's life. On average, Americans were living 2.72 years longer at the end of the two-decade study period; up to five months, or 15 percent, of that increase came because of reduced air pollution. Other studies show that these gains are likely coming from reductions in the cardiovascular and cardiopulmonary disease that typically accompany air pollution. "There is an important positive message here that the efforts to reduce particulate air pollution concentrations in the United States over the past 20 years have led to substantial and measurable improvements in life expectancy," said study co-author Douglas Dockery, chair of the Department of Environmental Health at Harvard School of Public Health.

Lees verder


New research discredits $100B global warming 'fix'

Scientists have revealed an important discovery that raises doubts concerning the viability of plans to fertilize the ocean to solve global warming, a projected $100 billion venture. According to Dr. Michael Lutz at UM's Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science, ocean fertilization schemes, which resemble an artificial summer, may not remove as much carbon dioxide from the atmosphere as has been suggested, because they ignore important natural processes.

Lees verder


Environmental pollution and diabetes may be linked

Cambridge scientists are advocating additional research into the little understood links between environmental pollution and type 2 diabetes.

Lees verder


Diesel exhaust fumes affect people with asthma, finds study on London's Oxford Street

Diesel exhaust fumes on polluted streets have a measurable effect on people with asthma, according to the first study looking at exhausts and asthma in a real-life setting, published on Dec. 6 in the New England Journal of Medicine. The new study looked at the effects on 60 people with mild and moderate asthma of walking along the western end of busy Oxford Street in London, where only diesel-powered taxis and buses are permitted.

Lees verder


OSU study shows exposure to bad air raises blood pressure

The air people breathe while walking in the park, working in the garden or shopping downtown may be unhealthy enough to seriously spike their blood pressure, a new study suggests. Cardiovascular researchers at The Ohio State University Medical Center are the first to report a direct link between air pollution and its impact on high blood pressure, or hypertension. If the results from these animal studies hold up, this could be important for human health.

Lees verder


Sunscreens go viral on coral

Ingredients in commonly used sun-protection products bleach reefs by stimulating latent viruses in algae.The biological integrity of about 60% of the world's coral reefs is under assault, and the percentage of threatened reefs is expected to continue rising. Coral bleaching, which indicates the death of colored symbiotic algae that provide nutrients to coral, is a visible sign of this damage.

Lees verder


Heavy traffic makes breathing a burden in children

Exposure to traffic pollution may increase respiratory problems and reduce lung volumes in children with asthma, according to researchers who studied the effects of road and traffic density on children's lung function and respiratory symptoms in the border town of Ciudad Juarez in Mexico.

Lees verder


Mothers from affluent neighborhoods near highways increase odds of low weight babies by 81 percent

Living near city expressways is associated with adverse birth effects on expectant mothers and their newborns, according to a novel study with global implications. In the August edition of the Journal of Epidemiology and Community Health, scientists from the Universitť de Montrťal and the University of South Australia reveal that women living closest to expressways are more vulnerable to highway pollution -- especially affluent mothers.

Lees verder


Long-Term Effects of Traffic-Related Air Pollution on Mortality in a Dutch Cohort (NLCS-AIR Study)

Traffic-related air pollution and several traffic exposure variables were associated with mortality in the full cohort. Relative risks were generally small. Associations between natural-cause and respiratory mortality were statistically significant for NO2 and BS. These results add to the evidence that long-term exposure to ambient air pollution is associated with increased mortality.

Lees verder


New study suggests link between environmental toxins and early onset puberty in girls

Certain environmental toxins, such as the mycoestrogen zearalenone produced by the Fusarium fungus species, can be found naturally in the environment, have properties similar to the female reproductive hormone estrogen, and are also structurally similar to anabolic growth agents used in animal breeding. A new study scheduled for publication in The Journal of Pediatrics suggests that certain mycoestrogens may be directly linked to the early onset of sexual development in young girls.

Lees verder


Housewives are more ecologically aware and recycle more than university students

Research carried out at the University of Granada reveals that housewives are more willing to separate glass from other garbage than students. According to this work, a high awareness of the environment does not necessarily entail the practice of ecologically responsible behavior. Research was carried out from a sample of 525 university students and 154 housewives.

