Mogelijk verband levothyroxine en verhoogde sterftekans ouderen

Behandeling met levothyroxine kan bij sommige ouderen de kans op overlijden vergroten, volgens nieuw onderzoek uit IsraŽl. De resultaten zijn op 20 maart gepresenteerd op ENDO 2018, de 110de jaarbijeenkomst van de Endocrine Society in Chicago, VS.

ďBij patiŽnten met subklinische hypothyreoÔdie die 65 of ouder zijn en TSH-waarde (TSH: schildklierstimulerend hormoon) lager dan 10 mIU/L (milli-internationale eenheden per liter) zou een behandeling met levothyroxine verband kunnen houden met een significante toename van mortaliteit,Ē zegt hoofdauteur van de studie Joseph Meyerovitch, hoogleraar en senior arts aan de Jesse and Sara Lea Shafer Institute for Endocrinology and Diabeters van het Schneider Childrenís Medical Center of Israel in Petah Tikva en tevens hoofd Pediatrie bij Clalit Health Services te Tel Aviv in IsraŽl.

ďSubklinische hypothyreoÔdie komt veel voor. Hierbij is de schilklierfunctie niet normaal, maar het wordt ook niet als ziekte gezien,Ē voegt hij toe. ďArtsen zouden rekening moeten houden met de resultaten van deze studie voordat ze levothyroxine voorschrijven aan mensen van 65 of ouder met subklinische hypothyroÔdie en TSH-waardes onder de 10 mIU/L.Ē

Meyerovitch en zijn collegaís onderzochten welke patiŽnten van 65 en ouder met een TSH van tussen de 4,2 en 10 mIU/L overleden tussen 2012 en 2016 (de gevallen) en vergeleek hen met degenen die niet overleden in die periode (de controlegroep).

De patiŽnten werden ingedeeld volgens leeftijd, geslacht, de Charlson comorbititeit-index, de datum van de TSH-test, de duur van de follow-upperiode en het TSH-kwartiel. Vervolgens werd het gebruik van levothyroxine tussen de groepen vergeleken. PatiŽnten bij wie een schildklierziekte was vastgesteld, en degenen die schildkliermedicijnen of een glucocorticoÔde hadden gehad in het jaar voordat hun TSH werd getest, werden uitgesloten.

Tijdens de follow-upperiode werden 419 sterfgevallen vergeleken met 1558 mensen die in leven bleven. De behandeling met levothyroxine bleek significant samen te hangen met een verhoogde sterftekans (ratio = 1.19)

Factoren die samenhingen met overlijden waren leeftijd, seniele dementie, congestief hartfalen, cerebrovasculaire ziekten en chronisch nierfalen. Heupfracturen en boezemfibrillatie na het beginnen met levothyroxine kwamen niet vaker voor bij mensen die tijdens de studieperiode overleden.

Vertaling: A Zwart


 

Steun ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag