Leefbewust.comStudie constateert dat genen een rol spelen bij empathie

Een nieuwe studie suggereert dat hoe empathisch we zijn, niet alleen een gevolg is van onze opvoeding en ervaring, maar ook deels van onze genen.
Empathie bestaat uit twee delen: het vermogen om iemands gedachten en gevoelens te herkennen en het vermogen om met een passende emotie erop te reageren. Het eerste deel heet 'cognitieve empathie' en het tweede 'affectieve empathie'. Vijftien jaar geleden ontwikkelde een team van wetenschappers aan de Universiteit van Cambridge de Empathy Quotient (EQ), een korte zelfrapportage van empathie. De EQ meet beide delen van empathie.

Lees verder


Ons humeur hangt af van het voedsel dat wij eten

Jonge volwassenen en oudere volwassenen hebben ander voedsel nodig voor hun geestelijke gezondheid. Uit nieuw onderzoek aan de Binghamton University, State University of New York blijkt dat dieet- en eetgewoontes een verschillende invloed hebben op de geestelijke gezondheid van jonge en oudere volwassenen.

Lees verder


Genereuze mensen geven volgens hun hartslag

AltruÔstische mensen zouden 'goedhartig' zijn - en nieuw onderzoek gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Scientific Reports toont aan dat gulle mensen echt meer contact hebben met hun eigen hart. De studie, uitgevoerd aan de Universiteit van Anglia Ruskin en de Universiteit van Stockholm, is de eerste om een mogelijke fysiologische reden te vinden waarom sommige mensen liefdadiger zijn dan anderen.

Lees verder


Slechte sociale vaardigheden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid

Volgens een nieuwe studie aan de Universiteit van Arizona lopen degenen die worstelen met sociale situaties een groter risico op geestelijke en lichamelijke gezondheidsproblemen. Dat komt omdat mensen met slechte sociale vaardigheden de neiging hebben meer stress en eenzaamheid te ervaren die een negatieve invloed kunnen hebben op de gezondheid, zei studie auteur Chris Segrin, hoofd van de UA Afdeling Communicatie.

Lees verder


Eenzaamheid een probleem ?

Met name in de noordelijke landen is dat niet zo een probleem, maar wel hoe zuidelijker we komen. Dat terwijl de noordelijke landen in Europa erg dun bevolkt zijn en families ver uiteen wonen en er soms zelfs geen naaste buren zijn. Hoe komt het dat de term ďeenzaamheidĒ voor de meesten van hen geen issue is?

Lees verder


Geluksgevoel kan fysieke gezondheid beÔnvloeden

Een nieuwe review toont aan dat subjectief welzijn - factoren zoals levensstevredenheid en genieten van het leven - de fysieke gezondheid kan beÔnvloeden. De onderzoekers van de review onderzochten ook waarom dit het geval is en omstandigheden waaronder dit het meest waarschijnlijk is.

Lees verder


Aannames die blokkades of conflicten worden

Veel mensen zitten nog steeds vast in aannames. Zo gauw ze iets lezen of horen vallen hen bepaalde woorden op en daarmee gaat hun hoofd aan de haal. Wat er verder in de tekst staat, ontgaat hen. Ze zitten in hun hoofd vol met dat woord wat hen triggert. Het verhaal van de ander wordt daardoor geheel van zijn waarde ontdaan.

Lees verder


Studie toont verband tussen geweld en geestesziekten

Nieuw onderzoek aan de North Carolina State University, RTI International, Arizona State University en het Duke University Medical Center vindt een groot aantal factoren die worden geassocieerd met het daaropvolgende risico van volwassenen met een psychische aandoening om slachtoffer of dader te worden van geweld. Het werk wijst op het belang van maatregelen rond geestelijke gezondheidsproblemen om het geweld in de gemeenschap en geestelijke gezondheidszorg te verminderen.

Lees verder


Antipsychotica verhogen kans op sterfte bij Alzheimer

Een recent onderzoek aan de Universiteit van Oost-Finland associeert het gebruik van antipsychotica met een 60 procent verhoogd risico op mortaliteit bij mensen met de ziekte van Alzheimer. Het risico was het hoogst bij het begin van het medicijngebruik en bleef hoog bij langdurig gebruik. Daarenboven toonde het gebruik van twee of meer antipsychotica gelijktijdig een bijna twee keer hoger risico op sterfte dan monotherapie.

Lees verder


De gevaren van psychiatrische medicatie en de alternatieven


Relatie vitamine D en negatieve en depressieve symptomen bij psychotische stoornissen

Nieuw onderzoek, dit jaar gepresenteerd op een bijeenkomst van de International Early Psychosis Association (IEPA) toont aan dat een laag vitamine D niveau depressieve symptomen veroorzaakt bij psychotische aandoeningen. Het onderzoek is uitgevoerd door Dr. Mari Nerhus, Norment Research Centre, Institute of Clinical Medicine, Universiteit van Oslo, Noorwegen, en collega's. Er zijn aanwijzingen dat lage vitamine D-niveaus de ernst van de ziekte bij psychotische stoornissen verhoogt.

Lees verder


Gedwongen psychiatrische behandeling moet stoppen


Realiteit ontstaat door je gedachten - Dr Wayne Dyer


Antipsychotische medicijnen zouden niet helpen tegen delirium

Een recente, herziene studie van de medische literatuur ondersteunt het gebruik niet van antipsychotische medicatie als preventie of behandeling van een delirium bij in een ziekenhuis opgenomen patiŽnten. Onderzoekers analyseerden 19 relevante onderzoeken. Bij 7 onderzoeken, waarbij antipsychotica vergeleken werden met placebo's of helemaal geen behandeling voor deliriumpreventie bij post-operatieve patiŽnten, was er geen duidelijk effect op het aantal gevallen.

Lees verder


Meldpunt mishandeling in de psychiatrie

Mishandeling binnen de wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) kun je melden bij Heijmen Westerveld. Heijmen is jurist mensenrechten. We verzoeken je de mishandeling kort te omschrijven en je volledige naam daarbij te vermelden. Je naam wordt niet op de website getoond. Op de site geven wij slechts de initialen.

Lees verder


Kolonel Bart Billings - het drogeren van veteranen is GEEN oplossing


Lezing over Pharmageddon door professor David Healy

De klokkenluider die werd ontslagen omdat hij durfde te beweren dat het gebruik van Prozac de kans op zelfmoord vergrootte.

Link


Een actief lichaam, een actieve geest

Het wordt algemeen erkend dat onze lichamelijke conditie wordt weerspiegeld in ons geestelijk fit zijn, vooral als we ouder worden. Hoe beÔnvloedt het fysiek fit zijn onze ouder wordende hersenen?

Lees verder


Jeugdtrauma leidt tot Ďemotionele littekensí

Mensen die in hun jeugd zijn misbruikt of verwaarloosd kampen later vaker met depressie en angst. Bovendien is het beloop van deze psychische stoornissen bij hen vaker ongunstig. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Jacqueline Hovens. Zij pleit voor meer bewustwording en preventie.

Lees verder


Mannen ervaren vaker positieve emoties dan vrouwen

Mannen hebben in hun leven vaker positieve emoties dan vrouwen; ze voelen zich vaker kalm en rustig en zijn ook vaker gelukkig. Mannen en vrouwen zeggen even vaak tevreden met het leven te zijn, maar vrouwen vinden het leven vaker zinvol.

Lees verder


Benzodiazepinen zijn niet effectief bij de behandeling van angststoornissen en kunnen het risico op dementie verhogen

PatiŽnten die benzodiazepinen gebruiken als behandeling voor psychiatrische aandoeningen, zouden moeten overwegen over te stappen naar andere behandelingen vanwege het verhoogde risico op dementie en overlijden, zeggen clinici van het American College of Osteopathic Neurologists and Psychiatrists.

Lees verder


Joanna Moncrieff - The Myth of the Chemical Cure: The Politics of Psychiatric Drug Treatment


Verband tussen psychotrope medicijnen en het plegen van moord

Een studie over de analyse van in Finland gepleegde moorden en databases van voorgeschreven medicijnen wees uit dat het gebruik van bepaalde medicijnen die invloed hebben op het centraal zenuwstelsel in verband kunnen staan met een verhoogde kans op het plegen van een moord. Het grootste risico werd in verband gebracht met het gebruik van pijnstillers en kalmeringsmiddelen (benzodiazepines), terwijl antidepressiva slechts gelinkt werden aan een iets verhoogd risico. De studie is de eerste in de wereld op dit gebied.

Lees verder


Dieet en voeding van essentieel belang voor de geestelijke gezondheidszorg

Een nieuwe internationale samenwerking onder leiding van de Universiteit van Melbourne en Deakin University onthult dat er meer en meer bewijs komt van de relaties tussen dieetkwaliteit en potentiele voedingstekorten en geestelijke gezondheid. Gepubliceerd in The Lancet Psychiatry, stellen vooraanstaande wetenschappers dat, gezien de scala aan medische aandoeningen, psychiatrie en volksgezondheid, dieet en voeding als belangrijke determinanten van de geestelijke gezondheid moeten erkennen en omarmen.

Lees verder


Uit een grote studie blijkt dat gesprekstherapie - geen medicijnen - het beste is bij sociale angststoornis

Hoewel het geven van antidepressiva de meest gebruikte behandeling is bij sociale angststoornis stelt nieuw onderzoek dat cognitieve gedragstherapie (CGT) effectiever is en, in tegenstelling tot medicijnen, geen blijvende gevolgen heeft nadat de behandeling gestopt is. Sociale angststoornis is een psychische aandoening die wordt gekenmerkt door een intense angst en het vermijden van sociale contacten en treft 13 ​​procent van de Amerikanen en Europeanen. De meeste mensen zoeken nooit een behandeling voor de aandoening. Voor degenen die dat wel doen is medicatie de enig toegankelijke behandeling omdat er een tekort is aan opgeleide psychotherapeuten.

Lees verder


Risico op diabetes bij kinderen en jongeren na gebruik antipsychotica

Een studie, gepubliceerd in de uitgave van september 2014 van het "Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry", wees uit dat kinderen en jongeren, gediagnosticeerd met een psychiatrische diagnose na het gebruik van antipsychotica, een verhoogd risico lopen op de ontwikkeling van diabetes. Gebruik makend van gegevens van de nationale Deense registers, bestudeerde een groep wetenschappers, geleid door Dr. Renť Ernst Nielsen, Psychiatrie, Aalborg Universiteit Ziekenhuis in Denemarken, 48.299 kinderen en jongeren met psychiatrische afwijkingen om de frequentie en de mogelijke voorbodes van diabetes type II te bestuderen, bepaald door behandeling met een oraal anti-diabetisch medicijn.

