Giftige vlamvertragers in autokinderzitjes

Dick Schrauwen [1]

Indiana University (IU)

INTRODUCTIE

BLOOMINGTON, Indiana - In een nieuwe studie troffen wetenschappers van de Universiteit van Indiana giftige vlamvertragers aan in recent geproduceerde kinderzitjes. Dit baart zorgen over de effecten daarvan op de gezondheid van kinderen. Vijftien van de 18 geteste autokinderstoelen bevatten nieuwe of traditionele gevaarlijke chemicaliŽn die ingezet worden als brandvertrager.

"Nieuwe brandvertragers worden vaak op de markt gebracht als veiliger alternatief voor de oudere varianten. Deze nieuwe chemicaliŽn worden toegepast zonder dat ze een rigoureuze veiligheidstest hebben doorstaan. Daaraan kleven aanzienlijke risico's voor de gezondheid van kinderen", aldus Marta Venier, wetenschapper aan IU's School of Public and Environmental Affairs [2] en hoofdonderzoeker van de studie. "De overvloed aan nieuw geÔntroduceerde brandvertragende chemicaliŽn in autostoeltjes voor kinderen en de sleutelrol deze stoeltjes spelen als potentiŽle bronnen voor blootstelling aan die chemicaliŽn zijn zorgwekkend."

Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met het Ecology Centre, een onafhankelijke non-profitorganisatie in Ann Arbor, Michigan. De autostoelen die in dit onderzoek zijn getest, zijn gekocht door het Ecologisch Centrum en naar de Universiteit van Indiana verzonden voor analyse. Alle autostoelen werden in China, Canada of de Verenigde Staten geproduceerd tussen januari 2017 en februari 2018. In totaal testten de onderzoekers 36 verschillende stof- en schuimmonsters uit 18 autostoelen.

AANGETROFFEN CHEMICALŌEN

Voor het eerst werden in Noord-Amerika twee cyclische fosfonaat-esters (PMMMP's) [3] in hoge niveaus gemeten, wat erop wijst dat deze stoffen als vervanging worden gebruikt voor vlamvertragers waarvan bekend is dat ze schadelijk zijn. In 34 van de 36 monsters werden deze stoffen aangetroffen in veel hogere concentraties dan die van traditionele vlamvertragers. Er is weinig bekend over de gezondheidseffecten van PMMMP's.

Twee andere nieuwe vlamvertragers zijn (tris (2,4-di-t-butylfenyl) fosfaat (TDTBPP) [4] en resorcinol-bis (difenylfosfaat) (RDP)) [5]. Het was de eerste keer dat deze stoffen in baby- of kinderproducten werden gevonden.

In 75 procent van de geteste stoeltjes zagen we Polybroomdifenylethers (PBDE's) [6] ondanks het feit dat de VS deze stoffen sinds 2013 heeft afgebouwd vanwege gezondheidsproblemen. De gemeten concentratie van deze Polybroomdifenylethers was echter zo laag dat het onwaarschijnlijk is dat deze stoffen opzettelijk zijn toegevoegd. Waarschijnlijk zijn deze stoffen afkomstig uit hergebruikte (recycling) materialen. In vier stoeltjes werd ook decabroomdifenylethaan (DBDPE) [7] in hoge concentratie gemeten. Dit suggereert dat deze stof opzettelijk is toegepast. DBDPE is een broomhoudende vlamvertrager waarvan bekend is dat deze oxidatieve stress, hormoonverstoringen en schildklierproblemen veroorzaakt.
GEVAREN

In tegenstelling tot andere babyproducten moeten autokinderstoeltjes voldoen aan de ontvlambaarheidsnormen voor auto-interieurs zoals uiteengezet in de Federal Motor Vehicle Safety Standard 302 [8] die in 1971 werd ontwikkeld door de National Highway Traffic Safety Administration.

Vlamvertragers worden routinematig gebruikt als een kosteneffectieve manier om aan deze norm te voldoen. Vlamvertragers zijn echter in verband gebracht met een aantal negatieve gezondheidseffecten, waaronder hormoonverstoring, verminderde hersenontwikkeling, leverschade en kanker.

Kinderen zijn vatbaarder voor deze negatieve effecten dan volwassenen vanwege hun gedrag. Zo stoppen ze hun handen en allerlei voorwerpen in hun mond.

Doordat de brandvertragende stoffen uit het schuim en de stof van de stoeltjes in de lucht vrijkomen, ademen kinderen deze chemicaliŽn in. Dit is vooral een probleem in de zomermaanden. Door de hogere temperatuur komen de vlamvertragers gemakkelijker vrij in het slecht geventileerde en relatief afgesloten auto-interieur. Kinderen kunnen de chemicaliŽn ook binnenkrijgen via het verontreinigde stof dat zich in het voertuig ophoopt, door contact met de huid of doordat hun mond met het stoeltje in contact komt (kauwen, sabbelen).

CONCLUSIE

"We zagen dat fabrikanten van kinderzitjes bewust afstand nemen van bepaalde giftige chemische stoffen waarvan ze weten dat ze schadelijk zijn. Dat is goed nieuws.", zei Yan Wu, een postdoctoraal onderzoeker aan de Indiana University en de hoofdauteur van de studie. "We weten echter heel weinig over de vervangende chemicaliŽn die ze nu gebruiken. Kinderzitjes zijn van vitaal belang voor de veiligheid van kinderen omdat ze bescherming bieden bij een voertuigcrash. Er is echter meer onderzoek nodig om ervoor te zorgen dat die kinderstoeltjes ook in chemisch opzicht veilig zijn."

REFERENTIES

[1] Vertaling / bewerking van onderstaand persbericht
- https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-12/iu-sft113018.php

[2] IU's School of Public and Environmental Affairs
- https://spea.indiana.edu/

[3] Cyclische fosfonaat-ester, cyclic phosphonate ester (PMMMP)
- https://patents.google.com/patent/US20100137465A1/en

[4] (tris(2,4-di-t-butylphenyl) phosphate (TDTBPP)
- https://www.scbt.com/scbt/product/tris-2-4-di-tert-butylphenyl-phosphate-95906-11-9

[5] resorcinol bis(diphenyl phosphate) (RDP)
- https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/(SICI)1097-4628(19990314)71:11%3C1863::AID-APP17%3E3.0.CO;2-O

[6] Polybrominated diphenyl ether (PBDE)
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1241714/pdf/ehp0111-001723.pdf

[7] Decabroomdifenylethaan (DBDPE)
- https://nl.wikipedia.org/wiki/Decabroomdifenylethaan

[8] Federal Motor Vehicle Safety Standard 302
- https://www.gpo.gov/fdsys/granule/CFR-2011-title49-vol6/CFR-2011-title49-vol6-sec571-302

[9] Artikel (samenvatting): `Childrenís Car Seats Contain Legacy and Novel Flame Retardants`
- https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.estlett.8b00568

 Steun ons kenniswerk, winkel ook eens in de Leefbewust winkelNaar het overige nieuws van vandaag