Naar de webwinkel Hoofdmenu Privacy Vrijwilligers Therapeuten Leden menu

Voorkom je geheugenverlies met B vitamines?

Dr. Greger geeft aan dat bij 1 op de 5 mensen boven de 70 jaar sprake is van een Mild Cognitive Impairment (MCI) in de hersenen, ofwel een lichte cognitieve stoornis.

Hiermee hebben deze mensen een verhoogd risico om Alzheimer te ontwikkelen. Al in de vorige eeuw is een verband gelegd tussen een verhoogd homocyste´ne gehalte in het bloed en het achteruitgaan van de hersenen (homocyste´ne ontstaat in het lichaam bij het omzetten van het aminozuur methionine naar het aminozuur cyste´ne).

Dr. Greger geeft aan dat er 3 vitamines zijn die het lichaam helpen om dit verhoogde gehalte te verlagen en dat zijn: foliumzuur (B11), vitamine B12 en vitamine B6.

In het begin van de 21ste eeuw werd bewezen dat er inderdaad een verband is tussen een verhoogd homocyste´ne gehalte in het bloed en het risico op Alzheimer. In 2010 kwam uit een onderzoek dat bij mensen met een MCI die extra B-vitamines namen de achteruitgang van de hersenen vertraagd werd. In 2013 bleek uit een vergelijkend onderzoek dat bij de testgroep de achteruitgang 7 x vertraagd was ten opzichte van de placebogroep.

Dr. Greger geeft aan dat het beter is om met een gezond voedingspatroon een verhoogd homocyste´ne gehalte en daarmee het risico op cognitieve achteruitgang te voorkomen. Veel mensen hebben een tekort aan foliumzuur, het eten van voldoende donkergroene groente en bonen is dan belangrijk. Ook het binnenkrijgen van teveel methionine kan een verhoogd homocyste´ne gehalte geven. Methionine zit vooral in dierlijke eiwitten. Een verhoogd homocyste´ne gehalte kan al binnen een week dalen door het overgaan op een plantaardig dieet.

Gebleken is dat toch ook juist vegetariŰrs en vooral vegans een verhoogd homocyste´ne gehalte kunnen hebben. De reden daarvan is vaak een tekort aan B12. Zodra dit tekort wordt aangevuld, zakt het homocyste´ne gehalte naar een lage gezonde waarde.

Samenvatting: Saskia Hof-Audier


Op zoek naar een natuurlijke multivitamine?


 

Disclaimer

Raadpleeg bij medische klachten altijd eerst een arts of medisch specialist. De informatie op deze site is niet bedoeld als vervanging van de diensten of informatie van medische professionals en/of zorgverlenende instanties, noch kunnen bezoekers diagnostische of therapeutische waarde hechten aan deze informatie voor de eigen medische situatie of die van anderen.