Sinaasappelsap, bladgroenten en bessen en minder geheugenverlies bij mannen

Dick Schrauwen [1]

INLEIDING

MINNEAPOLIS - Het eten van bessen, groene bladgroenten, donkeroranje en rode groenten en het drinken van sinaasappelsap kan in verband worden gebracht met een lager risico op geheugenverlies op latere leeftijd.

Dit blijkt uit een onderzoek [2] dat op 21 november 2018 is gepubliceerd in de online uitgave van Neurology, het medische tijdschrift van AAN, de American Academy of Neurology [3].

"Een van de belangrijkste factoren in deze studie is dat we zo'n grote groep mannen over een periode van 20 jaar hebben kunnen onderzoeken en volgen, wat zeer veelzeggende resultaten heeft opgeleverd", stelt auteur Changzheng Yuan, ScD, van Harvard TH Chan School of Public Health in Boston. "Onze studies leveren nieuw bewijs dat voedingspatronen van belang kunnen zijn om de hersenen gezond te houden. "

ONDERZOEKSOPZET

Bij de studie waren 27.842 mannelijke gezondheidswerkers betrokken met (aan het begin van de studie, DS) een gemiddelde leeftijd van 51 jaar. Aan het begin van het onderzoek vulden de deelnemers vragenlijsten in over hoeveel porties fruit, groenten en andere voedingsmiddelen ze elke dag tot zich namen. Vervolgens werd de enquête elke vier jaar gedurende 20 jaar herhaald.

Een portie fruit wordt beschouwd als een kopje fruit of een halve kop vruchtensap. Een portie groenten wordt beschouwd als één kopje rauwe groenten of twee kopjes groene bladgroenten.

Ten minste vier jaar vóór het einde van het onderzoek namen de deelnemers ook deel aan een subjectieve toets van hun denk- en geheugenvaardigheden. De gemiddelde leeftijd van deelnemers aan deze subjectieve cognitieve testen was 73 jaar.

De toets was ontworpen om cognitieve veranderingen te meten die mensen zelf opmerken. Verondersteld werd dat de toets subtieler is dan objectieve cognitieve testen. Veranderingen in het geheugen die door de deelnemers zelf worden gerapporteerd, kunnen worden beschouwd als voorlopers van milde cognitieve stoornissen.

Voorbeelden van de zes vragen in de subjectieve cognitieve test zijn:
- "Heeft u meer problemen dan gewoonlijk om een ??korte lijst met items te onthouden, zoals een boodschappenlijst?"
En
- "Heeft u meer problemen dan normaal na een groepsgesprek of een plot in een tv-programma vanwege uw geheugen? ?”

RESULTATEN

In totaal had 55 procent van de deelnemers goede denk- en geheugenvaardigheden, 38 procent had gematigde vaardigheden en 7 procent had slechte denk- en geheugenvaardigheden.

De deelnemers waren verdeeld in vijf groepen op basis van hun groente- en fruitconsumptie. Groente: hoogste groep ongeveer zes porties per dag; Laagste: twee porties. Fruit: topgroep drie porties; Laag: halve portie.

De mannen die de meeste groenten consumeerden hadden 34 procent minder kans om slechte denkvaardigheden te ontwikkelen dan de mannen die de minste hoeveelheid groenten consumeerden. Een totaal van 6,6 procent van de mannen in de topgroep ontwikkelde een slechte cognitieve functie, vergeleken met 7,9 procent van de mannen in de onderste groep.

De mannen die elke dag sinaasappelsap dronken hadden 47 procent minder kans om slechte denkvaardigheden te ontwikkelen dan mannen die minder dan één portie per maand dronken. Dit verband werd vooral aangetroffen bij de regelmatige consumptie van sinaasappelsap door de oudste mannen.

In totaal ontwikkelde 6,9 ??procent van de mannen die elke dag sinaasappelsap dronken een slechte cognitieve functie, vergeleken met 8,4 procent van de mannen die minder dan eens per maand sinaasappelsap dronken.

