magnesium


balk2.jpg (42734 bytes)

Google


De rol van magnesium bij Autisme en ADHD

Albert de Louw

Magnesium zit in alle lichaamscellen en speelt een cruciale rol bij tientallen lichaamsprocessen. Het is een essentieel mineraal dat overal in de natuur voorkomt en het menselijk lichaam bevat gemiddeld 28 gram magnesium. Tegenwoordig hebben veel mensen, zowel jong als oud, een tekort aan magnesium, dat kan leiden tot uiteenlopende klachten. De Franse kinderarts Dr. Marianne Mousain-Bosc heeft inmiddels ruim tien jaar onderzoek verricht naar de rol van magnesium bij hyperactiviteit (ADHD) en Autisme. 

Magnesium is een onmisbaar mineraal voor het menselijk lichaam en essentieel voor het goed functioneren van het organisme. Het werkt nauw samen met natrium, kalium en calcium, waarmee het in evenwicht dient te blijven in het organisme. Magnesium is vooral bekend om zijn werking bij stress en op het evenwicht tussen zenuwstelsel en spieren. Men vindt ongeveer 50% van het magnesium in het lichaam terug in de beenderen en het gebit. Het resterende deel zit in de spieren, de lever en andere weke delen. Magnesium wordt uitgescheiden door de nieren. Men krijgt magnesium vooral binnen door het eten van voedingsmiddelen rijk aan dit mineraal, zoals bijvoorbeeld chocola, amandelen, dadels, gedroogde vijgen, tarwekiemen, hazelnoten en walnoten. Een slecht voedingspatroon is waarschijnlijk mede oorzaak van een magnesiumtekort bij een groot deel van de Europese bevolking. Wat overigens maar weinig mensen weten is dat in veel gevallen een chronisch magnesiumtekort een genetische oorzaak heeft. Slechts een derde van het magnesium ingenomen via de voeding zal door de darm geabsorbeerd worden, de rest wordt verwijderd via de ontlasting. De ADH (aanbevolen dagelijkse hoeveelheid) van magnesium ligt voor mannen rond de 450 mg per dag en voor vrouwen op 350 mg per dag.


Gunstige effecten

Veel kennis over magnesium was al aan het begin van de 20ste eeuw bekend, maar het medisch establishment heeft het niet opgepikt of niet op willen pikken. Ook nu nog, naar alle waarschijnlijk onder invloed van big farma, wordt er weinig onderzoek naar verricht. Door de eenvoud en zijn lage kostprijs valt er waarschijnlijk niet zoveel mee te verdienen. Dit verschijnsel zien we wel vaker bij natuurlijke middelen. Zie ook het artikel over MMS in deze uitgave.


Enkele positieve effecten van magnesium:

      -          laat krampen verdwijnen

-          versterkt het zenuwstelsel

-          het verbetert de stressweerstand

-          helpt bij het oplossen van bloedstolsels

-          zorgt voor aanhechting van calcium op de botten

-          verbetert het geheugen

-          chronische vermoeidheid (CVS)

-          werkt preventief tegen het ouder worden

 

Magnesium is als het ware de vonk van het leven.

 

Tekort aan magnesium

Een gebrek aan magnesium kan ontstaan door o.a. slechte voeding, slechte opname in de darmen, een verhoogde uitscheiding door de nieren als gevolg van te hoge  alcohol consumptie. Ook stress in meerdere vormen kan leiden tot een verhoogd verlies aan magnesium door de nieren. Te denken valt aan fysieke stress als gevolg van zware sportieve prestaties, emotionele stress zoals bij ziekte, ongeval of sterfgeval en stress als gevolg van allerlei spanningen in het dagelijkse leven. Echter de belangrijkste oorzaak van magnesiumgebrek blijkt genetisch bepaald.

Magnesiumtekort kan leiden tot uiteenlopende klachten. Dit begint meestal met pijn in de voeten, spierkrampen en/of lusteloosheid. Als men de klachten negeert kunnen er ernstiger aandoeningen ontstaan: magnesiumtekort wordt in verband gebracht met depressies, maar ook met hart en vaatziekten en reumatische aandoeningen. Een gebrek aan magnesium kan hartkloppingen veroorzaken.