Lees verder


Environmental Factors Early in Life May Influence Testicular Cancer Risk

The risk of testicular cancer was significantly lower among first-generation immigrants to Denmark, compared with men born in Denmark to immigrant parents and Danish men with Danish parents. This suggests that early exposure to environmental factors may influence the development of the disease. The incidence of testicular cancer varies considerably worldwide, but the cause of these differences is unknown. Denmark has one of the highest testicular cancer incidence rates in the world. To assess the impact of genes and the environment on testicular cancer development, Charlotte Myrup, M.D., of Statens Serum Institut in Copenhagen, Denmark, and colleagues compared the incidence of testicular cancer among first- and second- generation immigrants to Denmark and residents of Danish ancestry. They collected data on 2.1 million men who lived in Denmark between 1968 and 2003, which included 344,444 immigrants to Denmark and 56,189 men born in Denmark to immigrant parents.Overall, 4,216 cases of testicular cancers were reported among this group, 166 cases among first-generation immigrants and 13 cases among second-generation immigrants. The relative risk of testicular cancer was 63 percent lower among first-generation immigrants, but there was no statistically significant difference in risk among second-generation immigrants, compared with men of Danish ancestry. “The difference in testicular cancer rates among men born to foreign parents inside Denmark compared with those immigrating to Denmark as children or adults point to the possibility of environmental influences in utero,” the authors write.

Lees verder


New Study Suggests Link between Environmental Toxins and Early Onset Puberty in Girls

Although scientists have speculated over the negative effects of environmental toxins for years, new data suggest that certain environmental toxins may disrupt the normal growth and hormonal development of girls. Some of these toxins, such as the mycoestrogen zearalenone (ZEA) produced by the Fusarium fungus species, can be found naturally in the environment, have properties similar to the female reproductive hormone estrogen, and are also structurally similar to anabolic growth agents used in animal breeding. A new study scheduled for publication in The Journal of Pediatrics suggests that certain mycoestrogens may be directly linked to the early onset of sexual development in young girls.

Lees verder


First-ever study to link increased mortality specifically to carbon dioxide emissions

A Stanford scientist has spelled out for the first time the direct links between increased levels of carbon dioxide in the atmosphere and increases in human mortality, using a state-of-the-art computer model of the atmosphere incorporating scores of physical and chemical environmental processes. The new findings, to be published in Geophysical Research Letters, come to light just after the Environmental Protection Agency's recent ruling against states setting specific emission standards for this greenhouse gas.

Lees verder


Pollution shrinks fetus size - Brisbane study finds

Exposure to air pollution significantly reduces fetus size during pregnancy, according to a new study by Brisbane scientists. Queensland University of Technology senior research fellow Dr. Adrian Barnett said the study compared the fetus sizes of more than 15,000 ultrasound scans in Brisbane to air pollution levels within a 14km radius of the city.

Lees verder


The Effect of Dose and Timing of Dose on the Association between Airborne Particles and Survival

Reduction in particle concentrations below U.S. EPA standards would increase life expectancy.

Lees verder


Weather matters to particulate pollution

Dry winter weather and low level mixing of pollutants from vehicle exhausts in cities leads to the highest concentrations of the tiny soot particles, known as PM10 particles, according to German scientists writing in the January issue of the International Journal of Environment and Pollution. Their findings suggest that traffic controls, other than an outright ban for several days at a time, would have little effect on levels. Particulate matter of less than 10 nanometres across and smaller can penetrate the deepest parts of the lungs. PM10 have thus been associated with an increased incidence of breathing problems, asthma, and even lung cancer among city dwellers. Jutta Rost of the Meteorological Institute, at the University of Freiburg, and colleagues there and at the Fraunhofer Institute for Transportation and Infrastructure Systems, in Dresden, and the Federal State Institute for Environmental Protection, in Baden-Wuerttemberg, have carried out a retrospective analysis of the atmospheric conditions that affected PM10 levels in four cities in South-West Germany during the period from 2001 to 2005.

Lees verder


Princeton-led team finds secret ingredient for the health of tropical rainforests

A team of researchers led by Princeton University scientists has found for the first time that tropical rainforests, a vital part of the Earth's ecosystem, rely on the rare trace element molybdenum to capture the nitrogen fertilizer needed to support their wildly productive growth. Most of the nitrogen that supports the rapid, lush growth of rainforests comes from tiny bacteria that can turn nitrogen in the air into fertilizer in the soil.

Lees verder


 

 

 


View My Stats