Lees verder


Slechte geestelijke gezondheid leidt tot ongezond gedrag onder volwassenen met een laag inkomen

Onderzoek zegt dat fuiven, drinken, roken, en het gebruik van illegale drugs kan worden gebruikt om depressies en angsten te kunnen hanteren. Slechte geestelijke gezondheid leidt tot ongezond gedrag bij volwassenen met een laag inkomen Ė niet andersom, volgens een nieuw onderzoekĻ door Dr. Jennifer Walsh en collega's van de Centers for Behavioral and preventieve geneeskunde aan de Miriam ziekenhuis in de VS. In deze studie, stress en angst voorspelde in latere gezondheid afbreuk te doen aan gedrag, zoals roken, comazuipen, illegale drugs gebruiken, onbeschermde seks en ongezonde voeding. Een mogelijke verklaring voor deze bevindingen is dat gezondheid in gevaar te brengen als mechanisme kan worden gebruikt om de effecten van stress en angst te beheersen. De studie is gepubliceerd online in de Springer tijdschrift, Translationeel Gedrags Medicine≤, en maakt deel uit van een editie over meervoudig gezondheids gedragswijziging.

Lees verder


Onderzoekers ontdekken gen dat leidt tot ernstige gewichtstoename
met behandeling met antipsychotica

Antipsychotica worden steeds meer voorgeschreven in de VS, maar ze kunnen leiden tot ernstige bijwerkingen waaronder snelle gewichtstoename, vooral bij kinderen. In de eerste studie in zijn soort, hebben onderzoekers van het Zucker Hillside Ziekenhuis en het Feinstein Institute for Medical Research een gen geÔdentificeerd dat de gewichtstoename vergroot bij patiŽnten behandeld met algemeen gebruikte antipsychotica. Deze bevindingen werden gepubliceerd in het meinummer van Archives of General Psychiatry.

Lees verder


Is Charles Darwin de drijfveer van de psychiatrie?

Hoe kan antidepressiva de zelfmoordkans doen verdubbelen tot vertienvoudigen, DNA schade veroorzaken in het sperma en de foetus waardoor mannen onvruchtbaar worden en kinderen worden geboren met een zwak hart, ťn een placebo (neppil) nagenoeg net zo effectief blijken om depressie te verminderen? Als bovendien blijkt dat het aantal depressie-patiŽnten jaarlijks met 11% groeit (SFK, 2011) en dat de
onvruchtbaarheid in Europa enorm toeneemt en men gist naar een oorzaak?

Het is duidelijk dat er iets niet klopt maar verder dan wijzen naar farmaceutische bedrijven en hun financiŽle belangen lijkt men niet te komen. Ook lijkt men alle losstaande feiten feiten niet in een context te kunnen/willen plaatsen wat ook niet eenvoudig blijkt, want toen ik hoogleraren en wetenschappers vroeg wat volgens hen het motief van de psychiatrie kon zijn kon zijn dan werd door de gerenommeerde
journalist Robert Whitaker bijvoorbeeld gesteld, na een week bedenktijd, dat volgens hem "geld" het motief is en prof. dr. Ivan Wolffers verduidelijkte mij met ogenschijnlijk enige moeite dat er sprake is van een medisch dogma, een soort religieus principe.

Waarom behandelt de psychiatrie de hersenen van meer dan 1 miljoen mensen tegen depressieve emoties in Nederland en hoe kan de psychiatrie daar zo volhardend in blijven (gezien de aanhoudende groei van 11% per jaar) ondanks de extreme en verregaande kritiek van vooraanstaande wetenschappers en media?

Waarom reageerde de voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalverij recent zo fel in een Volkskrant opiniestuk ter verdediging van de psychiatrie (De antipsychiatrie heeft veel schade aangericht,

Link

waarin hij beweerde dat het boek van medisch journalist Robert Whitaker (Anatomie van een epidemie) aan antipsychiatrie gelieerd zou zijn, terwijl zijn boek is verkozen tot beste boek van 2010 door de wetenschappelijke Amerikaanse Investigative Journalism Association en niets met de antipsychiatrie te maken heeft? Als blijkt dat de betreffende voorzitter Nazi leiders citeert in berichten aan alle leden met een oproep de geciteerde Nazi-mentaliteit over te nemen? (Men dient op kwakzalverij te reageren zoals Herman Goering deed toen hij het woord cultuur hoorde. Goering: wanneer ik het woord cultuur hoor, dan trek ik mijn pistool, aldus de betreffende voorzitter

Link

Ik heb in de afgelopen vijf jaar een antwoord gezocht op dit soort vragen en mijn hypothese is als volgt.

*Mijn hypothese*

De psychiatrie is gebaseerd op het absurde idee dat het leven toeval is en beoogt naar de leer van Charles Darwin behandelingen te effectueren waarmee de evolutie in eigen hand wordt genomen. Naast het geld dat met medicijnverkoop wordt verdiend schuilt er waarschijnlijk ook een ziekelijke ideologie achter de ontwikkelingen van de
psychiatrie. De hypothese is dat men voorstaat dat "zwakken" in het menselijk ras er aan moeten geloven door psychiatrische beÔnvloeding.

Enkele voorbeelden ter ondersteuning van deze hypothese:

*1) Depressie*

Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland krijgen medicijnen voorgeschreven tegen depressieve emoties. Men beweert dat depressie een genetisch component heeft. Het aantal voorschriften van antidepressiva stijgt in Nederland met gemiddeld 11% per jaar (SFK, 2011). In studies blijkt dat een placebo nagenoeg net zo goed werkt als antidepressiva (bij studies met een 'actieve placebo' is er zelfs geen verschil meetbaar), maar het medicijn heeft enkele opvallende 'bijwerkingen'.

Zo vergroot antidepressiva de kans op zelfmoord. Oudere soorten zoals TCA vertienvoudigen de kans op zelfmoord en moderne SSRI antidepressiva verdubbelen de kans op zelfmoord.

Link

Link

Antidepressiva blijkt verder DNA schade te veroorzaken in het sperma en de foetus waardoor mannen onvruchtbaar worden en de kans wordt vergroot op het krijgen van kinderen met aangeboren afwijkingen (meer specifiek een zwak hart). In Amerika zijn hierom rechtszaken geweest waarin schadevergoedingen zijn toegekend aan ouders, en volgens een internet bron staat de bijwerking "onvruchtbaarheid" in de bijsluiter vermeld.

Link

Link

Volgens de BBC stijgt de onvruchtbaarheid in Europa hard en gist men naar de oorzaak. De voorspelling is dat onvruchtbaarheid verder zal escaleren todat 1 op de 3 stellen in Europa onvruchtbaar zijn.

Link

*2) ADHD*

Vermeend worden kinderen met de diagnose ADHD sneller crimineel, gaan ze sneller experimenteren met drugs en worden ze sneller werk- en dakloos. ADHD is vermeend een aangeboren erfelijke aandoening van de hersenen.

ADHD medicijnen remmen de lichamelijke groei van het kind en kan op termijn
psychotische ervaringen veroorzaken, waardoor kinderen met de diagnose op
termijn vaak antipsychotica krijgen voorgeschreven.

Link

Link

Het aantal voorschriften van ADHD medicijnen aan kinderen stijgt evenredig hard met het aantal voorschriften van antipsychotica aan kinderen. In de afgelopen 10 jaar is het aantal voorschriften van ADHD medicijnen met gemiddeld 22% per jaar gestegen (SFK, 2011). Het aantal voorschriften van antipsychotica aan kinderen is de afgelopen jaren evenredig hard gestegen.

http://vorige.nrc.nl/binnenland/article2606199.ece/
Kinderen_slikken_veel_meer_pillen

*3) Psychose*

Antipsychotica onderdrukt de psychose en maakt het tegelijkertijd chronisch
zodat iemand niet meer kan stoppen met het gebruik. Het maakt de gebruikers
op die manier chronisch ziek. Daarbij verkort antipsychotica het leven van
patiŽnten volgens officiŽle cijfers met gemiddeld 25 tot 30 jaar.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17502806
(meer kans op herstel zonder behandeling)

http://www.zielenknijper.nl/sterfte-door-gebruik-van-antipsychotica.html
(prof. dr. Ivan Wolffers)

Een recente studie toonde aan dat de top 3 best verkochte antipsychotica in de wereld overeen komt met de top 3 dodelijkste middelen. Dit betreffen tevens de modernste middelen welke 10x zo duur zijn dan oudere antipsychotica.

Seroquel blijkt zowel het duurste, meest voorgeschreven als dodelijkste
antipsychoticum.

http://www.reuters.com/article/2009/07/13/us-schizophrenia-drugs-idUSTRE56C15Z20090713

http://www.zielenknijper.nl/patienten-gedood-door-antipsychotica.html
(PatiŽnten gedood door antipsychotica, The Independent)

Ik hoop dat jullie hier iets aan hebben en als er vragen of opmerkingen
zijn dan hoop ik die te vernemen.

Groet,
Arjan
http://www.zielenknijper.nl


Waarmee behandelt de psychiatrische 'genees'kunde?

Beste lezers,

Na 42 jaar in de apotheek van psychiatrische ziekenhuizen te hebben
gewerkt, kan ik die materie ongeveer als volgt samenvatten.

Behalve veel somatische preparaten (die vooral nodig zijn, omwille van
de bijwerkingen van de psychiatrische) en de specifiek neurologische
(al bestaat er een zeer brede grijze zone met de psychiatrische), bestaat 
voor meer dan 90% (chemisch dan) het repertorium uit psychotica en antipsychotica.

Ik leg wel de nadruk op 'chemisch'.

Commercieel is de handel de laatste twintig,dertig jaar op die manier
geŽvolueerd, dat (scheikundige) kennis werd vervangen door evidentie,
waardoor de naamgeving van groepen geneesmiddelen het indicatiegebied
weergaven en meer welluidende naampjes kregen, om de aandacht af te
leiden van het werkingsmechanisme.

Noteer dat bij omzeggens alle psychotica het werkingsmechanisme als
onbekend is uitgeroepen, omdat kennis van die werking helemaal niet
commercieel handig zou zijn.

Vandaar ook dat mijn pogingen om een en ander wel bekend te maken
gewoon genegeerd worden. Ik ben al blij dat mijn stelling door niemand
wordt weerlegd of gekraakt.

