Hartaanvallen bij jongvolwassenen gerelateerd aan ongezonde leefstijl

Volgens een op het ESC Congress 2021 gepresenteerd onderzoek zijn slachtoffers van een hartaanval meestal rokers, obese, en hebben hoge bloeddruk of diabetes, vergeleken met leeftijdgenoten. Het onderzoek laat zien dat, terwijl een ouderlijke voorgeschiedenis van een premature hartaanval in verband gebracht wordt met hartafwijkingen op jonge leeftijd, dit niet de enige bijdragende factor is.

“De uitkomsten onderstrepen het belang van het voorkomen van roken en overgewicht bij kinderen en jongvolwassenen om de kans op hartkwalen op latere leeftijd te voorkomen,” zegt onderzoeksauteur prof. Harm Wienbergen van het Bremen Institute for Heart and Circulation Research in Duitsland.

“Inzicht in de redenen voor een hartaanval bij jongvolwassenen is belangrijk vanuit een sociaal perspectief vanwege hun werk en gezinsverantwoordelijkheden,” vervolgt hij. “Echter, er zijn weinig gegevens over de voortekenen van hartkwalen in deze groep.”

In de casus-gecontroleerde studie werden klinische karakteristieken van consecutieve ziekenhuispatienten met acute myocardiale infarcten bij 45-jarigen en jonger vergeleken met willekeurig geselecteerde personen uit de algemene bevolking in dezelfde geografische regio in Duitsland. Patienten en controlepersonen werden gematcht naar leeftijd en gender.

In totaal werden 522 patienten opgenomen uit het Bremen STEMI register en 1.191 gematchte controlepersonen werden geidentificeerd uit het German National Cohort (NAKO).

De proportie actieve rokers was meer dan driemaal groter in de jongere hartaanval groep vergeleken met de algemene populatie (82,4% tegen 24,1%; p<0.01). Patienten hadden meer kans op hoge bloeddruk (25,1% tegen 0,5%; p<0.01), diabetes (11,7% tegen 1,7%; p<0,01) en een ouderlijke voorgeschiedenis van vroegtijdige hartaanvallen (27,6% tegen 8,1%; p<0,01) vergeleken met hun leeftijdgenoten. De patienten waren meer obese, met een gemiddelde body mass index (BMI) van 28,4/m2 kg vergeleken met 25,5 kg/m2 bij de controlegroep (p<0,01). Daar stond tegenover dat de proportie geconsumeerde alcohol van minstens 4x per week hoger was bij de algemene populatie (11,2%) vergeleken met de hartpatienten (7,1%; p<0,01).

De onderzoekers analyseerden de onafhankelijke risicofactoren voor de hoeveelheid acute myocardiale infarcten bij 45 jaar of jonger. De analyse werd aangepast op leeftijd, geslacht, hoge bloeddruk, diabetes, actief roken, BMI, alcoholconsumptie, aantal jaren schoolopleiding, en in Duitsland geboren.

Hypertensie werd geassocieerd met een 85x grotere kans op een hartaanval bij 45 jaar of jonger. De corresponderende kansen op een premature hartaanval geassocieerd met actief roken, diabetes mellitus, ouderlijke voorgeschiedenis en obesitas (BMI 30 kg/m2 of meer) waren 12, 5, 3 en 2. Alcoholconsumptie werd geassocieerd met een lagere kans op een hartaanval op jonge leeftijd met een kansratio van 0,3.

Prof. Wienbergen: “Onze studie laat zien dat roken en metabolische factoren zoals hypertensie, diabetes en obesitas, sterk in verband staan met een verhoogde kans op premature acute myocardiale infarcten. Het beschermende effect van matige alcoholconsumptie werd eerder aangetoond in andere studies en is bevestigd in de huidige analyse bij jonge patienten.”

Hij concludeert: “Ons onderzoek suggereert dat familiegeschiedenis niet de enige aanlegfactor is voor vroegtijdige hartaanvallen. De uitkomsten geven een nieuwe impuls aan het argument dat jonge mensen geleerd zouden moeten worden waarom het belangrijk is om roken te vermijden en een gezond gewicht te hebben.”

Vertaling: Ellen Lam