Nieuws xxx


balk2.jpg (42734 bytes)

Google


Hartstichting propaganda - Transvet uit zuivel ook ongunstig voor cholesterol?

Ongunstige effecten van transvet op cholesterolgehaltes

Onderzoekers van de Vrije Universiteit, gefinancierd door de KNAW en de Nederlandse Hartstichting, hebben aangetoond dat ook natuurlijk transvet negatieve effecten heeft op de cholesterolgehaltes in het bloed. Transvet uit melk en vlees verhoogt het “slechte” LDL-cholesterol en verlaagt het “goede” HDL-cholesterol.

Volle melk, roomboter, kaas, rundvlees en schapenvlees bevatten kleine hoeveelheden transvet. Tot nu toe werd gedacht dat dit natuurlijke transvet niet schadelijk was, ja zelfs gezond. Eťn specifiek transvet uit melk, het zogenaamde geconjugeerde linolzuur of CLA, wordt zelfs als voedingssupplement verkocht.

Het is al langer bekend dat industrieel geproduceerd transvet de cholesterolgehaltes in het bloed ongunstig beÔnvloedt. Dat is ook de reden dat het in margarines en frituurvet voor een groot deel is vervangen door vetten met gunstiger effecten op de cholesterolgehaltes.

Ingeborg Brouwer van de afdeling Gezondheidswetenschappen van de Vrije Universiteit in Amsterdam en eerste auteur van het zojuist verschenen overzichts-artikel: “Onze resultaten vormen een extra reden voor consumenten om het eten van vet uit vlees- en zuivelproducten te verminderen. Te meer daar vlees en zuivel al veel verzadigde vetten bevatten, die beter vermeden kunnen worden. Ook de consumptie van grote hoeveelheden geconjugeerde linolzuur of CLA - in voedingssupplementen – is niet goed voor het cholesterol.”

De wetenschappers van de Vrije Universiteit vergeleken in hun review-artikel de effecten van natuurlijke transvetten en geconjugeerde linolzuur of CLA in een kleine twintig gepubliceerde experimenten bij ruim 1000 proefpersonen met de effecten van industrieel transvet in meer dan 20 experimenten bij een kleine duizend proefpersonen. Het effect van natuurlijk transvet bleek iets minder ongunstig dan dat van het industriŽle transvet, maar eveneens ongunstig. Een verandering van de verhouding – meer specifiek: een verhoging - tussen het “slechte” LDL-cholesterol en het “goede” HDL-cholesterol was daarvan het gevolg. En die verhoging voorspelt een hogere kans op een hartinfarct.

Link

DvH

--

Goed voorbeeld van industrie propaganda. De Hartstichting financiert een onderzoek terwijl men zelf nauw samenwerkt met een fabrikant van margarines bomvol ontstekingsbevorderend linolzuur. Een fabrikant die vanaf de jaren vijftig tot 1991 miljoenen mensen bang heeft gemaakt voor roomboter en ze vol stopte met geharde vetten (transvetzuren) en zo vele mensen te vroeg naar de eeuwige jachtvelden heeft gezonden.

Over de ruggen van deze goedgelovigen hebben ze hun zakken gevuld en herhalen nu het zelfde met het cholesterol sprookje. Men heeft dit al eerder geprobeerd door eieren zwart te maken. Je wordt niet ziek van biologische eieren, vlees, wilde vis, groente, fruit etc. Er is maar 1 ziekmaker, de industrie die je vol stopt met chemicaliŽn, geraffineerde voeding, synthetische vitamines en propaganda klakkeloos doorgetetterd door de medische sector.

Wakker worden, gewoon back to basic en eten wat de mensen aten rond 1920 dus voordat die industrie het voor het zeggen kreeg. Koop weer spullen bij je lokale boer en blijf ver vandaan die surrogaat voeding.

We zijn lang genoeg voor de gek gehouden door een klein clubje "experts".

Lees de andere kant van dit verhaal:

1. Cholesterol is geen dodelijk gif, maar van vitaal belang voor de constructie en het functioneren van alle lichaamscellen. Cholesterol is ‘goed’ noch ‘slecht’. Het cholesterolgehalte van het bloed wordt bepaald door talrijke factoren, zoals stress, lichamelijke activiteit, gewichtsverandering en roken.

2. Een hoog cholesterol veroorzaakt atherosclerose (‘aderverkalking’) en hartinfarcten, zo wordt algemeen beweerd. Talrijke studies hebben echter laten zien dat mensen met een laag cholesterol net zo veel aderverkalking ontwikkelen als mensen met een hoog cholesterol.

3. Ons lichaam produceert 3 a 4 keer zoveel cholesterol als we met de voeding binnen krijgen. De productie stijgt wanneer we te weinig cholesterol eten en neemt af zodra onze voeding meer cholesterol bevat. Dit verklaart waarom het zo moeilijk is het cholesterolgehalte met de voeding te beinvloeden.

4. Cholesterol en verzadigd vet in de voeding hebben niets te maken met de ontwikkeling van atherosclerose of het risico op een hartinfarct. Meer dan 30 wetenschappelijke studies hebben bijvoorbeeld aangetoond dat infarctpatiŽnten in de periode voorafgaand aan hun infarct niet meer vet hebben gegeten dan gezonde mensen.