Op de url (
http://www.megablunder.net/werking) waar ik de werking
uitleg, schrijf ik bewust dat de stoffen die psychotisch maken uit
zichzelf niet weten of ze nu gebruikt worden om legaal geld te
verdienen, dan wel om te gebruiken op de illegale markt.

Als de ballon van fabeltjes, die bijvoorbeeld nu gebruikt wordt bij
antidepressiva, Alzheimer-medicatie, ADHD-medicatie of zelfs bij
menopauze, helemaal zal doorprikt zijn dan zullen heel wat handboeken
mogen herdrukt worden.

Neem nu : zuivere speed (amfetamine en illegaal) wordt in de VS
gebruikt als ADHD-medicatie (legaal). mCPP is een partydrug (illegaal),
maar is ook de actieve metaboliet van Trazolan (legaal). Bupropion
(legaal) is de gezuiverde stof uit het plantje (qat), terwijl het plantje
zelf in BelgiŽ onder een opiumreglementering (illegaal) is gebracht.

Vandaar dat de huidige indeling alleen berust op de perceptie die men
onderhoudt tegenover chemische stoffen, die het bewustzijn
therapeutisch ofwel recreatief verstoren.

Groetjes,

Fernand Haesbrouck


Psychiatric Disorders Fuel $80 Billion Drug Industry

Psychiatric labels such as bipolar disorder, ADHD, ADD, Social Anxiety Disorder and Generalized Anxiety Disorder are not diseases discovered in labs, they are invented in committee by a show of hands of the American Psychiatric Association. And it is these labels, this practice of pathologizing behaviors into "diseases" that are literally voted into existence by the American Psychiatric Association, that fuel the $80 billion dollar psychiatric drug industry that puts profit over patient's lives.


Medicijn herstelt gedrag van gehandicapte muis

Voor het eerst is het gelukt om met medicijnen gedragsafwijkingen te verhelpen die optreden bij een bepaalde verstandelijke handicap. Muizen met de erfelijke handicap 'het fragiele X-syndroom' vertoonden na een behandeling met een nieuw soort medicijnen normaal gedrag.

Lees verder


Tijdschrift “Skiz’o” van Stichting Anoiksis (anti-stigma) is gehaaide propaganda

Psychiatrische ziekte-religie (het geloven dat je een hersenziekte hebt) draagt in grote mate bij aan het chronische karakter van psychische problemen en een onderdeel van de rechtvaardiging van de door velen als ‘barbaars’ betitelde psychiatrische behandelwijzen is het ernstige stigma dat op psychiatrische diagnosen rust.

Lees verder

Arjan


TV - Kijken in de ziel

Psychiaters zijn speleologen van de menselijke geest. Ze kennen de weg in de krochten van de ziel, in het gangenstelsel van onze diepste verlangens, angsten en emoties. Maar wat nu als ze zelf door het bestaan op de proef gesteld worden? Vinden ze door hun ervaring dan vanzelf de uitgang of dooft hun toorts en tasten ze net als ieder ander machteloos in het duister? In de serie Kijken in de ziel portretteert Coen Verbraak (televisiedocumentairemaker en gerenommeerd interviewer bij de Volkskrant en Vrij Nederland) toppsychiaters over hun vak, ťn over zichzelf. Met Renť Kahn, Rudi van den Hoofdakker (Rutger Kopland), psychoanalyticus Louis Tas, psychotherapeut Christa Widlund (Anna Enquist), "straatpsychiater" Jules Tielens, psychiater/ hersenonderzoeker Witte Hoogendijk, Liesbeth Vleugel, Jan Swinkels, Nelleke Nicolai, Frank van Ree, Bram Bakker en Roos van der Mast.

Link


Benedictus XVI in de bres voor DSM V

De nieuwe ziekte, die het pauselijk gezag teistert, verdient een DSM-notering.

Link

Fernand Haesbrouck


De natuur als medicijn

De Idahoeve, een voormalige boerderij op het natuureiland Tiengemeten, is omgebouwd tot een zorgcentrum.

Lees verder


Radio - Zomergast: Jan Derksen

Een nieuwe versie van de DSM, hťt handboek voor psychologen, is in de maak, de DSM-5. Een conceptversie is al op internet in te zien. De beschrijving van bipolaire stoornissen en autisme is zo breed, dat op basis van dit boek iedereen wel ergens aan lijdt. Jan Derksen, Hoogleraar Klinische Psychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, voorziet een hausse aan cliŽnten.

Download MP3


Maker Seroquel betaalt klagers

Quetiapine (Seroquel) behoort tot de zogenaamde atypische antipsychotica, middelen om psychoses en ernstige opwinding te behandelen. Het wordt atypisch genoemd omdat het niet tot de oudere klassieke families van antipsychotica behoort.

Link

Arjan Dokelaar


Homoseksualiteit een psychiatrische ziekte?

In de jaren ‘50 heeft men binnen de psychiatrie homoseksualiteit tot een officiŽle psychiatrische ziekte benoemd evenals men druk gedrag als ziekte heeft benoemd (ADHD) welke vervolgens met medische behandeling bestreden wordt. Door ophef vanuit de Amerikaanse politiek is de ziekte in 1973 echter weer geschrapt uit het psychiatrische handboek, de DSM-IV, met als gevolg dat homoseksualiteit op dit moment niet als een ziekte wordt gezien en psychiaters er geen medicijnen voor hebben ontwikkeld. Toch blijken veel psychiaters homoseksualiteit als een ziekte te zien en als zodanig te behandelen.

Lees verder


EMDR-therapie

EMDR therapie oftewel “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”, is een relatief nieuwe therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen (PTSS).

Link

Deze methode heb ikzelf eens mogen ervaren. Daar waar het om een pesterij ging, het is verbluffend mooi hoe het werkt. Zieleknijpen hoeft heel niet meer. Toen ik probeerde om gemakkelijk over roken te denken, ging het mis. Ik wist toen nog niet dat ik MCS had. Altijd als ik in de rook kwam, werd ik niet alleen ziek, maar ook heel boos. Het leek me handig om daarmee af te rekenen. Als iets dus fysiek is, gaat het niet. Is het een andere 'onbalans', is het de mooiste, schoonste en snelste methode die ik ken.

Amber Kesseler


Radio - Groot tekort aan psychiaters

Instellingen in de geestelijke gezondheidszorg kampen met een een groot tekort aan psychiaters en kinderpsychiaters. Vacatures zijn er wel, maar moeilijk in te vullen. Blijkt uit een onderzoek van GGZ-Nederland. Ondanks de tekorten nemen de wachtlijsten af. Volgens Jos de Beer, directeur van GGZ-Nederland heeft dat ondermeer te maken met een efficiŽntere aanpak van de wachtlijsten.

Download MP3


Psy-sekte prepareert ongeleide moordprojectielen met serotoninefabels

Serotonine is good for you, en onder dat motto misleidt men een goedgelovende maatschappij om een toxicomanie in te stellen met amfetamine- en(of) cocaÔnedoping. Niemand kan aantonen dat die doping iets met serotonine of dopamine zou aanvangen. Beter nog, niemand kan aantonen dat er zelfs maar enig mankement aan serotonine of dopamine zou bestaan.

Link

Fernand Haesbrouck


Wetsvoorstel verplichte geestelijke gezondsheidzorg

Er komt een nieuwe, wettelijke regeling met zorg op maat voor mensen die door een psychische stoornis risico lopen om ernstige schade te veroorzaken bij zichzelf of bij anderen.

Minister Hirsch Ballin heeft mede namens minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend dat de huidige Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) vervangt.

Door het wetsvoorstel komt er ťťn rechterlijke zorgmachtiging met een vaste procedure. Dit betekent een enorme vereenvoudiging ten opzichte van de bestaande zeven machtigingen met verschillende, ingewikkelde procedures. Die zorgen voor problemen, bijvoorbeeld als er vormfouten worden gemaakt.

Voortaan adviseert een commissie de rechter over de gewenste zorg op maat. De commissie bestaat uit een jurist, een psychiater en een algemeen lid. Afhankelijk van de problematiek kan in complexe gevallen een verslavingsdeskundige, geriater of een orthopedagoog worden toegevoegd. Door deskundige voorbereiding van de commissie hoeft de rechter zich niet langer met medische details bezig te houden. De precieze vormgeving van de taken en de werkwijze van de commissie wordt nog uitgewerkt.

Gedwongen opname blijft bestaan. Anders dan nu, zal de rechter zich ook vooraf uitspreken over dwangbehandeling. In spoedeisende gevallen waarin niet gewacht kan worden op een zorgmachtiging, kan voortaan een beroep op een crisismaatregel worden gedaan. De crisismaatregel vervangt de inbewaringstelling.

Dwang kan alleen in uiterste noodzaak worden ingezet en mag niet uit onmacht worden toegepast. Daarom moet er kwalitatief goede (vrijwillige) zorg zijn met aandacht voor de persoonlijke beleving en ervaring van mensen met een psychische stoornis tijdens het gehele zorgtraject. Het gaat om een effectieve en passende vorm van zorg aan de patiŽnt, waar deze zich ook bevindt.

Het wetsvoorstel biedt een oplossing voor de belangrijkste knelpunten die zich in de praktijk voordoen. De positie van de patiŽnt wordt versterkt waardoor beter kan worrden ingespeeld op diens zorgbehoefte. De huidige regeling is daarvoor te beperkt vanwege het locatiegebonden karakter van de zorg, waarbij opname van de patiŽnt centraal staat. Straks wordt opname ťťn van de mogelijkheden in de zorgketen.


Medicatiegebruik bij agressief gedrag in de psychiatrie niet altijd effectief\

Op psychiatrische afdelingen krijgen patienten met agressief gedrag veel medicatie, terwijl wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van medicamenteuze behandeling beperkt is. Dat blijkt uit onderzoek van Laurette Goedhard. Laurette Goedhard zette voor haar promotieonderzoek eerst systematisch alle bekende onderzoeken naar de medicamenteuze behandeling van agressie op een rij. Het wetenschappelijke bewijs voor de effectiviteit van medicatie ter behandeling van agressie blijkt met name voor 'onderhoudsbehandeling' beperkt te zijn. Ook valt op dat patienten die meedoen aan onderzoek sterk verschillen van de patienten die we in de praktijk zien: slechts 30 tot 50% van de patienten uit de praktijk zou in aanmerking komen voor deelname aan een dergelijk onderzoek. Ook bracht Goedhard het medicatiegebruik bij agressie in de praktijk in kaart. Patienten die zich agressief gedragen blijken veel meer medicijnen te krijgen dan niet-agressieve patienten. Het gaat hierbij niet alleen om de dagelijkse medicatie, maar ook om de 'zo-nodig-medicatie', zoals rustgevende middelen, en ook bijvoorbeeld om paracetamol. Het geven van veel medicatie leidt echter in de praktijk niet tot een betere behandeluitkomst, zoals overplaatsing naar een minder gesloten afdeling. Goedhard beveelt aan om agressief gedrag veel beter te registreren in de praktijk. Op deze manier kan worden gezien welke behandelingen werkelijk een effect hebben.


