Het religie en wetenschap verbindende antwoord op een aantal grote menselijke vraagstukken??

De bouwsteen en het Verbindende element voor al het Leven is Koolstof.
Al het Leven wordt opgebouwd en vervalt uiteindelijk weer tot Koolstof.
Zelfs de Sterren in het Universum die opgebrand zijn en uiteindelijk in een Supernova imploderen, veranderen in zeer compacte bollen van Koolstof.
Zij veranderen zo in Kosmische Diamanten, overal in het Universum.
Diamant is Dia-magnetisch, dwz het stemt zich af op gelijke polen.
Universaliteit.

De enorme Dia-magnetische Universele wit/kleurloze energie die deze Kosmische Diamanten verspreiden, vult het Universum.
Een hogere en verfijndere frequentie dan de "Individuele" gekleurde Lichtfrequenties die de nog brandende Sterren uitstralen.

Deze Kosmische Diamanten produceren en verspreiden de Universele energie die wij als zuivere Bewustzijnsenergie, het "Goddelijke" ervaren.
Het Hart van de Aarde bestaat uit ijzer.
IJzer is Ferro-magnetisch, dwz het trekt tegenpolen aan.
Het is de Bewustzijnsenergie van de Aarde.

Polaire Bewustzijnsenergie.
Het Ferro-magnetisme van de Aarde bestaat in het Dia-magnetisme die in het Universum verspreidt wordt.

De Polariteit van het Ferro-magnetisme, die ten grondslag ligt aan de Dualiteit van het Fysieke Leven op Aarde, is zo onderhevig aan de druk van het Universele Dia-magnetisme in de Kosmos.

Aangezien er in het verloop van de Evolutie van het Universum steeds meer Sterren
imploderen, groeit het Dia-magnetische veld van het Universum.

Het Universum groeit daardoor en de druk van de Dia-magnetische energie op het Polaire magnetische veld van de Aarde groeit mee.

Ons lichaam, met als centrum het Hart, is opgebouwd uit het Universele Koolstof.

Het Hart, opgebouwd uit het Universele Koolstof, pompt het Polaire ijzer in ons bloed rond door ons lichaam.

Zo ervaren wij in ons Hart de Kosmische Dynamiek van de druk van Universele energie op Polaire Energie.

Alles is op weg naar Universaliteit en de Kosmische Dynamiek tussen Universaliteit en Polariteit die wij in ons Hart weerspiegeld ervaren, gaat gepaard met de nodige persoonlijke Pijnen.

Door dat proces in Liefde te accepteren blijft ons Hart open.
Vandaar dat de Liefde zo voedend en bekrachtigend is voor ons Universele Eenheidsbesef.
Hoe meer ons Hart openstaat, hoe meer Bewustzijnsenergie wij er in kunnen ontvangen.
Wanneer we dan in staat zijn de Polariteit van de Aardse Ferro-magnetische energie in ons Hart te stabiliseren en te overwinnen, wordt het mogelijk de Universele Dia-magnetische energie uit het Universum te gaan ontvangen.

De groeiende druk van het Universele Dia-magnetische veld uit de Kosmos op het Aardse Polaire Ferro-magnetische veld, vraagt ons daarin mee te groeien.
Om tot Universeel Bewustzijn te komen.

Dus hoe meer we de Polariteiten van onze Aardse Persoonlijkheid los kunnen laten, hoe meer Universele Bewustzijnsenergie wij in ons Hart kunnen ontvangen.

Door de groeiende druk van het Universele Dia-magnetische veld op het Aardse Polaire Ferro-magnetische veld, zal deze Universele Bewustzijnsenergie zich dan in het Hart verzamelen en zover comprimeren tot het dwars door onze materiele Fysieke Aanwezigheid naar buiten gaat stralen.

Regelrecht terug het Universum in.
Eenwording...
Wij doorleven dit proces in onze Fysieke Aanwezigheid omdat het Universum het nodig heeft dat het Ervaren wordt, teruggekoppeld wordt.
Alles is namelijk op weg Een te worden in Liefde, Aanwezigheid en VOORAL het besef ervan.

Hoe stiller wij van binnen worden in overgave, hoe helderder en krachtiger die Universele Bewustzijnsenergie zich door ons zal kunnen manifesteren.
Ons Hart wordt als de Kosmische Diamant, die alle Sterren uiteindelijk worden.

Via de Materie door naar het Licht.
De menselijke Evolutie synchroon met de Evolutie van het Universum.
Op weg van het Menselijke naar het Goddelijke...

Bas van der Veen

 Steun ook ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkelNaar het overige nieuws van vandaag