Borstvoeding zorgt voor 33% vermindering van zuigelingensterfte in eerste jaar

Van de bijna 10 miljoen Amerikaanse baby’s die tussen 2016 en 2018 zijn geboren, hadden baby’s die borstvoeding kregen 33% minder kans om te sterven tijdens de postperinatale periode (dag 7-364) dan baby’s die geen borstvoeding kregen, meldt een nieuwe studie in het American Journal of Preventive Medicine, gepubliceerd door Elsevier. De bevindingen bouwen voort op eerder Amerikaans onderzoek met kleinere datasets, die de associatie documenteerden tussen het starten van borstvoeding en de vermindering van postperinatale kindersterfte met een bereik van 19% tot 26%.

Hoofdonderzoeker Julie L. Ware, MD, MPH, Division of General and Community Pediatrics, Department of Pediatrics, Cincinnati Children’s Center for Breastfeeding Medicine, zei: “Op basis van deze gegevens is er duidelijk bewijs dat borstvoeding een beschermend voordeel biedt tijdens het eerste levensjaar en sterk wordt geassocieerd met verminderde postperinatale kindersterfte in de VS.”

Dr. Ware merkte op dat de bevindingen suggereren dat er een mogelijkheid is om de promotie, bescherming en ondersteuning van borstvoeding op te nemen als een belangrijk onderdeel van uitgebreide initiatieven voor het terugdringen van kindersterfte in regio’s en staten in de VS.

Met hulp van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) National Center for Health Statistics, werden geboorteaktegegevens van Amerikaanse baby’s geboren tussen 2016 en 2018 in verband gebracht met kindersterfte tot een jaar na de geboorte. Er werd een analyse uitgevoerd om aan te tonen of het beginnen met borstvoeding, zoals vastgelegd op de geboorteakte (een praktijk die in 2016 door alle staten is overgenomen), verband hield met postperinatale kindersterfte, rekening houdend met factoren zoals de leeftijd van de moeder, opleiding, ras en etniciteit, en geografische locatie.

Mede-onderzoeker Ardythe Morrow, PhD, University of Cincinnati College of Medicine verklaarde: “Hoewel borstvoeding algemeen wordt aanbevolen, beschouwen sommigen het toch als van ondergeschikt belang. We hopen dat onze bevindingen het verhaal zullen veranderen. Moedermelk zit vol met beschermende moleculen en borstvoeding biedt aanzienlijke bescherming.”

Het aanpakken van verschillen in borstvoeding kan de gezondheid van moeders en hun baby’s verbeteren en nadelige gevolgen helpen verminderen. Hoewel de meeste staten pleiten voor bevordering, bescherming en ondersteuning van borstvoeding, was er nog niet eerder een analyse van het verband tussen borstvoeding en kindersterfte uitgevoerd op staats- en regionaal niveau. Daartoe voerden de onderzoekers een analyse per regio en per staat uit.