Economische crisis bezweren met psychotherapie

Slim omgaan met persoonlijkheidsstoornissen kan miljarden opleveren

Het behandelen van patiŽnten met een persoonlijkheidsstoornis kan de maatschappij miljarden euro’s opleveren. De kosten van psychotherapieŽn wegen ruimschoots op tegen de maatschappelijke kosten die deze patiŽnten maken als ze niet worden behandeld. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC waarop DjÝra Soeteman donderdag 3 juni promoveert. Voor het eerst is nu wetenschappelijk bewezen dat psychotherapie de maatschappij meer kan opleveren dan dat het kost. Nederland zou volgens de promovenda flink kunnen verdienen door slim te investeren in psychotherapie.

Persoonlijkheidsstoornissen komen veel voor. Ongeveer ťťn op de tien mensen lijdt eraan. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht is het mogelijk patiŽnten met een persoonlijkheidsstoornis zo te behandelen dat het de maatschappij financiŽle winst oplevert. Zo kost een patiŽnt gemiddeld 11.000 euro per jaar (zowel medische kosten als opname in een kliniek, als indirecte kosten zoals ziekteverzuim). Een aanzienlijk percentage van de patiŽnten herstelt na behandeling waardoor deze kosten verminderen tot minder dan een kwart. De eigenlijke behandelkosten zijn dus snel terugverdiend doordat patiŽnten weer in staat zijn aan het werk te gaan en minder gebruik maken van de gezondheidszorg. Daarna leidt psychotherapie zelfs tot besparingen.

Om ‘winst’ te kunnen maken op psychotherapie is het van belang dat patiŽnten de juiste behandeling krijgen. PatiŽnten met een emotionele stoornis zoals borderlinepersoonlijkheidsstoornis (een zogenoemde cluster B-stoornis), zouden ambulante psychotherapie moeten krijgen. PatiŽnten met een ‘angstige’ stoornis, zoals mensen met dwanggedachten en dwanghandelingen (cluster C-stoornis) zouden moeten worden behandeld met een kortdurende opname in een kliniek. Nu houden artsen bij toewijzing van patiŽnten aan behandelprogramma’s geen rekening met de economische gevolgen, waardoor ze voor onnodig dure behandelingen kunnen kiezen. Wanneer ze wel op de financiŽn zouden letten, kunnen meer patiŽnten worden geholpen voor hetzelfde geld’, zegt Soeteman.

Ook op andere gebieden kan nog worden verdiend. Als de maatschappij in onderzoek naar psychotherapie zou investeren kan dat ruim een miljard euro opleveren. Het gaat dan bijvoorbeeld om onderzoeken die meer inzicht geven in welke behandelingen financieel het beste uitpakken’. Daarnaast kan nog bijna 2 miljard verdiend worden door bijvoorbeeld de therapietrouw te verbeteren en door ervoor te zorgen dat er meer mensen behandeld kunnen worden met de meest kosteneffectieve behandelingen. Soeteman: ‘Natuurlijk kosten onderzoeken geld, maar dat wordt snel terugverdiend als we door die onderzoeken ontdekken hoe we patiŽnten het beste kunnen helpen, tegen de laagste kosten.’

Een goede behandeling is ook van belang voor het welzijn van de patiŽnten. De stoornissen hebben grote invloed op de kwaliteit van leven van patiŽnten. Zo is hun levenskwaliteit vergelijkbaar met die van mensen met reuma, longkanker of de ziekte van Parkinson. Mensen met een persoonlijkheidsstoornis doen vaak nauwelijks mee aan het maatschappelijke leven. ‘Een juiste behandeling verbetert hun kwaliteit van leven aanzienlijk.’

Het onderzoek is gedaan onder 1708 patiŽnten met een persoonlijkheidstoornis uit zes verschillende geestelijke gezondheidszorginstellingen. De promovenda heeft de economische gegevens van hun behandeling onderzocht en ook gekeken naar effectiviteit van de behandelingen. Daarmee heeft ze een model gemaakt dat verschillende behandelingen met elkaar vergelijkt en laat zien welke de grootste gezondheidswinst laat zien en tegelijkertijd financieel het gunstigst uitpakt. Dit kan politici, beleidsmakers en zorgverzekeraars helpen slimme keuzes te maken. ‘Zeker op dit moment is dat van belang. In tijden van economische crisis wordt steevast de betaalbaarheid van de zorg onder de loep genomen. Zo is recent besloten om de oudste vorm van psychotherapie niet meer te vergoeden uit het basispakket van de zorgverzekering. Maar bezuinigen op psychotherapie kan juist leiden tot extra maatschappelijke kosten.’


Scenarioschrijvers bedenken nieuw serotonine en dopamine verhaaltje

Na een kwarteeuw tekorten (reuptake-mechanisme), moeten dezelfde harddrugs voortaan de overmaten in goede banen leiden. De nieuwe slogan zal 'turnover' heten. Gelukkig zijn harddrugs heel slimme geneesmiddelen.

Link

Fernand Haesbrouck


Minstens 20 psychiatrisch patiŽnten langdurig opgesloten

Het afgelopen jaar zijn minstens twintig psychiatrisch patiŽnten langdurig opgesloten. Maanden tot zelfs jaren zitten zij alleen in een isoleercel of afzonderingsruimte. Dit zegt het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) vanavond in NOVA.

Link


Hoogleraar: ‘Schizofrenie is bedrog, diagnose doet meer kwaad dan goed’

Schaf de term schizofrenie maar af, zegt hoogleraar sociale psychiatrie prof. dr. Jim van Os (psychiater van het jaar 2008). Wetenschappelijk is de diagnose onhoudbaar, en patiŽnten hebben er alleen maar last van. In twee recente lezingen, zijn oratie aan de Universiteit Maastricht en de jaarlijkse Trimboslezing in Utrecht, bepleitte hij een nieuwe aanpak.

Link

Maaike


The Marketing of Madness - Full Movie Trailer

The 'Marketing of Madness' is the definitive documentary on the psychiatric drugging industry. Here is the real story of the high income partnership between psychiatry and drug companies that has created an $80 billion psychotropic drug profit centre. But appearances are deceiving. How valid are psychiatrists diagnoses and how safe are their drugs? Digging deep beneath the corporate veneer, this three-part documentary exposes the truth behind the slick marketing schemes and scientific deceit that conceal dangerous and often deadly sales campaigns.

In this film you'll discover that...
Many of the drugs side effects may actually make your mental illness worse
Psychiatric drugs can induce aggression or depression
Some psychotropic drugs prescribed to children are more addictive than cocaine
Psychiatric diagnoses appears to be based on dubious science. Of the 297 mental disorders contained with the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, none can be objectively measured by pathological tests. Mental illness symptoms within this manual are arbitrarily assigned by a subjective voting system in a psychiatric panel
It is estimated that 100 million people globally use psychotropic drugs
The Marketing of Madness exposes the real insanity in our psychiatric health care system: profit-driven drug marketing at the expense of human rights.

This film plunges into an industry corrupted by corporate greed and delivers a shocking warning from courageous experts who value public health over dollar.


Wie faalt?

Het parket of de psychiatrie? Speelt de psychiatrie hier mee om de ware dader(s) te verbergen?

Link

Fernand Haesbrouck


Gedragstherapie voor vermoeidheid na Q-koorts

Gedragstherapie lijkt aan te slaan bij Q-koortspatiŽnten die na hun ziekte last blijven houden van chronische vermoeidheid.

Link

--

Nederland is zo'n fantastisch land. Het is onverstelbaar knap dat wij ziekten als chronische vermoeidheid, schildersziekte en Qkoorts met gedragstherapie kunnen behandelen. Terwijl Amerkaanse onderzoekers hebben ongetoond dat ME patiŽnten een virus bij zich dragen (en in Nederland gewoon bloeddonor kunnen zijn), schildersziekte wordt veroorzaakt door lijmen en oplosmiddelen die zenuwgestel en hersenen aantasten en Qkoorts wederom door een bekend virus wordt veroorzaakt is dit Radboud wondermiddel the cure for all. Als dit geen reguliere kwakzalverij is.... maar daar zal Renckens en kornuiten geen letter over schrijven, veel te bang om hun eigen achterban te verliezen. Als je elke ziekte ziet als iets tussen de oren dan zijn we snel klaar. U weet weer waar uw ziektenkostenpremie voor wordt gebruikt. Symptoombestrijders, drugs voor ADHD kinderen en mind kwakzalverij. En wie zwijgt stemt toe.

Ron


Psychiatrie wordt toverkunst, na verzaken van medische kennis

Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde ( 16/04/2010) prijst de psychiatrie, die wetenschappelijk goed bezig zou zijn, door veel van elkaar over te schrijven en niets te (willen) weten. Heel fijntjes vertaalt men 'geen kennis hebben van', als 'een klinische praktijk hebben, minder gebaseerd op opinie'.

Link

Fernand Haesbrouck


TV - Netwerk - Kinderen van verstandelijk beperkte ouders in de knel

Kinderen van ouders met een verstandelijke beperking ervaren vaak een gebrekkige opvoeding. Met name kinderen die zelf geen beperking hebben, ondervinden een moeilijke jeugd. De verhalen van Jennie en Erik. Jennie is opgegroeid in een gezin met verstandelijk beperkte ouders. Ook haar twee zussen en een broer zijn in meer of mindere mate verstandelijk beperkt. Ze is dagelijks bezig met de zorg voor het gezin.

Link


TV - Metropolis wereldwijd in therapie

Door een gebrek aan psychologen is het nodig dat Mr. Chen dagelijks de populairste zelfmoordbrug in China bewaakt.

