Studieresultaat: verband tussen inname vitamine D door vaders tijdens pre-conceptie en lengte en gewicht bij kinderen van 5 jaar


EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF OBESITY

Nieuw onderzoek, gepresenteerd tijdens het European Congress on Obesity (ECO) in Porto, Portugal (17-20 May) van dit jaar toont aan dat de vit. D inname van de vader tijdens de pre-conceptieperiode geassocieerd wordt met de lengte en het gewicht van zijn kind op 5-jarige leeftijd. De studie werd uitgevoerd door Dr. Cilia Mejia Lancheras en collega's van de School of Public Health, Physiotherapy and Sports Science, University College Dublin in Ierland.

Maternale inname van vitamine D tijdens de pre-zwangerschap blijkt een belangrijke rol te spelen bij de musculoskeletale en algehele gezondheid van het kroost. Maar of de inname van vitamine D van de vaders tijdens de pre-conceptieperiode de gezondheid en ontwikkeling van hun kinderen kan be´nvloeden krijgt nog weinig aandacht. Deze analyse is een onderzoek naar de toekomstige relatie tussen paternale vitamine D inname tijdens pre-conceptie en de lengte en het gewicht van hun nakomelingen.

De onderzoekers analyseerden gegevens van de Lifeways Cross-Generation Cohort Study - een unieke longitudinale database in Ierland. Informatie was beschikbaar uit paternale vitamine D inname van basis voedingsfrequentie vragenlijsten en de lengte- en gewichtsgegevens van 213 en 148 vader-kind relaties op resp. 5- en 9-jarige leeftijd. Het verband tussen de vitamine D inname van de vaders, opgetekend gedurende het eerste prenatale trimester en de lengte en het gewicht van de kinderen van 5 en 9 werd berekend volgens een aangepast model om mogelijke verrassende inzichten te krijgen in leeftijd vader, energieverbruik, lengte, gewicht, of het de biologische vader is; leeftijd moeder, vitamine D inname en energieverbruik, lengte en gewicht; geslacht kinderen, leeftijd, inname vitamine D en energieverbruik en lichamelijke activiteit tijdens de zomer op 5-jarige leeftijd.

In de aangepaste modellen werd paternale vitamine D inname positief en statistisch in verband gebracht met de lengte en het gewicht van hun 5-jarigen; terwijl deze associaties minder werden en niet meer statistisch belangrijk bij 9-jarigen. De uitkomsten bleven hetzelfde toen de analyses herhaald werden bij alleen biologische vaders.

Opvallend was dat de uitkomsten geen associaties aantoonden tussen de vitamine D inname van de moeders tijdens het eerste en tweede trimester van de zwangerschap en het gewicht en lengte van hun kinderen van 5 of 9 jaar.

Blootstelling van de huid aan zonlicht is essentieel voor het lichaam om vitamine D aan te maken, dus keken de onderzoekers ook naar het aantal uren dat 5-jarigen buiten speelden tijdens de zomer. Ze ontdekten dat 3 of meer uur buiten spelen tijdens het weekend gerelateerd is aan meer lichaamslengte op 5-jarige leeftijd.

Conclusie van de auteurs: "Paternale inname van vitamine D werd positief en bij voorbaat geassocieerd met lengte en gewicht van hun 5-jarigen, onafhankelijk van maternale karakteristieken, waardoor nader onderzoek naar familievoedingspatronen waardevol is.

Zij voegen toe: "Een reden waarom dit zou kunnen gebeuren is dat de voedingsstatus van de vader op een bepaalde manier van invloed is op de gezondheid, kwaliteit en functie van hun geslachtscellen, die betrokken zijn bij de reproductie. Dus, maternale voeding zou wel eens niet de enige hoofdfactor kunnen zijn bij de groeiontwikkeling en gezondheid van het kroost.

De komende maanden en jaren zullen de auteurs meer gegevens verzamelen (antropometisch, gezondheid, levensstijl en gedrag en bloedmonsters) van de kinderen in deze studie die nu de pubertijd bereikt hebben. Ze zullen doorgaan met het bestuderen van de gezondheidsstatus en de levensweg van deze kinderen en hun toekomstige generaties.

Vertaling: Ellen Lam


Naar het overige nieuws en artikelen van vandaag


Omega 3 algen

Multivitamine

Spirulina

Probiotica