Dit verschil in risico werd gecorrigeerd voor leeftijd, maar niet aangepast voor andere factoren die verband kunnen houden met de gerapporteerde veranderingen in het geheugen.

De mannen die elke dag het meeste fruit aten, hadden minder kans om slechte denkvaardigheden te ontwikkelen. Dat verband was zwakker nadat de onderzoekers een correctie toepasten voor andere voedingsfactoren die van invloed konden zijn op de gevonden resultaten. Hierbij ging het bijvoorbeeld over de consumptie van groenten, vruchtensap, bewerkte granen, peulvruchten en zuivelproducten.

De onderzoekers ontdekten ook dat mensen die 20 jaar eerder grotere hoeveelheden fruit en groenten aten op latere leeftijd minder last hadden van geheugenproblemen en denkproblemen. Dit effect deed zich voor onafhankelijk van de hoeveelheid groenten en fruit die de mannen in de laatste zes jaar vóór de geheugentest consumeerden.

DISCUSSIE

Het onderzoek bewijst niet dat het eten van fruit en groenten en het drinken van sinaasappelsap leidt tot minder geheugenverlies. De studie toont alleen een relatie aan tussen de twee variabelen. [4].

Een beperking van de studie was dat het geheugen en de denkvaardigheid van de deelnemers niet aan het begin van het onderzoek werd gemeten. Daardoor kon de verandering van die cognitieve functies niet worden vastgesteld. Omdat alle deelnemers een professionele, medische opleiding hebben gevolgd, kan worden aangenomen dat ze als jongvolwassenen beschikten over een relatief goede cognitieve functie.

Tenslotte. Deelnemers aan het onderzoek waren allemaal mannelijke, hoogopgeleide gezondheidswerkers, zoals tandartsen, optometristen en dierenartsen. Daarom zijn de resultaten wellicht niet van toepassing op vrouwen en andere groepen mannen.

FONDSEN

De studie werd ondersteund door een subsidie ??van de National Institutes of Health en een anonieme gift aan de Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Kom meer te weten over de gezondheid van de hersenen op Brain & Life [5] en via de AAN (American Academy of Neurology) [3] .

REFERENTIES

[1] Vertaling / bewerking van onderstaand persbericht
- https://www.aan.com/PressRoom/Home/PressRelease/2680

[2] Artikel (abstract)
- http://n.neurology.org/content/early/2018/11/21/WNL.0000000000006684

[3] AAN, American Academy of Neurology
- http://www.aan.com/
- http://www.facebook.com/AmericanAcademyofNeurology
- https://www.linkedin.com/company/american-academy-of-neurology
- http://www.youtube.com/aanchannel

[4, DS] Meer groenten en fruit <=> minder geheugenverlies.
Er is sprake van een coïncidenteel (samen optredend) verband, niet van een causaal (oorzaak-gevolg) verband. Niet causaal? Nee, er zou immers een andere factor kunnen zijn die zowel de mindere consumptie van fruit en groenten als cognitieve achteruitgang op latere leeftijd verklaard. Denk bijvoorbeeld aan `lifestyle`. Mannen met een risicovolle lifestyle leven ongezonder. Ze hebben meer stress, slapen minder, eten minder groenten en fruit, sporten minder, roken meer, drinken meer alcohol, ze gebruiken meer drugs en ze zijn zwaarder. De cognitieve achteruitgang op latere leeftijd blijkt groter bij mannen met een risicovolle lifestyle dan bij de risico-mijders. Komt dat door een tekort aan fruit en groenten?

[5] Meer over hersengezondheid
- http://www.brainandlife.org/
- https://www.facebook.com/BrainandLifeMag/
- https://twitter.com/BrainandLifeMag
- https://www.instagram.com/brainandlifemag/

 Steun ook ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkelNaar het overige nieuws van vandaag