Link


Geneeskunde voor het geld

De machtigen op geneeskunde en volksgezondheid koesteren macht en rijkdom door bij de bevolking de sprookjes te verspreiden dat de hulpzoekenden ziek zijn aan stoffetjes tekorten en dat de door hen gezegende harddrugs die tekorten corrigeren. Niemand van hen die het verhaal van die sprookjes wetenschappelijk kan aantonen, dat hoeft ook niet, want drogeren met harddrugs helpt meestal bij alle goedkope kwaaltjes. Drogeren met amfetamine of cocaÔnedoping regelt geen serotonine, en noch minder dopamine en gelukkig weet iedereen van dat selecte establishment dit. Ze zijn niet zo dom dat ze geloof zouden hechten aan de sprookjes. Waarom heeft men immers het werkingsmechanisme van cocaÔne en amfetamineproducten medisch als onbekend verklaard?

Link

Fernand Haesbrouck


Medische megablunder, drie jaar later

Wat op een blunder leek, is uiteindelijk als een misdadig opzet ontmaskerd. Dit keer zullen de mensen zelf moeten optreden, want overheden, zitten mee in het complot.

Link

Fernand Haesbrouck (apotheker)


Algemeen Dagblad: 'Shocktherapie vaker gebruiken'

Beste Deviant redactie,

Wat vindt u eigenlijk van het volgende bericht in Algemeen Dagblad (8 maart 2010) waarin vermeld wordt dat een nieuwe richtlijn voor psychiaters voorschrijft dat ouderen met een depressie sneller met Elektroshock behandeld moeten worden?

Ik herinner mij uw volgende publicatie hierover: Link

Elektroshock beschadigt hersenen en is levensgevaarlijk !

Deviant bestrijdt deze lezing. Elektroshock beschadigt de hersenen, wat leidt tot ernstige stoornissen aan geheugen en intellect. De risico's worden gebagatelliseerd en de voordelen worden overdreven. Er is geen bewijs dat door elektroshock suÔcides voorkomen worden. De sterfte als gevolg van de therapie is waarschijnlijk groter dan een eventueel levensreddend effect. De sterftecijfers worden echter geheim gehouden. De NVvP is sinds 2000 verantwoordelijk voor de registratie van shockpraktijken, maar publiceert geen gegevens en weigert elke toelichting.

Wordt het niet eens tijd om deze psychiatrische misdadigers die omwille van het redden van hun beroep graag doktertje willen spelen op het matje te roepen en verantwoordelijk te stellen voor wat ze aanrichten? Volgens uw informatie immers veroorzaken ze veel onnodig leed en schade en in het uiterste geval zelfs dodelijke slachtoffers.

En ik weet dat psychiaters dit in Nederland ook onder dwang kunnen doen. O.a. bij patiŽnten die na jaren isoleercel en verzet tegen de in hun ogen onmenselijke en onrechtvaardige 'behandeling' totaal moegestreden zijn, en dan vervolgens nog even die elektroshock er overheen krijgen. Dit gebeurt echt met mensen, en wat zou nu toch de reden zijn om die barbaarse behandeling "z.s.m." nieuw leven in te willen blazen...

Zijn het de honderden patiŽnten die ernstig mishandeld zijn en een potentiŽle bedreiging vormen voor het voortbestaan van de psychiatrie, die via deze praktijk onschadelijk kunnen worden gemaakt? Want ECT veroorzaakt immers geheugenverlies. Het is verdacht, zeker wanneer je weet tot welke gruwelijke misdaden psychiaters in het (recente) verleden toe in staat zijn geweest. Want zeg nu zelf: welke 'arts' sluit een onschuldig meisje van 22 jaar voor meer dan 6 maanden in een isoleercel op? Dat kan alleen een echte beul.

Arjan


Halbe Zijlstra (VVD): “GGZ chanteert om schandalen verborgen te houden”

GGZ Nederland en drie ggz-aanbieders dreigen incidenten nog maar beperkt bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) te melden. Daarmee willen ze voorkomen dat meldingen van incidenten aan de Inspectie via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) op straat komen te liggen.

Link

Arjan


Leuvense specialisten willen een meer verantwoord gebruik van psychofarmaca

Een interdisciplinaire werkgroep van de K.U.Leuven heeft het toenemend gebruik van psychofarmaca onderzocht; dat zijn geneesmiddelen voor de behandeling van psychiatrische problemen. De Leuvense specialisten formuleren een aantal voorstellen om het ondoelmatig gebruik van deze middelen aan te pakken. Hun conclusies worden vandaag uitgebreid besproken op het eerste symposium van Metaforum Leuven.

Het gebruik van psychofarmaca is de laatste tien jaar sterk toegenomen. Waarom dit zo is, is niet helemaal duidelijk. Er zijn weinig aanwijzingen dat het aantal medisch-psychiatrische aandoeningen effectief toeneemt. Sommige onderzoeken suggereren dat mensen vandaag meer hulp zoeken bij psychisch lijden, wat op zich positief is. Specialisten gaan er ook van uit dat de huidige maatschappelijke context, met grotere onzekerheid en sociale isolatie, tot meer emotionele ontwrichting leidt.
Worden er vandaag teveel psychofarmaca voorgeschreven? Werken deze middelen wel echt, en is psychotherapie vaak geen beter alternatief? Enerzijds is het juist dat er in BelgiŽ te weinig zorgvoorzieningen zijn voor personen met een mentale stoornis, en dat een aantal hulpzoekenden geen doeltreffende behandeling vindt. Bovendien bieden psychofarmaca bij welbepaalde psychiatrische aandoeningen een reŽle oplossing. Zo zijn antidepressiva efficiŽnt bij de behandeling van ernstige vormen van depressie.

Maar het is ook duidelijk dat psychofarmaca ook worden voorgeschreven aan grote groepen van mensen die niet lijden aan ‘ziektebeelden’ in de enge zin van het woord. Het gaat dan bijvoorbeeld om personen met problemen van angst, stress, slapeloosheid, opgejaagdheid of depressiviteit ten gevolge van moeilijke levenservaringen (‘aanpassingsstoornissen’). Het nut van psychofarmaca bij deze brede groep is vaak niet duidelijk, zeker in verhouding tot andere benaderingen zoals psychologische hulpverlening (‘counseling’) en psychotherapie.

De Leuvense werkgroep wil het ondoelmatig gebruik van psychofarmaca aanpakken, en formuleert zes aanbevelingen.

- Het voorschrijven van psychofarmaca moet oordeelkundiger gebeuren. Artsen die herhaaldelijk en frappant afwijkend voorschrijfgedrag vertonen, moeten dit verantwoorden.
- Voor het toedienen van psychofarmaca aan kinderen en jongeren gelden er complexe diagnostische en ethische overwegingen. Het voorschrijven van psychofarmaca aan deze groep moet het exclusieve domein zijn van de kinder- en jeugdpsychiater. Als de huisarts oordeelt dat een kind een dergelijk middel dringend nodig heeft, moet hij hierover snel kunnen overleggen met een specialist.
- Het aantal ouderen – 75-plussers - dat psychofarmaca toegediend krijgt, ligt buitengewoon hoog, zeker in rust- en verzorgingstehuizen. De werkgroep is het erover eens dat er in deze groep duidelijk sprake is van een overmatig gebruik. Concrete stappen zijn nodig en zeker ook realiseerbaar. Er kunnen gerichte preventieve acties worden opgezet en het verzorgend personeel in de tehuizen moet een betere omkadering en opleiding krijgen voor deze problematiek.

- Psychotherapie is in veel gevallen even efficiŽnt als een behandeling met psychofarmaca. De drempel naar psychotherapie blijft echter erg hoog, zeker door de financiŽle aspecten, en de verwachtingen van de patiŽnt zijn vaak te hoog. Een groot probleem is het ontbreken van erkenningscriteria voor de beroepstitel van ‘psychotherapeut’. De werkgroep vindt deze criteria een absolute prioriteit.
- Mensen met emotionele problemen of met milde vormen van depressie of dwangneurose zoeken meestal eerst hulp bij de huisarts. De huisarts is als eerstelijnshulpverlener verantwoordelijk voor de verdere begeleiding en behandeling van deze patiŽnten. Indien men overmatig gebruik van psychofarmaca wil tegengaan, is ‘watchful waiting’ (nauwlettend afwachten), gekoppeld aan ‘counseling’, een belangrijke optie. Huisartsen moeten hiervoor zo goed mogelijk opgeleid en ondersteund worden.
- Eerstelijnsartsen missen op dit moment de mogelijkheid om patiŽnten op korte termijn eenmalig in contact te brengen met een psychiater, of om voor patiŽnten met emotionele moeilijkheden dringend psychiatrisch advies te krijgen. Psychiaters, psychiatrische ziekenhuizen en Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg richten zich in de eerste plaats op langetermijnbehandelingen maar moeten aan huisartsen ook de mogelijkheid bieden om op korte termijn een eenmalig consult of dringend advies te vragen.

Werkgroep. De werkgroep stelt haar conclusies over het gebruik van psychofarmaca vandaag voor op het eerste Metaforum-symposium. Meer informatie over deze werkgroep en hun uitgebreide visietekst vindt u op de website: www.kuleuven.be/metaforum.


Penis met een sperma-reuptake orgaantje

Of hoe Strattera als een Selective Sperm Reuptake Inhibitor eindelijk een SSRI is geworden. Nu het begrip SSRI alle inhoud heeft verloren, sinds serotoninetekorten niets met depressies te maken hebben, raakte bekend dat na jarenlang onderzoek kwam vast te staan dat penissen beschikken over een voor het blote oog onzichtbaar ‘orgaantje’ dat de grote overmaten geproduceerde zaadcelletjes bij de man terug kan opnemen. Een soort van G spot, zeg maar, omdat mannen en vrouwen eigenlijk gelijk zijn. Dit mechanisme dient om de instandhouding van het geslacht te garanderen. Zaadcelletjes worden als een waardevol goed aanzien, waarmee , net als de serotonine in de vroegere jaren, verstandig en vooral zo mogelijk ‘therapeutisch’ moet omgesprongen worden

Download PDF

Fernand Haesbrouck


Dopaminetekorten bij ADHD? Pure psychiatrische waanzin

Waar Boeloeboeloe- en Wadawada-tovenaars zich als artsen proberen te gedragen, heerst nogal eens de waan die MPIS (Maligne Professioneel Interpretatie Syndroom) kenmerkt. De geestesziekte die verrassend een medisch specialisme is geworden.

Link

Fernand Haesbrouck


Psychotherapie - gedrags therapie = psychische indoctinatie van personen = VERBODEN !

Eng en griezelIig zijn die lui die zich hier mee bezig houden ! Doe er niet aan mee en geloof er niet in. Het lijkt wel een SEKTE !

