Vrouwen die groenten eten hebben minder risico op psychologische stress


Universiteit van Sydney

Een longitudinale studie onder meer dan 60.000 Australiërs van 45 jaar en ouder, gepubliceerd in het British Medical Journal Open, mat hun groenten- en fruitconsumptie, leefstijlfactoren en psychische toestand tussen 2006 tot 2008 en in 2010. Psychische nood werd gemeten aan de hand van de Kessler Psychological Distress Scale, een 10-punten vragenlijst voor het meten van angst en depressie. Gebruikelijke groenten- en fruitconsumptie werd beoordeeld met behulp van korte gevalideerde vragen.

Belangrijkste bevindingen.

Mensen die 3 tot 4 porties groenten per dag aten hadden 12 procent minder risico op stress dan degenen die 0 tot 1 portie aten.

Mensen die dagelijks 5 tot 7 porties groenten en fruit aten hadden 14 procent minder risico op stress dan degenen die 0 tot 4 porties consumeerden.

Vrouwen die 3 tot 4 porties per dag aten hadden 18 procent minder risico op stress dan vrouwen die 0 of 1 portie aten.

Vrouwen die dagelijks 2 porties fruit aten hadden 16 procent minder risico op stress dan vrouwen die 0 tot 1 portie aten.

Vrouwen die 5 tot 7 porties per dag groenten en fruit aten hadden 23 procent minder risico op stress dan vrouwen die 0 tot 1 portie aten.

Aan het begin van de studie werden volgende kenmerken geassocieerd met een hogere spanning: vrouw zijn, jong zijn, met een lagere opleiding en inkomen, overgewicht/obesitas, huidig roker en fysiek inactief. Fruitconsumptie alleen had geen significant verband met een lagere incidentie van stress.

Er was geen significant verband tussen hogere niveaus van fruit en groenten (meer dan 7 porties dagelijks) en een lagere incidentie van stress.

"Deze studie toont aan dat een matige dagelijkse groenten- en fruitconsumptie wordt geassocieerd met een lager niveau van psychologische stress," zei Dr Melody Ding van de Universiteit van Sydney's School of Public Health. "Het toont ook aan dat een matige dagelijkse inname van groenten alleen verband heeft met een lagere incidentie van psychologische stress. Gemiddelde fruitopname alleen lijkt geen significant voordeel te hebben op psychologische stress."

Deze nieuwe bevindingen komen overeen met tal van andere studies waaruit blijkt dat groenten en fruit, samen of afzonderlijk, invloed hebben op een lager risico van depressie en hogere niveaus van goed voelen.

"Wij vonden dat groenten en fruit beschermender zijn voor vrouwen dan mannen, wat erop wijst dat vrouwen meer kunnen profiteren van groenten en fruit", zegt hoofdauteur en de Universiteit van Sydney PhD student, Binh Nguyen.

De onderzoekers zeggen dat verdere studies de invloed van hogere niveaus van fruit en groenten op psychologische stress zou moeten onderzoeken. Dit onderzoek is gebaseerd op gegevens van de Sax Institute’s 45 and Up Study.

Vertaling: Andre Teirlinck


Omega 3 uit algen

Natuurlijke multivitamine

Earthrise Spirulina


Naar het andere nieuws van vandaag