Autisme

Autisme (aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit) werd lange tijd beschouwd als een afwijking van de “moeder-kindband”, een aanhankelijkheidsstoornis of een te grote moederbinding, waardoor de moeder zich vaak schuldig voelde. De aandoening wordt sinds enkele jaren niet meer beschouwd als een psychiatrische stoornis, maar meer als een neurobiologische stoornis, die waarschijnlijk ontstaat tijdens de prenatale en de perinatale periode door de overdracht van gemuteerde genen. Deze gemuteerde genen kunnen oorspronkelijk zowel van de vader als van de moeder afkomstig zijn. De foetus erft en “beantwoordt” aan het DNA van de ouders met zijn afwijkingen. Magnesium is namelijk onontbeerlijk voor de stabiliteit van het DNA. Robert Burn, directeur van het Autistisch Centrum in Llanelli in Engeland, geeft aan dat men dient te overwegen om magnesium in te zetten als preventiemiddel en als behandeling bij autisme.

Magnesium lijkt dan ook kennelijk onmisbaar te zijn voor en tijdens de zwangerschap. Helaas komt deze informatie nog nauwelijks over bij kinderartsen, gynaecologen en verloskundigen.


Symptomen van autisme

Het is belangrijk om autisme bij jonge kinderen (de eerste twee levensjaren) vroegtijdig op te sporen. Hoe meer van hieronder genoemde signalen zich bij het kind openbaren hoe groter de kans.

Vroegtijdige signalen kunnen zijn: 

-          relatiestoornissen

-          spraakstoornis (het kind praat niet of het kind herhaalt de woorden niet)

-          gehoorstoornis (kind schijnt niet te luisteren)

-          motorieke stoornis (begint pas laat te staan en begint pas te lopen na 18 maanden)

-          gedragsstoornissen (angstig bij het alleen laten, fobieen en schreeuwen)

-          paniekerig en intolerant bij een teleurstelling

-          niet in staat om relaties met anderen aan te gaan

-          in zichzelf terugtrekken, extreem isolement

-          slaapproblemen

 

ADHD

Ook ADHD schijnt van oorsprong een familiaire en genetische oorsprong te hebben en uit zich in een metabolismestoornis van magnesium. Een magnesiumsuppletietherapie, met magnesium, vitamine B6 en zink, geven spectaculaire verbeteringen. Het is dus aan te bevelen om binnen de familie ook onderzoek te doen naar een mogelijk magnesiumtekort. Het kan gaan om personen die aan dezelfde aandoeningen lijden zoals overprikkelbaarheid, stress, nervositeit, migraine, overgevoeligheid, spasmofilie en schildklierproblemen.


Wat te doen

Dit artikel beschrijft in het kort hoe belangrijk het mineraal magnesium is voor ons welzijn. Wenst u zich verder hierin te verdiepen dan is een absolute aanrader, het uiterst interessante boek ‘Magnesium, dé oplossing’ van Dr. Marianne Mousain-Bosc een Franse kinderarts. ISBN: 9789079872183; www.succesboeken.nl.  Heb je het idee dat haast is geboden, neem dan contact op met je behandeld natuurarts of natuurgeneeskundig therapeut, of kijk op de website van een van de onderstaande beroepsverenigingen voor een natuurarts of therapeut bij u in de buurt.

ABNG (Artsenvereniging voor Biologische en natuurlijke Geneeskunde), www.abng.nl

MBOG (Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde), www.mbog.nl

 

Preventief

Om op een simpele manier preventief je magnesiumgehalte in je bloed op peil te houden, is het heel nuttig om een speciaal soort zeezout in huis te hebben. Zeezout bevat een zeer hoog gehalte van bijna 50% aan magnesiumchloride kristallen. De Zechsteinzee is 250 miljoen jaar geleden opgedroogd en veranderd in de zoutwoestijn. De zoutlagen liggen nu circa 2000 meter onder de bodem. Daar zijn ze goed beschermd tegen alle vormen van (moderne) vervuiling. Door een wonderlijke speling der natuur ligt recht onder Noord-Nederland de dikste en zuiverste magnesiumzoutlaag ter wereld. Overigens, een heel goede manier om magnesiumtekort tegen te gaan is toediening via de huid. www.zechsal.eu

Over zout is ook heel wat meer te vertellen, dus komen we binnenkort met een artikel hierover. Je kunt alvast beginnen met het busje keukenzout uit de supermarkt in te wisselen voor ‘echt zout’, ongeraffineerd, zout in zijn ‘heelheid’, met alle mineralen in een juiste verhouding.


 

 


 


View My Stats