Link

vandaar dat de post 'ziektekosten' zo HOOG is in Nederland en niemand meer herstelt.......van neptherapien wordt NIEMAND BETER, alleen de farme en de antikwak......brrrrrrrrrrrrrr

alles draait om doorstroming in het lichaam; stroomt het niet meer door, dan vervuilt u en krijgt ziekten: invaliditeit, hernia, kanker, alzheimer; me; ms........prachtige namen zijn er al verzonnen om de burger een 'loer' te draaien ! Ik ga er zo langzaam aan vanuit dat U er toch niet meer intrapt ?

Dvh


Amerikaanse advocaat opent officieel de juridische aanval op de psychiatrie!

Een advocaat uit Alaska die het eerder opnam tegen farmaceutische reus Eli Lilly (Antipsychotica Zyprexa fraude-zaak, 1,42 miljard dollar schadevergoeding) en die won heeft een nieuw doel in zijn vizier.

Link

Arjan


Boek: De fraude met serotonine en dopamine

De voornaamste punten die in het boek aan bod komen zijn 1) Met de eigen logica van serotonine aantonen hoe depressies helemaal niets met serotonine te maken hebben en hoe SSRI's eigenlijk geen SSRI's zijn, maar doodgewone doping. 2) De manier uitleggen waarop Lilly de grote politiek naar de hand zet 3) De link leggen van bestaande studies naar dementie, en hoe die studies eigenlijk (misschien wel ongewild) vergaten de juiste conclusies te trekken.

Link


Gekakel in het medische hoenderhok

Deze kwakkel bereikt ons vanuit de VS:

EXPOSED: "Scandalous Abuse" of the Elderly Being Killed With Psychiatric Medications

Elderly dementia patients are being subjected to "scandalous abuse" by being drugged with dangerous antipsychotic drugs, according to a letter by ten influential health organizations, published in The Daily Telegraph.

Hier is de hypocriete verontwaardiging totaal ongepast. De antipsychotica worden VOLLEDIG TERECHT voorgeschreven, precies omdat de Alzheimer-medicatie waarmee men de sukkelaars behandelt, psychotica zijn, die dienen om ze te drogeren en ze daarmee enkele lucide momenten te bezorgen. Maar die doping verwoest de nog overblijvende goede neuronen, waardoor niet alleen een groter controleverlies over gedrag maar ook wanen, hallucinaties, agressie en psychotisch gedrag ontstaat En hoe corrigeert men die bijwerkingen? Juist... met antipsychotica.

Link

Fernand Haesbrouck (apotheker)


Silicon Brain Transmitters In the Heads Anesthetized Ethered
Patients 1960 Without Approval


STOP VICTIM PLANNING oftewel Psychische Indoctrinatie in Nederland !

Onmiddelijk ! De hele NL maatschappij is ermee besmet: van arbo tot UWV tot reguliere zorg. 1 maxi schandaal. Gezondheidsklachten zijn allen van OORSPRONG fysiek: doorstromingsproblemen door ophoping van uw eigen gif. Meer niet. Iemand met een goede doorstroming kan alle dagelijkse 'probleempjes die nu eenmaal bij het leven horen' aan. Niet omgekeerd. Laat u niet 'gek' maken in uw eigen land.

Link

DvH


Euthanasie bij psychiatrische patiŽnten

Carine de Vries en Jeanette Croonen verloren hun kind aan zelfdoding na vergeefse verzoeken om euthanasie. Psychiater Hans Swinkels gaat in op de vraag of psychiatrische patiŽnten met een doodswens recht hebben op euthanasie.


Basisscholieren gescreend op geestesziekte

De gemeente Amsterdam gaat bij wijze van proef controleren of basisschoolleerlingen psychosociale problemen hebben.

Link

--

Het worden gouden tijden voor de handelaren van drugs voor kinderen en klanten voor de toekomst......

Ron


Verklaren van onverklaarbare lichamelijke klachten

Wanneer er voor lichamelijke klachten geen duidelijke oorzaak aan te wijzen is, zitten arts en patiŽnt al gauw met de handen in het haar. Terwijl de arts niet goed weet hoe hij de klachten kan behandelen, voelt de patiŽnt zich vaak niet begrepen. Vaak wordt aangenomen dat de klachten veroorzaakt worden door psychische problemen. Maar waarom zouden psychische problemen leiden tot lichamelijke klachten? Die vraag stelde Lineke Tak zich in haar promotieonderzoek. Ze richtte zich daarbij op het mogelijke belang van de lichamelijke systemen die reageren op psychosociale stress - de stress die bijvoorbeeld ontstaat bij ingrijpende levensgebeurtenissen. Deze “stress responsieve systemen” zijn: het autonoom zenuwstelsel, de hypothalamus-hypofyse-bijnier as en het afweersysteem.

Op basis van meta-analyses en prospectieve data van een groot bevolkingsonderzoek concludeert Tak dat de stress responsieve systemen lang niet bij alle patiŽnten met onverklaarde lichamelijke klachten verstoord zijn. Binnen bepaalde subgroepen van de patiŽntenpopulatie - bijvoorbeeld jongvolwassenen en mensen met de diagnose chronisch vermoeidheid syndroom - lijken veranderingen in de stress - responsieve systemen echter wťl een rol te spelen. Door deze subgroepen beter te herkennen, kunnen patiŽnten met deze klachten mogelijk beter geholpen worden, aldus Tak. Nader onderzoek om deze subgroepen in kaart te brengen, is dan ook geboden.

Link


Ongeziene medische kolder in Nederland

Hoogste tijd dat de psychiatrie in Nederland leert waarom sperma nat is. Pas dan zal men beseffen dat serotonine- en dopaminetekorten commerciŽle fabeltjes zijn.

Link

Fernand Haesbrouck


Mentaal en emotioneel gezonder met foliumzuur

Wereldwijd worden vrouwen met een zwangerschapswens en tijdens de eerste 3 maanden van de zwangerschap aangeraden om extra foliumzuur te slikken. Hiermee verlagen zij het risico op een aantal aangeboren afwijkingen, zoals het Down-syndroom, open ruggetje, hazenlip en open schedel. Een nieuwe studie toont aan, dat dit waarschijnlijk niet het enige voordeel is. Ook de mentale en emotionele
ontwikkeling van het kind blijkt er baat bij te hebben. Onderzoek bij 4000 peuters Voor het onderzoek werd bij de moeders van ruim 4000 peuters het gebruik van foliumzuursupplementen tijdens het eerste trimester van de zwangerschap nagegaan.

Link

Petra


NewScientist: Psychiatrie staat aan de rand van een civiele oorlog

Een aangekondigde wijziging van het psychiatrische handboek de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) naar DSM-V met een forse uitbreiding van het aantal psychiatrische ziekten zal volgens prominente kritische psychiaters ertoe leiden dat tientallen miljoenen extra mensen in Amerika met psychiatrische medicijnen behandeld zullen worden. Medicijnen die levensgevaarlijk kunnen zijn en die bovendien onnodig zijn, vinden ze.

Link


Psychiaters starten handel in patiŽntenverhuur

GGZ Noord- en Midden LimburgEen psychiater kan tot wel 6 patiŽnten behandelen in 1 uur en voor 6x rekenen, terwijl een psychotherapeut of opvoeddeskundige 1 uur hard moet werken om 1x te kunnen schrijven.

Link

Arjan


Kritiek ombudsman op toezicht IGZ bij verstandelijk gehandicapten

De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, constateert na onderzoek dat het toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg op de zorg voor verstandelijk gehandicapten te kort schiet. Mensen die zich zorgen maken over de verzorging van een familielid in een zorginstelling, vinden bij de Inspectie onvoldoende gehoor. De ombudsman deed onderzoek naar vijf klachten van bezorgde familieleden die niet tevreden waren over de rol van de Inspectie. Hij doet de minister van VWS aanbevelingen om beter om te gaan met klachten en signalen van burgers.

Mensen die vanwege een of meerdere beperkingen in een zorginstelling verblijven, zijn afhankelijk van goede verzorging in die zorginstellingen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg ziet toe op de kwaliteit van de gezondheidszorg. De Nationale ombudsman heeft in korte tijd vijf klachten ontvangen van mensen die zich ernstig zorgen maken over de verzorging van een verstandelijk gehandicapt familielid in een zorginstelling. Zij hebben zich met hun klachten tot de Inspectie gewend, maar zijn niet tevreden over de manier waarop de Inspectie met hun klachten is omgegaan. Deze klachten vormden voor de ombudsman aanleiding om een onderzoek in te stellen naar de taakopvatting van de Inspectie.

Conclusies
De Nationale ombudsman komt na zijn onderzoek tot de conclusie dat de Inspectie onvoldoende invulling geeft aan het toezicht op de kwaliteit van de zorg voor verstandelijk gehandicapten. De ombudsman dringt aan op een onderzoeksmethode die meer betrouwbare en objectieve informatie oplevert en plaatst vraagtekens bij vooraf aangekondigde inspecties. De Inspectie zou bij het toezicht niet alleen uit moeten gaan van de informatie die een zorginstelling verstrekt, maar veel meer gebruik moeten maken van signalen, meldingen en klachten van cliŽnten en hun verwanten.

Een belangrijke taak van de Inspectie is het toezicht op het klachtrecht. Wanneer iemand bij de Inspectie een melding doet dat zijn klacht door een zorginstelling niet serieus is behandeld, mag van de Inspectie doortastend optreden worden verwacht. De Nationale ombudsman vindt de taakopvatting van de Inspectie op dit punt te beperkt. De Inspectie wekt de indruk dat zij slechts kijkt naar tekortkomingen in klachtenregelingen zelf.

Aanbevelingen
De Nationale ombudsman doet de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, als verantwoordelijk minister, aanbevelingen om beter om te gaan met klachten en signalen van burgers. Hij vraagt de minister zich rekenschap te geven van de vraag op welke manier de overheid bij de privatisering van de zorg invulling geeft aan haar taak de bescherming van mensenrechten zoals het recht op gezondheid en op een menswaardig bestaan te waarborgen.

De zorgsector is voor een groot deel geprivatiseerd, maar wordt vaak via de AWBZ uit publieke middelen betaald. De overheid is steeds verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gezondheidszorg. De IGZ is de instantie die namens de overheid het toezicht houdt op die kwaliteit. Als de zorg tekortschiet moet de burger erop kunnen vertrouwen dat de overheid ingrijpt.