5. Cholesterolverlaging met de medicijnen die werden gebruikt vůůr de introductie van de statines, kan het risico te overlijden aan een hartinfarct niet verlagen; bovendien zijn deze medicijnen schadelijk voor de gezondheid en kunnen ze het leven verkorten

6. De nieuwe klasse cholesterolverlagers, de statines, verlagen het risico op een hartinfarct, maar het effect is erg zwak en heeft niets met cholesterolverlaging te maken. Helaas zijn statines ook kankerverwekkend, tenminste in proefdieren. Of ze ook voor mensen kankerverwekkend zijn, weten we nog niet zeker, omdat de statines pas tien jaar worden gebruikt. Roken leidt ook niet binnen tien jaar tot longkanker.

7. Een hoog cholesterolgehalte is een risicofactor voor minder dan 10 % van degenen die overlijden aan een hartinfarct. Daarentegen beschermt een hoog cholesterol tegen infecties en leven oudere mensen met een hoog cholesterol langer dan oudere mensen met een laag cholesterol.

8. Veel van deze feiten zijn gedurende de laatste decennia gepresenteerd in wetenschappelijke tijdschriften en boeken, maar slechts weinigen zijn ervan op de hoogte.

9. De reden dat het publiek, artsen en de meeste onderzoekers hier nog nooit van hebben gehoord, is dat studies die de cholesterolhypothese tegenspreken, worden genegeerd of verkeerd worden geciteerd in de wetenschappelijke literatuur.

Link

--

De Cholesterol leugen

Het streven naar cholesterolverlaging is voor de farmaceutische industrie, artsen en de margarinefabrikanten een miljardenbusiness geworden, maar volgens de inzichten van prof. Hartenbach en enkele andere belangrijke wetenschappers volstrekt overbodig, schadelijk en vaak zelfs levensgevaarlijk. Het medicijn Lipobay heeft met een aantal dodelijke slachtoffers het publiek weliswaar opgeschrikt, maar slechts weinigen weten hoe groot de misleiding door de 'cholesterolmaffia' werkelijk is. In dit voor het grote publiek geschreven boek veegt prof. Hartenbach de vloer aan met de heersende opvattingen over cholesterolverlaging en benadrukt hij juist de grote betekenis en de positieve invloed van cholesterol op onze stofwisseling. Hij levert het bewijs dat arterio-sclerose en hartinfarcten niets met cholesterolniveaus te maken hebben en geeft aan hoe we deze ziekten kunnen voorkomen.

Link

--

De Cholesterol mythe

Goed voor hart en bloedvaten?

Gezondheidsautoriteiten en media roepen al veertig jaar in koor dat verzadigd vet gevaarlijk is. Het zou dik maken en onze bloedvaten verstoppen. Zelfs wij nuchtere Hollanders hebben ons gek laten maken. De consumptie van voortreffelijke polderwaren als volle melk en roomboter is sinds de jaren ’60 meer dan gedecimeerd. En dat is wrang. Want het ziet er steeds meer naar uit dat de anti-vet boodschap op een dwaling berust. Alle pertinente adviezen ten spijt, bestaat er onder wetenschappers absoluut geen eenduidigheid over de invloed van verzadigd vet op het ontstaan van hart- en vaatziekten en overgewicht. Sterker nog, het de hemel in geprezen linolzuur (‘goed voor hart en bloedvaten’) zou wel eens een wolf in schaapskleren kunnen zijn.

Melchior Meijer

Link

--

Ron

--

Commentaar Mike Donkers

Dit is je reinste propaganda. We worden constant bang gemaakt voor alles wat levensscheppend en levensbevorderend is. CLA is een belangrijk vetzuur dat bewezen anti-kankerwerking heeft. En wat is een 'slecht cholesterol' eigenlijk? Laat je niets wijs maken door deze disinfo.

Men kan er niet meer onderuit: transvetten zijn slecht. Nu maken ze het dus ook maar wetenschappelijk aantoonbaar terwijl de wetenschap dit jarenlang onder de tafel heeft geveegd. Nu is het dus bewezen, maar om toch maar vooral niet toe te hoeven geven dat het uitsluitend de door de mens gecreeerde transvetten zijn die problemen veroorzaken, gooien ze nu voor het gemak maar alle transvetten op een hoop, inclusief de natuurlijke.

Mary Enig beschrijft feilloos in Feiten over vetten het verschil tussen natuurlijke en onnatuurlijke transvetten en waarom de eerste wel goed zijn en de tweede niet. Dit gaat uit van het aloude primitieve en verouderde darwinistische concept dat de natuur werkt op basis van competitie i.p.v. samenwerking en van trial and error. Daardoor maakt de natuur 'foutjes' en wij zullen deze als mensen wel eens corrigeren, wij kunnen het beter. De arrogantie ten top!

En passant nemen ze ook nog even de mythe van verzadigde vetten en cholesterol mee in hun verhaal, want stel je voor dat ze moeten toegeven dat ze ook op dat gebied de afgelopen 60 jaar volkomen fout hebben gezeten. Dit is een zwaktebod want dergelijke 'wetenschap' wordt stelselmatig steeds krachtiger omvergeworpen en dit zijn laatste stuiptrekkingen van een geloofssysteem dat zijn beste tijd heeft gehad en oud nieuws is.

Mike


 

 


 


View My Stats