Jongen vertelt over zijn ervaring met de ‘behandeling’ in de psychiatrie

In de volgende reportage van Avro De Praktijk op Radio 1 vertelt een jongen hoe het is om in de psychiatrie ‘behandeld’ te worden met isoleercel en dwanginjecties met antipsychotica, terwijl je niets misdaan hebt en geen bewezen gevaar vormt, maar bijvoorbeeld omdat een psychiater het ‘vermoeden’ heeft dat je te weinig eet of drinkt en daardoor een risico vormt op het zogenaamde ‘maatschappelijke teloorgang’. Je vormt dan een gevaar voor de ‘orde’ van de maatschappij en dan kan de psychiater je aan de meest gruwelijke martelingen onderwerpen.

Link

Arjan


Sterfte door gebruik van antipsychotica

We weten van antipsychotica dat ze sterfte aan hart- en bloedvatziekten bevorderen. Dat gebeurt op meerdere manieren. Ze werken direct op het hart, maar ze zorgen ook voor aanzienlijke gewichtstoename en dat betekent een groter risico op hart- en bloedvatziekten. De kans daarop neemt toe met de leeftijd, de dosis, het al of niet chronisch gebruiken en met gelijktijdig gebruik van andere geneesmiddelen.

Link

Arjan


TV - Crazy

Documentaire over de troostende kracht van muziek voor mensen die in een oorlog terechtkomen. Het gebruikte beeldmateriaal bestaat naast de interviews uit foto's en home-movies van de soldaten zelf.

Link


Psychiater: PatiŽnten worden opzettelijk vroege dood in gejaagd
met antipsychotica

Antipsychotische medicijnen hebben ernstige bijwerkingen en leiden tot een hoger sterftecijfer.

Link


Onkelinx verraadt het volk

Mevrouw de minister van Volksgezondheid, U loog al drie keer voor het parlement over het verbruik van dodelijk gevaarlijke partydrugs die artsen en healthcare aan de bevolking verdelen, maar vooral aan kinderen omwille van pedagogisch comfort en een daartoe uitgevonden en ‘vermoedelijk, (omwille van de uitvinding?)’ neurobiologische aandoening. U liegt over het, uit de hand gelopen, verbruik van psychotica omdat healthcare U belet om maatregelen te nemen, want die partydrugs veroorzaken depressies en zelfmoorden, pulmonaire hypertensies, psychotisch gedrag, agressie en op lange termijn mogelijk ook Alzheimer. Studies wijzen al in die richting, maar besluiten steeds, dat nog meer studiewerk zal nodig zijn. Negatieve conclusies bestaan immers niet in medisch wetenschappelijke literatuur. Intussen tiert healthcare welig, ook op Volksgezondheid. Intussen dunt een bevolking volgens plan uit.

Fernand Haesbrouck

Link


Mood Stabilizers Found in Drinking water


Reclame Code Commissie: Propaganda campagne GGZ Nederland onverantwoord

GGZ Nederland voert sinds kort een landelijke promotie campagne voor de psychiatrie onder de naam 1 op de 4. Dit terwijl er vanaf volgend jaar 120 miljoen euro zal worden gekort op de psychiatrie, wat volgens GGZ Nederland's eigen zeggen zal (moeten) worden verhaald op de kwaliteit zorg van patiŽnten.

Link

Arjan


Pharma Front Group, NAMI National Alliance on Mental Illness

Dr. Breeding discusses how the National Alliance on Mental Illness is really mostly paid for by the pharmaceutical industry to help promote mental health treatments and sell more psychiatric drugs. Purported as a non-profit advocacy group, NAMI helps promote the agenda of biological psychiatry to push drugs on mental health consumers by forwarding the Big Pharma marketing line that mental disorders are caused by chemical imbalances in the brain. Dr. Breeding goes over how powerful mind alternating drugs like SSRI antidepressants, antipsychotic and ADHD stimulant medications dont actually cure mental problems but cover symptoms of mental distress, numb the person, etc. Is NAMI really an advocacy group or are they bought and paid for by drug companies to help produce profit? Dr. Breeding has a Ph.D. in psychology is the author of several book.

Link

Visit Dr. Breeding's Website at http://www.wildestcolts.com


Minister Klink onder vuur

Het verzet onder professionals tegen het registratiesysteem in de geestelijke gezondheidszorg neemt toe.

Link

Marjan


Antidepressiva verdubbelen kans op zelfmoord: BelgiŽ wil psychiatrie aan banden

De overstap van psychiatrie naar psychotherapie lijkt in verschillende landen een opmars te maken. Meer en meer wordt het aantoonbaar duidelijk dat de gebruikelijke psychiatrische praktijk meer kwaad dan goed doet. Antidepressiva verhogen de zelfmoord kans en maken mensen verslaafd. Daarbij blijkt antidepressiva voor bepaalde bijwerkingen te kunnen zorgen waardoor volkomen normale mensen de meest afschuwelijke misdaden begaan.

Link

Geert


Bijwerkingen antipsychotica afhankelijk van genetische aanleg

Het onderzoek van Asmar Al Hadithy draagt bij aan het beter begrijpen van de rol van
variatie in het menselijke DNA in relatie tot bewegingsstoornissen ten gevolge van
behandeling met antipsychotica. De bevindingen van zijn onderzoek zouden in de
toekomt dan ook gebruikt kunnen worden om de behandeling met antipsychotica te
optimaliseren en dragen mogelijk bij aan het verder ontwikkelen van "farmacotherapie
op maat". In dit toekomstscenario kiest een arts een geneesmiddel voor een
individuele patiŽnt op basis van zijn vooraf vastgestelde genetisch profiel.

Eťnderde van de psychiatrische patiŽnten die de oudere typen van antipsychotica
gebruiken, kunnen ernstige bewegingsstoornissen ontwikkelen. Deze
bewegingsstoornissen variŽren van spontane, abrupte spierbewegingen in de mond en
het gelaat tot spierstijfheid en -trillingen in de ledematen. Ons erfelijk materiaal (DNA)
lijkt daarbij een belangrijke rol te spelen. Dit blijkt uit onderzoek van Al Hadithy bij
twee etnische groeperingen: Antilliaanse negroÔden uit CuraÁao en blanke Russen uit
Tomsk (Slavische KaukasiŽrs). Al Hadithy toont aan dat bij deze twee etnisch
verschillende groepen psychiatrische patiŽnten genetische variaties in bepaalde genen
kunnen leiden tot een verhoogde gevoeligheid voor het ontstaan van
bewegingsstoornissen. Dit is nooit eerder beschreven bij deze twee etniciteiten. Al
Hadithy toont ook aan dat het ras of de etnische achtergrond een bepalende factor
kan zijn in de manier waarop een genetisch polymorfisme aan het ontstaan van de
bewegingsstoornissen bijdraagt. Hoewel onze genetische legpuzzel een aantal jaren
geleden volledig in kaart gebracht is, is de precieze rol van vele mutaties die in het
DNA voorkomen nog steeds onduidelijk.


Ondeugdelijke aard psychiatrie weergegeven in film "Terug
naar de Kust"

De film Terug naar de Kust met o.a. Linda de Mol en Daan Schuurmans maakt de pseudowetenschappelijke aard van de psychiatrie op een cultuur historisch kwalitatief hoog niveau zichtbaar voor het grote publiek. Het is een echte aanrader om deze film in de bioscoop te bekijken voor mensen die (indirect) te maken hebben gehad met de psychiatrie of een psychiatrisch stigma. Deze film biedt hoop en laat zien dat er een goede kans is dat het goede in mensen zal overwinnen!

Arjan


Door psychiatrische drugs veroorzaakt geweld

Steeds vaker wordt Nederland opgeschrikt door agressie en (zinloos)geweld. Na de gebruikelijke rapportages in de media hierover blijft de gemiddelde burger achter met de vraag “Waarom?” Wapens en gewelddadige films zijn er altijd geweest maar de laatste jaren is er toch een explosie waar te nemen van uitbarstingen van zinloos geweld. Het raadsel is al snel opgelost als we ons verdiepen in de bijsluiters van diverse psychiatrische 'medicijnen':

  • Antipsychotica kunnen agressie veroorzaken.
  • Antidepressiva kunnen zelfmoordneigingen en agressie veroorzaken.
  • Stimulerende middelen zoals Ritalin kunnen psychoses en agressie veroorzaken.

Link


Psychische indoctrinatie door Personeelszaken in Frankrijk....in Nederland ....en...elders

'human ressources', 'recruiters'....die er dubieuze praktijken op na houden; en dat zijn er nogal wat; praktijken die duidelijk omschreven staan in HUN 'protocollen'. Jawel, we leven allen in het tijdperk van 'psychische indoctrinatie' met in dit geval in Frankrijk gisteren het 25e zelfmoordgeval. Psychische indoctrinatie door hen die zich 'geweldig', 'beter', 'intelligenter' voelen dan die ander en dat alleen om de PRODUCTIVITEIT PER PERSOON te verhogen. Meer niet. Laat u niet kisten door dit soort 'mensen', want zij doen iets wat verboden is, namelijk zij schenden de Rechten Van De Mens; Uw Rechten. Breng het onmiddelijk naar buiten en vertel het aan een ieder die het maar horen wil. Het wordt tijd dat dit stopt en dat diegenen die 'deze protocollen' uitvoeren aangepakt worden door de rechter op nationaal niveau of..... in ons geval op Europees niveau. U hoeft echt niet het nationale circus door te werken om een klacht in te dienen bij het Europese Hof van de Rechten van de Mens. Bekijk de reportage over het Personeelsbeleid en hun 'manier van werken'; om letterlijk van te gruwen.

Link

Dvh


Tussenstand

Als hun zeventienjarige zoon zich terugtrekt in een stilzwijgend isolement, probeert een voormalig stel het contact met elkaar en hun zoon te herstellen.

Bekijk uitzending


Alternatieve therapie vaak ten onrechte niet gegeven

De psychiatrie maakt ten onrechte geen gebruik van alternatieve behandelmethoden terwijl die net zo goed of beter werken als de reguliere. Dat vindt Rogier Hoenders, psychiater van het Centrum voor Integrale Psychiatrie, waar patiŽnten naast de reguliere ook alternatieve behandelingen wordt aangeboden. In het tijdschrift Medisch Contact zwengelde Hoenders de discussie afgelopen week vast aan.

Download MP3 file

Link


Verschil Rilatine – Strattera

Rilatine is cocaÔnedoping, terwijl Strattera amfetaminedoping is. Althans zuiver chemisch gezien. Healthcare, artsen en Overheden leggen dit allemaal anders uit, omdat het commercieel niet loont om de zaken bij hun naam te noemen.

Fernand Haesbrouck

Link


Veel psychologisch onderzoek bevat ernstige statistische fouten

In psychologisch wetenschappelijk onderzoek worden veel ernstige statistische fouten gemaakt. Nederlandse onderzoekers hebben elementaire statistische methodes niet goed onder de knie en doen uitspraken die stelliger zijn dan ze kunnen waarmaken. Dat blijkt uit onderzoek waarop Rink Hoekstra op 8 oktober promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen.  Psychologen proberen menselijk gedrag en de onderliggende mentale processen te begrijpen. Om algemene uitspraken te doen over menselijk gedrag, wordt er uit praktische overwegingen meestal voor gekozen dit gedrag te bestuderen bij een beperkt aantal mensen (een steekproef), om deze steekproefgegevens vervolgens te generaliseren naar de populatie waarin de onderzoeker geÔnteresseerd is. Bij dit generalisatieproces kunnen verschillende technieken gebruikt worden. De significantietoets is veruit de meest gebruikte. Al decennialang staat het gebruik van die significantietoets ter discussie. Hoekstra: “Stel je voor dat je onderzoek doet naar de lengte van mannen en vrouwen. Daarbij kun je je de vraag stellen of mannen langer zijn dan vrouwen. Na een steekproef waarbij je de lengte van tien mannen en tien vrouwen meet, zou je kunnen stellen dat mannen significant langer zijn dan vrouwen. Maar is dat interessant? En zegt je dat iets? Je kunt je beter de vraag stellen hoe groot het verschil in lengte is. Zo krijg je ťn inzicht in de vraag of mannen langer zijn dan vrouwen ťn inzicht in de omvang van het lengteverschil.” Niet alleen lijkt het zinvol de vraag te beantwoorden ůf een effect bestaat (waarvoor de significantietoets vaak gebruikt wordt), maar ook hoe groot dat effect precies is, wat op steekproefniveau wordt uitgedrukt door de effectgrootte. Een betrouwbaarheidsinterval helpt om de effectgrootte van de steekproef te generaliseren naar de gehele populatie.

Volgens internationale voorschriften is in psychologisch onderzoek een significantietoets niet voorgeschreven, maar is het gebruik van effectgrootte noodzakelijk en worden betrouwbaarheidsintervallen sterk aangeraden. Uit het onderzoek van Hoekstra blijkt dat deze nuanceringen van de significantietoets in psychologisch wetenschappelijk onderzoek veelal achterwege blijven, of dat ze pro forma worden uitgevoerd, maar bij het trekken van conclusies verwaarloosd worden. Hoekstra: “Als je heel kritisch kijkt, vind je in vrijwel elk gepubliceerd artikel iets wat niet klopt. Ook in gerenommeerde tijdschriften.”

Uit interviews met en tests van dertig promovendi aan zeven Nederlandse universiteiten blijkt dat geen sprake is van onwil, maar vooral van onkunde en onwetendheid. Hoekstra: “De fouten zijn zo gewoon geworden, dat niemand ze meer ziet.” Maar de statistische fouten komen de onderzoekers soms ook goed uit, vermoedt Hoekstra. “Wetenschappers streven de waarheid na. Maar in de praktijk zijn zij ook zeer gericht op het zo goed mogelijk presenteren van hun eigen onderzoek. Mijn onderzoeksresultaten suggereren dat onderzoekers geneigd zijn redelijk zwart-wit te denken en dingen stelliger te beweren dan ze feitelijk kunnen waarmaken. Als je zegt dat iets significant is, dan bekt dat lekker. En tijdschriftredacties zijn dan misschien ook sneller in je artikel geÔnteresseerd: die willen het liefst aansprekende verhalen publiceren.” De kwaliteit van het onderwijs in de statistiek moet beter, vindt Hoekstra. “Studenten zijn slim genoeg om te begrijpen dat de waarheid niet zwart-wit is. Docenten moeten durven om hun studenten een genuanceerd verhaal te vertellen. Daar bewijzen ze de studenten ťn de toekomstige wetenschap een dienst mee.


Psychiatrie is een ziekte

– wetenschappelijk in de waan verkeren, dat eenzelfde actief dopingproduct in de ene stof selectief serotonine kan boosten, terwijl verpakt in een ander doosje selectief noradrenaline doet boomen,

– de patiŽnten bedriegen door selectief serotonine in grote hoeveelheden toe te voegen, terwijl die patiŽnten eerder ziek werden verklaard aan dopaminetekorten.

– dopaminetekorten vaststellen, zonder enige dosering van tekorten, maar alleen ‘op zeggen van’ het multidisciplinaire team dat enkel maar klaagt over een verminderd pedagogisch comfort bij zichzelf .

– vermeende dopaminetekorten behandelen, zonder dopamine toe te dienen.

Er is tot nu niemand die aantoont dat de gebruikte harddrugs de zogezegde dopaminetekorten zouden corrigeren en zelfs als dat zo zou zijn, dan verzwijgt men waarom harddrugs niet alleen dopamine, maar een algemene mobilisatie teweeg brengen, doordat het organisme met een gevarenreflex reageert op het toedienen van zenuwvergiften.

Link

Fernand Haesbrouck


Mentally ill tortured in Bali

Thousands of Balinese people suffer from severe untreated mental illnesses. Their names, their lives, are not on record. But go, go to the villages and you will find them. Mentally ill children and adults locked in dark unlit rooms or living in cages. This is the way they live out their lives year after lonely year, subject to taunts and every human rights abuse imaginable. Some who are manacled will eventually need their limbs amputated. Many desperate families who have no concept of treatment hope that they will die, die soon. However the Indonesian government denies there is a serious problem and continues to ignore the pleas of Balinese and foreign psychiatrists. Given access to good quality mental health care, thousands of lives will be completely transformed. We implore all who read these words to offer your protection to the people of Bali by signing this petition


TV - Nadia durft niet te leven

Nadia (16) hoort stemmen in haar hoofd en is suÔcidaal. Ze is zeker dertig keer in de isoleercel opgesloten omdat ze een gevaar was voor zichzelf of voor haar omgeving.

Link


Psychotisch gedrag bij jongeren

Nieuwsbrief 120, toont hoe men aandoeningen behandelt en verzwijgt dat men dwangmatig psychotisch maakt.

Link

Fernand Haesbrouck


Het einde van de psychotherapie

De theorie van Sigmund Freud is onpopulair omdat algemeen wordt geloofd dat zijn ideeŽn geen wetenschappelijke basis hebben. Tegenwoordig ligt de nadruk op de genetische achtergrond van gedragsproblemen, die vaak wordt gepresenteerd als onweerlegbaar feit. In Het einde van de psychotherapie bewijst Paul Verhaeghe dat Freuds werk nog steeds heel waardevol en bruikbaar is en dat de genetische basis van psychologische problemen minder betrouwbaar is dan vaak wordt aangenomen. Verhaeghe gaat zelfs zo ver te stellen dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zo'n soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode De DSM methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Link


Psychiaters richten zich nu ook op huisdieren

Blaft of gromt je hond te veel of krabt je kat je nieuwe tapijt open? Dan is psychiatrische medicatie misschien iets voor je huisdier. De farmaceutische industrie ziet er in elk geval veel brood in.

Link


Jongeren met stemmingsproblemen vaak 'te zwaar' behandeld

Angst- en stemmingsproblemen kunnen het dagelijks func-tioneren van jongeren enorm beÔnvloeden. Tegelijk hoeft de problematiek niet zo ernstig te zijn dat van een stoornis kan worden gesproken. Toch worden jongeren met stemmingsproblemen steeds vaker doorverwezen naar de geÔndiceerde jeugdzorg. Daardoor neemt het beroep op deze 'zwaardere' zorg toe, terwijl het aanbod niet bestemd is voor jongeren met zulke problemen en er zelfs schadelijk voor kan zijn. In het nieuwe digitale dossier Angst- en stemmingsproblemen van het Nederlands Jeugdinstituut worden alle feiten en cijfers, richtlijnen, voorzieningen en behandelingen op dit terrein bijeengebracht. Het gaat daarbij om vragen als: wat is een gewone angst of dip, welke risicofactoren zijn er en wat is effectief bij het voorkomen en verminderen van angst- en stemmingsproblemen. Uit de cijfers in het dossier blijkt onder meer dat ouders in de loop der jaren een toenemende emotionele problematiek bij hun kinderen rapporteren. In de afgelopen decennia nam het gerapporteerde percentage kinderen met angstproblemen toe van 7,1% (1983) naar 9,3% (1993) en 14,4% (2003).

Preventie
Als de huidige trend voortzet, is het aantal jeugdigen dat geÔndiceerde jeugdzorg krijgt over tien jaar verdubbeld. Uit onderzoek blijkt echter dat het aantal jongeren met psychiatrische stoornissen vrij constant is. Dit legt een leemte bloot in het aanbod van de jeugdzorg. Via het jeugdzorgstelsel en de financiering ervan is er voor zwaardere problemen en stoornissen al veel geregeld. Voor problemen die (nog) geen stoornis genoemd kunnen worden, bestaat echter weinig aandacht. Er zijn daarvoor nog nauwelijks interventies of behandelingen beschikbaar. Zulke interventies, in het preventieve circuit, zouden ook passen binnen het aanbod van bijvoorbeeld schoolbegeleidingsdiensten en centra voor jeugd en gezin.

Pesten
De digitale dossiers van het Nederlands Jeugdinstituut behandelen ontwikkelingen in de jeugdsector en problemen rond jeugd en opvoeding. Ook over Pesten is op de website van het Nederlands Jeugdinstituut, tegelijk met het dossier Angst- en stemmingsproblemen, een digitaal dossier geopend. Daaruit blijkt onder meer dat er een samenhang bestaat tussen beide. Zo rapporteren kinderen die pesten vaker dat ze depressief zijn dan kinderen die nooit anderen pesten: 55 versus 29 procent.


Pillen Maffia Schering-Plough heeft nieuwe kaskraker: antipsychoticum asenapine

De trots van het personeel van farmaceut Schering-Plough (voorheen Organon) in Oss kent deze dagen geen grenzen. Nadat vrijdag bekend werd dat hun ‘medicijn’ tegen schizofrenie en manische depressie door de Amerikaanse toelatingsautoriteit FDA was goedgekeurd, werd duidelijk dat het medicijn (stofnaam asenapine) ook in Oss gemaakt gaat worden.

Link


Psychiatry exposed


Psychiatry Industry Of Death


 

 

 


View My Stats